Trakavica: GRADONAČELNIK POGODOVAO ŽUŽIĆU NA ŠTETU MALIH PODUZETNIKA

0
1237

drazen2111Kaznene prijave protiv gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića dvije godine nisu bile pokrenute, sve dok glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan nije smijenio državnu odvjetnicu u gradu Velika Gorica, Branku Marčec. Dolaskom Dražena Diklića na čelo tužilaštva događa se brzi obrat i već nakon 30 dana od dolaska na funkciju, Diklić pokreće istrage protiv gradonačelnika Velike Gorice.
Protiv gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića, stečajnog upravitelja Komunalne infrastrukture u stečaju Damira Mikića te pročelnice upravnog odjela za prostorno planiranje i graditeljstvo grada Velike Gorice Zdenke Cvahte podnešena je kaznena prijava zbog postojanja osnovane sumnje da su napomenuti pogodovali Željku Žužiću iz Velike Gorice kao vlasniku VELKOM-a d.o.o. Naime, prilikom izdavanja rješenja za rekonstrukciju Tržnog centra, Upravni odjel za građevinarstvo i prostorno planiranje izdao je i dozvolu za nov prostor na krovu supermarketa veličine 800m2, bez dobivanja suglasnosti svih vlasnika Tržnog centra, te su tako pogodovali Žužićevom stvaranju profita od najmanje €1.600.000.
Investitor VELKOM d.o.o. predočio je Upravnom odjelu da su suvlasnici na tržnom centru  – Grad Velika Gorica, VELKOM d.o.o., odnosno Komunalna infrastruktura u stečaju, Pekara Still i Zlatko Dugonjić te Ante i Zdenka Marijan – što nije točno. Osim spomenutih, suvlasnici Tržnog centra su još i vlasnici sedamdeset poslovnih prostora, od kojih Upravni odjel nije tražio nikakvu suglasnost. Upravo tih 70 suvlasnika su još u lipnju 2012.g. gradonačelniku i Odjelu za prostorno planiranje iznijeli svoj problem. Stečajni upravitelj Damir Mikić nije im dao tabularnu ispravu, dok su pekarna Still te Zdenka i Ante Marijan svoju dobili. Neizdavanje tabularne isprave opravdao je stečajnim postupkom VELKOM d.o.o. koji je u tijeku. Po tome je jasno da stečajni upravitelj svjesno zaobilazi zakon, uskraćujući tabularnu ispravu samo onima koji bi mogli uskratiti svoju suglasnost izgradnji novog prostora Tržnog centra u vlasništvu Željka Žužića.
Vlasnici poslovnih prostora koji se protive takvoj Žužićevoj „rekonstrukciji“ tržnog centra obratili su se gradonačelniku Draženu Barišiću i pročelnici Upravnog odjela, kao i članovima gradskog Vijeća koje je formiralo posebno Povjerenstvo kojemu je dana zadaća raščistiti nastalu situaciju u Tržnom centru. No, suprotno odlukama gradskog Vijeća, gradonačelnik i upravni Odjel odobrili su izgradnju bez tabularnih isprava koje su potrebne za upis u zemljišnu knjigu.
Usprkos tome što su gradonačelnik Barišić i pročelnica Cvahte bili upoznati s neizdavanjem tabularnih isprava svim vlasnicima poslovnih prostora, kojim postupkom se izbjeglo traženje suglasnosti 70 suvlasnika, Upravni odjel za prostorno planiranje i graditeljstvo izdao je rješenje za gradnju spornog prostora u vlasništvu Željka Žužića. Štoviše, gradonačelnik Barišić uklonio je i mogućnost prava na žalbu na takovo rješenje Odjela. Očito je posredovanje gradonačelnika u korist Željka Žužića koji je tako dobio prostor od 800m2 u vrijednosti od najmanje €1.600.000. Izdavši tabularne isprave samo pet a ne svih sedamdeset i pet vlasnika poslovnih prostora Tržnog centra, pravno se zaobišlo traženje suglasnosti sviju suvlasnika i počinilo kazneno djelo utjecanja i svjesnog skrivanja činjenica od pravnih institucija.

Dogradnja trgovačkog centra Billa unutar postojećeg tržnog centra u Velikoj Gorici izazvala je mnoge prijepore u javnosti. Nezadovoljni mali vlasnici poslovnih prostora i prodavači na zelenoj tržnici su se, nakon niza neuspješnih pokušaja kod gradonačelnika da zaštite svoje interese, obratili Gradskom vijeću Grada Velike Gorice, koje je temeljem njihova zahtjeva i negodovanja javnosti na svojoj 24.sjednici održanoj dana 16.svibnja 2012.godine osnovalo Povjerenstvo, čija je zadaća bila prikupiti sve relevantne podatke vezane uz nastalu situaciju, te po mogućnosti pronaći rješenje ovog spora. Povjerenstvo je održalo sedam sjednica, kojima su uz zainteresirane strane i članove Povjerenstva nazočile i pročelnica Zdenka Cvahte i djelatnica ureda gradonačelnika Nikolina Nežić. Temeljem utvrđenih činjenica Povjerenstvo je na burnoj 28.sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 10.kolovoza 2012.g., donijelo Zaključak o izmještanju zelene tržnice (Službeni glasnik GVG br.6/12).
Rasprava vođena na sjednici Vijeća bila je vrlo burna o čemu postoji pisani zapis. Uglavnom, rasprava je vođena na način da su vrsni pravnici, predsjednica Vijeća Vesna Škare Ožbolt, dipl.iur. te vijećnica i saborska zastupnica Vesna Fabijančić Križanić, dipl.iur. neoborivim argumentima uvjeravale djelatnice gradske uprave Zdenku Cvahte i Nikolinu Nežić da su i izvanknjižni vlasnici sudionici upravnog postupka izdavanja rješenja o gradnji. Iz nastupa gradskih djelatnica bilo je vidljivo da Zdenka Cvahte, dipl.ing.arh., nije baš sklona tumačenjima Nikoline Nežić, dipl.iur., te se opravdavala time da ona radi stručni dio posla, a pravne upute daje ured gradonačelnika.
Krajem sjednice Zdenki Cvahte je čak pozlilo, tako da je pozvana hitna pomoć. Iz svega je vidljivo da su i u samoj gradskoj upravi postojale nesuglasice oko navedenog predmeta. Daljnji tijek događanja potvrđuje sumnje javnosti, jer je za vrijeme godišnjih odmora izdano Rješenje o gradnji, s time da je gradonačelnik svojim odricanjem od prava žalbe, omogućio da isto postane pravomoćno u najkraćem roku, čime je derogirao Zaključak predstavničkog tijela usvojen na sjednici od 10.kolovoza 2012. Samo izdavanje rješenja proteklo je kaotično, što je vidljivo iz činjenice da je na traženje predsjednice Vijeća da joj se mailom dostavi tekst Rješenja, u 11.02 sati 20.08.2012. dostavljeno jedno Rješenje, a istog dana u 12.44 sati dostavljen mailom ispravak tog Rješenja. Prvo se od drugog razlikuje u činjenici da je u prvom rješenju u rubrici „dostaviti“ pod brojem 6 naveden Zvonimir Andabak (jedan od podnositelja prvotne kaznene prijave u predmetu Tržni centar), a u drugom je ista osoba navedena u rubrici „o tome obavijestiti“. Razlika je dakako velika, jer u prvom slučaju je Zvonimir Andabak stranka u postupku, a u drugom samo dobiva obavijest o Rješenju. Andabak je jedan od onih sedamdeset izigranih vlasnika poslovnih prostora od kojih se izbjegla zatražiti suglasnost o gradnji. Gospodin Andabak nam je potvrdio da je svojevremeno kupio poslovni prostor i tek nedavno uspio dobiti tabularnu ispravu da bi uknjižio svoje vlasništvo: „ Tabularnu ispravu o vlasništvu mog poslovnog prostora dobio sam tek nedavno, kao i mnogi drugi isključivo iz razloga da ne bi ometali Žužićevu gradnju, jer se Željko Žužić uspio dogovoriti sa par vlasnika u Tržnom centru kako bi izgradio supermarket Billa, ali nas 70 nije dobilo tabularne isprave na vrijeme, pa na taj način nismo mogli biti upitani za suglasnost. Isto tako tvrdim da Žužić u Tržnom centru uzurpira zajedničke prostorije, a mi moramo plaćati pričuvu njegovom poduzeću zaduženom za održavanje sanitarnog čvora koji je pun fekalija. Što se tiče same gradnje supermarketa i održavanja Tržnog centra, ovo sve se ne bi moglo usporediti niti sa Hrelićem. U svojoj radnoj praksi kao inspektor susretao sam se često sa nepravilnostima u gradnji, ali ovako nešto nikad nisam vidio. Gradonačelnik, iako upozoren od svih nas na nezakonito ponašanje Žužića i Grada nije reagirao, već je umjesto pokretanja odgovarajućeg postupka sve nas uvjeravao da će to biti preskupo te da je bolje odustati od pravnog postupka“.
Potvrdu da su vijećnici Gradskog Vijeća kao predstavničkog tijela, čije je zaključke izigrao tadašnji i sadašnji gradonačelnik Barišić, bili u pravu, dalo je i resorno ministarstvo, poništavajući donešeno Rješenje uz obrazloženje da izvanknjižni vlasnici svakako trebaju biti ravnopravni sudionici upravnog postupka izdavanja Rješenja o gradnji. Želeći umanjiti svoju odgovornost, gradonačelnik je pisanim putem istoga dana (30.08.2012.) zatražio mišljenje Ministarstva uprave o zakonitosti Zaključka Gradskog Vijeća, no ni odgovor tog Ministarstva od 19.09.2012.godine  ne ide mu u prilog.
Postoji opravdana sumnja da je gradonačelnik Barišić počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem, što proizlazi iz ponašanja same Zdenke Cvahte, koja za svoje postupanje kao opravdanje navodi pravne upute dobivene od Nikoline Nežić, djelatnice Ureda gradonačelnika. Obje su nagrađene za svoju pristranost i naklonjenost gradonačelniku: Nikolini Nežić je Grad platio školovanje na MBA Akademiji u iznosu od cca € 9.000,00 dok pročelnica Cvahte ima (zajedno s dodacima) daleko veća primanja od ostalih pročelnika gradske uprave. Općepoznata je činjenica da se bez odobrenja i znanja gradonačelnika ne može zaposliti niti čistač ulica, tako da se gradonačelnikovo trgovanje utjecajem proteže kroz sve pore rada gradske uprave i trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada. Po svemu tome vladavina Dražena Barišića u Velikoj Gorici ima sva obilježja „lokalnog šerifa“. Športski djelatnici volonteri tvrde da sve tvrtke koje nešto rade za Grad imaju obvezu biti donatori NK Gorice, koja kronično grca u raskoraku želja i materijalnih mogućnosti. Isto tako, gradska tvrtka VG Komunalac d.o.o. permanentno živi na pozajmicama Grada, koje se krajem proračunske godine pretvaraju u „povećanje temeljnog kapitala“, jer je jasno da se na način poslovanja koji vodi VG Komunalac d.o.o. te pozajmice ne mogu vratiti. Za poslove za koje je tvrtka registrirana, unajmljuju se podizvođači, umjesto da se koriste kapaciteti tvrtke, te sukladno tome ista ne može ostvariti prihod od poslova koje joj grad dodjeljuje.
Zbog svega navedenog 29.8.2012.g. podignuta je kaznena prijava DORH-u protiv gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića zbog opravdane sumnje u počinjenje različitih kaznenih djela. Rješenje ove pravosudne trakavice pokrenulo se u tek sad. Barišić ima navodno udjele u radio Sisku, radio Velikoj Gorici, vlasništvu turopoljske televizije i rtl-u Lekenik, tako da se široj javnosti preko medija prikazuje kao dobročinitelj, a isto je tako zanimljivo da je nekoliko godina zaredom kupovao nekretnine u vrijednosti većoj od 100.000,00kn što nikako nije u skladu s njegovim primanjima.

Igor Drenjančević

7 dnevno