EU PRAVILA : Ili država prima 30.000 tražilaca azila ili mora uplatiti najmanje 20.000 eura

0
1318
Politički dogovor o migraciji i azilu je konačno postignutu mentalnoj instituciji EU, i glasi:
Ako ih primite vi ćete ih platiti, ako ih ne primite, vi ćete ih platiti

Pregovarači iz Europskog parlamenta i Vijeća jutros su postigli politički dogovor o migraciji i azilu. “Uspeli smo”, izjavila je Ylva Johansson, povjerenica EU za unutrašnje poslove.

Predstavnici Europskog parlamenta i vlada EU postigli su dogovor nakon cjelonoćnih razgovora o zakonima EU pod zajedničkim nazivom Novi pakt o migracijama i azilu koji bi trebao početi da stupa na snagu slijedeće godine.
Prema novom sistemu, države koje nisu na granici morat će birati između prihvaćanja svog udjela od 30.000 tražilaca azila ili uplate najmanje 20.000 eura (21.870 dolara) po osobi u fond EU.

Predviđeni sistem skrininga će nastojati  napraviti razliku između onih kojima je potrebna međunarodna zaštita i onih kojima nije potrebna.

A.S.

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal