Visoki upravni sud potvrdio osnovanost priznanja HPC-a, ministar Malenica odbio priznati HPC!

0
9604

 

-Dana 19. svibnja 2016. Hrvatski arhiepiskop Aleksandar  i HPC podnjeli zahtjev za upis u Evidenciju vjerskih zajednica Hrvatske pravoslavne crkve.

Punih 30 mjeseci kasnije (umjesto u 30 dana) Ministarstvo uprave rješenjem je donijelo svoju, vrlo neozbiljnu i neprofesionalnu negativnu odluku, koje je potpisao pomoćnik ministra, politolog dr. sc. Mladen Nakić.

Po našoj upravnoj tužbi na takvo nerazumno rješenje prvostupanjski upravni sud niti nije razmatrao tu odluku, nego je omalovažio sve naše argumente i odbacio dokaze kojima smo pobili takvo protuzakonito rješenje te je potvrdio postojeće stanje.

Nakon toga smo se žalili na takvu protuzakonitu prvostupanjsku presudu Visokom upravnom sudu, koji je pokazao zavidnu profesionalnost i samostalnost u radu, koja kronično nedostaje prevelikom broju hrvatskih institucija i donio presudu Poslovni broj: Usž-731/21-7:

REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B
Frankopanska 16

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Ante Galića i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članova vijeća te sudske savjetnice Martine Barić, zapisničarke, u upravnom sporu Aleksandra Radoeva Ivanova, hrvatskog arhiepiskopa protiv tuženika Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (ranije: Ministarstva uprave Republike Hrvatske), radi upisa vjerske zajednice, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-544/19-11 od 15. listopada 2020., na sjednici vijeća održanoj 7. rujna 2022.

p r e s u d i o j e

I. Poništava se presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-544/19-11 od 15. listopada 2020.

II. Poništava se rješenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, klasa: UP/I-070-03/16-01/1, urbroj: 515-05-03/1-19-17 od 16. siječnja 2019. i predmet se vraća tuženiku na ponovni postupak.

III. Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju trošak upravnog spora u iznosu od 10.156,25 kuna …

VUS u svoju je presudu u korist tužitelja Hrvatskog arhiepiskopa Aleksandra ustvrdio da je „on u upravnom sporu uspio u cijelosti”. Odnosno, svi naši argumenti i dokazi u potpunosti su valjani i u skladu sa zakonom.
VUS je također ocijenio da su „rješenje Ministarstva uprave i prvostupna presuda Upravnog suda koja ga potvrđuje, u potpunosti nezakoniti”.
U svom je obrazloženju na četiri stranice VUS dao vrlo precizne upute Ministarstvu pravosuđa i uprave usklađene sa europskom i hrvatskom zakonodavstvu da svoje uvjerenje treba opravdati jasnim argumentima koji imaju uporište u zakonskoj osnovi te valjano obrazložiti svoje stajalište.

Nakon što je VUS presudio da je negativno rješenje MU nezakonito što znači da novo rješenje mora biti pozitivno jer su svi do jednog razlozi protiv upisa odbačeni, bili smo uvjerenja da ćemo uskoro (nakon skoro sedam godina odugovlačenja) biti upisani u Evidenciju vjerskih zajednica, što se je i de jure dogodilo jer smo opet morali čekati odluku MU dugo nakon što su probijeni svi rokovi, jer nakon proboja roka uprava mora postupiti po zahtjevu tražitelja.

Najzad je Ministarstvo pravosuđa i uprave 22. ožujka 2023. donjelo rješenje, koje potpisuje ministar dr. sc. Ivan Malenica:

„Odbija se zahtjev Aleksandra Radoeva Ivanova, hrvatskog arhiepiskopa, za upis vjerske zajednice pod nazivom Hrvatska pravoslavna crkva”.

Zatim na sedam stranica u svom obrazloženju ministar ponavlja sve ono što je u svojoj presudi VUS pobio i proglasio nezakonitim.

Sve kao da presuda VUS ne postoji.

Ovo pokazuje i dokazuje da vlast u RH ne poštuje sudske odluke, koliko god se u medijskim izjavama za javnost predsjednik Vlade RH trudio uvjeravati da je trojedna vlast u Hrvatskoj nezavisna i demokratska te da se u sudske ovlasti, presude i rješenja, nema nitko iz politike pravo miješati ni utjecati. Ovakvo gaženje presude Visokog upravnog suda od strane ministra pravosuđa i uprave, upravo dokazuje suprotno, tj. dokazuje da je ministar vrhovni sudac nad svim sudcima, koji određuje i poništava sudske odluke i rješenja kako mu se prohtije.

Sve ovo nas ne će pokolebati i ostajemo u nadi da će sudska vlast u Hrvatskoj pronaći u sebi snagu suprotstaviti se izvršnoj vlasti u njenoj samovolji i bahatosti te uvesti vrhovništvo zakona u demokratskoj Hrvatskoj kako bismo mogli uzdignuti obnovljenu Hrvatsku pravoslavnu crkvu u njenom punom sjaju u Božjem imenu i na dobrobit blagovjernog hrvatskog naroda. – Hrvatski arhiepiskop †Aleksandar izjavio je u Splitu na predstavljanju HPC organiziranoj tribini.

Screenshot_20230324-071700_Samsung Internet

Ono što niti Luciano Secchi ne bi bolje opisao u kultnom stripu Alan Ford je činjenica da upravni sud ili pak ministar uprave  Malenica znaju da je gospodin Aleksandar arhiepiskop crkve HPC, tu mu činjenicu priznaju za razliku od Kraljevske  akademije ( bez kralja) koja se zdušno trudila preko nekih tragikomičnih likova što više otežati položaj arhiepiskopa pred priznanje crkve, a sada se vidi i zbog čega, ali ne priznaju crkvu?!

Takvu nezakonitu glupost može osmisliti samo stranačka vlast stranke osuđenje za korupciju. Kako se kaže osuđeni hadezenjarski lopovski zdrug dlaku mijenja ali neokomunističku čud nikada.

Igor Drenjančević

HOP

HOP -portal na Telegramu
https://t.me/hopportal