Pod utjecajem Semita Harvači su postali Arvati, a Romani su ih zvali Carvani i Cerveni

0
4632

Cain ili Kajin je ubio brata Abela, tako barem piše Biblija. Međutim, mi ni danas ne znamo što predstavlja Kajin niti znamo što predstavlja Abel, a još manje znamo da taj iskrivljeni mit opisuje temelje fizike.

Naime, sve je utemeljeno na plusu i minusu ili mužu i ženi jer u pitanju je cjelovito stvaranje.
Za Semite Kajin je bio simbol Sunca, dakle, ČAVAN ili SUN, a Abel je bio simbol planeta Zemlje, dakle, ČAVELA, AVEL ili AVIL. Na arijskim jezicima Čavela je bio poznat kao ČAVARAHA, odnosno, ČAVAR ili AVAR. Dakle, Avari nisu bili nitko drugi nego Hrvati koji su osnovali svoju državu nakon raspada Rimskog carstva. Kršćani su ih namjerno zvali Azijatima koji su osnovali Kaganat, dakle, Čavanac umjesto Krajinu jer nisi htjeli prihvatiti kršćanstvo.

Međutim, radilo se o Hrvatima, što znači da su Hrvati živjeli u doba Rimskog carstva na današnjim prostorima, ali je Rim okupirao njihov teritorij. Slično su kršćani nazvali Hrvate u Panoniji Hunima, a Huni su bili Hrvati jani ili uni. Riječ jana se pisala UNA i umjesto da su Hrvati postali JUNI, oni su postali HUNI. Njih je Herodot zvao Madi i pripisao im je perzijsko porijeklo, a mi smo ih na temelju toga zvali MADJARI ili MAĐARI dok Mađari sebe nazivaju HUNGARI po Hunima.

Madi su bili Hrvati, a to nam pokazuju i hrvatska prezimena Madič i Medič. Što znači riječ MAD na engleskom jeziku?
U nazivu Hun-gar druga riječ je CAR, dakle GAR, odnosno, HARA, a riječ UN se odrazila kao VAN i VEN, odakle etnici VANI ili VENI, odnosno, VENETI ili VENECI. Od riječi UN su još nastali etnici VUNi ili BUNI, dakle, BUNJ-EVCI Ovo nam pokazuje da su Bunjevci izvorni Hrvati jani koji su pobjegli iz Bosne pred Turcima. Mnogi UNI u današnjoj Mađarskoj i Vojvodini su postali UNGARI. Pod utjecajem Semita Harvači su postali Arvati, a Romani su ih zvali Carvani i Cerveni.

Na temelju ovoga možemo zaključiti da su pisma stvarala jezike i etnike. Zbog toga je potrebno odreći se ijekavice. Evo zašto je bitna povijest hrvatskog jezika, dragi hrvatski jezičari jer vukovica je zadnja podvala hrvatskom jeziku koju treba ispraviti. Ako želimo sačuvati hrvatski jezik moramo se odreći vukovice, posebice ijekavice koja je učinila hrvatski jezik teškim za učenje kod nas i kod stranaca
Harvača je bila dvojna religija koja je štovala Sunce i planet Zemlju. U utrobi Zemlje se nalazi malo nevidljivo sunce. U pitanju je dvojnost u svemu pa i fizici. Energija Sunca ulazi u središte Zemlje i energija Zemlje ulazi u središte Sunca.

Dvojnost je temelj stvaranja. Sunce oplođuje planet Zemlju isto kao što muž oplođuje ženu. Kako se Zemlja vrti oko Sunca tako se elektron vrti oko jezgre atoma.

Srećko Radović

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal