Oskudica i smrtnost od epidemija bit će jedno od prethodnih znakova moga drugog dolaska

0
2728

Iz spisa mističarke Marije Valtorte pod nazivom “Spjev o Bogočovjeku”, u izdanju “Duh i voda” sa Jelse, pod izdavačkim vodstvom don Božidara Medvida, a objavljeno u zasebnoj knjižici “I vidjeh u noćnim viđenjima”. Ove riječi Valtorta je primila u Listopadu 1943.

»ODUZET ĆU SVAKU STVAR SA ZEMLJE«
Predvigilija posljednjeg vremena
29.X.1943.
Govori Isus:
»Kad sam učinio da Sefanija rekne: ‘Oduzet ću svaku stvar sa
zemlje’ (Sef.I) … to sam učinio da navijestim ono što će se
dogoditi u predvigiliji posljednjeg vremena, ono što sam potom,
skrivajući pod tim opisom, nagovijestio, kad sam govorio o
razorenju Hrama i Jeruzalema, o propasti svijeta, a što je,
također, prorokovao i ‘Preljubljeni’ u svojoj Apokalipsi.
Glasovi slijede jedan za drugim. Mogao bih to ovako reći:
kako se u jednom svetom zdanju uzdignutom da svjedoči slavu
Gospodnju … glasovi uzdižu od predvorja do predvorja, tako se
i od proroka do proroka, koji prethode Krista, uzdižu do najvišeg
vrhunca s kojeg govori Riječ za vrijeme svog zemaljskog života,
a zatim, silaze kao od predvorja do predvorja, kroz vjekove,
kroz usta proroka poslije Krista.
To je poput koncerta koji pjeva hvale, volju, ‘slave Gospodnje’
i trajat će sve do časa u koji će anđeoske trublje sabrati mrtve
iz grobova i mrtve duhom, žive sa zemlje i žive s Neba, da se
prostru pred vidljivom slavom Gospodnjom i da čuju riječ Riječi
Božje, onu Riječ koju su bezbrojni odbacili ili zanemarili,
nisu htjeli slušati, izrugali, prezreli, onu Riječ koja dolazi:
‘Svjetlost svijeta’, a koju svijet ne želi primiti, jer više voli tmine.
‘Ja’ sam vrhunac slave Božje. Riječi više i istinitije od moje
ne može biti. Ali, moj Duh (Duh Sveti) je u ustima i drugih riječi,
jer svatko koji govori o ‘onome’ što je od Boga, riječ postaje od
Boga nadahnuta.
Oskudica i smrtnost od epidemija bit će jedno od prethodnih
znakova moga drugog dolaska. Kazne stvorene da vas kazne
i da vas prizovu k Bogu … izvršit će, svojom bolnom moću,
jednu od selekcija među sinovima Božjim i sotonskim.
Glad prouzročena od pljački i prokletih ratova, vođenih od
divljaštva moći i oholosti đavola u ljudskim spodobama i bez
opravdanja zbog tobožnje nacionalne neovisnosti … a također
i zbog ustavljanja i poremećaja, po volji Božjoj, kozmičkih
zakona, po čemu će led biti oštar i dugotrajan, a žega paleća i
ne ublaživana od kiša, po čemu će godišnja doba biti isprevrnuta
te ćete imati sušu u razdoblju kiša i kiše u vrijeme dozrijevanja
žetve, po čemu će biljke, zavarane od naglih toplina ili neobičnih
zahlađenja, cvjetati izvan vremena i nakon što su već uzrodile,
nanovo se prekrivati novim beskorisnim cvijećem, što će iscrpsti,
bez ploda, stabljike – jer svaki je nered škodljiv i vodi u smrt,
sjetite se toga, o ljudi – glad će okrutno mučiti ovu bezočnu rasu
koja je neprijateljska Bogu.
Životinje, bez sijena i trava, zrnja i sjemena, ugibat će od gladi
i zbog gladi čovjekove, bit će uništavane, a da im se neće davati
vremena da se množe. Ptice nebeske i ribe u vodama, stada i
čopori, bit će napadani sa svih strana da vašim želucima dadnu
hranu koju zemlja, tek vrlo škrto, za vas neće više proizvoditi.
Smrtnost, koju će prouzročiti ratovi i kužne bolesti, potresi i
prolomi oblaka, sručit će se sa svih strana i na dobre i na zle.
Na dobre … za kaznu vama, jer kad ostanete bez dobrih kvarit
ćete se sve više i više; na zle … zbog zaslužene kazne, da i prije
predviđenoga časa, budu imali pakao za svoje boravište.
Žrtva koju će pripraviti Gospodin da očisti oltar Zemlje oskvrnjen
od grijeha idolopoklonstva, bludnosti, mržnje, oholosti … bit ćete
vi, ljudi, koji ćete pogibati na tisuće i desetke tisuća pod oštrim
srpom božanskih munja.
Poput trave u travnju, pokošene na livadi, padat ćete jedni poviše
drugih: sveto cvijeće zajedno s otrovnim, nježne stabljike s
oštrom kupinom. Ruka mojih anđela odabirat će i dijeliti
blagoslovljene od prokletih, noseći prve u nebo, a ostavljajući
druge trozupcima đavola za pašu Pakla. Biti kralj ili prosjak,
mudrac ili neznalica, mlad ili star, ratnik ili svećenik, neće to
sačinjavati razliku, a ni obranu protiv smrti. Kazna će biti …
i to strašna.
‘Oko Božje’ birat će ‘određene’ oduzimajući ih iz vaše sredine:
određena ‘svjetla’, da više ne trpe od guste maglušine koju će
stvoriti ljudi povezani sa Sotonom … ali, također, oduzima će i
‘tmine’ koje rađaju tmine, da bi ih zaposjeo otac tmina: Sotona.
‘Oko Božje’, koje prodire u palače, u crkve, u savjesti, te nema
pregrade, ni licemjerstva, koja bi mu priječila da vidi: zavirit će
u krilo Crkve: Jeruzalem – sadašnjeg časa, ponirat će u dubine
duša i pisati pojedinačne odluke za lijenčine, nehajne, mlake,
bundžije, izdajnike, ubojice duha, bogo-ubojice.
Ne, nemojte misliti da vam Bog neće učiniti ni zlo, ni dobro,
za vaša djela. ‘Ja’ vam se kunem, kunem se samim Sobom,
kunem se svojom ‘Pravednošću’, kunem se trostru­kom zakletvom,
ja ću vam uzvratiti dobrom za ‘dobro’ koje ćete činiti i zlom za ‘zlo’
koje ćete izvršiti.
Ako vam nečistoće tijela i vašeg životinjskog življenja ljuskom
prekrivaju oči duše, te vas priječe da vidite Boga, Boga ništa ne
priječi da vidi. Otežat će moja ruka nad onima koji se hvale što
su u blatu i koji u blatu hoće ostati unatoč svih poziva i svih
sredstava koje im dajem da bi iz njega izišli. Postati će blato u
blatu, jer od blata grijeha prave omiljelu hranu za svoju nečistu
glad.
Dan se približava, sinci, koji ste se odrekli Oca. Vrijeme Zemlje
je dugo, ali i u isto vrijeme kratko. Nije li to možda bilo jučer
kad ste uživali pošteno blagostanje prouzročeno mirom i
spokojnim djelima koji daju kruh i posao ? Nije li to možda bilo
jučer, o vi koji živite u ovom strašnom času, da ste uživali radost
okupljene i ne uništene obitelji, radost djece oko očinske trpeze,
radost bračne ložnice: suprug uz svoju suprugu, otac nadvijen
nad glavama djece kao učitelj i prijatelj ? A sada ? Gdje je sve to ?
Brzo, poput ptice koja leti u daleka gnijezda, to je vrijeme prošlo.
Bilo je jučer … a sada se okrećete i gledate kako vas stanoviti broj
dana, koje užas množi s krvavim intenzitetom, od svega toga
odvaja. Pribjegavate sjećanjima, ali hrpe ruševina i nizovi grobova
uništavaju vam milinu uspomena sa stvarnošću sadašnjice.
Oh ! Ljudi, ljudi, koji vrijeđate Boga ustima i srcem i vjerujete da
vam je to dopušteno činiti, čujte, ljudi, glas Boga, razdirući glas i
koji srce para, koji već grmi nad svijetom, jer mu ne koristi govoriti
kroz usta njegovih slugu i prijatelja i koji vam naviješta svoju
srdžbu i koji vas još zove, jer pati što vas mora kazniti.
Prije nego li sljepoća vaših duhova bude potpuna, dođite k Liječniku
i k Svjetlosti. Prije nego li krv bude tolika, te se pretvori u jezero
smrti, dođite k izvoru Života. Saberite vaše siromašne kapacitete
ljubavi i okrenite ih k Bogu. Ljubav će vam oprostiti zbog mrvica
ljubavi, koje su ostatak grabeža tijela i Sotone, koje ćete vi ponuditi
Njoj.
Bogu treba dati prvine i potpunost dobara. Ali, budući da to niste
znali učiniti, o djeco, koja ste me života stajali, dajte velikom,
samilosnom, moćnom Gospodaru, što vam još preostaje.
U vašem siromaštvu duha, siromaštvu – ne evanđeoskom, nego
ljudskom, istisnite iz srca posljednji sitniš, uskratite tijelu taj
ostatak i dajte ga Meni. Znam, da onoga koji Me ljubi, manje
stoji žrtva života, jer ljubav ga opaja, nego što vas stoji žrtva
jednog poljupca. I zbog vašeg napora, ne mjerljivog s ponudom,
dat ću vam nagradu ne mjerljivu s darom. Dat ću vam je, samo
ako dođete.
Koji je dobro radio u posljednjoj uri, bit će pripušten u Kraljevstvo
kao onaj koji je od jutra do večeri upravljao plugom, dok nije pao
pod njim. Nećete se tužiti što ćete u Nebu imati različiti boravak:
tamo nema sićušnosti ljudskih zavisti. Ali, osvojite to Nebo, koje
sam stvorio za vas i koje sam vam otvorio svojom smrću na Križu.
Dođite, Gospo­dinu, prije nego li Gospodin dođe k vama u svom
veličanstvu kao Sudac. Što se vas, ljubljeni moji, tiče …
ostanite na putu koji ste odabrali.
Vihori i oluje neće moći učiniti da izgubite cilj, koji sam ‘Ja’, čije je
‘Srce’ otvoreno da vas primi s poljupcem najživlje ljubavi. Pustite
da padnu kraljevstva i narodi i oni što sada misle da su moćni da
postanu prah i razvaline i oni što sada misle da im je dopušteno
diktirati volju i doktrine da postanu prašina zdrobljena od Volje
i ‘Zakona Božjeg’.
U mom, ‘kratkom Kraljevstvu’ na svijetu ‘Ja’ ću vladati, ‘Ja’ i ostaci
moga naroda, t.j. pravi vjernici, oni koji nisu zanijekali Krista i
prekrili znak Kristov s tijarom Sotone. Pasti će tada lažna
božanstva velikih vlasti, sramotne doktrine koje niječu Boga,
svemogućeg Gospodina.
Moja će Crkva, prije nego čas svijeta završi, imati svoj sjajni
trijumf. Ništa nije različito u životu ‘Mističnog Tijela’ od onoga
što je bilo u ‘Životu Kristovu’. Bit će tu i ’hosana’ u vigiliju Muke,
‘hosana’ … kada narodi, zahvaćeni od čara Božanstva, budu
savinuli svoja koljena pred Gospodinom. Zatim, doći će ‘Muka’
moje vojujuće Crkve i napokon, slava vječnog Uskrsnuća u Nebu.
O blaženstva onog dana u koji će zauvijek nestati zasjede, osvete,
borbe ove zemlje, Sotone, tijela ! Moja će Crkva tada biti
sastavljena od pravih kršćana. Tada, u pretposljednji dan, biti
će mali broj ‘istinskih kršćana’ kao u početku, ali i ‘svetih kršćana’
kao u početku. Završit će u ‘svetosti’ kako je u svetosti i počela.
Vani će ostati lažljivci, izdajnici, idolopoklonici. Oni, koji će toga
posljednjeg dana nasljedovati ‘Judu’ i prodati svoju dušu Sotoni
škodeći ‘Mističnom Tijelu Kristovu’. U njima će Zvijer imati
svoje zamjenike za svoj posljednji rat.
O jao, onome, koji u Jeruzalemu, u posljednjim vremeni­ma,
bude kriv zbog takvog grijeha. Jao, onima, koji će u njemu
iskorištavati svoju (posvećenu) haljinu za ljudsku korist.
Jao, onima, koji će dopustiti da propadnu braća zanemarujući
naviještanje ‘Riječi’, koja im je povjerena kao kruh za duše gladne
Boga. Jao ! Između onoga koji bude otvoreno zanijekao Boga i
onoga koji ga zaniječe djelima, ‘Ja’ neću praviti razlike.
I uistinu vam kažem, s bolju uzviše­nog Utemeljitelja, da će me u
posljednji čas tri četvrtine moje Crkve zanijekati i morat ću ih
odsjeći od debla kao grane mrtve i iskvarene od nečiste gube.
Ali, vi koji budete ostali u Meni, čujte obećanje Kristo­vo:
Čekajte Me s vjernošću i ljubavlju i Ja ću doći k vama sa svim
svojim darovima. S darom nad darovima: Samim sobom.
Doći ću da otkupim i da liječim. Doći ću da rasvijetlim tmine,
da ih savladam i da ih raspršim. Doći ću da poučim ljude da
ljube Boga i da Mu se klanjaju, Njemu vječnom i Svevišnjem
Gospodaru, Kristu svetom, Ocu, Sinu, Duhu Svetom.
Doći ću da vam donesem ‘Mir’, ali ne ovoga svijeta, vječnog
rušitelja mira, nego ‘Mir Kraljevstva’, koje ne umire.
Kličite od radosti, vjerne sluge moje. To vam govore usta koja
ne lažu. Vi se više nećete trebati bojati nikakvog zla, jer ću
učiniti kraj vremenu zla, anticipirat ću taj kraj iz samilosti
prema mojim blagoslovljenima.
Kličite iznad svega vi, ljubljeni moji, već od sada. Za vas će još
uspješniji biti dolazak ‘Krista’ i njegov zagrljaj slave. Za vas se
već otvaraju vrata ‘Grada Božjega’ i kroz njih izlazi ‘Spasitelj’
vaš da vam dođe u susret i dade vam istiniti ‘Život’.
Još malo i po vas ću doći. Kao po Lazara, prijatelja moga i
‘Ja’ ću vas pozvati jednog po jednog: Iziđi van !’ Izvan ovog
zemaljskog života koji je grob za ‘duh’ utamničen u tijelu.
Van ! U život i u slobodu Neba ! Zovite Me s vašom vjernom
ljubavlju ! Ona neka bude plamen koji rastapa lance tijela i
daje duhu slobodu da dođete brzo k Meni. Recite najljepši
krik koji je napisao čovjek: ‘DOĐI, GOSPODINE ISUSE’« (MARANA’THA)
(I OUADERNI del 1943. str. 506-511)

M. Bušić

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal