INICIJATIVA – BIRAJMO SVOJE DRŽAVNE ODVJETNIKE – OPĆINSKE, ŽUPANIJSKE I DRŽAVNOG ODVJETNIKA, TE UVEDIMO GRAĐANSKE POROTNIKE U SUDOVE

0
1163

Poštovani,

Mladen-Bajic-definitivno-odlazi-Dinko-Cvitan-novi-glavni-drzavni-odvjetnik_ca_largeRazlog obraćanja ovim pismom cijenjenim naslovima je pokretanje pismene inicijative za promjenom načina biranja i imenovanja državnih odvjetnika, koje su do sada birali saborski zastupnici dvotrećinskom većinom pri glasanju.

Svima nam je poznato da Državno odvjetništvo zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima  sve potrebite pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava Republike Hrvatske i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima potrebite radnje iz nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, uz ovlasti poduzimanja pravnih radnji pred  međunarodnim i stranim sudovima i drugim tijelima.

Neprocjenjiva je važnost Državnog odvjetništva, s obzirom da ono, na zahtjev državnih tijela, daje mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa. Dakle, imenovano Državno odvjetništvo sa svojim izabranim državnim odvjetnicima predstavlja krucijalne osobe koje vode nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane zakonom i Poslovnikom Državnog odvjetništva.

 

Predlažem da se promijeni proces biranja i  imenovanja  državnog odvjetništva i samog državnog odvjetnika, i to na način da se bira samo jedan državni odvjetnik, 15 županijskih državnih odvjetnika i 22 općinska državna odvjetnika, i to svi od samog naroda, istovremeno uz proces biranja predsjednika RH. Prvi izbori za državne odvjetnike trebali bi se organizirati što prije, a njihov mandat trajao bi do isteka važećeg mandata sadašnje predsjednice RH. Izabrani državni odvjetnik imenuje šefa USKOK-a. Za iste funkcije mogu se kandidirati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete, a to su: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, državljanstvo RH, sa životopisom bez evidencije bilo kakvog prekršaja ili kaznenog djela.

Predložene osobe mogu se kandidirati u dva mandata, s time da po isteku vremena od dva mandata ista osoba ne može biti imenovana niti kao djelatnik niti kao državni službenik u predmetnom odvjetništvu, već se može kandidirati za višu funkciju hijerarhijskih institucija, što znači da svaka osoba može vršiti funkciju šest puta u tri različita resora državnog odvjetništva.

Predlaže se uvođenje građanske porote u sudove, s time da iste budu prisutne u kaznenim, parničnim i trgovačkim postupcima, po zahtjevu jedne strane u postupku, čijem zahtjevu se treba udovoljiti. U slučaju da strane ne žele prisutnost građanske porote, tom se zahtjevu mora udovoljiti.

Zanimljivo je da je na službenim mrežnim stranicama DORH-a navedeno sljedeće:

„Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Ustroj državnoodvjetničke organizacije kao cjeline određen je Zakonom o državnom odvjetništvu.


U smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, svako državno odvjetništvo je tijelo javne vlasti za sebe:

– 22 općinska državna odvjetništva – 22 tijela javne vlasti

– 15 županijskih državnih odvjetništava – 15 tijela javne vlasti

– Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – jedno tijelo javne vlasti

– Državno odvjetništvo Republike Hrvatske – jedno tijelo javne vlasti…“,

 

što je apsolutno neprihvatljivo, netočno i zasigurno neprimjenljivo u praksi, jer praksa nam govori da sva odvjetništva, pa ma kako se ona zvala, hijerarhijski su podređena jedinom Državnom odvjetniku koji se ponaša i prikazuje kao apsolutna osoba koja odlučuje i koja je nadređena svim osobama, instituciji, te odlučuje koji se slučaj može procesuirati, kako će se procesuirati ili se uopće neće procesuirati. Predlaže se promjena da državni odvjetnik mora donositi odluke uz dva supotpisnika: općinskog i županijskog državnog odvjetnika.

Modelom koji dopušta takvo ponašanje, gdje se koristi apsolutna moć i dane ovlasti, i koji se danas primjenjuje u ovoj našoj Republici Hrvatskoj, ne može se napredovati i suzbijati kriminal, koji je javnosti poznat od 1990. godine. Takav utabani državni sustav prihvaćen je od istih onih koji su ga osmislili, i to 20 godina prije osamostaljenja Republike Hrvatske.

U svrhu objašnjenja postojećeg sustava koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj, bit će vam zanimljivo da isto povežem sa životinjskom pasminom pasa: pasmina Labrador – odnosno tzv. skupine LABRADOR, poznate u Hrvatskoj i u bivšoj SFRJ i svim državama koje su nastale raspadom Jugoslavije.

Pasmina Labrador može biti u četiri boje (bijela, žuta, crna i smeđa), a skupina LABRADOR ima četiri resora: FINANCIJE, OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE, PRAVOSUDNI SEKTOR (državni odvjetnici, suci i odvjetnici), te POLITIČARI, koji se najviše mijenjaju.

Ne mogu a da vas ne podsjetim kako je sve ovo krenulo davne:

 • godine, kada je uslijedilo razbijanje nadzorne službe od strane bankarskih financijskih lobista;
 • godine stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu osnivaju Institut za javne financije, koji je već tada savjetovao, pratio i usmjeravao financijsko kretanje, i koji je zadržao kontinuitet do danas, te ga se smatra meritumom za savjetovanje bivših i današnjeg predsjednika Vlade RH.
 • do 1973. godine nastala je enormna pljačka novčanog kapitala imovine bivše SRFJ (43 milijarde njemačkih maraka), koju su ostvarili renomirani direktori (186 osoba) uspješnih firmi bivše SRFJ putem svojih predstavništava u cijelom svijetu (a u tome su i obveznice Auto-puta Zagreb-Split).

Dakle, tako je stvoren inozemni kapital kojim su bankari zaduživali SRFJ njezinim vlastitim novcem.

 • godine reforma za ustroj radničkog dioničarstva po nalogu Tita, koju su pripremali Savka Dabčević-Kučar , Mika Tripalo i Latinka Perović, nije prihvaćena samo radi takvog kriminalnog ustroja odnosno miljea, koji je već bio ojačao. Postavlja se pitanje: da je radničko dioničarstvo prošlo, mi DANAS ne bismo imali ove probleme, tj. pljačku NARODNE DRUŠTVENE IMOVINE.

Podsjećam vas da je tada vršen pritisak na Josipa Broza Tita, koji je bio zagovornik radničkog dioničarstva, ali je pokleknuo i umjesto toga izrekao poznati slogan: „Tvornice radnicima!“ Od toga je trenutka prestalo državno vlasništvo i nastalo je društveno vlasništvo.

 • godine došlo je do uvođenja Ustava SRFJ i formiranja granice današnje Republike Hrvatske, te utvrđivanje dvaju titulara vlasništva:  društveno vlasništvo i privatno vlasništvo, dok je državno vlasništvo predstavljalo samo društveno vlasništvo izvan granice. Takvim postulatom novac je već bio pokraden iz SRFJ, a time automatski i iz Hrvatske.

 

Danas, 2016. godine, pitamo se gdje smo, gdje nam je ukraden novac, tko je njime upravljao i tko danas zna o tome, tko danas isto radi.

Za financijski dio trebalo bi upitati Tomislava Badovinca (rođen 1934. godine), kojemu je vjerojatno dobro poznat takav sustav bankarstva SRFJ i Hrvatske; Nikolu Mrkića, koji je od 1973. do 2006. godine evidentiran kao direktor ELHB Ag Bank Frankfurt, a koji je ujedno bio i viceguverner JNB SFRJ; te zasigurno  Franju Lukovića, koji je svojim dugogodišnjim financijskim djelovanjem od 1974. do 27.03.1991. godine ostao predsjednik Uprave Zagrebačke Banke, sa samostalnim ovlastima. Svi su oni znali tijek transfera novca, a znaju ga i danas, te se o tim činjenicama može dobiti odgovor i od gospode u Münchenu na danas dobro poznatom suđenju (INA – ĐUREKOVIĆ – ŠPILJAK).

Nastavno, takav se pravosudni milje proteže od Državnog odvjetništva i samoga državnog odvjetnika Mladena Bajića, od 1974. godine i od educiranih sudaca danas Vrhovnog suda, kao i od eminentnih odvjetnika.

Pa gdje je tu odgovornost, draga gospodo? Do kada mislite da ovaj narod može trpjeti, preživljavati i gledati ovakvu nepravdu?

Siguran sam da bi trebalo znati kako državni odvjetnik odlučuje i potpisuje meritum prilikom prodaje imovine države, počevši od društvene imovine do prirodno-društvenih resursa, a da nitko ništa ne čini, A DA DRŽAVA NIJE VLASNIK, A POTPISUJE SE I PRODAJE UZ POTPIS DRŽAVNOG ODVJETNIKA, te takvim postupanjem i zastupanjem same Hrvatske on kontinuirano barata ovlastima koje su definirane Ustavom Republike Hrvatske i obimom njegovog posla.

 

Gore navedene činjenice, za koje postoje i te kakvi krucijalni dokazi, predstavljaju osnovu i svrhu pisanja ove inicijative – da se svi naslovi, kojima se dostavlja ova inicijativa, te svi istomišljenici i domoljubi koji uočavaju tijek zbivanja i nefunkcioniranja pravnog sustava, što prije „probude“ i pokrenu sve moguće elemente, kako bi se inicijativa realizirala u najhitnijem i najbržem roku.

Zar nije dosta imati danas 300 tisuća blokiranih građana, 500 tisuća iseljenih građana, te uz to gledati oglase u medijima gdje se predaje nekretnina na kojoj je izgrađena crkva, a da i dalje šutimo.

Manipulatorima, koji su doveli Jugoslaviju i Hrvatsku u ovakvo stanje, najviše bi odgovaralo da narod izađe na ulicu, a da oni i dalje zadrže kontrolu nad ukradenim kapitalom, te u krajnjoj liniji da ti isti manipulatori ne budu procesuirani zbog pljačke.

Najnoviji slučaj manipulacije je slučaj ŠATOR BRANITELJA ispred Savske 66, s izbrojanih 555 dana smrzavanja i umiranja pojedinaca, a ništa se zapravo nije dogodilo, mada su branitelji stajali pred vratima moćnika i pred zgradom „Industrogradnje“, dakle nekretnine koja je njima ukradena, jer je „Industrogradnja“ upropaštena dok su oni ratovali, dok su branili našu Hrvatsku od srbočetničkog agresora. Kako je moguće da su izmanipulirani takvi ljudi, hrabri i vrsni ratnici, koji su u Domovinskom ratu akciju Oluja okončali za samo 5 dana???!!!!!

Razmislite, odgovorite sami sebi, zar je Hrvatska vrijedna da ima jednog državnog odvjetnika koji može biti ucjenjivan, on i njegova obitelj, od istog onog kriminalističkog miljea koji ima za sobom više od pola stoljeća iskustva organiziranog i sofisticiranog djelovanja na području pljačke, uz primjenu sile i likvidacije, o čemu nam svjedoči poznato suđenje u Münchenu (INA – ĐUREKOVIĆ – ŠPILJAK).

Zato treba da svi građani koji podupiru  ovu inicijativu izađu  pred Hrvatski Sabor i Državno odvjetništvo u Gajevoj, kao i pred sva druga općinska i županijska odvjetništva u cijeloj Republici Hrvatskoj, kako bi svojom prisutnošću dali potporu za uvođenje predloženih promjena državnog sustava.

www.dorh.hr opći podaci

Na znanje i dostavit će se:

 • Uredu predsjednika RH;
 • Predsjedniku Sabora;
 • Predsjedniku Vlade RH;
 • Ministarstvu pravosuđa: na znanje Ministru, Saborskom odboru za pravosuđe i Državnom odvjetniku

 

Inicijator Pašk Kačinari i njegov pravni tim sa svim ljudima dobre volje i razumijevanja za raskrinkavanje kriminala u Hrvatskoj, sljedbenicima bivše Jugoslavije i šire

 

U Zagrebu, 11. svibnja 2016.

 

 

Ova inicijativa nastala je na temelju navedenih priloga:

 

 1. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

http://www.dorh.hr/Default.aspx?sec=30

http://www.dorh.hr/ODrzavnomOdvjetnistvu

http://www.dorh.hr/Default.aspx?sec=627

http://www.dorh.hr/Default.aspx?sec=628

http://www.dorh.hr/PristupInformacijama

 

 1. Institut za javne financije

http://www.ijf.hr/hr/o-institutu/

HOP portal