Orvha radi naplate 59,00 kn potraživanja, ovrhovoditelj zahtijeva naplatu u iznosu od 576,25 nastalih troškova i 506,25 kn predvidivih troškova, ukoliko se nastali troškovi ovrhe ne plate, ovršenik ostaje bez automobila, blokiranog računa…

0
9776

Da je naša Država leglo kriminala to već pjevaju i vrapci na krovu. Već godinama brojne udruge koje štite prava dužnika i ovršenika  upiru u nezakonitosti po pitanju nelegalnih kreditnih ureda, raznoraznih unija i zadruga, domaćih i stranih, a posljednjih nekoliko godina kao da se sav kriminal slio u jednu rijeku  – u agencije za naplatu potraživanja koje se množe poput gremlina.  Država je ta koja je poslovnim-rodbinsko-interesnim vezama i vezicama omogućila da se građani ove zemlje ovršuju bez ikakvog reda i rasporeda, bez uma i razuma, reklo bi se, a ako mislite da zakon tu ima zadnju riječ, onda se gadno varate.

Jer u ovoj zemlji zadnju riječ imaju lopovi, a ne ni pravda, ni zakon, ni sud.

Ovršenik iz ove priče dostavio nam je dokumentaciju iz koje je vidljivo da je Ugovorom o ustupu tražbina potraživanja po osnovi parkiranja u Osijeku po navodno neplaćenom računu (koji ovršenik nikada nije ni vidio), tvrtka Elektromodul d.o.o. ustupila tražbinu tvrtki Merwill d.o.o. iz Osijeka, a ova pak je bez ikakve obavijesti o ustupu potraživanja, bez računa i bez opomene iz koje bi bilo vidljivo da potražuje bilo kakav dug pokrenula ovršni postupak protiv ovršenika.

inbound937152936205879504 inbound2253251777713104491

Prijedlogom za ovrhu „na temelju vjerodostojne isprave, izvadka iz poslovnih knjiga“ ovrhovoditelja, a sa kojim ovrhovoditeljem ovršenik nikada nije bio ni u kakvom poslovnom ni pravnom odnosu, ovrhovoditelj predlaže ovrhu na svim računima ovršenika, uz neizostavnu zapljenu novčanih sredstava po Financijskoj agenciji, te ovrhu na vozilu i to ZAPLJENOM, PROCJENOM, ODUZIMANJEM, OTPREMANJEM, POVJERAVANJEM NA ČUVANJE ovrhovoditelju, kao i PRODAJU PUTEM SUDA NEPOSREDNOM POGODBOM motornih vozila koja se nalaze u posjedu ovršenika i drugdje, a osobito motornih vozila, te namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom.  Nadležnoj policijskoj postaji MUP-a RH-a i FINI nalaže se upis zabilježbe ovrhe u upisnik motornih vozile na zaplijenjenim vozilima.

„Nakon upisa zabilježbe ovrhe i založnog prava Nadležni sud će sukladno odredbi članka 162. Ovršnog zakona, ovršeniku Zaključkom NALOŽITI PREDAJU MOTORNOGA VOZILA SA SVIM ISPRAVAMA I PRIPADCIMA OVRHOVODITELJU…..“

Dakle,  prema zahtjevima i željama ovrhovoditelja nadležni sud trebao bi i prije okončanja ovršnog/parničnog postupka naložiti Zaključkom (dakle bez prava žalbe) ovršeniku da preda vozilo ovrhovoditelju.

Ne znamo postoji li još  i jedna zemlja članica Europske unije u kojoj postoje takvi propisi ili takve mogućnosti jednostavnog i “legalnog” bogaćenja” uz blagoslov države, javnih bilježnika i sudova.

Prijedlogom za ovhu a radi naplate 59,00 kn potraživanja, ovrhovoditelj zahtijeva naplatu u iznosu od 576,25 nastalih troškova, i 506,25 kn predvidivih troškova, odnosno, ukoliko se nastali troškovi ovrhe ne plate, ovršenik ostaje bez automobila, blokiranog računa, a i bez ostale imovine i to za navodno  dugovanje o kojem nije nikada niti obaviješten.

Iako uz Prijedlog za ovrhu ne priliježe Ugovor o ustupu potraživanja, niti račun, niti opomena a što prema Ovršnom zakonu mora biti priloženo kako  bi bili ispunjeni uvjeti za donošenje Rješenja o ovrsi, Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba umjesto da odbije prijedlog donosi Rješenje o ovrsi uz napomenu, da ukoliko ovršenik plati iznos iz Rješenja o ovrsi u roku 8 dana, u tom slučaju nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka. Naravno da je takvo postupanje protivno odredbama Ovršnog zakona, ali zakon u Hrvatskoj i tako nije nešto čega bi se trebali držati “kao pijan plota”.

inbound5997528328912086694

Odmah po primitku Rješenja o ovrsi ovršenik platio je svih  576,25 kn nastalih troškova i o istom obavještava odvjetnika ovrhovoditelja Juraja Marinića  i javnog bilježnika Mladena Bureca, kojima ni zakon a ni pravda očigledno  ne znače ništa, obzirom da unatoč plaćenom iznosu javni bilježnik u cijelosti predmet prosljeđuje sudu na rješavanje, dok odvjetnik ovrhovoditelja ne povlači ovrhu, te time ovršeniku prouzroče i  nove troškove.
Cijela priča je odlično osmišljen sustav pljačke građana na kojoj pljački Država, javni bilježnici, pojedini odvjetnici i agencije za naplatu potraživanja odlično žive, a svi u sprezi očigledno i odlično funkcioniraju.

Ovaj ovršenik, i mnogi njemu slični koji prolaze jednaku sudbinu  možda se  i mogu  spasiti pod uvjetom da čuče pored poštanskog sandučića i prate kada im  dolazi poštanska pošiljka, jer ukoliko im  promakne poštar i ne preuzmu pošiljku pa se ista vrati,  rješenje o ovrsi može lako postati pravomoćno a u tom slučaju radi tih „navodnih 59,00 kn dugovanja“ o čemu ne postoji nikakav dokaz uz rješenje o ovrsi, ovršenik može ostati bez ičega, a što je jasno vidljivo iz sadržaja Rješenja o ovrsi.

Kako ovdje nije kraj ovoj  priči, očekujemo nastavak pred sudom koji bi trebao biti ruka pravde, a ne produžena ruka pljačkaša. Obzirom da je dug od 59,00 kn zajedno sa troškovima od 500,00 kn u cijelosti plaćen, a sud ipak nastavlja postupak obzirom da odvjetnik ovrhovoditelja nije povukao prijedlog, sve sliči na dobro smišljen i napeti triler o čijem kraju ćemo vas svakako izvijestiti (kada priča bude završena, i ako bude završena).

U međuvremenu bi  nadležni u Ministarstvu pravosuđa i u Ministarstvu financija itekako trebali razmisliti o tome kome su, zašto i s kojim razlozima dali prava da „uništavaju ljude ove zemlje“.

inbound132066233784086673

U nastavku objavljujemo  pismo ovršenika upućenog javnom bilježniku Mladenu Burecu i odvjetniku Juraju Mariniću, a koje pismo je  javni bilježnik Mladen Burec proslijedio sudu radi “rješavanja po prigovoru”, iako je navodno dugovanje u cijelosti plaćeno unutar 8 dana od primitka Rješenja o ovrsi. 

ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ
GUNDULIĆEVA 5, OSIJEK
 
JAVNI BILJEŽNIK MLADEN BUREC
Trg Stjepana Konzula 1 
Zagreb
 
PREDMET: Vaš prijedlog za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave 
                   od xx.xx.yyyy godine broj Ovrv- xxxx/2020 
                  – Potvrda o plaćanju u zakonskom roku od 8 dana od primitka 
                  rješenja 
 
– OVO NIJE PRIGOVOR, I NE ŽELIM DA ŠALJETE NA SUD. NAVODNI DUG ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA PODMIRIO SAM U ROKU OD 8 DANA OD PRIMITKA,  ALI SMATRAM SVOJIM PRAVOM DA VAM UPUTIM PRIMJEDBU, A KASNIJE ĆU ODLUČITI HOĆU LI VAS TUŽITI ZBOG POVREDE MOJIH PRAVA I POVRATA NOVCA – i HOĆU LI PROSLIJEDITI CJELOKUPNI SLUČAJ MEDIJIMA I VLADI RH
 
Zaprimio sam prijedlog za ovrhu Javnog bilježnika Mladena Bureca,  temeljem vjerodostojne isprave “navodni izvadak iz poslovnih knjiga – kartice kupce Merwilla d.o.o., Zadarska 2, 31000 Osijek, s kojim nisam nikada bio ni u kakvom pravnom odnosu, za navodni dug od 59,00 kn.
Kao prvo, obzirom da očigledno niste upoznati sa važećim propisima i zakonima Republike Hrvatske, posebice odredbama Zakona o obveznim odnosima i Ovršnim zakonom, navodim slijedeće:
1. Prema vašem prijedlogu za ovrhu od xx.xx.yyyy. godine navodno je tvrtka Elektromodul d.o.o. dana xx.xx.yyyy godine temeljem Ugovora o ustupu i prodaji tražbina broj EM-xx/yyyy  ustupio ovrhovoditelju MERWILLA D.O.O., OSIJEK navodni dug od 59,00 kn  od xx.xx.yyyy
– uz prijedlog za ovrhu – nema Ugovora o ustupu i prodaji tražbina
– uz prijedlog za ovrhu nema neplaćenog računa broj xxxx/PARKIS/x OD xx.xx.yyyy GODINE
–  uz prijedlog za ovrhu nema OPOMENE, a iz koje bi bilo vidljivo da je navodni dužnik pozvan na plaćanje, te da svoju obvezu nakon poziva na plaćanje nije ispunio
Dakle, javni bilježnik Mladen Burec, a i ovrhovoditelj postupili su suprotno odredbama čl. 31. i čl. 32 Ovršnog zakona, radi čega uopće nisu mogli, niti je bilo uvjeta podnijeti Prijedlog za ovrhu broj Ovrv – xxxx/yyyy  od xx.xx.yyyy. već je isti od strane Javnog bilježnika MORAO biti odbačen, obzirom da ovršenik  i ovrhovoditelj NISU U NIKAKVOM PRAVNOM ODNOSU, a da uz Prijedlog za ovrhu ne priliježe dokaz da je tražbina prešla na novog vjerovnika na zakonom propisani način.
2. Dužnik/Ovršenik navodno se tereti za dug od 59,00 kn  – pa je iz tog razloga pokrenuta ovrha protiv ovršenika (bez prethodno upućene opomene i poziva  na plaćanje, pa ovršenik niti nema pojma da je što dužan)
i to na način:
– da se zapljenjuju svi ovršenikovi računi koji se vodi pod njegovim OIB-om
– da se zapljeni, procjeni, oduzme, otpremi, povjeri na čuvanje ovrhovoditelju kao i odredi prodaja putem suda (neposrednom pogodbom) motorno vozilo u vlasništvu ovršenika
(napomena, vozilo u vlasništvu ovršenika minimalne je vrijednosti 100.000,00 kn – koje bi trebalo oduzeti za navodni dug od 59,00 kn – za kojeg nema dokaza da postoji, nema računa, nema Ugovora o ustupu potraživanja, niti bilo kakvog drugog dokaza)
– da se kod nadležne policijske uprave – postaji MUPa RHa kao i kod FINE, radi navodnog duga od 59,00 kn (za koji ovršenik nije nikada dobio nikakvu opomenu ni račun)  izvrši upis zabilježbe ovrhe u upisnik motornih vozila na zaplijenjenim motornim vozilima i to na motornom vozilu u vlasništvu ovršenika – koje kako rekoh vrijedi minimalno 100.000,00 kn – radi naplate navodnog duga od  59,00 kn.
– da zabilježnom ovrhe ovrhovoditelj stječe založno pravo na vozilu radi naplate navodnog duga od 59,00 kn.
– da nakon upisa zabilježbe ovrhe i založnog prava, a sve radi navodnog duga od 59,00 kn, nadležni će sud ovršeniku Zaključkom NALOŽITI PREDAJU MOTORNOG VOZILA SA SVIM ISPRAVAMA I PRIPADCIMA OVRHOVODITELJU.
–  DA ĆE SUDSKI OVRŠITELJ, U SLUČAJU DA OVRŠENIK NE PREDA VOZILO (radi naplate navodnog duga od 59,00 kn) IZVRŠITI ODUZIMANJE VOZILA, TE PREDATI POKRETNINU OVRHOVODITELJU  sukladno čl. 162. st. 2. OZ-a
te je radi naplate navodnog duga od 59,00 kn određen trošak javnom bilježniku Mladenu Burecu u iznosu od 112,50 kn i  (koji nije uopće smio ovjeriti navedeni Prijedlog za ovrhu jer isti ne ispunjava uvjete za ovjeru, nema Ugovora o ustupu potraživanja kojim se dokazuje da je tražbina na ovrhovoditelja prešla), niti ima Opomene iz koje je vidljivo da ovršenik nije svoju obvezu podmirio u zakonskom roku
određen je trošak odvjetniku radi sastavljanja prijedloga za ovrhu od 93,75 kn, i trošak pribave uvjerenja MUP-a (KOJI JE BESPLATAN) u iznosu od 312,50 kn
i navodni materijalni trošak – za koji se ne zna što predstavlja.
Ja sam iznos od 576,25 kn platio, u prilogu je potvrda, o a ovakvom prijedlogu za ovrhu obavijestiti ću javnost, Vladu RH, Sabor RH, medije,  jer da mi je kojim slučajem promaklo rješenje iz nekog meni nepoznatog razloga, znači –
1. za navodni nedokazani dug od 59,00 kn – za koji uopće nije bilo uvjeta odrediti ovrhu  jer sa ovrhovoditeljem nisam ni u kakvom pravnom odnosu
– zaplijenili biste mi sve račune
– zaplijenili biste mi i oduzeli vozilo
i još se prijetite kaznenom prijavom.
Gospodo, ovaj Prijedlog za ovrhu i ovakvo postupanje je za kaznenu prijavu.
         HAZUD. HR