Ekskluzivno: Obustava ovrha- ako ovrhovoditelj nije u roku tri mjeseca od stupanja na snagu novog zakona podnio novi prijedlog za nastavak ovrhe!

0
18716
Nada Landeka Urednik gospodarstva

Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Ovršnog zakona, 03.08.2017. godine, u čl. 369. OZ-a propisani su razlozi za obustavu ovrhe ako ovrhovoditelj nije u roku tri mjeseca od stupanja na snagu novog zakona podnio novi prijedlog za nastavak ovrhe. Pregledajte svoje predmete, i podnesite sudu prijedlog za obustavu ovrhe. Ima puno ovršnih predmeta koje je sud već sam obustavio, i ovrha je dovršena, ali fina nije deblokirala račun iz razloga jer im sud nije dostavio rješenje. U tom slučaju, morate povaditi ovrhe iz očevidnika, i za one ovrhe koje se temeljene na presudama pisati sudu zahtjev na broj ovrhe, a ukoliko je ovrha utemeljena na zadužnici, ili na Suglasnosti o zapljeni plaće, tada pišete u ZAHTJEVU ZA OBUSTAVOM – Općinski sud, IZRAVNA NAPLATA, i pišete zahtjev. Ukoliko kroz godinu dana nema priljeva novčanih sredstava na račun, FINA je bila dužna dostaviti podatak ovrhovoditelju da nema sredstava na računu, a ovrhovoditelj je bio dužan projedlogom zatražiti promjenu sredstva ovrhe. Ukoliko to nije učinio, sud mora obustaviti ovrhu.

OPĆINSKI SUD U ___________
Ovr ______________

Ovrhovoditelj: ________________________, OIB: _______

Ovršenik: ________________________, OIB:___________

ZAHTJEV OVRŠENIKA
ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O OBUSTAVI OVRHE
– Temeljem čl. 369. Ovršnog zakona NN 73/17 –

Ovrhovoditeljica je protiv ovršenika podnijela ovrhu dana 03. __________ 2008 godine. Prema odredbama Ovršnog zakona NN 73/17 koji je na snagu stupio 03. kolovoza 2017. godine
Člankom 369. OZ.-a propisano je:

„(1) Postupci u tijeku dovršit će se po odredbama zakona koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupci pokrenuti prije stupanja na snagu Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05., 121/05. i 67/08.) obustavit će se ako ovrhovoditelj u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne podnese prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti.“

Ovršenik stoga predlaže ovršni postupak broj gornji, ako već nije, temeljem odredbi Ovršnog zakona čl. 369. OBUSTAVITI.

U Zagrebu, _____________ godine
OVRŠENIK

Nada Landeka

HOP