Knjiga ‘Praktični idealizam’ na kojoj je utemeljena EU se ne može kupiti!

0
1586

RICHARD NICOLAUS COUDENHOVEN-KALERGI : PRAKTIČNI IDEALIZAM

izbjegliceuuuuuuuuuuuuKnjiga Praktični idealizam na kojoj je utemeljena Evropska unija se ne može kupiti ni u jednoj knjižari niti naći u knjižnici. Knjiga je zabranjena. Knjiga je vjerojatno tiskana u vrlo malom broju primjeraka tako da ju je gotovo nemoguće naći u tiskanom obliku. U Njemačkoj je knjiga doslovce zabranjena iako se ne nalazi na službenoj listi cenzuriranih knjiga. Kada je izdavačka kuća „Independent News“ negdje oko 1990 tiskala sažetke iz knjige i namjeravala ju objaviti integralno izdanje, nadležno državno tijelo dalo je nalog policiji za premetačinu i jedini primjerak knjige Praktični idealizam je bio zaplijenjen. Knjiga se ne spominje ni na službenim internet stranicama Evropskog pokreta što je i razumljivo, jer je knjiga potpuno drugačijeg sadržaja i u suprotnosti je sa službenim programom pokreta. Pitanje je kako je došlo do takvog razmimoilaženja. Je li panevropski program preotet? Ili je možda knjiga Praktični idealizam zamišljen samo za nekolicinu iz najužeg kruga, a sva priča o kršćanskim vrijednostima, demokraciji itd. samo prazna retorika /Tekst preuzet iz wikipedie/.

Tekst  izabranih ulomaka /preveden/ iz engleskog prijevoda Praktičnog idealizma

Praktični idealizam – Richarda Nicolaus Coudenhove -Kalergi

Evropa mora postati zemlja negroidnih mongola

Čovjek istinske budućnosti će biti mongol. Današnje rase i klase će nestati. Euroazijski negroid budućnosti po vanjskom izgledu biti će nalik starim egipćanima i zamijenit će raznolikost naroda s raznolikošću individua.

Kršćanstvo su etički pripremili židovi – Židovski ogledi /Ivan/, duhovno su pripremljeni od židovskih aleksandrinaca /Philo/ i praktićno su ga obnovili židovi. Ukoliko je  Evropa kršćanska znači da je u duhovnom pogledu židvoska. Ukoliko je Evropa moralna to znači da je židovska. Gotovo sva evropska etika je ukorijenjena u židovstvu. Svi protagonisti bilo religijskog ili nereligijskog kršćanskog morala, od Avgustina do Russeaua, Kanta do Tolstoja, bili su židovi po svom opredjeljenju, u duhovnom smislu. Nietzsche je jedini ne židov., jedini istinski evropski moralist.

Na istoku je kineski narod uzorno etičan. Na zapadu su to židovi. Bog je bio poglavar države starih židova, njegovi moralni zakoni su bili građanski zakoni, grijeh je bio zločin. Tokom godina židovi su ostali vjerni toj teokratskoj ideji identifikacije  politike i etike. I kršćanstvo i socijalizam su pokušaji stvaranja zemaljskog raja. Prije dvije tisuća godina stari su kršćani, ne farizeji i saduceji, bili oni koji su oživjeli Mojsijevu tradiciju. Danas to nisu ni cionisti ni kršćani nego židovske socijalističke vođe, jer oni žele s najvećom predanošću izbrisati istočni grijeh kapitalizma da bi oslobodili narod od nepravde, nasilja i podložnosti, i da promjene otkupljeni svijet u zemaljski raj.

Od Mojsija do Weiningera etika je bila glavni problem židovskih filozofa. Na etičkom temeljnom stavu prema svijetu počiva ishodište izuzetne veličine židovskog naroda, ali isto tako i opasnosti da židovi koji su zaboravili svoju vjeru u etiku upadnu u cinični egoizam. Ljudi drugačijeg mentaliteta, i kada izgube moralni stav, još uvijek zadržavaju dosta viteških vrijednosti i prdrasuda (kao častan čovjek, gentleman, vitez itd.) što ih štiti da ne padnu u ponor.

Ono što uglavnom razdvaja židove  od običnog čovjeka je činjenica da su oni izabrani ljudi. Snaga karaktera usklađena s oštroumnoću predodređuje  židove kao najizvrsniju vrstu koja mora biti vođa urbanog – građanskog čovječanstva, od lažnog do istinskog duhovnog aristokrate, od predstavnika kapitalizma do revolucionara.

Sada se nalazimo na pragu trećeg razdoblja novoga vremena: socijalizma. Socijalizam ima podršku gradskih industrijskih radnika koje predvodi aristokracija revolucionarnih pisaca.

Utjecaj aristokracije po krvi, utjecaj aristokracije duha raste. Razvoj će u kaosu moderne politike samo onda naći svoju svrhu kada aristokracija duha preuzme vlast u društvu: barut, zlato, tintu, i upotrijebi ih za blagoslov općeg dobra.

KOMUNISTIČKA DIKTATURA JE VAŽAN KORAK NA TOM PUTU.

Ruski boljševizam predstavlja odlučujući korak prema cilju kad će mala grupa komunista, duhovnih aristokrata vladati državom i svjesno raskinuti s plutokracijom, demokracijom koja danas kontrolira ostatak svijeta. Borba između kapittalizma i komunizma za nasljeđe istinske aristokratske krvi je bratoubilački rat pobjedničke aristokracije uma. To je borba između individualista i socijalista, između egoista i altruista, između poganskog i kršćanskog duha.

Glavni predstavnici obadviju stranaka su vrbovani u Evropi kao duhovne rasne vođe.. I kapitalizam i komunizam su racionalni, oba racionalni, oba mehanički, oba apstraktni, oba građanski. Vojno plemstvo je definitvno odigralo svoju ulogu. Učinak duha, snaga duha, vjera duha, nada duha raste s novom aristokracijom. Za postizanje ciljeva i napredovanje treba se postići rezultate koje narod hoće   u okviru ciljeva koje predvodi aristokracija.

Aristokrat kao vođa je politički pojam, aristokrat kao primjer je estetički ideal. Najviši izazovi koje traži aristokracija poklapa se s plemstvom, vođa kao primjer kojemu vodstvo pripada kao savršenom čovjeku.

EVROPLJANI SU KVANTITATIVAN NAROD; ŽIDOVI SU KVALITETNI LJUDI

Od evropljana kvantitativnih ljudi koji jedino vjeruju u brojeve, u masu, izrastaju dvije rase ljudi: aristokracija po krvi i židovi. Razdvojeni jedan od drugog svaki prijanja za svoju vjeru, za svoju višu misiju, i za svoju rasniju krv među različitim slojevima ljudi. Među obadvije ove dvije zaslužne rase leži središte evropskog plemstva budućnosti, u feudalnoj aristokraciji plave krvi koja se nije zagadila sa seljacima, i u židovskoj duhovnoj aristokraciji  ukoliko se nije zagadila novcem (kapitalizmom).

Kao garancija bolje budućnosti ostaje nam mali broj ostatka visoko moralne vrijedne zemljoposjedničke aristokracije i mala borbena grupa revolucionarne inteligencije. Ovdje ona prerasta u simbol i sklad između Lenjina, aristokrata nižeg zemljoposjedničkog plemstva i Trockog, židovskog književnika. Ovdje su suprostavljeni karakteri duha vlastelina i literate, stanovnika s posjeda,  građanina poganina, i kršćana koji se spajaju  u stvaralačkoj sintezi revolucionarne aristokracije.

Korak dalje u duhovnom smislu  bit će dovoljan da stavi najbolje kvalitete krvi plemstva koje je na selu zaštitilo svoje fizičko i moralno zdravlje od kvarećeg utjecaja seoskog smrada u službi novog oslobođenja naroda.

Oni su predodređeni za svoje položaje svojom tradicionalnom hrabrošću, svojom antiburžoaskim i antikapitalističkim mentalitetom, svojom odgovornošću, svojim prijezirom prema materijalnim koristima, svojim stoičkim vježbanjem volje, svojim integritetom, svojim idealizmom.

BUDUĆNOST ŽIDOVSKOG PLEMSTVA I HAZARI

Glavni predstavnici iskvarenog kao i poštenog plemstva uma, kapitalizma, novinarstva i knjoževnosti:

Njihov nadmoćni duh ih predodređuje da postanu glavni čimbenik budućeg plemstva. Jedan pogled na povijest židovskog naroda pojašnjava njihovo vodstvo u borbi za vladanjem čovječanstvom. Tokom dvije tisuće godina židovi su bili vjerska zajednica, sastavljena od etički i vjerski predodređenih individua iz svih naroda klasičnih kulturnih područja s nacionalnim židovskim središtem u Palestini.

Već u to vrijeme opća prvotna povezanost nije bio narod nego vjera. Tokom pvog milenija našeg kalendara prozeliti svih naroda ušli su u tu vjeru, pa čak i kralj, plemstvo i narod mongolskih hazara, gospodara južne Rusije.

Tek se tada židovska vjerska zajednica ujedinila u vještačku naciju i odvojila se od svih drugih naroda.

Neopisivim progonima tokom tisućljeća kršćanska Evropa pokušava istrijebiti židovski narod. Rezultat je bio da su se židovi  koji su bili slabe volje, oportunisti, skeptici dali  pokrstiti da izbjegnu neprekidne progone. S druge strane, židovi koji nisu bili dovoljno vješti, pametni i kreativni da prežive borbu za opstanak u tim teškim uvjetima su podlegli.

Ne treba se čuditi da se taj narod koji je izbjegao iz geta – zatvora – pretvorio u duhovno plemstvo Evrope.

PO MILOSTI DUHA JEDNO NOVO PLEMSTVO

Milosrdno Proviđenje se pobrinulo da se u Evropi stvori jedno novo duhovno rasno plemstvo. To se dogodilo u trenutku kada se, zahvaljujući emancipacije židova /nakon Francuske revolucije op. K.P./ rastača evropska feudalna aristokracija. Prvi predstavnik ovog novog nastajućeg plemstva je plemeniti židov LaSalle u kojem se sjedinjavala izrazita fizička ljepota i oštroumnost. Bio je aristokrat u najvišem i najistinskijem smislu te riječi. Bio je rođeni vođa i znak vremena.

Židovski junaci i mučenici iz istočne Evrope i srednjoevropske revolucije / 1848 op. K.P./ nisu ništa manje vrijedni po hrabrosti i ustrajnom idealizmu od junaka svjetskog rata. S ova dva pokušaja duhovno moralnog spasenja židovstvo je zadobilo veću i novu moć nad nezainteresiranim evropskim masama nego ijedan drugi narod. Koliko samo židovi nadilaze druge narode u postotku istaknutih ličnosti! Jedva jedno stoljeće nakon stjecanja slobode ovaj mali narod ističe se:  Einstein – kao vrhunski u znanosti, zatim Mahler kao avangarda u glazbi, pa Bergson kao istaknuti u modernoj filozofiji, Trotzky kao avangarda u modernoj politici.

LJUBOMORNI EVROPLJANI PODLEGLI MRŽNJI

Istaknuta mjesta tih dana su zauzeli židovi zahvaljujući svojim duhovnim sposobnostima, svojoj duhovnoj nadmoći koja im je to omogućila da pobjede u toj duhovnoj bitci nad ogromnim brojem nadmoćnih privilegiranih ljubomornih protivnika zahvaćenih mržnjom.

NIŽE VRIJEDNO MNOŠTVO I VISOKO KVALITETNA MANJINA

Tako je židovski narod iskusio vječnu borbu kvantiteta protiv kvaliteta, niže vrijednih grupa protiv individua visokih kvaliteta, inferiorne većine nasuprot superiorne manjine.

Glavni uzrok antisemitizma je ograničenost i zavist, ograničenost bilo na religijskom planu ili znanstvenom, zavist na duhovnom ili financijskom planu. Jer, oni / krščani / potječu iz međunarodne religijske zajednice a ne od rase. Židovi su narod s najneizmješanijom krvi, jer su bili u zatvorenim zajednicama i protiv drugih naroda tokom tisućljeća. Oni su također u bliskom krvnom srodstvu.

Nije to samo sutrašnja  duhovna aristokracija, nego i današnja plutokracija i najcrnja crnoburzijaska kakistokracija /najgori oblik vlasti/ uglavnom proistječe od židova i time oštri propagandno, agitatorsko oružje antisemitizma.

Tisuće godina ropstva su načinile od židova, s rijetkim izuzecima, po nastupu i gestima rasu gospodara. Neprekidno tlačenje onemogućava razvoj ličnosti i time oduzima elemente estetskog ideala plemstva. Veliki dio židovstva pati kako fizički tako i psihički zbog tog nedostatka. Taj nedostatak je jedan od razloga što evropski instinkt odbija prihvatiti židove kao rasu plemstva. Ogorčenost zbog tlačenja je opteretila židove i dala im zauzvrat vitalnu napetost ali ih je lišila uzvišene harmonije.

Ženidbe s najužim srodnicima unutar geta u prošlosti bile su uzrokom fizičke i psihičke dekadencije. Ono što je dobila glava izgubilo je tijelo, ono što je dobio mozak izgubio je njihov nervni sustav. Tako židovi pate od hipertrofije mozga koja je u opreci sa zahtjevima plemstva i harmoničnim  razvojem ličnosti. Fizička i nervna slabost mnogih duhovno izvrsnih židova pokazuje nedostatak fizičke hrabrosti ( koja je često u svezi s najvišim oblikom moralne hrabrosti) koja danas izgleda nespojiva s plemenitim idealom aristokracije.

PLEMENITA GOSPODARSKA RASA JE UGROŽENA OD STRANE SLAVENSKIH NARODA

Rasa duhovnog židovskog gospodstva je patila pod tlačenjem slavenskih naroda što je ostavilo traga u njihovom povjesnom razvoju. I danas mnoge istaknute židovske ličnosti imaju držanje i geste neslobodnih i tlačenih osoba. U svom ponašanju i gestama propala aristokracija češće ima plemenitije držanje nego najodličniji židovi. Ovi nedostaci kod židova vuku porijeklo od razvoja i nestat  će tokom razvoja. To prilagođavanje na društveni stil je glavni cilj cionizma koji će uz bavljenje sportom osloboditi židove ostataka koje u sebi nose iz geta.

Da je to moguće pokazuje razvoj američkih židova. Stvarna sloboda i moć koju su židovi postigli  postupno će djelovati na svijest, na stav i geste, stvarajući slobodni i moćan narod.

Ne samo da će židovi ići u pravcu zapadnog aristokratskog ideala, nego će i zapadni aristokratski ideal iskusiti pretvorbu izlazeći na pol puta ususret židvostvu. U mirnijoj budućnosti Evrope aristokracija će zaustaviti ratoborni karakter i zamjeniti ga duhovnim – svećeničkim.

Miran i društveno uređeni Zapad neće više trebati gospodare i upravljače, nego samo vođe, odgajatelje i primjere.

Židovstvo je religijski pokorilo Evropu, germani su je pokorili vojnički. U Aziji indijska religija je bila pobjednička, dok je Japan bio vrhovna politička moć.

 

 

#   –   12 zvjezda u krugu na zastavi EU / citirano iz Die Welta od 26 kolovoza 1998predstavlja 12 židovskih plemena Izraela, izabranog božjeg naroda./

 

–      R. CoudenhoveKalergi je izabrao Beethoveenovu odu radosti za evropsku himnu.

 

Prema izboru blogera koji brižno nadzire EU i izvještava javnost, Andreasa BruneLarsena, prikazujem Kalergijevo plemstvo kako ga vidi Bruno Larsen:

 

 

 

 

 

Genrikh Yagoda

Lazar Kaganovich

Bela Kun

Leon Trotzki

Emma Goldman

Theodor Hertzl

Race of nobility – Anno 2007

Michel Friedman

Alan Yentob – BBC

Lord Hollick – ITV

Arne Notkin – DR

Leonid Nevzlin

Gussinski

Simon Wiesenthal

Boris Beresovski

Mihail Khodorkovsky

Marcus Wolf STASI

Führers of Humanity – Anno 2007

Alan Dershowitz

David Horowitz

Richard Perle

Paul Wolfowitz

Paul Spiegel

Yitzhak Ginsburgh

Ariel Sharon

Abe Foxma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inline image 3

 Bernard Baruch

 

Bankari Paul Warburg I Bernard Baruch

Odigrali su veoma važnu ulogu u životu Coudenhove Kalergija. Njihove biografije su inače I povjesno važne.

 

 

 

Inline image 6
Paul Warburg

 

 Obitelj Samuel Mose Del Branco seli se 1559 iz Italije u Njemačku I uzima ime Warburg. 1798 obitelj utemeljuje banku M.M & Com . Paul Warburg je bio njemački useljenik zajedno s bratom Felixom. Obadva brata su bili iluminati i članovi B nai B rith-a i postali su partneri bankarske kuće Kuhn, Loeb&Co. Dobro poznati slobodni zidar James Paul Warburg je u senatu SAD-a,  17veljače 1950 rekao:”Imat ćemo Svjetsku vladu htjeli ne htjeli.  Jedino je pitanje da li će svjetska vlada biti stvorena silom ili sporazumno.”.

Paul Warburg se oženio Ninom Loeb, kćerkom Salomona Loeba. Kuhn. Loeb&Co je jedna od najutjecajnih banaka  SAD-a  na početku 1900. Paulov brat Felix Warburg oženio je Friedu Schiff čiji je otac bio čuveni Jacob Schiff, vodeći cionista. Bio je glavni vlasnik Kuhn Loeb&Co. On je financirao Lava Trotzkog kad su se boljševici borili za vlast. On je pomogao Alexandru Kerenskom alias Aronu Kirbisu da dođe n a vlast. Jacob Schiff je naredio Lenjinu da pogubi carsku obitelj kako je poznato iz telegram koji mu je poslao.

Presudni trenuci za stvaranje Pan-Europe: Iz autobiografije R.N. Coudenhove – Kalergija:

Početkom 1924 nazvao me baron Lous de Rothschild, prijatelj Maxa Warburga iz Hamburga koji je nakon čitanja moje knjige Pan-Europa želio je da se upoznamo. Na moje veliko iznenađenje Warburg mi je spontano ponudio 60 000 zlatnih maraka da razvijam pokret u iduće tri godine. Max Warburg, koji je bio jedan od najodličnijih i najmudrijih ljudi koje sam ikada upoznao financirao je ovaj pokret. On je iskreno bio zainteresiran za Pan-Europu čitavog svog života. Max Warburg je organizirao 1925 moj put u Sjedinjene države da me predstavi Paulu Warburgu i financieru Bernardu Baruchu. Ekonomist, teoretičar financija, Ludwig von Mieses podržao me je prilogom iz Rockefellerove fondacije na taj način sudjelujući u Pan-Evropskom pikretu. Kasnije učenici von Miesesa, Arthur Burns i Milton Mriedman širili von Mieses-ove ideje preko mreže tajnog konzervativnog kluba mozgova Mont Pelerin Society.

Izabrala i prevela s engl. Prof. Kornelija Pejčinović