RAT CRNOGORSKE I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

0
2552

protesti crna goraSPC I AMFILOHIJE VODE OTVORENI RAT: Srpska pravoslavna crkva od dolaska Amfilohija za poglavara Crnogorsko-primorske mitropolije vodi otvoreni rat protiv svega crnogorskoga: nezavisne države, autokefalne crkve, crnogorskoga jezika, crnogorske kulture, istorije i tradicije, s namjerom da sve to prisvoji i pripoji srpskome nacionalnom korpusu. Ponašaju se oholo, drsko, bezobzirno i nasilnički. Stavljaju sebe iznad svih crnogorskih zakona. Devastiraju manastire, crkve, historijske spomenike i bez ikakve dozvole države mijenjaju crnogorski ambijent.

ZABORAV ZLOČINA OPASNIJI OD POČINJENOG ZLOČINA: Agresivna i militantna SPC ne samo da ne žali žrtve i da se ne ispričava za zlo i zločin počinjen u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu, već ga prikriva i falsificira nesporne činjenice radeći sve da se on zaboravi. A zaborav zločina je produženi, odnosno novi zločin koji vodi budućim zločinima, u stvari ponavljanju tragične istorije. Zato je, po mišljenju mnogih, zaborav zločina opasniji od niza već počinjenih zločina. Normalno u svemu tome osnovni cilj bivšeg, sadašnjeg i budućeg agresora je prikriti aktivnu i jednu od vodećih uloga SPC u genocidu nad Bošnjacima.

U ŠKOLAMA IZUČAVATI O GENOCIDU NAD BOŠNJACIMA: Neophodno je u školske programe uvrstiti potpunu istinu o tragediji Bosne, a to je obavezno izučavanje genocida nad Bošnjacima, kako se više nikada nikome ne bi mogli ponavljati. U tome treba slijediti primjer suočavanja Nijemaca sa posljedicama 2. svjetskog rata i miroljubivu i veliku politiku Vili Branta.

SRBIJA, SPC I SANU OSVAJAČKE I GENOCIDNE NAMJERE: Namjere Srbije, SPC i SANU kao nosilaca velikosrpskog projekta nisu samo osvajačke, već i genocidne. U njihovoj srži i krajnjoj poruci i cilju, odnosno namjeri nije samo okupacija naroda i zemalja jugoistoka, već i njihova denacionalizacija kao u doba cara Dušana.

ISLAMSKA ZAJEDNICA NIJE REAGOVALA KAKO PRILIČI: Kletvoprestupnicima nećemo dozvoliti da unose neslogu među Crnogorcima i građanima Crne Gore, jer smo mukotrpno obnovili i crkvu i državu. Crnogorci su sve više svjesni sprskih političkih avantura koje izazivaju nered u zemlji i u regionu nazivajući islam lažnom vjerom. I na ovakve kletvoprestupničke izjave Islamska vjerska zajednica ipak nije reagirala kako to priliči, kao da ni jedni ni drugi ne znaju da je bizantijski car Manojlo rekao da su islamski Bog i krišćanski Bog jedno isto Božanstvo. A antiohijski patrijarh Ignacije, kaže kao i vi, mi krišćani istoka nalazimo se u traženju lica Božjeg, i mi kao i Vi se obraćamo tvorcu neba i zemlje i tražimo Božji oproštaj! Neka je Bog sa Vama, zaključuje on.
Aleksandrijski patrijarh za islam kaže da je to religija Velikog Boga i njegovog apostola Muhammeda, a ja velim, potreban je jači dijalog sa Islamom i ostalim religijama.-riječi poglavara crnogorske crkve.

hop