GLINSKE VLASTI I POLICIJA NIŠTA NE ČINE KAKO BI ZAUSTAVILI TOTALNO UNIŠTENJE PROMETNICE I PREKORAČENJE NOSIVOSTI KAMIONA

0
4265
Živim u maloj sredini naselje Buzeta grad Glina, županija Sisačko-moslavačka.
Predstavnik sam mjesnog odbora od 2011. godine voljom mještana istog mjesta.
Najveći problem našeg mjesta je cesta kojom se vežemo na grad Glinu koja je potpuno uništena, bila asfalt do 2000. godine kada nastupaju tajkuni tipa Željko Žužić, poduzeće Gamont d.o.o.  i još neki koji su vozeći kamen iz kamenoloma Krečane iz mjesta Buzeta, koji je vlasništvo Republike Hrvatske i ugovorom o koncesiji dopušteno navedenim Žužiću i ostalima da rade što im volja izvan Zakona koje nitko nije kontrolirao.
Isti su sami održavali cestu vlasništvo Republike Hrvatske, vodi se kao nerazvrstana cesta županijska.
Dozvoljavajući takav način održavanja županijska uprava za cestu ništa nije poduzimala da istu održava sukladno pozitivnim propisima i Zakonom koji su dužni provoditi. Obraćao sam se županijskoj upravi za ceste u Sisku i uvijek je odgovor bio da nema novca i da se cesta drži prohodnom kao da je ratno stanje ili prašuma, a ne cesta koja mora biti u funkciji prometa.
Na jednom sastanku sa bivšim upraviteljem u Sisku gospodinom Lovrekovićem dobio sam usmeno obećanje da će se nakon zatvaranja kamenoloma ista sanirati.
Isto obećanje sam dobio i od Marine Lovrić, bivše županice koja se čudila kada je bila kod nas i obećala hitnu popravku iste i rezultata nema.
Postoji na cesti znak opterećenja od 6 tona po osovini, koji je postavila županijska uprava za ceste koji se ne poštuje. 
Sada svakodnevno brzinom od 40 i više km na sat kamioni sa prikolicom izvoze drvnu masu iz šume i njihova ukupna težina prelazi 60 tona, isti imaju do 5 osovina. Prekoračenje duplo, policija ne poduzima ništa, cestari isto tako i šteta za Republiku Hrvatsku svakodnevno se povećava.
Kamenolom ne radi od kraja 2011. godine i do danas je naš problem ostao isti i sada je cesta toliko oštećenja tako da za 3,5 km. koliko putujem svakodnevno na posao i natrag trebam skoro 15 minuta vožnje terenskim vozilom, nakon toga obavezno pranje vozila i svake godine bezbroj popravaka i uništenih guma od kamenja kojim se ista nasipa jednom ili dva puta godišnje.
Kamenjem je sada od nekadašnje asfaltirane ceste nasutu preko 90 posto iste, potpuno suprotno od Zakona i pravilnika po kojima se cesta održava.
Cesta je ukupne dužine 6,3 km. od mjesta Šibine koju po Zakonu treba održavati županijska uprava za ceste iz Siska.
Često na stranicama županijske uprave za cestu prijavljujem oštećenja iste, na moje prijave nema niti odgovora nadležnih niti popravka ceste.
Molio bi Vas ako možete pomoći na rješenju našeg problema.
Pismo čitatelja