EKSKLUZIVNO: Konačno je otkriven poguban sastav cjepiva!

0
7565

 

EKSKLUZIVNO

Konačno je sve otkriveno

Nanotehnološka istraživanja “cjepiva” protiv Covid-19

mr.sc. Arna Šebalj - znanstvene vijesti
mr.sc. Arna Šebalj – znanstvene vijesti

„CJEPIVA“ UBOJICE

Uvod

Nova pandemija Covid-Sars2 potaknula je industrije na razvoj novih lijekova koje su nazvali cjepivima. Mehanizam djelovanja ovih novih lijekova, kako ga je objavila farmaceutska industrija, zajedno s onim što je navedeno u podacima o proizvodima, bio je dovoljno jasan da znanstvenici shvate da ti proizvodi nisu cjepiva, već nanotehnološki lijekovi koji djeluju kao genetska terapija.

Naziv “cjepivo” vjerojatno će biti bježanje korišteno iz birokratskih razloga kako bi se dobilo hitno odobrenje, čime se krše sva normalna pravila potrebna za nove lijekove, posebno za one koji uključuju nove nanotehnološke mehanizme, kakvih dosad nije bilo. Sva ta “cjepiva” su patentirana, a njihov se stvarni sadržaj drži u tajnosti čak i kupcima koji, naravno, koriste novac poreznih

obveznika.

Dakle, potrošači (porezni obveznici) nemaju informaciju o tome što primaju u svoje tijelo. Drže se u neznanju što se tiče uključenih nanotehnoloških procesa, nuspojava na tijelo, ali uglavnom mogućih nano-bio-interakcija koje se mogu dogoditi.

Ova studija putem izravnih analiza nekoliko “cjepiva” pomoću nanotehnoloških instrumenata daje informacije o njihovom stvarnom sadržaju.

Materijali i metode

Analizirana su četiri “cjepiva” razvijena za bolest Corona Virus (Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Vaxzevria by Astrazeneca, Janssen by Johnson & Johnson), Moderna) koristeći različite instrumente

i protokole pripreme prema novim nanotehnološkim pristupima.

Optički mikroskop, mikroskop tamnog polja, UV apsorbancijski i fluorescentni spektroskop, skenirajući elektronski mikroskop, transmisijski elektronski mikroskop, energetski disperzivni spektroskop, rendgenski difraktometar, instrumenti za nuklearnu magnetsku rezonanciju korišteni su za provjeru morfologije i sadržaja “cjepiva”. Za visokotehnološka mjerenja i brigu o istrazi aktivirane su sve kontrole i usvojena referentna mjerenja kako bi se dobili validirani rezultati.

Analizama je potvrđena morfologija sadržaja uzoraka i njihov kemijski sastav.

Sljedeće slike na objektivan način pokazuju što instrumentacija otkriva.


 

Slika 1 sastav cjepiva

 

Slika 1. prikazuje liposome koje Pfizer koristi za svoj proizvod za transport molekula RNA unutar stanica. Slike su dobivene SEM-Cryo preparatom

Hlađeni uzorci obrađeni su u sterilnim uvjetima, korištenjem komore s laminarnim protokom i steriliziranog laboratorijskog posuđa. Koraci za analizu su bili:

  1. Razrjeđivanje u 0,9% sterilnoj fiziološkoj otopini (0,45 ml + 1,2 ml)
  2. Frakcioniranje polariteta: 1,2 ml heksana + 120 ul uzorka RD1
  3. Ekstrakcija hidrofilne vodene faze
  4. UV apsorbancija i fluorescentno spektroskopsko skeniranje
  5. Ekstrakcija i kvantifikacija RNA u uzorku
  6. Elektronska i optička mikroskopija vodene faze

Promatranja pod mikroskopom tamnog polja proizvoda Pfizerovih kapi otkrila su neke entitete

koji mogu biti grafenske trake.

 

Optička mikroskopija

Slike vodene frakcije naknadno su dobivene optičkim putem kako bi se vizualno procijenila moguća prisutnost grafena. Promatranja pod optičkim mikroskopom otkrila su obilje prozirnih 2D laminarnih objekata koji pokazuju veliku sličnost sa slikama iz literature (Xu et al, 2019), te sa slikama dobivenim iz rGO standarda (SIGMA) (Slike 2a,b). Dobivene su slike velikih prozirnih listova različitih veličina i oblika, na kojima se vidi valovito i ravno, nepravilno.

Manji listovi poligonalnih oblika, također slični pahuljicama opisanim u literaturi (Xu et al, 2019.) mogu se otkriti mikroskopijom u tamnom polju (Slika 2c). Svi ti laminarni objekti bili su široko rasprostranjeni u vodenoj frakciji uzorka i nijedna komponenta opisana registriranim patentom ne može se povezati s ovim listovima.

Slika 2 a sastav cjepiva

Slika 2a. Slika vodene frakcije iz uzorka Pfizerovog cjepiva (lijevo) i iz standarda reduciranog grafen oksida (rGO) (desno) (Sigma-777684)-optička mikroskopija,

100X

Slika 2 b sastav cjepiva

Slika 2b. Slike vodene frakcije iz uzorka Pfizerovog cjepiva (lijevo) i ultrazvučno obrađenog standarda reduciranog grafen oksida (rGO) (desno) (Sigma-777684).

Optička mikroskopija, 600X

Slika 2 c sastav cjepiva

Slika 2c. Slike vodene frakcije iz uzorka cjepiva Pfizer. Mikroskopija tamnog polja, 600X

Prisutnost grafena u Pfizerovom “cjepivu” potvrđena je SEM i TEM promatranjima

Slika 3 a sastav cjepiva

Slika 3 a prikazuje klaster nanočestica grafena u Pfizerovom cjepivu. Čini se da su agregirani. EDS spektar izvještava o prisutnosti ugljika, kisika i natrijevog klorida budući da je proizvod razrijeđen u slanoj otopini.

Slika 3 b sastav cjepiva

Slika 3 b EDS spektar Pfizerovog “cjepiva” pod ESEM mikroskopom spojenim s EDS rendgenskom mikrosondom (X os = KeV, Y os = Brojevi)

Elektronička transmisijska mikroskopija

 

Na slici 2d prikazujemo TEM slike vodene frakcije iz uzorka, pokazujući veliku sličnost s TEM slikama grafen oksida iz literature (Choucair et al, 2009). Može se uočiti zamršena matrica ili mreža presavijenih prozirnih fleksibilnih listova, s mješavinom tamnijih višeslojnih nakupina i svjetlijih nesavijenih jednoslojeva. Tamnija linearna područja pojavljuju se zbog lokalnog preklapanja listova i lokalnog rasporeda pojedinačnih listova paralelno s elektronskim snopom. Nakon mreže pojavljuje se velika gustoća neidentificiranih zaobljenih i elipsastih jasnih oblika, koji vjerojatno odgovaraju rupama nastalim mehaničkim pritiskom na mrežicu tijekom tretmana.

Ovdje prikazujemo 3 slike s progresivnim povećanjem:

 Slika 4 sastav cjepiva

Slika 4. Vodena frakcija iz ComirnatyTM uzorka. Elektronički mikroskop (TEM), JEM-2100Plus, na 200 kV

Slika 4 a b sastav cjepiva

Slika 4 a, b prikazuje promatranje TEM mikroskopom gdje su prisutne čestice grafena u Pfizerovom “cjepivu”. Difraktometrija rendgenskih zraka otkriva njihovu prirodu kristalnih nanočestica na bazi ugljika.

Za konačnu identifikaciju grafena pomoću TEM-a, potrebno je nadopuniti promatranje strukturnom karakterizacijom dobivanjem karakterističnog standardnog uzorka difrakcije elektrona (kao što je slika b prikazana u nastavku). Standardni uzorak koji odgovara grafitu ili grafenu ima heksagonalnu simetriju i općenito ima nekoliko koncentričnih šesterokuta.

Difrakcijski uzorak X zraka čestica grafena

Kvantifikacija RNA u uzorku provedena je konvencionalnim protokolima (Fisher). Prema posebnom softveru za provjeru kalibracije spektrofotometra NanoDropTM 2000 (Thermofisher), UV apsorpcijski spektar ukupne vodene frakcije bio je u korelaciji sa 747 ng/ul nepoznatih apsorbirajućih tvari. Međutim, nakon ekstrakcije RNK komercijalnim priborom (Thermofisher), kvantifikacija pomoću Qbit fluorescentne sonde specifične za RNK (Thermofisher) pokazala je da se samo 6t ug/ul može povezati s prisutnošću RNK. Spektar je bio kompatibilan s vrhom rGO na 270 nm. Prema ovdje predstavljenim mikroskopskim slikama, većina te apsorbancije mogla bi biti posljedica ploča nalik grafenu, kojih ima u izobilju u suspenziji u uzorku. Ovu tezu dodatno podupire visoka fluorescencija uzorka s maksimumom na 340 nm, u skladu s vršnim vrijednostima za GO. Mora se podsjetiti da RNA ne pokazuje spontanu fluorescenciju pod UV izlaganjem.

Slika 5 sastav cjepiva

  Slika 5. UV spektar vodene frakcije uzorka Pfizerovog cjepiva.

UV fluorescencija vodene frakcije

Slika 6 sastav cjepiva

Slika 6. Spektri UV fluorescencije vodene frakcije bočice ComirnatyTM. Valna duljina ekscitacije: 300 nm.

Spektri UV apsorpcije i fluorescencije dobiveni su Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader spektrofotometrom (BioteK). Spektar UV apsorbancije potvrdio je maksimum na 270 nm, kompatibilan s prisutnošću rGO. Maksimum UV fluorescencije na 340 nm također ukazuje na prisutnost značajnih količina rGO u uzorku (Bano et al, 2019.)

Slika 7 Sastav cjepiva

Slika 7 Spektroskopska UV analiza pokazala je adsorpciju koja može biti posljedica prisutnosti grafena, što je potvrđeno promatranjem pod ultraljubičastim vidljivim mikroskopom.

Sljedeće slike prikazuju različite čestice identificirane u “cjepivima” Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Janssen analizirane pod ekološkim skenirajućim elektronskim mikroskopom u kombinaciji s rendgenskom mikrosondom Energy Dispersive System koja otkriva kemijsku prirodu promatranog otpada.

  Slika 7a sastav cjepiva

      Slika 7 a  Tijelo dugo 50 mikrona misteriozna je prisutnost u cjepivu.

Slika 8 a b sastav cjepiva

Slika 8 a, b prikazuje čudno strano tijelo, sigurno napravljeno s čudnim rupama na površini. Bijeli ostaci sastoje se od ugljika, kisika, aluminija, silicija, kalcija, magnezija, klora i dušika. Ostaci identificirani u Pfizerovom “cjepivu”, bijela čestica duga 2 mikrona sastoji se od bizmuta, ugljika, kisika, aluminija, natrija, bakra i dušika.

Slika 9 a b sastav cjepiva

Slika 9 a, b prikazuje organski (ugljik-kisik-dušik) agregat s ugrađenim nanočesticama bizmut-titan-vanadij-željezo-bakar silicij-aluminij ugrađenim u Pfizerovo “cjepivo”.

Slika 10 sastav cjepiva

Slika 10. prikazuje projektirani agregat željezo-krom-nikal (nehrđajući čelik) nanočestica ugrađenih u “cjepivo” Astrazenece.

Slika 11 a b sastav vjepiva

Slika 11 a, b prikazuje organsko-anorganski agregat identificiran u Janssenovom “cjepivu”. Čestice su sastavljene od nehrđajućeg čelika i međusobno su zalijepljene “ljepilom na bazi ugljika”.

Ovaj agregat je magnetski i može izazvati biološke probleme unutar krvotoka zbog mogućih interakcija s drugim dipolima.

Slika 12 sastav cjepiva

Slika 12. prikazuje još jedan mješoviti entitet (organsko-anorganski) identificiran u Moderninom “cjepivu”. To je supstrat na bazi ugljika u koji su ugrađene neke nanočestice. Nanočestice se sastoje od aluminija-bakra-željeza-klora.

Slika 13

Slika 13. prikazuje analizu provedenu na Moderna “cjepivu”. Mnoga su strana tijela identificirana sferičnom morfologijom s nekim šupljinama u obliku mjehurića. Sastoje se od silicija, olova, kadmija i selena. Ovaj vrlo otrovni sastav podsjeća na kvantne točke (kadmijev selenid).

Slika 14 sastav cjepiva

Slika 14. Analiza Moderninog “cjepiva” pokazuje entitet od 100 mikrona koji podsjeća na grafen. Sastoji se od ugljika i kisika s kontaminacijom dušika, silicija, fosfora i klora.

slika 15 sastav cjepiva

Slika 15. prikazuje entitete na bazi ugljika u Moderna “cjepivu” pomiješanom s agregatima ispunjenim česticama aluminij-silikata

Druge analize s XRF (X-ray fluorescence) instrumentom otkrivaju organski dio od kojeg se sastoji “cjepivo” Astrazeneca.

Slika 16 sastav cjepiva

Slika 16. 1H spektar AstraZeneca cjepiva. Za četiri molekule identificirane pomoću referentnih spektara koriste se različite boje. Relativna koncentracija izračunata je na temelju integrala referentnih signala za molekule u kvantitativnom spektru dobivenom s radnim ciklusom od 5 sekundi jer je najduži izračunati T1 bio 5 sekundi.

Pomoću XRF instrumentacije identificirane su sljedeće molekule: histidin, saharoza, PEG (poli-etilen glikol) i etilen alkohol. U tehničkom listu ovog “cjepiva” deklarirano je samo prisustvo PEG-a.

Zaključak

Analizirana “cjepiva” sadrže komponente koje nisu navedene u tehničkom listu i čija prisutnost izgleda nema veze s pojmom cjepiva. Budući da nisu uključeni u dokumentaciju predočenu vladinim organizacijama (FDA, EMA, itd.) za zakonsko odobrenje u cilju komercijalizacije i ljudske upotrebe, čini se da su kontaminacija vjerojatno uzrokovana industrijskim procesom proizvodnje. Čini se da nitko nije kontrolirao finalni proizvod prije distribucije. To znači da potrošači nisu obaviješteni o stvarnom sadržaju proizvoda. Moguće nuspojave mogu biti posljedica ubrizgavanja tih kontaminanata u tijelo. Mora se primijetiti da komponente koje nisu deklarirane nego identificirane nisu biokompatibilne, a neke također imaju mehanički učinak nakon što dođu u krvotok, posebno u kontaktu s vaskularnim endotelom.

Entiteti prisutni u “cjepivima” Pfizera i Astrazenece, identificirani ESEM slikama, mogu predstavljati rizik za ljudsko tijelo. Oni mogu biti odgovorni za stvaranje tromba, jer su trombogeni. Daljnji rizik predstavlja ekstravazacija čestica s posljedičnim mogućim krvarenjem. Jednom kada uđu u krvotok, čestice se mogu prenijeti i do mozga. U tom slučaju pacijent može doživjeti moždani udar i/ili cerebralno krvarenje. Ako se oštećenje endotela uzrokovano česticama dogodi u srcu, postoji velika vjerojatnost zaraze miokarditisom. Uz sve to, poznata je i toksičnost grafena.

Prisutnost organsko-anorganskih stranih tijela koja nisu biokompatibilna u krvotoku može biti odgovorna za nano-bio-interakciju koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

 

Reference

Bano, I. et al , 2019. Exploring the fluorescence properties of reduced graphene oxide with tunable device performance,Diamond and Related Materials,Volume 94,59-64,ISSN 0925- 9635,https://doi.org/10.1016/j.diamond.2019.02.021.

Biroju, Ravi & Narayanan, Tharangattu & Vineesh, Thazhe Veettil. (2018). New advances in 2D electrochemistry—Catalysis and Sensing. 10.1201/9781315152042-7.

Choucair, M., Thordarson, P. & Stride, J. Gram-scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication. Nature Nanotech 4, 30–33 (2009). https://doi.org/10.1038/nnano.2008.365

Kim et al, Seeing graphene-based sheets, Materials Today,Volume 13, Issue 3,2010,Pages 28- 38,ISSN 1369-7021,https://doi.org/10.1016/S1369-7021(10)70031-6

Xu et al, (2019) Identification of graphene oxide and its structural features in solvents by optical microscopy, RSC Adv., 9, 18559-18564

1- Extracction RNA Kit https://www.fishersci.es/shop/products/ambion-purelink-rna-mini-kit- 7/10307963

2-   NanoDrop™  https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ND-2000#/ND-2000

3-   QUBIT2.0: https://www.thermofisher.com/es/es/home/references/newsletters-and- journals/bioprobes-journal-of-cell-biology-applications/bioprobes-issues-2011/bioprobes-64-april- 2011/the-qubit-2-0-fluorometer-april-2011.html

HOP na Telegramu:

https://t.me/hopportal

 

Telegram kanal Arna Šebalj:

https://t.me/arnakanal

 

Chat, grupa

S Arnom i istinom:

https://t.me/arnasebalj

 

SVJEDOČANSTVA:

https://t.me/+sDUqfUv-QRdmM2Q0

 

Youtube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCS_UVM46msLtQSvd46Cd5_A