Eksluzivno: Zašto lažu radnike? Država Zakonom jamči radnicima tvrtki u stečaju isplatu plaća i priznatih otpremnina

0
834
RADNICI GREDELJA

Radnici zaposleni u tvrtkama u stečaju čije su tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom presudom, već odavno su imali zakonsko pravo naplatiti svoje plaće i otpremnine.  Člankom  17. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca utvrđen je postupak za ostvarenje prava iz članka 3. toga zakona. Postupak se pokreće na zahtjev radnika!!

Zahtjev iz stavka 1. Članka 17. Tog Zakona podnosi se izravno Agenciji ili područnoj službi Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana od dana kada ih je na ispitnom ročištu u stečajnom postupku priznao stečajni upravitelj, a nije ih osporio niti jedan stečajni vjerovnik, odnosno od dana kada je objavljena odluka nadležnog suda da se stečajni postupak neće provoditi. Radnici iz odredbe članka 16. Tog Zakona zahtjev podnose izravno Agenciji ili područnoj službi Zavoda prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada u roku od 30 dana od dana kada je prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu nadležno tijelo odlučilo pokrenuti postupak nad poslodavcem ili kad je utvrdilo da je posao poslodavca definitivno zatvoren, a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.

Radnici Gredelja još uvijek potražuju svoje plaće i otpremnine u iznosu od 262.629.789,64 kn, nitko im nije rekao da im je  plaće dužna isplatiti Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Gredelj koji je u stečaju od 2012 godine tijekom kojeg postupka je otpušteno nešto manje od 500 radnika,  zastupan po stečajnom upravitelju Peri Hrkaću još uvijek nije isplatio potraživanja radnika.

Iako s utvrđenim tražbinama kao vjerovnici prvog isplatnog reda, radnici muku muče s naplatom svojeg potraživanja. Nakon strpljivog čekanja kroz nekoliko mjeseci  i obećanja kako će im njihova potraživanja biti namirena iz dobiti koja je za proteklu godinu  cca 10.000.000,00 kn, i iz prodaje nekretnina u vlasništvu Gredelja,  radnicu su u nekoliko navrata prosvjedovali ističući kako do dans nisu dobili niti lipe utvrđenih i zakonom zajamčenih tražbina.  U međuvremenu većini radnika ističe rok tijekom kojeg su imali pravo biti prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje te će ostati i bez tih simboličnih primanja. Tako su kreatori moćne industrije prepušteni sami sebi a stečajni upravitelj sve više ih ignorira umjesto da ih je obavijestio o njihovim Zakonom zajamčenim pravima.  Posljednjih mjeseci su u Gredelju  uvedene i sigurnosne mjere a bivšim radnicima, prema informacijama dobivenim od jednog radnika,  nije dozvoljen niti ulaz u krug Gredelja.

Da su stečajni postupci mućke koje se uglavnom provode na rubu ili potpuno izvan zakona svim građanima ove zemlje već  je godinama jasno, stoga se neke detaljnije i vjerodostojne  informacije i ne mogu dobiti niti s Trgovačkog suda, niti od stečajnog upravitelja,  jer je puno toga oko Gredelja – tajna. Dio nekretnina e u vlasništvu Gredelja vrijednosti  24.643.384,95 HRK  prodavane su usmenom javnom dražbom već na četiri dražbena  ročištu zaredom, i još uvijek nisu prodane, čime se postupak isplate plaće radnicima nepotrebno odugovlači. Na upit radnika u srpnju 2013 godine kada će konačno dobiti svoje zarađene plaće, Hrkać je zavapio; „Nemam novaca, nisam ja čarobljak, kad budem imao novaca dobiti ćete ih!“  Kad će to biti, to očigledno nitko ne zna, pa iz cijelog slučaja proizlazi da su prava radnika u stvari samo bajke. I to reprizirane bajke koje se svako malo ponavljaju.  Nisu radnici Gredelja prvi koji ne mogu dobiti svoje zakonom zajamčene tražbine i zarađene plaće.

Ovog trenutka radnici čak stotinjak tvrtki širom Hrvatske potražuju svoje neisplaćene plaće, i mjesecima rade bez kune prihoda

Predstečajnim nagodbama, i stečajevima, koji su navodno upravo zato i pokreću  da bi se spasila radna mjesta,  svi radnici su mahom ostali zakinuti za svoje plaće, i nitko od odgovornih njihove probleme ne shvaća ozbiljno.   Iz kojeg razloga radnici do danas nisu dobili svoje priznate tražbine i utvrđene otpremnine koje su im bile ponuđene kako bi samoinicijativno pristali na otkaz, čime su im i mnoga druga prava povrijeđena, nema odgovora! U međuvremenu ni radnici Gredelja koji su zadržali radno mjesto nisu sigurni da će radno mjesto  imati i sutra. Ugovore o radu  produžavaju svaki mjesec i nemaju apsolutno nikakvu sigurnost niti jamstvo.  „U Gredelju se  ne poštuju  ni radnička prava po Zakonu o radu, ni protupožarni a ni zakon o zaštiti na radu. Radnici su pod ovakvim uvjetima pritiska spremni na svakakva odricanja i zasigurno zdravstveno nisu dobro radeći u takvim uvjetima”, rekao je Jakuš sindikalni predstavnik radnika Gredelja.

“Produžuju im ugovore svaki mjesec. To je njima neizvjesnost, ali i nama je neizvjesnost koji nismo dobili otpremnine ni ništa. Ostao sam na burzi i jedem u pučkoj kuhinji nakon što sam 17 godina radio u Gredelju. Bilo je posla, radilo se super, ali ovo je sad katastrofa. Imam tisuću kuna sa Zavoda za zapošljavanje, platim režije i ne ostane mi ništa. Ne mogu si pomoći!”, rekao je jedan od bivših zaposlenika TŽV-a Gredelj. Radnici su u uvjerenju da će tako prije dobiti svoje neisplaćene plaće, potpisali dogovor, njih oko 96%, kojim su i prepustili dio tražbina koje im je sud prije dodijelio, međutim, ni otpustom dijelova duga nema jamstva da će im njihove plaće i otpremnine biti uskoro isplaćene. Novca za njih prema izjavi stečajnog upravitelja nema, nekretnine se bezuspješno prodaju, a čak i da se iste unovče,  njihova prodajna cijene pokriva tek mali dio  potraživanja koja su radnicima priznata.

Zašto lažu radnike? Nitko radnicima nije rekao da je isplata njihovih  plaća zajamčena Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca  koji je donešen 17. srpnja 2008 godine,  tražbine radnika osigurane su iz sredstava Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.   Postupak za ostvarenje prava iz toga Zakona pokreće  se na zahtjev radnika koji se  izravno trebaju  obratiti  Agenciji temeljem utvrđenih tražbina koje je na ispitnom ročištu u stečajnom postupku priznao stečajni upravitelj, a nije ih osporio niti jedan stečajnih vjerovnik.  Člankom 18. toga Zakona  propisan je način na koji radnik može ostvariti svoje pravo i koja mu je dokumentacija potrebna za realizaciju naplate tražbina iz rada, a člankom 19. istog zakona je propisano da Agencija odlučuje o tražbini radnika rješenjem u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, dok je sredstva dužna isplatiti u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.

Dana 21. lipnja 2013 godine  došlo je do izmjena Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, koje izmjene su uređene Odlukom koju je donio predsjednik RH Ivo Josipović. (ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA.) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL L 283, 28. 10. 2008.).«.

Odlukom od 21. lipnja 2013. godine mijanju se pojedine odredbe Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca te se isti usklađuje sa Direktivom Eurospkog parlamenta i Vijeća a kojom direktivom se štite prava zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca. U članku 17. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:  „Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana od isteka trećeg dana od dana objave rješenja o utvrđivanju tražbina na oglasnoj ploči suda, odnosno od isteka osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« rješenja o zaključenju stečajnog postupka.“

„Radnici iz članka 16. ovoga Zakona zahtjev podnose izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada u roku od 30 dana od dana kada se prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu smatra izvršenom dostava akta o utvrđivanju tražbina ili kada se smatra izvršenom dostava akta kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je posao poslodavca definitivno zatvoren, a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.“.

„Agencija je dužna u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja izvršiti uplatu prema članku 20. ovoga Zakona.«.

Članak 10.; U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi: „Najkasnije u roku od osam dana po uplati iz članka 19. stavka 4. ovoga Zakona stečajni upravitelj je dužan izvršiti, uz izravnu uplatu priznatih potraživanja radnicima, obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.“.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Agencija će iznimno, u slučaju brisanja iz registra pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, vršiti izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima tog poslodavca, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.“.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi: „Agencija će iznimno vršiti izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima iz članka 16. ovoga Zakona, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.“.

Cijeli Zakon o  osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca  pročitajte ovdje;

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=radnicima+ispla%C4%87uje+Fond&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&annotate=on&bid=TR2sfubDLITm5BNB4CnZlg%3d%3d

Izmjene Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca usklađene sa  Direktivom Europskog parlamenta pročitajte ovdje

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

autor; Nada Landeka