Sud i stečajna falsificirali OiB, ex šef novinara Leković napravio rasulo

0
11648
HND je izgubio spor protiv nepostojeće tvrtke
 IMG-e1d11c294e5676dd8ea4714191ac262e-V
 PRESUDA ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU broj Gž-4507/17-2
Tuzbu protiv HND 1993. godine  podigli su osnivači tvrtke U.T.T. Europa 92 d.o.o., kasnije  su potraživanje prenijeli na tvrtku nad kojom je 30.03.2005. godine otvoren i zaključen stečajni postupak jer tvrtka U.T.T. Europa d.o.o. nije imala ni za pokriće troškova koji su namireni iz državnog proračuna (nije imala stečajnu masu). Unatoč tome, protiv HND-a u ime i za račun stečajne mase postupak je 2014 nastavio je stečajni upravitelj.
Čitav postupak vrvi nezakonitošću i očiglednim namještanjem. 
IMG-24453a4f497ba8c94db1ba7121361e0b-V
IMG-ec352c50da0419e6d2dd3d28387cdd7b-V
Predmet spora je ugovor o najmu i preuređenju dijela zgrade u vlasništvu HND-a u Perkovčevoj 2 u Zagrebu koji je sklopljen u srpnju 1990. godine između HND -a i trojice zakupaca – Ante Matića, Ante Tabaka i Ante Ercegovića. Kako zakupci ni nakon više od dvije godine nisu dovršili preuređenje prostora niti plaćali najam, HND je raskinuo ugovor o zakupu te 1993. ishodio sudsku deložaciju najmoprimca iz zgrade HND-a.
IMG-d8234b60754a1ad496e5978c57148bb3-V
Tvrtka U.T.T Europa 92 d.o.o., tužitelj u parnici 2005. godine  brisana je iz sudskog registra i nije imala nikakvu imovinu.
IMG-9b65dfcd265cc9c30b1b1508878bad2f-V
Tek 2014. godine pokrenut je upis Stečajne mase iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. u sudski registar, kako bi Stečajna masa stekla pravnu osobnost potrebnu kako bi mogla biti stranka u sudskoj parnici. Ista do danas nije upisana u sudski registar, niti je ikad bila upisana.
2016.g  Trgovački sud u Zagrebu donosi rješenje kojim određuje obustavu i zaključenje stečaja nad Stečajnom  masom iza U.T.T.
                                                              Dakle, presuda je donešena PROTIV NEPOSTOJEĆE PRAVNE OSOBE. OIB naznačen u presudi ne pripada  pravnoj osobi Stečajna masa  iza U.T.T,. Europa 92 d.o.o. koja  KAO PRAVNA OSOBA NE POSTOJI, nije upisana u sudski registar, nije nikad ni bila upisana, i nema svoj OIB.
Sud je donio rješenje kojim se nad Stečajna masa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. u stečaju 2016. godine STEČAJ OBUSTAVLJA I ZAKLJUČUJE PO ČL. 203. SZ-a pa stečajni upravitelj nakon obustave stečajnog postupka po čl.203 SZa nije dužan zastupati stečajnu masu.   (Novela Stečajnog zakona 2006.g.)
Međutim, najbitnije je da je društvo U.T.T. Europa 92. d.o.o. brisana iz sudskog registra 2005. godine  nakon provedenog stečajnog postupka koji je otvoren i zaključen u jednom danu, a u kojem postupku NIJE BILO SREDSTAVA DOVOLJNO NITI ZA NAMIRENJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA, već su ti troškovi namireni iz državnog proračuna.  Ovo je jako bitno. Naime, stečajni zakon propisuje slijedeće, da se stečajnom upravitelju moraju prijaviti tražbine i parnice koje se vode,  te stečajni upravitelj odlučuje koje će parnice voditi, a od kojih će odustati. I u jednom i u drugom slučaju vjerovnici daju odobrenje tj. suglasnost stečajnom upravitelju za poduzimanje takvih radnji, a o istima odlučuje stečajni sudac.   Iz Povijesnog izvatka za navedenu tvrtku vidljivo je da je stečaj otvoren i zatvoren s danom 30.03.2005. godine, i da tvrtka nije imala imovine. Tvrtka je potom brisana iz sudskog registra.
Nemoguće je nakon toga voditi sudski spor kad nije bilo stečajne mase koja bi bila izdvojena tijekom stečajnog postupka.  Stečajnu masu sačinjava imovina koju stečajni dužnik posjeduje u trenutku otvaranja stečaja. Iz Povijesnog izvatka iz sudskog registra vidljivo je da takve imovine nije bilo. Dakle, već u tom dijelu je ponovno otvaranja stečaja bilo nezakonito, međutim, bitno je da je novom otvaranju stečaja, kada je formalno nastala Stečajna masa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o.  – ISTA NIJE UPISANA U SUDSKI REGISTAR. Pravna osoba svoju osobnost stječe upisom u sudski registar, pa presuda Županijskog suda sadrži naziv nepostojeće osobe, i OIB brisane pravne osobe.
Nakon zaključenja stečaja 2005. godine,  pokreće se stečajni postupak nad Stečajna masa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. – (podaci u rješenju, tj. matični broj subjekta, ne pripadaju pravnoj osobi Stečajna msa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. već brisanoj tvrtki U.T.T. Europa 92 d.o.o. ), a 19. travnja 2016. godine obustavlja se i zaključuje i stečajni postupak nad Stečajna masa  U.T.T. Europa 92. d.o.o.  Pravna osoba Stečajna masa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. NIJE UPISANA U SUDSKI REGISTAR, NITI JE BILA UPISANA, I NEMA SVOJ OIB.
Prema podacima dostupnim na fina.info OIB u Presudi Županijskog suda u Zagrebu – je OIB trgovačkog društva U.T.T. Europa 92. d.o.o.  koje je brisano iz sudskog registra.
Zakon propisuje da pravna osoba svoju osobnost stječe upisom u sudski registar, dakle Stečajna masa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. – NEMA SVOJU PRAVNU OSOBNOST jer nije upisana u sudski registar i nema svoj OIB. Kako je uopće bilo moguće voditi spor sa nepostojećom strankom, i koja nema svoj OIB – to je pitanje za vrhunske pravne stručnjake, jer je takvo postupanje protivno odredbama Zakona o parničnom postupku, ali i Zakonu o trgovačkim društvima koji propisuje da se parnice u kojima je stranka pravna osoba u stečaju vodi pred trgovačkim sudom, koji je stvarno nadležan sud za parnice između pravnih osoba,  a ne pred općinskim.
Fascinantno je da u sudskom registru Trgovačkog suda nije upisana Stečajna masa U.T.T. Europa 92. d.o.o. niti se po OIB-u koji je naveden u presudi može pronaći  bilo koja tvrtka a da je sud nastavio voditi postupak protiv nepostojeće pravne osobe. Stečajni upravitelj je imao ovlasti nastaviti voditi postupak ukoliko je stečajna masa izdvojena prilikom zaključenja stečaja 2005.g, ali je morala postojati pravna osoba Stečajna masa iza U.T.T. Europa 92 d.o.o. koja bi bila upisana u sudski registar i koja ima svoj  OIB, a takva pravna osoba ne postoji niti je upisana u sudski registar.
.Zakon propisuje da Stečajna masa mora imati svoju pravnu osobnost koju stječe upisom u sudski registar, Ministarstvo financija joj u tu svrhu dodjeljuje OIB, a stečajni upravitelj koji se imenuje posebno za stečajnu masu, nastavlja upravljati stečajnom masom koja se registrira na adresi stečajnog upravitelja, , i u tom slučaju može  voditi parnice kojom se povećava stečajna masa.
U prilogu su  službeni podaci iz kojih je vidljivo naprijed napisano.
U ovakvim slučajevima  stečajni upravitelji koji “zastupaju” nepostojeće pravne osobe, obično otvaraju račun posebnih namjena u FINA, i to zaštićeni račun na svoje vlastito ime (na fizičku osobu) što je protuzakonito.
U ovom postupku očigledno treba  podnijeti kaznene prijave protiv osoba koje su ovako postupale, kao i protiv sudaca koji su dozvolili vođenje sudskog postupka protiv stranke koja nema svoj identitet ni pravnu osobnost, dok HND ne bi trebao imati nikakvu obvezu prema nepistojećem tužitelju.

 Stranačka sposobnost stečajne mase

Stečajni zakon je stečajnoj masi u slučajevima brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra priznao stranačku sposobnost. Dakle, kada je stečajni dužnik brisan iz sudskog registra, on više ne može biti stranka u postupku već se umjesto njega kao stranka pojavljuje njegova stečajna masa koju zastupa stečajni upravitelj. U tom slučaju nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Stečajnog zakona o stečajnom dužniku i njegovim tijelima.
Stečajna masa u takvim će se slučajevima upisati u sudski registar, a Porezna uprava Ministarstva financija po službenoj dužnosti odredit će joj i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Podaci koji se upisuju u sudski registar za stečajnu masu taksativno su navedeni u članku 438. Stečajnog zakona

1. matični broj subjekta (MBS)

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. naziv određen tako da sadrži riječi „stečajna masa iza“ i tvrtku odnosno naziv stečajnog dužnika

4. sjedište određeno prema adresi stečajnog upravitelja

5. ime i prezime stečajnog upravitelja, njegov OIB i adresu prebivališta

6. datum i broj rješenja kojim je određen upis stečajne mase u sudski registar

7. rješenje o brisanju stečajnog dužnika.

Pitanje je zapravo,  tko će se naplaćivati u ovom postupku, i u koju svrhu bi se presuda trebala provesti (što je zakonski nemoguće) obzirom da tužitelj ne postoji.
Sud i stečajna upraviteljica su falsificirali oib, i stavili oib od tvrtke koja je 2005. g. brisana iz sudskog registra. Pretpostavka je da je Leković sve znao, pa da je zato dao petama vjetra, a namještaljkom bi zgrada HND trebala pripasti grebatorima, tako bi se stvorile pretpostavke da HND nestane. Odlično odrađen posao.

KOMENTAR O HRVATSKOM NOVINARSKOM DRUŠTVU IZ OŽUJKA 2018, ZNAČI DA JE PRETPOSTAVKA IZ DANAŠNJEG ČLANKA VRLO BLIZU ISTINE ZAKI55

18.03.2018 11:14

Hrvatsko novinarsko društvo nakon više od stotinu godina rada propada zbog makinacija predsjednika i glavnog tajnika koji su otjerali trećinu članova, a zbog sudske odluke društvu prijeti stečaj. Strateški plan i druge priče predsjednika samo su pokušaj sakrivanja istine dok pokušava prodati dio …

HOP