NIKAD TEŽI POLOŽAJ VELIKOG BROJA ODVJETNIKA U HRVATSKOJ

0
866

ODVJETNIK

Hajra Bašić Martićeva 67
10 000 Zagreb
E-mail: [email protected] Tel: 0914311909
NIKAD TEŽI POLOŽAJ VELIKOG BROJA ODVJETNIKA U HRVATSKOJ

Odvjetnici u cijeloj svojoj povijesti od samih početaka postojanja odvjetništva ( advokature) pa do danas nisu bili u gorem i težem položaju i nisu uživali manji ugled u društvu. Kad kažem odvjetnici, onda zasigurno ne mislim na sve odvjetnike u Hrvatskoj, jer je činjenica da jedan manji broj odvjetnika koji se je našao na u pravo vrijeme na pravom mjestu , odnosno koji su se uspjeli na vrijeme etablirati na ovaj ili onaj način blizu politički i financiski centara moći i tako dobivati priliku zastupati financiski moćne i solventni klijenata tj. velika strana i domaća trgovačka poduzeća, velike korporacije i sl., zaradili su i zarađuju veliki novac, te su se financiski osigurali , ne samo sebe , nego su osigurali i generacije svoga potomstva. U takvim i sličnim slučajevima zahvaljujući upravo takvim okolnostima, premda ne smijemo nerespektirati njihovo znanje i sposobnost, postigli su zavidan profesionalni, financiski i društveni uspjeh. Ali i svaki
drugi odvjetnik da se je našao i da se nađe u takvim okolnostima i takvim mogućnostima zasigurno bi postigao takav ili približno isti uspjeh, jer usješan odvjetnik ne mora imati nikakav popseban talent.

Tako teškom položaju i niskom ugledu najvećeg broja odvjetnika u Hrvatskoj doprinijelo je više razloga.

-Kao prvo kroz svi ovi 30 i više godina postojanja ove države sudovi, odnosno pravosudni sustav se sistematski i ciljano devastitirao. Ta devastacija se u najvećoj mjeri postizala negativnom selekcijom sudaca, nedostatnom edikacijom sudaca, godinama niskim plaćama sudaca i sudski službenika, inflacijom novi zakona i zakonski propisa, te prisutnim nepotizmom u sudstvu.
Urušavanjem i devastacijom sudstva se istovremno i devastiralo odvjetništvo- advokatura kao službu za pružanje pravne pomoći, jer sudstvo i odvjetništvo djeluju po principu “spojeni posuda” Ako stranka koju odvjetnik zastupa pravomoćnu presudu na sudu čeka u prosjeku po 6-7 godina godina ,( u nekim slučajevima i duplo više) a odvjetnik kao njen punomoćnik tu ništa ne možete učiniti, ubrzati, pa logično je da građani-potencijalni klijenti gube povjerenje u sposobnos i poštenje odvjetnika.

– Svake godine ogromni priliv novi odvjetnika , a financiska moć građana, potencijalni klijenata, što zbog pandemije, potresa, visoke inflacije i dr. sve je slabija i slabija.

-Povjeravanja neki poslove od strane države (ostavinski postupci, ovrhe i sl.) a koje su odvjetnici zadnji 50-60 godina obavljali, drugim profesijama , npr. Javnim bilježnicima, a sve kako bi se navodno što više sudovi rasteretili.

-Naknada za one pravne usluge ( smetnja posjeda, razvodi, radni sporovi i dr.) a zbog koji se građani najviše obraćaju odvjetnicima je nerazumno niska, tako da zapravo po Tarifi mnoge propisane cijene idu na ruku onim odvjetnicima koji zastupaju solventne i bogate klijente, koji mogu propisane visoke cijene platiti.

– U takvoj nesmiljenoj borbi za preživljavanje i opstanak, u toj financiskoj neizvjesnosti, međusobni odnos između velikog broja odvjetnika, postaju sve više i više nego kolegijalni, profesionalni, civilizirani, ljudski. Osobno sam bila prisutna na ročištu kad je jedan odvjetnik brutalno, primitivno napao drugog odvjetnika, odnosno istome prijetio.

Ali i sami odvjetnici su odgovorni za ovakav svoj financisko teški i devastirani položaj i urušeni ugled u društvu.

Nitko od cca 5000 odvjetnika koliko ih radi u Hrvatskoj nije nikakvom dozvoljem demostracijom nezadovoljstva se usprotivio ni kada je država poslove koje zadnji sto godina obavljaju odvjetnici dodjeljivala drugim službama, ni kada je cijena pravni usluga koje usluge građani od odvjetnika najviše traže do besvjesti snizila , ni kada im se u slučaju blokade žiro-računa onemogućeno otvarenje zaštićenog računa i na na taj način brutalno ugrožavana egzistencija.

Ovo pitanje nemogućnosti da otvore zaštićeni račun u slučaju
blokade žiro-računa zavređuje posebnu pozornost i to iz opravdanih razloga.

Kao prvo, kad se odvjetniku blokira žiro- račun ( a svakiom odvjetniku osim ove “bogate kaste” kao i svakom drugom subjektu koji je na tržištu iz objektivnh razloga može se desiti blokada računa) on ne može više ni centa na ruke preko računa dobiti dok je račun blokiran, a svaki uplaćeni iznos na ruke mora položiti na blokirani račun. On ne može otvoriti zaštićeni račun na koji račun bi mu se jedan dio njegove zarade uplaćivao, s kojim iznosom bi on slobodno raspolagao. Kad mu se račun blokira , njemu se istovremeno svi drugi računi blokiraju, njemu je na ruke onemogućen bilo kakav dotok sredstava s osnova zarade. On ne može podići nikakav kredit, pozajmicu,iznajmiti gradski prostor, imati bankovne kartice na svoje ime i sl. , on je zapravo u trenutku blokade računa postaje financiski mrtva osoba, on je tog trenutka eliminiran iz financiskog krvotoka zemlje.

Ovršni zakon je čl. 75. stavcima 1 i 2 na jednak način zaštitio socijalnu sigurnost fizički osoba koje ne obavljaju registriranu djelatnost, kao fizički osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, i to tako što je člankom 172 i 173 OZ-a propisao izuzeće od ovrhe i ograničenja koje se odnose ne samo na fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost, nego i na osobe koje obavljaju registriranu djelatnost tj. ” pravni subjekti fizičke osobe”
Godine 2018. donesen je zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika. Istovremno je Ministar pravosuđa donio Pravilnik o načinu i postupku o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima fizički osoba. Tim pravilnikom zaštićene su od ovrhe 2/3 prosječnog neto osobnog dohotka ovršenika fizičke osobe.Ali do danas nije donesen takav pravilnik o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima obrtnika, odvjetnika, inžinjera i svi drugi osoba

koje se bave slobodnim zanimanjem, tj. pravni subjekata fizički osoba i upravo zbog nedostatka tog pravilnika ovrha odvjetnika, obrtnika i svi drugi koji se bave slobodnim zanimanjem provedi se na gore navedeni način.

S obzirom da provedba ovrhe obrtnika, odvjetnika i dugi osoba koje se bave slobodnim zanimanjem tj. “pravni subjekata fizički osoba” opasno ugrožava egzistenciju ovršenika, brutalno ruši njegovo dostojanstvo, te je protivna ne samo zakonu i Ustavu, nego je protivna svim međunarodnim i Evropskim konvencijama i propisima o zaštiti ljudskog života i dostojanstva i to svaki odvjetnik jako dobro zna ( pa to i laici znaju) godinama sam slala prestavke, molbe, zahjeve da se taj pravilnik donese i to svima ,od Predsjednika države, Vlade, Sabora, Ministarsvu pravosuđa, financija, pučkoj prabraniteljici i dr. Upozorenje Vladi, Ministarstvima i drugima o posljedicama nedonošenja tog pravilnika. Nisam samo ja tražila, tražila je i Fina i Obrtnička komora i neki drugi. U sredstvima informiranja -na portalima nekoliko puta sam pisala o toj problematici. Svi su oglušili. A nije teško zaključiti zašto.

Neprovođenje ovrhe sukladno odredbama Ovršnog zakona, kad su u pitanju obrtnici, odvjetnici i drugi tj. “pravni subjekti fizičke osobe” nije pravni problem, taj problem je zakonodavac riješio, nego je to zapravo politički problem, političko pitanje.

Naime, svi ti blokirani obrtnici, odvjetnici, liječnici, arhitekti OPG-ovci i drugi su u biti obrazovani,mladi ili mlađi ljudi, i logično kao takvi, a što se je i kroz povjest pokazalo, žele mijenjati društvo na bolje, a promjene mogu realizirati samo kroz političko djelovanje i kao takvi opasna su konkurencija i vladajućima i oporbi koja svake četiri godine pokušava doći vlast. Da bi se barem za jedan period riješili te opasnosti prećutno su se vladajući i oporba dogovorili da se ne donese taj Pravilnik koji bi mnogima u slučaju blokade računa omogućio da prebrode krizu i da opstanu, u protivnom mnoge su bili prisiljeni potražiti drugi posao, a najveći broj u inozemstvu..
Zapravo svi ti blokirani odvjetnici su na neki način koleteralna žrtva takve prećutne političke odluke.

Predsjednik komore je 2018. god. izjavio da je na taj način samo u Zagrebu blokirano cca 600 odvjetnika, a koliko ih je danas poslije pandemije, potresa, enormno visoke inflacije.
Začuđujuće ja i zaista neobjašnjiva pasivnost i šutnja odvjetnika, osoba koje su prirodom svoga posla pozvani da štite i brane prava svakog čovjeka, da se svim dozvoljenim sredstvima bore protiv nepravde.
Još je dramatičnija šutnja i nedjelovanje odvjetnika koji proživljavuju katostrofale posljedice neprovođenja zakona, odnosno neuređenja provedbe ovrhe osoba koje se bave slobodnim zanimanjem, koji trpe nepravdu koja se ne susreće ni u najautokratskijim sustavima. Nevjerojatno, da 5000 odvjetnika u Hrvatskoj vire ispod kamena, da je 600 samo u Zagrebu egzistencijalno-životno ugroženo ,ali godinama od nji ni riječi , ni slova protiv protiv . Da li oni sebi ikad postave pitanje šta će o njima misliti njihovi potencijalni klijenti. Ako se ne bore za svoj interes, ako se ne bore protiv nepravde koja njima ugrožava njihovu egzistenciju, pa kako će se onda boriti za pravo i interese svoji klijenata.

Zagreb, 02. 07. 2024. god.

Odvjetnik Hajra Bašić

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal