Pronašli smo osobu koja je raketirala Zagreb i otkrili način same akcije srpskih zločinaca

0
8427

Raketiranje Zagreba označava dva raketna napada kasetnim bombama kojega su počinili 2. i 3. svibnja 1995. pobunjeni Srbi na civilne ciljeve u Zagrebu. U napadu je ubijeno sedam, a ranjeno najmanje 200 hrvatskih civila.

Među poginulima je bio Luka Skračić, student prve godine filmske režije, a među ranjenima hrvatska primabalerina Almira Osmanović i još 16 drugih balerina i baletana koje je napad zatekao u baletnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta na Mažuranićevom trgu.piše Wikipedia o samom slučaju.

General potpukovnik srpske vojske krajine M. Čeleketić sproveo je zapovijed Milana Martića, glavnog čovjeka SAO Krajine u djelo, raketiranje Zagreba.

General Čeleketić je 1. svibnja 1995. godine uputio odjeljenje vojne policije ( jedinica koja je djelovala pri gl. štabu Vojske Krajine) sa BOV-om ( 15-tak vojnih osoba) i kamion sa višecjevnim bacačem raketa tipa ORKAN cestom Knin-Lička kaldrma- Udbina-Gračac-Lapac-Vojnić. Kada dolaze u Vojnić smještaju ih na pravcu prema Petrovoj gori, kako ne bi bili na udaru UNPROFOR-a, odnosno da ih “unproforci” ne bi detektirali.

Kada su došli na Petrovu goru spustili su se u rodno mjesto zločinca generala VK Mile Novakovića,  Kirin. Iz toga mjesta su ispalili šest raketa na Karlovac . Taj zločin su napravili 1.5. 1995. godine.

U presudi Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije iznosi se da su kasetni projektili iz VBR Orkan kojima je gađan Zagreb neselektivno oružje, gdje se zasipava elipsa površine 160 x 180 metara radi djelovanja protiv ljudi, pri čemu je – obzirom da su rakete ispaljivane s krajnjeg dometa – odstupanje raketa od nominalnog cilja čak 1 km. Polazeći od takvih činjenica, Sud zaključuje da je raketiranje koje je naredio predsjednik tzv. Republike Srpske Krajine Milan Martić namjerno poduzeto protiv civila kao ciljeva napada, a u svrhu širenja terora među civilnim stanovništvom.

2.5. 1995. godine su iz Male Trepče i Kirina ispalili  6 raketa na Zagreb. UNPROFOR ih gubi iz vida na relaciji Podgorja i Petrove gore nakon te akcije, što pišu u svome izvješću, a to se događa u trenutku kada ljudi generala Čeleketića sa višecjevnim bacačem silaze u Pernu, te dolaze u Tupusko i  starom cestom uz rijeku Glinu dolaze u Glinu, otkuda su ispalili još 8 raketa na Zagreb. Lokacije su mijenjane tokom akcije  ispaljivanja raketa s kamiona, kako bi izbjegli punktove UNPROFOR-a.

UNPROFOR je imao uređaje za otkrivanje ciljeva sa kojih se ispaljuju rakete i na taj način su saznali s kojih se lokacija raketiralo Zagreb, a u svome izvješću su lokacije označili sa “WL”, odnsno geografsku dužinu i širinu. Na osnovu tih podatka može se naći pozicija zločina. Prilažemo njihovo izvješće;

UN

Suradnici u podršci samog zločina nad Zagrebom su tadašnji ministar unutarnjih poslova SAO  Krajine Tošo Pajić i  general Vojske Krajine Mile Novaković što smo saznali iz dokumenata o samom slučaju.

Naš portal  daljnjom istragom cijele situacije dolazi do spoznaje da je jedan član posade višecjevnog bacača raketa Orkan iz sela Podgorja na Banovini i zove se Milan Lapčević zvani Kukan.

Igor Drenjančević

HOP