Turizam: Najveći dio naselja u Viru nema ni vodu ni kanalizaciju, a ministar je dodijelio općini Vir 300 milijuna kuna za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže

0
972

Lokalni izbori su prošli i pobijedila je politička mafija koju čini potomci bivših komunista, doušnika Udbe i Kosa, a birači su politički neobrazovani i oportuni te ne razmišljaju o budućnosti njihovih gradova i općina.

Na takvoj političkoj organizaciji bi zavidjela i COSA NOSTRA. Ako misle da je netko može ugroziti, odmah osnivaju obiteljske udruge ili stranku sličnih poruka koje izlaze na izbore da toj ugrozi oduzmu izborne glasove. U lokalnim upravnim jedinicama, oni vladaju i pljačkaju narod te se bogate, a urbanistički uništavaju gradove i općine, posebice u Dalmaciji, Kvarneru i Istri.

Toliko pričamo o turizmu, a turizma nema ni u Dalmaciji, ni na Kvarneru niti u Istri jer većinu turista čine vikendaši i europska sirotinja pa nas TZ obmanjuje statistikama, a odgovornost snosi Sabor koji često donosi glupe i pljačkaške zakone koji samo odgovaraju dubokoj državi, ali ne i građanima.

Hrvatskoj treba bogati, a najmanje masovni turizam.

Zar je moguće da vlasnici vikendica, njihove obitelji i prijatelji plaćaju boravišnu taksu, ako kao vikendaši plaćaju porez na vikendice? Nije li to tipična komunistička demokracija u kojoj se kontroliraju ljudi?

Taj porez na vikendice čini mnoge općine bogatima i idealnim za pljačku proračuna. Oni vikendaši koji su lažno prijavljeni ne plaćaju porez na vikendice niti režije jer obavezno glasaju za političku mafiju, što je ne samo protuzakonito nego se radi o teškom političkom i drugom kriminalu. Takvi su Hrvati.

Eklatantan primjer hrvatskog turizma je općina Vir koja je proglašena najboljom turističkom destinacijom u Hrvatskoj. Zbog toga turističke zajednice treba ukinuti i brigu o turistima prepustiti privatnim turističkim agencijama. Treba ukinuti boravišnu pristojbu jer svi strani turisti i vikendaši plaćaju visoki PDV. Primjerice, svi virski vijećnici i službenici su se obogatili, a općina nije investirala nikakvi novac u infrastrukturu jer sve što je izgrađeno u općini Vir izgrađeno je državnim novcem, a prihodi općine se kradu, troše za plaće prevelikog broja službenika i na djelatnike općinskih poduzeća jer preko djelatnika i lažno registriranih birača se dobivaju izbori, a zbog toga je načelnik na vlasti gotovo 20 godina.

Ništa nije investirala ni turistička zajednica čiji predsjednik je načelnik.
Neka se načelniku provjeri imovina kad je postao načelnik i kolika je danas.

Mnogi birači su kupljeni zapošljavanjem u općinskim poduzećima da se igraju skrivače. Načelnici i vijećnici su postali tajkuni, a građani općine imaju najveće režije u Hrvatskoj koje politička mafija nameće po zakonu zahvaljujući nemoralnim i neodgovornim sabornicima.

Neka mi netko objasni kako je načelnik općine Vir mogao isplaćivati mjesečnu ratu kredita veću od 17 tisuća eura mjesečno sa svojom plaćom i dva kafića koji su radila samo mjesec dana u godini?

Ovakvo ponašanje političara stvara samo masovni turizam koji ne zapošljava ljude jer takvi turisti su siromašni. Primjerice, u općini Vir nema parka ni parkića, nema uređenih plaža, nema hotela, prirodna obala gotovo uništena nasipavanjem i gradnjom prometnicima na nasipima, nema nužnih prometnica, a ulice su tri metra širine i mogu biti samo jednosmjerne bez trotoara, a vikendice i apartmani nemaju nikakva parkirališta.

Međutim, nema jednosmjernog znaka na tim ulicama, što znači da se vozi u oba pravca. Stara selska cesta je postala ulazna jednosmjerna prometnica za mnoga naselja, ali autobusi i dalje voze u dva smjera. To traje punih 40 godina i ništa nije poduzeto da se taj problem riješi.

Razumije li Ministarstvo gradnje i prostornog uređenje što je to urbanizacija i na temelju čega se izdaju građevinske i uporabne dozvole? Pa ne izdaju se građevinske dozvole na temelju prostornog plana nego na temelju urbanističkog plana. Zbog toga u urbanizaciji prostora postoje različite građevinske zone do kojih dolaze glavne prometnice, a komunalna infrastruktura se dovede do te zone. U toj zoni se odrede ulice i veličine gradilišta i izvrše sve potrebne radnje. Sve to potvrde državne ustanove koje se brinu za sigurnost građana. Nakon toga, građevinske dozvale se izdaju za nekoliko dana.

Toga u Hrvatskoj nema zbog nedostatka urbanizacije prostora, pa izdavanje građevinskih dozvola bez veza traje godinama. Zbog tog oportunog i kriminalnog pristupa, uništavaju se mnogi otoci i priobalje, dok se političari bogate ucjenama vlasnika zemljišta i tako uništavaju turizam i funkcionalnost prostora, a sve to će uništiti hrvatski turizam.

Pored toga, najveći dio naselja u Viru nema ni vodu ni kanalizaciju, a ministar Kalmeta je dodijelio općini Vir 300 milijuna kuna za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže i cca 6 milijuna kuna za izgradnju ambulante i dječjeg vrtića na jednosmjernoj ulici.

Na osnovu kojih zakona je općini Vir izdana građevinska dozvola za taj objekt jer takvi objekti se nikada ne grade na jednosmjernoj ulici niti u istim objektu.

Vodovodnu i kanalizaciju mrežu u Viru izvodi općinsko poduzeće Vodovod Vir i svi radovi su nestručno izvedeni jer nema nikakvog nadzora, a tu nestručnost netko potpisuje i pušta u uporabu. Za vrijeme kiše virske prometnice i ulice postaju potoci jer su zatvoreni prirodni odvodi vode, a nigdje nisu izgrađeni drenažni bunari. Međutim, hrvatski Sabor je dodijelio općini Vir 300 milijuna kuna, a sa tim novcem je iskopano možda 15 km kanala za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, od toga 3.0 km kanalizacijskog kanala za objekt načelnikovog oca koji je za mnoge susjedne objekte neupotrebljiv bez crpki jer prolazi najvišom kotom u tom prostoru?!

Dokazi su i danas vidljivi. Zar to nije pogodovanje načelnikovu ocu na račun države? Dokaz za to jest činjenica da je cesta kod tog objekta podignuta za cca 60 cm jer se fekalije nisu mogle prelijevati u ranije izgrađenu kanalizaciju.

Vodovod Vir je dobio natječaj za izgradnju kanalizacije i vodovod u više općina – Nin, Privlaka i Vrsi koji se većinom financira iz europskih fondova. Cijena 100 km kanalizacije sa 36 crpnih stanica, te pročiščivačem otpadnih voda sa ispustima u more i mjestimičnom ugradnjom vodovoda. Za sve ove poslove određena je cijena od cca 397 milijuna kuna. Građevinske radove izvodi njemačko poduzeće. Usporedimo li ovo sa 300 milijuna kuna koje je općina Vir dobila od države i koliko je izgrađeno sa tim novcem, moramo pomisliti na pljačku i kriminal u virskoj općini.

Iskope u Viru je vršilo poduzeće Vodoinstalacije koje je prema tvrdnji jednog zadarskog gradskog vijećnika u vlasništvu Božidara Kalmete? Međutim, kad se polagala kanalizacija za načelnikovog oca, istovremeno su Hrvatske ceste renovirale staru cestu.

Podizanje ceste je izazvalo naknadne troškove za cestu i kanalizaciju, a da bi se to prikrilo, na glavnoj i jedinoj ulaznoj cesti izgrađen je rotor. Kakva je bila uloga u svemu tome gospona Kalmete? Nije li zbog tog kriminala uskraćeno pravo virskom načelniku da sudjeluje u izborima i da se tako prikrije kriminal u općini Vir jer Kalmeta je moćan u HDZ-u i zaštićen?

Općina Vir nam nedvojbeno pokazuje da Sabor mora donijeti zakon po kojem manji gradovi i općine ne mogu i ne smiju osnivati nikakva svoja poduzeća. Sve poslove treba dodijeliti privatnicima na natječajima jer jedino tako možemo razvijati poduzetništvo. Ako razdvojeni otpad ima svoju cijenu, onda je za to potrebno više malih poduzetnika koji će svakom kućanstvu osigurati kontejnere i preuzimali sortirani otpad na poziv ukućana. Jedino tako možemo odvajati kućni otpad jer će postojati više poduzetnika za preuzimanje odvojenog otpada. Sve druge priče zelenih i političara su besmislene bez malog poduzetništva.
Slična situacija je gotovo u svim općinama u Dalmaciji, Kvarneru i Istri. U mnogim općinama isti ljudi su na vlasti više od dvadeset godina, a to je razlog zašto se takve opčine ne razvijaju i postaju urbane nakaze. Zar ovo nije razlog da se ograniči mandat političarima? Samo novi političari donose promjene u razvoju gradova i općina, te onemogućuju stvaranje političke mafije po gradovima i općinama. Koliko je vlasništva krivotvoreno geodetskom izmjerom, a za vratiti vlasništvo treba punio novca.

Danas su time opterećeni sudovi, ali ni jedan sudac, katastarski geodet ili općinar zbog toga nije kazneno odgovarao.
Promijenimo pristup gradnji na priobalju i otocima ili ćemo ostati i bez loših turista. Uvedimo limit na političke mandate jer tako ćemo omogućiti prosperitet općina i manjih gradova. Ako prije gradnje urbaniziramo prostor, građevinske dozvole će se moći izdavati u par dana.

Srećko Radović