Istambulska konvencija uvela devijacije u glave, Srpkinja ne želi dojiti mušku djecu i nagovara žene na isti čin

0
6164

Društvenim mrežama širi se priča o Srpkinji koja pod utjecajem IK cirkusarija nagovara ostale žene da zanemare odgoj muške djece, te se posvete isključivo odgoju ženske djece, kako bi se izborili za ženska prava u novom svijetu… podjele između muškarca i žene sve su jasnije, a IK ih svojim djelaovanjem pojačava.

HOP