Kaže Zoki Bahatović da nije znao ,kako ima nekih problema oko branitelja

0
412

IMAG1441Kaže Zoki Bahatović da nije znao ,da ima nekih problema oko branitelja.

Očito su ga lagali. Budući je Holycu smjenio zbog sitnice bilo bi logično da Matića smjeni zbog neinformiranja i problema koji su očito realni.

Al on je prijatelj s Matićem, pa je još čudnije da ga plaćamo da štiti prijatelje.

Dobro, nije znao za probleme oko invalidnina, al valjda je vidio da policija udara na invalide.

Budući je on humanist očekujemo da odmah smjeni Ostojića jer je:
– prekršio medjunatodne sporazume
– osramotio državu i njega te
– osramotio humanu socijalistiičku ideju

Dakle Zoki, postupaj onako kako pričaš i smjeni Ostojića.

Matić ide do Josipovića u stranku, tamo je dr. Nikica Gabrić. Možda ga operira od ljuske kratkovidnosti.

Vinko Vukadin