U Hrvatskoj očigledno postoji više Republika u jednoj državi, u svakoj od tih ‘Republika’ vladaju drugačiji zakoni i propisi i drugačija sudska praksa

0
999
urednik-Nada Landeka novinar gospodarstva
urednik-Nada Landeka novinar gospodarstva

TKO JE U PRAVU?

U Hrvatskoj očigledno postoji više Republika u jednoj državi. U svakoj od tih Republika vladaju drugačiji zakoni i propisi i drugačija sudska praksa. U tim Republikama načelo jednakosti ne postoji, postoje samo privilegirani. Tako u Gruntovnici Zagreb osoba koja nije stranka iz rješenja na koje je podnijela prigovor i nije nikad bila niti jest vlasnica nekretnine ima pravo podnijeti prigovor, nakon proteka roka od 30 godina protiv pravomoćnog i ovršnog zemljišno knjižnog rješenja. Prigovor joj je isti dan usvojen od strane zemljišno knjižnog suca Nives Radišić i proveden u zemljišnoj knjizi. Tako je razvlašten jedan građanin.

S druge strane u ZK odjelu Dugo Selo na snazi je drugačiji propis i druga praksa. Tu ZK sudac donosi rješenje u kojem navodi da vlasnik nekretnine (koji štiti svoju imovinu od nezakonite i protupravne pljačke) nema pravo podnijeti prigovor protiv rješenja u kojem nije stranka, uz obrazloženje da u vrijeme kada je pobijano rješenje doneseno, podnositelj prigovora i nije bio stranka u postupku. Ujedno sudac obrazlaže kako nije baš normalno podnositi prigovor protiv rješenja sa odmakom od 20 godina.

U Gruntovnici Zagreb ZK odjel provodi rješenje Županijskog suda u Puli i upisuje na nekretninu hipoteku od 10300 eur, jer ŽS Pula obrazlaže da je prigovor protustranke (vlasnice) neosnovan obzirom da je donešeno pravomoćno rješenje o ovrsi na Općinskom sudu u Zlataru kojim je naloženo platiti vlasnici tih 10300 eur predlagatelju. Vlasnica je dokazala da je ovrha u tom postupku obustavljena pravomoćno, ali ZK odjel u Zagrebu poput slijepca ipak upisuje hipoteku slijepo se držeći odluke Županijskog suda u Puli.

Istovremeno, 30tak kilometara dalje, na Gruntovnici u Dugom Selu ignoriraju obvezu provedbe upisa u zemljišne knjige kojim je ukinuto rješenje o upisu založnog prava, i tvrde kako hipoteka i dalje postoji iako je rješenje o upisu hipoteke ukinuto od strane drugostupanjskog suda.

U trećem slučaju u ove dvije Republike, Vrhovni sud RH ukida presudu na temelju koje je bilo upisano pravo vlasništva u zemljišnoj knjizi, bez naloga zemljišnom knjižnom odjelu, i ZK odjel Zagreb usvaja prijedlog vlasnika nekretnine, uspostavlja zemljišno knjižno stanje kakvo je bilo prije ukinute sudske odluke.

U Dugom Selu uz prijedlog za uspostavu prijašnjeg zk stanja kakvo je bilo prije ukinute prvostupanjske odluke, a na temelju drugostupanjske ukidne odluke vlasnik priloži 3 odluke viših sudova iz kojih je vidljivo da se uspostavlja prijašnje zk stanje nakon što pravni učinak sudske odluke prestane, ali uzaludno. ZK odjel u Dugom Selu već 20 godina odbija provesti pravomoćnu i ovršnu sudsku odluku u korist vlasnika nekretnine i brisati nezakonito upisanu hipoteku.

U Općinskom sudu u Zadru, druga priča. Tamo su sudska savjetnica i zemljišno knjižni referenti pametniji od drugostupanjskih sudaca. Županijski sud u Velikoj Gorici ukine odluku o zabilježbi ovrhe i naloži brisanje u zemljišnoj knjizi, sudska savjetnica donese novi Zaključak i ponovno zatraži upis jednak onom za koji je naloženo brisanje odlukom Županijskog suda. ZK odjel odbije upis i obriše upis zabilježbe ovrhe, ali to sudsku savjetnicu Milenu Lokin ne uzbuđuje, ona i nadalje postupa kao da zabilježba ovrhe postoji.

FB_IMG_1717238233018

Zašto postoji više Republika u istoj državi, u kojima se sudi različito o istoj stvari?

Odgovor je sasvim jednostavan. Zato jer se tako omogućuje pljačka i otimačina privatne imovine.

U naprijed nabrojanim slučajevima uvijek se radi o nezakonitoj pljački, za koju je ključna provedba u zemljišnoj knjizi. Iz tih razloga u jednom ZK odjelu nepostojeću hipoteku upisuju, dok u drugom ZK odjelu ne žele brisati nezakonito upisanu hipoteku. U trećem slučaju pak sude protivno odlukama vlastitog suda u identičnim pravnim sutuacijama, a motiv je ZNA SE, opet otimačina nekretnine……

Dok Vrhovni sud i Ustavni sud, Ministarstvo pravosuđa postaju sami sebi svrha i o svemu tome šute. U međuvremenu su ukinuli mogućnost preispitivanja zakonitosti sudske odluke, mogućnost podnošenja zahtjeva za tumačenje zakona, itd….

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal