Srpski špijun osumunjičen za ratne zločine ubačen u bošnjačke redove radi u MUP-u BiH iako je tjeralica za njim!

0
3592

Milan Božić (Luka otac) rođen 1964 godine, radio je u ratu u MUP-u BiH, a  zapravo za Seada Rekića stvarnog srpskog agenta u MUP-u BiH, Muhameda Turčinovića, Momčila Mandića ( tada je bio ministar R. Karadžića). Informacije je odavao srpskoj strani pod pseudonimom Buco.

Cijelo vrijeme rata raspoređen je i radi u logoru Silos, gdje se dokazuje muslimanskoj strani nezakonitim ponašanjem prema zarobljenicima. Zbog toga ga poslije rata traži i srpska i hrvatska strana. Srbi za njim raspisuju tjeralicu, ali ga u principu nikada ne traže, već na taj način prikrivaju vezu sa svojim informatorom iz logora Božićem, koji je njima odavao imena muslimana koji su nezakonito postupali prema njima. To je poslije rata bila korisna osnova ucjene srpske strane, što se događa i danas.

BIH SUD PUSTIO NA SLOBODU SRPSKOG ŠPIJUNA DELIMUSTAFIĆA I OMOGUĆIO MU BIJEG

Otkriven je uhićenjem Seada Rekića i Delmustafića o kojem smo pisali prije više mjeseci. Mreža je to generala A. Vasiljevića s kojom se radi kaos u BiH i danas.

https://www.hop.com.hr/2016/11/14/otkrivamo-a-vasiljevic-kontrolira-federaciju-i-osigurava-srpski-interes/

Ovu su djelovi genralija iz optužnice koja je podignuta protiv njega;

Božić Milan, zamjenik komandira Stanice
javne bezbednosti Sarajevo, Centar,
isleđivao Srbe u logoru Tarčin i pri
tome ih prebijao; – odgovoran je za
u e 11. 05. 1992. god. u napadu na
kasarnu JNA u Krupi i zatvarane
zarobljenih vojnika u ispržnjene komore
u “Silosu” Tarćin kod Pazariša, kada je
ovaj objekat pretvoren u logor za Srbe, a
od 20. 05. 1992. god. imenovani je sa
muslimanskim snagama otpora  sa
privođenjem Srba i zatvaranjem u ovaj
logor kroz koji je prošlo preko 550 Srba,
među kojima na desetine žena. U ovom
logoru koji je bio pod neposrednom
kontrolom 109. Brdske brigade Armije
BiH pod komandom Kazić Nezira zatvarni
su logoraši u neustavne prostorije i
posebne ćelije gdje su mučeni glađu
dodjelom samo jednog obroka hrane te kolićine
250-500 grama, starost logoraša kretala
se od 14 do 85 godina i nad svim su
izvođene torture i ubijana a mnogi su
odvođni na prinudni rad na prvim
borbenim linijama na kojima je 23
poginulo (imena navedena u KP Komiteta
br. 386/95-7 DC I-6/1)

Što je najstrašnije od svega? Ako je srpski špijun zašto radi u kantonu Sarajevo u odjelu MUP na kriminalu oko krađe vozila? Kako je moguće da ga službe ne mogu naći godinama, a isti radi u MUP-u grada Sarajeva? Tjeralice za njim postoje. 

Igor Drenjančević za HOP portal iz Sarajeva

HOP