Zemljišno knjižni odjel zadarskog suda kazneno prijavljen

0
1072

zkZadar je poznat po nesređenim knjigama u zemljišno-knjižnom odjelu. Najgore je stanje u Hrvatskoj. To često znači da na vlasničkom listu piše livada ili zemljište, a vi kupujete kuću. Za kupce otežavajuća, a za prodavatelje gotovo nemoguća misija.  Rijetko vidite takav nered u knjigama zemljišnog odjela, kao u Zadru. Takav kaos koristi se za prevare.  Ovih dana podignuta je kaznena prijava protiv  pravosudne pisarnice, zemljišnog odjela. Razlog je više nego bizaran, potpuno isto ime i prezime jedne osobe korišteno na štetu druge osobe istog imena i prezimena.

– Kada sam došao u pisarnicu saznao sam da sam vlasnik i velebnih stanova i kuća po Zadru, naravno i zadužnica na te objekte, iako nemam nikakav posjed. Odmah sam posumnjao da se radi o istom imenu i prezimenu. Ipak najviše me zaprepastilo što je osoba istog imena i prezimena nastanjena u Chicagu. Svjestan svoje nove uloge odmah sam podnio kaznenu prijavu. Već se događalo u Zadru da ljudi sve izgube na osnovu istog imena i prezimena, jer kao i u ovom slučaju, u osnovnim podacima nije pisalo ime oca,  pa čak niti oib. Na taj način lako vam se pripiše dug. U nesređenim knjigama sa nepreciznim ugovorima dolazi se do ovakvih situacija.-rekao je naš izvor.

hop