Skandal: 8 godina krivosuđe mudruje oko kaznene protiv Pupovca, na kraju odbacuje prijavu iako postoji milijunski manjak i Pupijeva vila pod Sljemenom!

0
14147

PIŠE: NENAD VLAHOVIĆ, mr.iur.
PREDSJEDNIK NACIONALNOG VIJEĆA SRBA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
DA LI JE FANTOMSKI ILI STVARNO NESTAO NOVAC IZ SNV-a?

Kaznena prijava koju su tri člana Skupštine Srpskog narodnog vijeća, Staniša Žarković iz Virovitice, Nenad Vlahović iz Garešnice i Nikola Sužnjević iz Gline podnijeli USKOKU i DORH-u, napokon je nakon osam godina Rješenjem Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu br: K-DO-2325/10 od 31.01.2011.god SF/RF, ODBAČENA kao neosnovana.

Navedeno Rješenje zaprimljeno je od strane podnositelja koncem 2017.godine.
Prijavom su imenovani pokrenuli KZ postupak zbog „ zamračenih „ 2.190.000,oo kuna koji nisu bili iskazani u završnom računu SNV-a za 2008.godinu, a koji završni račun je Skupština SNV-a 18.12.2009.godine usvojila, što je učinjeno skoro protekom godine dana nakon roka.


U cit. Rješenju piše , cit.: „ Iz nalaza i mišljenja vještaka proizlazi da je Srpskom narodnom vijeću u 2008.godini doznačeno proračunskih sredstava 7.759.000,oo kuna od čega je u poslovnim knjigama i bilanci iskazano kao ostvareni prihod te godine iznos od 5.569.000,00 kuna te je kao odgođeno priznavanje prihoda za navedeno razdoblje prikazan iznos 2.190.00,oo kuna, dakle navedeni iznos nije prikazan kao prihod“.
Za taj iznos podnijeta je i KZ prijava , a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pod brojem KR-DO-123909 od 30.09.2010.g. BK/KVG imenovanima dostavlja pismo- obavijest suprotno ZKP umjesto pravnog akta.
Pismo je potpisala zamjenica Županijskog državnog odvjetništva Branka Kipson.
Citiramo pismo:“ U vezi vašeg podneska 31.12.2009. i podneska od 21.travnja 2010. U kojemu kazujete da je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac počinio niz neakonitih postupaka pri iznošenju financijskog izvještaja SNV-a za 2018.godinu u kojem je propustio prikazati gdje je nestalo oko 2.100.000,oo kuna s obzirom da uvidom u web. Stranicu Ureda za udruge Vlade RH SNV-a proizlazi da je u korist Srpskog narodnog vijeća 2008.godine doznačeno sredstava iz državnog proračuna oko 7.886.500,oo kuna .
Radi ispitivanja osnovanosti navoda podneska zatražili smo od Ministarstva financija- Državne riznice da nam dostavi podatke o proračunskim sredstvima uplaćenim u korist SNV tijekom 2008. Te je obavljen proračunski nadzor, a predmet proračunskog nadzora bilo je utvrđivanje zakonitosti namjenskog korištenja proračunskih sredstava u 2008. I 2009. Godini.
Proračunskim nadzorom UTVRĐENE U SU NEPRAVILNOSTI U FINANCIJSKO- RAČUNOVODSTVENIM EVIDENCIJAMA VIJEĆA , ALI JE ISTO TAKO UTVRĐENO DA SU SREDSTVA U IZNOSU OD 2.190.000,00 KUNA BILA NA ŽIRO-RAČUNU VIJEĆA.
Slijedom toga iz prikupljenih podataka ne proizlazi osnovana sumnja koja bi ukazivala da bi predsjednik SNV-a Milorad Pupovac učinio bilo koje kazneno dijelo koje se goni po službenoj dužnosti“.
Važno je ovdje istaći da je od 31.12.2008. do 18.12.2009. kada je Skupština razmatrala izvješće za 2008. Godinu bilo dosta vremena da se do 28.02.2009.godine sačini dopuna ZR za 2008.godinu, a što nije učinjeno.
Ljedeće činjenično stanje koje je uvidom u zaključak Državne revizije- Riznice na traženje imenovanih predočeno, a koje su oni u zatamljenoj prostoriji u ŽDO u Zagrebu ,Savska cesta, mogli samo vidjeti i na brzinu pročitati u prisutnosti g.Branke Kipson.
Utvrđeno je uvidom da je fantomski nestalo 3.800.000,oo kuna , a ne 2.190.000,oo kuna.
Znači iznos je i znatno viši, a koji se niti u jednom pravosudnom dokumentu uopće ne spominje.
Navedeni nalaz Revizije nije nam dozvoljeno da ga fotokopiramo, prepisujemo i sl. Već samo pogledamo.
Sada se osnovano postavlja pitanje zbog čega se uopće tako postupalo i kakva je to bila tajanstvena Revizija?
Također se nameće pitanje gdje je nestala ta dokumentacija Revizije jer se podaci koje je navodno utvrdila zamjenica Općinske državne odvjetnice Sineva Vukušić, u cijelosti razlikuju i odluka se temelji na nalazu i mišljenju nekakovog bezimenog vještaka, a ne Revizije.
U cit. Rješenju ODO kojeg smo u posjedu u obrazloženju stoji cit.“ Naime, iako je težište kaznene prijave na sumnji da je negdje fantomski nestao iznos od 2.190.000,oo kuna jer taj iznos nije prikazan u financijskom izvješću SNV-a za tekuću 2008. godinu, prikupljeni podaci ipak prikazuju da sporni iznos nije fantomski nestao, jer se isti gore navedenog datuma nalazio na žiro-računu.“
Vrlo interesantno je zbog čeka je Nadzorni odbor u sasvim drugom sastavu od onog izabranog na Skupštini predlagao taj ZR i netočna je tvrdnja da se NO nije sastao niti izabrao predsjednika, već je istinito da većina članova NO nije željela prihvatiti i potpisati sporni ZR jel su uvidjeli da je ipak fantomski nestao navedeni iznos.
Da istina postane još jasnija i čvršća Odvjetništvo navodi da se navedeni iznos prenosi u slijedeću 2009.godinu, no pribavljen je i ZR 2009.godine iz čijih se prihoda nigdje ne može uočiti da su sredstva u stvari i prenijeta u slijedeću godinu, odnosno da su i dalje do današnjeg dana žamračena.
Činjenica je kako je sada zamračen i nalaz nadležne Revizije- Riznice u kojoj je utvrđen iznos 3,8 milijuna kuna kao sporan.
Indikativan je podatak da je upravo navedene godine odgovorna osoba kupila nekretnine ispd Sljemena za koje je objasnio kako su plaćene upravo u visini spornog iznosa.
O svemu konačnu ocjenu i odluku protiv odgovornih osoba utvrditi će sud.
No, postavlja se pitanje koji sud? Da li takav uopće postoji u pravnoj i demokratskoj Hrvatskoj u kojoj bi svi građani trebali biti jednaki.
Da li smo jednaki ostaje da se vidi?

HOP