OVRŠNI ZAKON JE TEHNIČKI I PRAVNO NEPROVEDIV IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA

0
4252

HRVATSKO PRAVOSUĐE = KRIMINAL U SKLADU SA ZAKONOM

viduka.jpg

Piše Božidar Viduka

Danas mnogi u državi komentiraju OVRŠNI ZAKON REPUBLIKE HRVATSKE , ali nitko ne navodi stvarne pravne i tehničke činjenice zašto se po OVRŠNOM ZAKONU REPUBLIKE HRVATSKE ne može postupiti . Sud / sudci ne smiju donositi „ovršna rješenja“ u pravnim postupcima jer su donesena rješenja/presude od sudaca teška kaznena djela „krađe vlasništva“ po osnovi PRAVNO NIŠTAVAN SUDSKI DOKUMEN rješenja/presuda koja su stekla IZVRŠNOST/PRAVOMOĆNOST po osnovi javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina PRVOG PRAVNOG REDA – dokaza o vlasništvu (prijepis zemljišno – knjižnog uloška) stavljenih VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE od dana 01.01.2010. godine..
U ovom tekstu iznosim stvarne tehničke ZAPREKE radi kojih se pravne radnje „ovršni postupci“ ne mogu provesti . Stvarna zapreka pravnom postupanju je „TRAJNA PROCESNA SMETNJA“ – NIŠTAVNOST javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina – PRVOG PRAVNOG REDA , ZEMLJIŠNE KNJIGE na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.

 

U slijednom tekstu iz analiziran je OVRŠNI ZAKON i njegova pravna i tehnička NEPROVEDIVOST.
Na tekst objavljen u tjedniku „7DNEVNO“ broj 242 od dana 20. srpnja 2018. godine odvažili su se dati komentar Predsjednica Općinskog suda u ZADRU gospođa ANA MIŠLOV „Očitovanje poslovnim brojem 9 Su:1249/18 od 23. srpnja 2018. godine“ , Predsjednik Općinskog suda u KOPRIVNICI gospođa MARIJA GRGEŠIĆ , ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU preko službe za informacije gospođe DOBRILE HLADIO i Općinski Građanski sud u Zagrebu – po Glasnogovorniku sudcu Lauri Crnić Klapšić .
Prema danim „očitovanjima“ nije jasno da li se tu radi o „kretenima , budalama, retardiranim osobama“ koji ne shvaćaju u čemu griješe i iz koji razloga su prozvani.
Osnovno pitanje je u čijim džepićima je završilo nešto više od pet (5) milijardi EUR-a. Tko je ukrao taj novac . Prema međunarodnim ugovorima „2/5“ naznačenog novca knjiženo je na žiro – računima MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE jer je ministarstvo nadležno za IZRADU VALJANIH I ZAKONITIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.

 

ZEMLJIŠNE KNJIGE koje su izrađene od 1855 godine pa do 17.11.1924. godine NIŠTAVNE su za bilo koju pravnu ili upravnu radnju od dana 17.11.1924. godine, a ZEMLJIŠNE KNJIGE izrađene u vremenskom intervalu od 17.11.1924. godine pa do 01.01.2010. godine NIŠTAVNE su za bilo kakvu pravnu ili upravnu radnju od dana 01.01.2010. godine.
Od dana 01. 01. 2010. godine sva sudska rješenja / presude donesena na bilo kojoj razini HRVATSKOG PRAVOSUĐA : Općinski sud ; Županijski sud ; Vrhovni sud i USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE koji koristi dokaz o vlasništvu (prijepis zemljišno – knjižnog uloška iz ZEMLJIŠNE KNJIGE) pri odlučivanju za pravnu posljedici ima NIŠTAVNOST DONESENOG RJEŠENJA ILI PRESUDE.
HRVATSKO PRAVOSUĐE od dana 01.01.2010. godine donosi i odlučuje po osnovi rješenja ili presuda u obliku NIŠTAVNIH PRESUDA ILI RJEŠENJA.
Nije bitan doneseni zakon od HRVATSKOG SABORA , zakon može biti „fantastičan“ ali NIŠTAVNE javne isprave na osnovu kojih se odlučuje u bilo kojem zakonu imaju za pravnu posljedicu NIŠTAVNOST donesenog sudskog akta u obliku rješenja ili presude.
Nadležna državna tijela REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE i MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE sa svojim ovlaštenicima nisu stvorili uvjete za primjenu zakona : ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA , ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA , Pravilnik o unutarnjem ustroju , vođenju zemljišne knjige i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik), OVRŠNI ZAKON , ZAKON O OBAVEZNIM ODNOSIMA itd.
Stečena NIŠTAVNOST ZEMLJIŠNE KNJIGE po osnovi UREDBI donesenih od nadležnih državnih tijela sa prenesenim ovlastima od dana 17.11.1924. godine i 01012010. godine nijedan zakon , pravilnik ili poslovnik ne može promijeniti. NIŠTAVNA javna isprava je NIŠTAVNA javna isprava i tu je početak i kraj priče. Rješenje ili presuda bilo kojeg sudca koje je doneseno po osnovi NIŠTAVNIH javnih isprava za pravnu posljedicu ima NIŠTAVNOST i ne može djelovati na bilo koji način na stranku u postupku.
Vrlo je teško sudcima HRVATSKOG PRAVOSUĐA priznati da njihovim postupanjem u skladu sa zakonom permanentno , kontinuirano , stalno sa donesenim rješenjima ili presudama koja su u cijelosti NIŠTAVNA provode PLJAČKU GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE i to sustavnu od dana 01.01.2010. godine .

 

SUCI HRVATSKOG PRAVOSUĐA po osnovi zakona donose rješenja ili presuda na osnovu činjenica – dokaza javnih isprava koje dokazuju same sebe u svojstvu valjane , zakonite i istinite javne isprave izdane od nadležnog Općinskog suda , iz domene prostornog registra nekretnina – prijepis zemljišno – knjižnog uloška (ZEMLJIŠNA KNJIGA) , a pri tome je ta ista javna isprava stavljena VAN SNAGE UPORABE UREDBOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 danom 01.01.2010. godine za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
ZANIMLJIVOST HRVATSKOG PRAVOSUĐA.
Bilo koja stranka u pravnom postupku ne mora znati da li je dokaz o vlasništvu valjan ili ništavan. Dok svaki sudac pri odlučivanju mora znati da su ZEMLJIŠNE KNJIGE na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE NIŠTAVNE za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
NIŠTAVNU javnu ispravu – prijepis zemljišnoknjižnog uloška (ZEMLJIŠNA KNJIGA) izrađuje , ovjerava , naplaćuje državne pristojbe u ime i za ime državnog proračuna REPUBLIKE HRVATSKE i pušta u pravnu uporabu KRIVOTVORINU – falsifikat , eksplicitno nadležni Općinski sud , što znači da žig suda i potpis sudskog ovlaštenika decidirano argumentira tko je počinio teško kazneno djelo :„KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca , NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI – NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE , Zlouporaba položaja i ovlasti ( Članak 291. ) prema KAZNENOM ZAKONU REPUBLIKE HRVATSKE.
DA NIJE OZBILJNI , BILO BI SMIJEŠNO !
NIŠTAVNO sudsko rješenje ili presuda u pravnom postupku stiče status IZVRŠNOSTI odnosno PRAVOMOČNOSTI.

 

Sud provodi represivne i kaznene postupke po NIŠTAVNOM rješenju ili presudi gdje je NIŠTAVNA presuda ili rješenje steklo status IZVRŠNOSTI – PRAVOMOČNOSTI .
NIŠTAVNO rješenje ili presuda je uvijek NIŠTAVNO rješenje ili presuda.
Neznanje sudca , „ne može biti izgovor da pojma nema“ da su javne isprave – ZEMLJIŠNE KNJIGE u statusu VAN SNAGE UPORABE ne umanjuje kaznenu odgovornost sudca.
Donesena NIŠTAVNA presuda ili rješenje je u isključivoj teškoj kaznenoj odgovornosti sudca donositelja NIŠTAVNE PRESUDE odnosno NIŠTAVNOG RJEŠENJA po kojem se postupa nakon stjecanja izvršnosti odnosno pravomoćnosti..
Sudac ili sudci HRVATSKOG PRAVOSUĐA ne mogu i ne smiju donositi rješenja ili presude po javnim ispravama stavljenih VAN SNAGE UPORABE.
Iz navedenog slijedi da sud – sudci ne smiju pravdat donesena NIŠTAVNA rješenja ili presude po uobičajenoj „krilatici“ „POSTUPALI SMO U SKLADU SA ZAKONOM“! Sudac može postupati u skladu sa zakonom ali i donijeti NIŠTAVNO rješenje ili presudu za što snosi punu kaznenu i materijalnu odgovornost jer svjesno i namjerno nanosi štetu osobi protiv koga je donio rješenje na osnovi odlučujućih NIŠTAVNIH javnih isprava koje je ovjeri sud. Vjerovali ili ne „sud“ je izradio „krivotvorinu“ po kojoj „sud/sudac“ donosi IZVRŠNO – NIŠTAVNO RJEŠENJE /PRESUDU. .
Pročitao sam i to nekoliko puta , USTAV REPUBLIKE HRVATSKE , ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA , ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM SRODNIM PRAVIMO , ZAKON O OBAVEZNIM ODNOSIMA , OVRŠNI ZAKON i mnoge druge zakone ali ni u jednom zakonu nije navedeno da sudac smije odlučivati po osnovi „falsifikata“ odnosno „krivotvorine“ dokumenta javne isprave stavljene VAN SNAGE UPORABE.

 

S obzirom na NEPOBITNU činjenicu donesenih „NIŠTAVNIH IZVRŠNIH RJEŠENJA/PRESUDA“ ovim putem javno prozivam :
– Ministra pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE gospodina DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA
– Predsjednika Vrhovnog suda REPUBLIKE HRVATSKE gospodina ĐURU SESSU
– Predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske dr. sc. ŠEPAROVIĆ MIROSLAVA
Da obrazlože valjanost sudskih rješenja/presuda donesenih po osnovi dokaza o vlasništvu (prijepis zemljišno – knjižnog uloška) koji su na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE VAN SNAGE UPORABE od 01.01.2010. godine što izaziva TRAJNU PROCESNU SMETNJU i NEMOGUČNOST DONOŠENJA bilo kakvih sudskih rješenja ili presuda
Krilatica sudbene vlasti – sudaca : „Mi (sudci) odlučujemo u skladu sa ZAKONOM !“ nema pravne vrijednosti iz razloga sto sudac osmim što odlučuje u skladu sa zakonom mora znati da li su isprave po kojima odlučuje zakonite ili NIŠTAVNE. Ovjera javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina od strane nadležnog Općinskog suda ili DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE nije pravna garancija PRAVNE I ZAKONSKE ispravnosti i valjanosti javnih isprava. Sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina su NIŠTAVNE za bilo koju pravnu ili upravnu radnju od dana 01.01.2010. godine : PRVOG PRAVNOG REDA ( ZEMLJIŠNA KNJIGA , Zbirka položenih ugovora ) , DRUGOG PRAVNOG REDA( KATASTARSKI PLAN, POSJEDOVNI LIST, Zbirka pomoćnih računanja ), TREĆI PRAVNI RED (Generalni Urbanistički Plan (GUP) , Provedbeni Urbanistički Plan (PUP) , Lokacijska dozvola , Građevinska dozvola , Uporabna dozvola itd.)

NIŠTAVNE javne isprave u samom pravnom postupku pri donošenju rješenja ili presude po sudcu pojedincu ili sudskom vijeću za pravnu posljedicu ima NIŠTAVNOST donesenog akta rješenja ili presude.
Navedena konstatacija definira da su SVA SUDSKA RJEŠENJA ili PRESUDE bez izuzetka donesene od dana 01. 01. 2010. godine pa do danas (studeni 2018. godine) NIŠTAVNA , (rješenja/presude će biti NIŠTAVNA sve dok na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE se ne izrade pravno valjane i tehnički ispravne javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina) koja su pri svom donošenju oslonjena na javne isprave : PRVOG PRAVNOG REDA (zemljišna knjiga) , DRUGOG PRAVNOG REDA (katastarski plan , posjedovni list) i TREĆEG PRAVNOG REDA (GUP i PUP itd.) koje su stavljene VAN SNAGE UPORABE po osnovi UREDBE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine neovisno o sudskom rangu donošenja.
Predsjednici Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ su iskazali „sudski NEPOSLUH“ prema „UREDBI-UKAZU“ donesenoj od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine.
„Sudski NEPOSLUH“ je teška povreda sudačke dužnosti.

RJEŠENJA ili PRESUDE su NIŠTAVNE bez izuzetka neovisno tko je donositelj tih rješenja ili presuda : Općinski sud , Županijski sud ; Vrhovni sud ili USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE jer su javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina VAN SNAGE UPORABE na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.
Svi pravni postupci sa donesenim rješenjima ili presudama koje su oslonjene na javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina moraju biti po službenoj dužnosti ponovno vraćene na odlučivanje bez obzira da li su stekli IZVRŠNOST odnosno PRAVOMOČNOST ili ne.
NIŠTAVNO rješenje ili presuda ne mogu i ne smiju steći izvršnost ili pravomoćnost jer tada sud odnosno sudac izravno čini teško kazneno djelo i nanosi ogromnu materijalnu štetu stranci u postupku po donesenom NIŠTAVNOM – PRAVOMOĆNOM SUDSKOM RJEŠENJU ili PRESUDI za obeštećenje odgovara donositelj rješenja ili presude – sudac i REPUBLIKA HRVATSKA – KUMULATIVNO – SINERGIJSKI.
Nije problem u „krilatici“ sudbene vlasti – sudaca : „Mi (sudci) odlučujemo u skladu sa ZAKONOM !“problem je nastupio u trenutku ne izvršavanja „UREDBE“ donesene od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine jer država sa svojim državnim tijelima sa prenesenim ovlastima nije stvorila uvjete za provedbu ZAKONA iz razloga što nije provedena cjelovita geodetska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE i nisu izrađene javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina PRVOG PRAVNOG REDA (zemljišna knjiga) , DRUGOG PRAVNOG REDA (katastarski plan , posjedovni list) u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.

REPUBLIKA HRVATSKA nije stvorila UVJETE za provedbu i djelovanje zakona na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.
ZAKONODAVAC – država i predlagatelj zakona – državni ovlaštenik zakone predlažu uz pretpostavku izrađenih pravno valjanih i tehnički ispravnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina.
Na žalost moram Vas razočarati nadležna državna tijela sa prenesenim ovlastima MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE nije izradilo javne isprave PRVOG PRAVNOG REDA (zemljišnu knjigu), dok DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE nije izradilo javne isprave DRUGOG PRAVNOG REDA (katastarski plan , posjedovni list) u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji što eksplicitno i činjenično znači da REPUBLIKA HRVATSKA od dana 01.01.2010. godine ne raspolaže ni jednim valjanim dokumentom iz domene prostornog registra nekretnina za pravnu ili upravnu radnju.
Što znači „VERIFICIRANO“ otisnuto na prijepisu zemljišno – knjižnog uloška ?
U ovom obliku u kojem je naznačeno „VERIFICIRANO“ na zemljišno – knjižnom ulošku ne znači baš NIŠTA !

Skeniranjem ZEMLJIŠNE KNJIGE sve što je naznačeno na papirnatom nosioci „informacije“ o vlasništvu nad nekretninom prenijeto je putem automatizma i u elektronski oblik.
Kada provodite ručnu intervenciju u elektronskom zapisu Vi u stvari istog trenutka činite kazneno djelo krivotvorine – izrađujete falsifikat jer mijenjate elektronski zapis koji je ekvivalent ručno vođenog zapisa na „papirnatom nosiocu informacije“.
Na mjestu „VERIFICIRANO“ mora biti naveden drugi tehnički podatak .
Da li je ZEMLJIŠNA KNJIGA odnosno zemljišno – knjižni uložak imao pravnu valjanost i tehničku ispravnost mora na sebi imati naznačen slijedeći podatak :
a) Kada donesen sudski ukaz „Su-broj/godina“ o puštanju ZEMLJIŠNE KNJIGE u pravnu uporabu.
b) Po kojoj UREDBI je ZEMLJIŠNA KNJIGA stavljena VAN SNAGE UPORABE . U REPUBLICI HRVATSKOJ postoje dvije UREDBE koje stavljaju ZEMLJIŠNU KNJIGU – VAN SNAGE UPORABE. Zemljišne knjige izrađene od 1855 godine pa do 17.11.1924. godine stavljene su VAN SNAGE UPORABE danom 17. 11. 1924. godine. Zemljišne knjige izrađene od 17.11.1924. godine pa do 01.01.2010. godine stavljene su VAN SNAGE UPORABE danom 01. 01. 2010. godine. Navedena činjenica definira da REPUBLIKA HRVATSKA ne raspolaže javnom ispravom DOKAZOM O VLASNIŠTVU.
Svaki zemljišno – knjižni izvadak iz ZEMLJIŠNE KNJIGE od dana 01.01.2010. godine , izrađen , ovjeren , naplaćen i pušten u pravnu ili upravnu uporabu je NIŠTAVAN na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.

ZEMLJIŠNA KNJIGA je pisana javna isprava koja je puštena u pravnu uporabu po osnovi sudskog ukaza „Su-broj/godina“ . Za pisani dokument ne postoji matematički model koji može iz jedne epohe prenijeti podatak u drugu epohu.
Da objasnim : Sud donosi rješenje/presudu po datumu – EPOHI . Po datumu – EPOHI rješenje / presuda stiče pravomoćnost – izvršnost. Ako je rješenje doneseno na primjer 15.07.1968. godine i pravomoćnost steklo 20.04.1970. godine Vi to rješenje ne možete transformirati u EPOHU – 2018 godinu jer je rješenje – presuda izvršena 1970 godine.
Isto obrazloženje vrijedi i za ZEMLJIŠNU KNJIGU s tom razlikom što UREDBA definira datum stavljana ZEMLJIŠNE KNJIGE VAN SNAGE UPORABE za bilo koju upravnu ili pravnu radnju.
Datum „skeniranja“ ZEMLJIŠNE KNJIGE ništa ne znači. ZEMLJIŠNA KNJIGA koja je izrađena u vremenskom periodu od 1855 godine pa do 17.11.1924. godine stavljena je VAN SNAGE UPORABE 17.11.1924. godine. Skenirana zemljišna knjiga u vremenskom periodu od 2005 godine po da 2010 godine a stavljena je VAN SNAGE UPORABE 17.11.1924. godine nije skeniranjem stekla pravnu valjanost nego „skenirana“ NIŠTAVNA ZEMLJIŠNA KNJIGA“ promjenom nosioca podatka sa „papirnatog“ na elektronski nosač informacije je i dalje NIŠTAVNA ZEMLJIŠNA KNJIGA samo ovaj puta predočena u elektronskom obliku.
Zemljišna knjiga koja je izrađena u vremenskom intervalu od 17.11.1924. godine pa do 01.01.2010. godine VAN SNAGE UPORABE je od dana 01.01.2010. godine. Skenirana ZEMLJIŠNA KNJIGA koja je izrađena u vremenskom intervalu od 17. 11. 1924. godine pa do 01.01.2010. godine neovisno što je skenirana u intervalu od 2005 godine do 2009. godine NIŠTAVNA je od 01. 01. 2010. godine.
ELEKTRONSKI PRIKAZ ZEMLJIŠNE KNJIGE koja je izrađena u vremenskom intervalu od 17.11.1924. godine pa do 01.01.2010. godine je NIŠTAVNA JAVNA ISPRAVA za bilo koju upravnu ili pravnu radnju.
Na ispisu elektronskog prepisa zemljišno – knjižnog uloška VERIFICIRANO pravno ništa ne znači već daje argumentaciju izrade falsifikata – krivotvorine jer sud OBMANJUJE korisnika zemljišno – knjižnog uloška , dokaza o vlasništvu , jer nadležni Općinski sud potura NIŠTAVNU javnu ispravu pod ZAKONITU javnu ispravu.

 

Nadležni Općinski sud je uvođenjem klauzule VERIFICIRANO u prijepis zemljišno – knjižnog uloška omogućio izradu falsifikata – krivotvorine , NIŠTAVNE JAVNE ISPRAVE.
Tko je građanin REPUBLIKE HRVATSKE da smije sumnjati u rad suda i klauzulu „VERIFICIRANO“ koju je dao sud za izdanu NIŠTAVNU javnu ispravu prijepis zemljišno – knjižnog uloška ?
Po osnovi „VERIFICIRANO“ sud preinačuje NIŠTAVNU javnu ispravu – prijepis zemljišnoknjižnog uloška u ZAKONITU javnu ispravu prijepis zemljišnoknjižnog uloška.
Po osnovi klauzule „VERIFICIRANO“ – provjereno i odobreno, sud svjesno i namjerno ispušta tehnički podatak – DATUM – EPOHU kada je zemljišna knjiga puštena u pravnu uporabu po sudskom ukazu „Su-broj/godina“ i datum EPOHU kada je zemljišna knjiga stavljena VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE za bilo koju upravnu ili pravnu radnju , da bi mogao nadležni Općinski sud permanentno , kontinuirano , stalno izrađivati falsifikate – krivotvorine pod ZAŠTITOM ZAKONA i pod – zakonskih akata.

Vraćam se na „krilaticu“ sudbene vlasti – sudaca : „Mi (suci) odlučujemo u skladu sa ZAKONOM !“ Ta „krilatica“ je BUDALAŠTINA jer sudci ne mogu postupati po ZAKONU kada se taj isti zakon oslanja na javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina stavljenih VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
Sud bilo koji sud je dužan uvažavati pravne i upravne akte kao i „UREDBU“ nadležnog Ministra financija Države Srba , Hrvata i Slovenaca koji je dana 17. 11. 1924. godine „GRAFIČKU GEODETSKU IZMJERU“ stavila „VAN SNAGE UPORABE“ kao i sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina koje su proizašle iz „GRAFIČKE GEODETSKE IZMJERE“ Navedena UREDBA važi za 80% javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina (80% – ZEMLJIŠNIH KNJIGA REPUBLIKE HRVATSKE je NIŠTAVNO od 17. 11. 1924. godine).
Jednako tako sud je dužan poštovati „UREDBU-UKAZ“ donesenu od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od dana 01.01.2010. godine kada je stavljena VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE – NIŠTAVNOST – NEUPOTREBLJIVOSTI geodetska izmjera po osnovi „Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona“ za bilo koju uporabu ili odlučivanje u pravnom ili upravnom poslu. Navedena UREDBA važi za 20% javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina (20% – ZEMLJIŠNIH KNJIGA REPUBLIKE HRVATSKE je NIŠTAVNO od 01. 01. 2010. godine). .

U svezi navedenih činjenica sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina (ZEMLJIŠNE KNJIGE) su VAN SNAGE UPORABE za bilo koje pravno ili upravno odlučivanje čime je došlo do TRAJNE PROCESNE SMETNJE odnosno došlo je do TRAJNE BLOKADE RADA SUDA.
Bilo koji ZAKON donesen od SABORA REPUBLIKE HRVATSKE stiče svoju pravnu snagu objavom u NARODNIM NOVINAMA sa definiranim datumom kada počinje njegov puni pravni učinak i kada nastupa njegova puna pravna posljedica odnosno posljedica primjene predmetnog ZAKONA.
„UREDBA – UKAZ“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE je ispod USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ali iznad ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE pravno djeluje na ZAKONE putem svojih „UREDBI“.
„UREDBA-UKAZ“ donesena od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine objavljena je u NARODNIM NOVINAMA broj 110/2004 , pod brojem dokumenta 2107 sa naznakom donositelja dokumenta – VLADA REPUBLIKE HRVATSKE objavljeno dana 11.08.2004. godine u NARODNIM NOVINAMA.
Predmetna „UREDBA“ ima definirani prijelazni period od 04. 08. 2004. godine pa do dana 01. 01. 2010. godine od kada svi prostorni registri iz domene prostornog registra nekretnina (ZEMLJIŠNE KNJIGE) moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.
„UREDBOM“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 decidirano je navedeno da tehničku radnju izrade javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji mora odraditi DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE.

Na osnovu čega se stavlja teret počinjenja kaznenih djela Predsjednicima Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ ?

„ZAKON“ je alat sudca. „ALAT“ moraju valjati da bih Vi , suci ispravno odradili posao.
AUTOMATIZAM U PRAVNOM POSTUPKU :
Zakon o zemljišnim knjigama član 98. stav 2.
(2) Za štetu koja nastane primjenom pravila o zaštiti povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga zbog nepravodobnoga unošenja plombe objektivno odgovara Republika Hrvatska.
NEPOBITNA i ČINJENIČNA odgovornost Predsjednika Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ je u ne unošenju „aktivne plombe“ 01.01.2010. godine , u sve ZEMLJIŠNE KNJIGE koje su joj povjerene na dužni nadzor održavanja i korištenja – NIŠTAVNO.
Ne unošenjem „aktivne plombe“ NIŠTAVNOSTI ZEMLJIŠNE KNJIGE“ za jednu grupaciji ZEMLJIŠNIH KNJIGA od 01.01.2010. godine i za drugu grupaciju ZEMLJIŠNIH KNJIGA od 17.11.1924. godine Predsjednik nadležnog Općinskog suda u REPUBLICI HRVATSKOJ omogućio je sudcima nadležnih Općinskih suda u REPUBLICI HRVATSKOJ donošenje NIŠTAVNIH presuda ili rješenja i stjecanje PRAVOMOĆNOSTI odnosno IZVRŠNOSTI – NIŠTAVNIH presuda ili rješenja od dana 01.01.2010. godine , omogućeno je represivno postupanjem po „NIŠTAVNIM“ presudama/rješenjima kako bi se svjesno i namjerno nanijela šteta građanima REPUBLIKE HRVATSKE u pravnim postupcima.
Predsjednici Općinskih sudova u REPUBLICI izravno su omogućili djelovanje suda u suprotnosti sa ZAKONOM REPUBLIKE HRVATSKE , svjesno i namjerno sudci su proveli po sudskoj odluci PLJAČKU GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE od dana 01.01.2010. godine po svakom donesenom riješenu ili presudi iz domene imovinskog prava..
UREDBA Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od 04. 08. 2004. godine iako nije knjižena u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI , ima van – knjižnu snagu djeluje u punoj pravnoj snazi , u punom pravnom učinku i sa punom pravnom posljedicom.
Za ne postupanje Predsjednika Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ u skladu sa UREDBOM Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od 04. 08. 2004. godine , odnosno obaveznim upisom AKTIVNE PLOMBE U svaku ZEMLJIŠNU KNJIGU na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE i omogućeno je donošenje NIŠTAVNIH presuda ili rješenja po kojima se je represivno djelovalo na građane REPUBLIKE HRVATSKE od dana 01.01.2010. godine.
Od dana 01. 01. 2010. godine sudci Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ , donose NIŠTAVNE presude ili rješenja jer primjenjuju javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina stavljene VAN SNAGE UPORABE. REPUBLIKA HRVATSKA od dana 01. 01. 2010. godine ne raspolaže ni jednim valjanim dokumentom iz domene prostornog registra nekretnina poglavito ZEMLJIŠNE KNJIGE , što sudci znaju jer im je „zakon“ alat po kojem odlučuju , a UREDBA Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od 04. 08. 2004. godine objavljena je NARODNIM NOVINAMA pa prema tome IZRAVNU ODGOVORNOST za NIŠTAVNE PRESUDE snose Predsjednici Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ.

 

KAZNENA I MATERIJALNA odgovornost je neupitna za donesene NIŠTAVNE sudske presude ili rješenja , odgovornost pada na teret svih Predsjednika Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ.
Predsjednik VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE gospodin ĐURO SESSA mora sve Predsjednike Općinskih sudova u REPUBLICI HRVATSKOJ udaljiti od obavljanja sudačke dužnosti i u roku od četrdeset osam (48) sati zapriječiti ulaz u sve zemljišno – knjižne odjele nadležnih Općinskih sudova kako bi onemogućio permanentno , kontinuirano , stalno odvijanje kaznenih dijela u službenim prostorijama suda.

S obzirom na komentar Predsjednice Općinskog suda u ZADRU gospođe ANE MIŠLOV „Očitovanje poslovnim brojem 9 Su:1249/18 od 23. srpnja 2018. godine“ , citiram : „Poštovani , na temelju članka 4. stav 3. Zakona o sudovima , svatko ima pravo podnijeti pismeno ili usmeno predstavku predsjedniku suda na rad suda ili suca zbog odugovlačenja postupka u kojem je stranka ili ima pravni interes , odnosno zbog nedoličnog ili neprimjerenog ponašanja suca i drugog zaposlenika u službenim odnosima sa strankama koje je suprotno etičkom kodeksu i dobiti odgovor na njih.“
U kontekstu „Očitovanje poslovnim brojem 9 Su:1249/18 od 23. srpnja 2018. godine“ Predsjednice Općinskog suda u ZADRU gospođe ANE MIŠLOV predsjedniku VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE gospodinu ĐURI SESSI dostavljena je disciplinsko – kaznena prijava protiv Predsjednika Općinskih sudova REPUBLIKE HRVATSKE zbog iskazanog „sudskog NEPOSLUH“ prema „UREDBI-UKAZU“ donesenoj od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine odnosno ne postupanje Predsjednika Općinskih sudova po osnovi ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA članak 98 stav 1. i 2. :
Predsjednik Općinskog suda u BJELOVARU gospođa ALMA HORVATINOVIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u DUBROVNIKU gospođa MARIJANA CAPURSO KULIŠIĆ ; Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u ČAKOVCU gospođa JASNA VEHTERSBAH – STOJAN ; Predsjednik Općinskog suda u GOSPIĆU gospođa DUBRAVKA RUKAVINA; Predsjednik Općinskog suda u KARLOVCU gospođa ANĐELKA DUKOVAC ; Predsjednik Općinskog suda u KOPRIVNICI gospođa MARIJA GRGEŠIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u OSIJEKU gospodin DAVOR MITROVIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u POŽEGI gospodin DAMIR RONKO ; Predsjednik Općinskog suda u PULI – POLA gospodin ROBERTO UGGERI ;Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u RIJECI gospođa VESNA KATARINČIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u SISKU gospođa VERA BUBAŠ ; Predsjednik Općinskog suda u SLAVONSKOM BRODU gospođa JASNA KRNIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u SPLITU gospođa MARINA BOKO; Predsjednik Općinskog suda u ŠIBENIKU gospođa IRIS ŽIVKOVIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u VARAŽDINU gospodin ALAN PRETKOVIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u VELIKOJ GORICI gospođa NINA HREŠĆ : Predsjednik Općinskog suda u VIROVITICI gospođa ŽELJKA JURIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u VUKOVARU gospodin IVAN KATIČIĆ ;Predsjednik Općinskog suda u ZADRU gospođa ANA MIŠLOV ;Predsjednik Općinskog građanskog suda u ZAGREBU gospođa JADRANKA LIOVIĆ MERKAŠ ; Predsjednik Općinskog suda u NOVOM ZAGREBU gospođa IVANA MAŠIĆ ; Predsjednik Općinskog suda u ZLATARU gospodin VINKO VLADIĆ.

Navedene činjenice uvjetuju zatvaranje portala „e – zemljišna knjiga“ iz razloga što su u „e – zemljišnoj knjizi“ predočene krivotvorine , falsifikati javne isprave stavljene VAN SNAGE UPORABE .
„e – zemljišna knjiga“ zbog svoje NIŠTAVNOSTI nema pravno značenje. Putem „e – zemljišne knjige“ korisnik dolazi brže do NIŠTAVNOG PODATKA. Građaninu – korisniku dokaza o vlasništvu potreban je pravno valjan i tehnički ispravan DOKUMENT – dokaz o vlasništvu.
Povući ću paralelu sa već donesenom odlukom VLADE REPUBLIKE HRVATSKE. Dana 14. rujna 2017. godine VLADA REPUBLIKE HRVATSKE dostavlja „PISMO HRVATSKOM SABORU ; Klasa : 410-01/17-01/01 ; Urbroj:65-17-03“ u kojem se povlači iz pravne procedure ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE .
U svezi predloženog zakona pod brojem P.Z. broj 193 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE , KLASA : 022-03/17-12/62 ; URBROJ : 50301-25/18-17-4 , od dana 28. rujna 2017. godine dostavlja „MIŠLJENJE“ u obliku „PISMA HRVATSKOM SABORU“ koje je zaprimljeno od strane HRVATSKOG SABORA REPUBLIKE HRVATSKE dana 28.09.2017. godine pod klasifikacijskom oznakom : 410-01/17-01/01 . Urudžbeni broj : 50-17-04 , citiram jedan dio sadržaja : „Naime , Vlada Republike Hrvatske je u zakonodavnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima kojima se , između ostalog , brišu odredbe o porezu na nekretnine kako bi se omogućilo da se i nadalje razmatraju te traže najbolja rješenja financiranja jedinica lokalne samouprave te da se i nadalje provode analize ukupnih učinaka prikupljana prihoda lokalnih jedinica na sve segmente društva.“
Što je ovdje bitno naglasiti ?
Da bi REPUBLIKA HRVATSKA mogla uvesti „porez na nekretnine“ dokaz o vlasništvu – ZEMLJIŠNA KNJIGA mora biti pravno valjana i tehnički ispravna. Činjenica je da je ZEMLJIŠNA KNJIGA na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE stavljena sa danom 01.01.2010. godine VAN SNAGE UPORABE samim time putem automatizma nema zakonske pretpostavke za uvođenje „zakona o porezu na nekretnine“.
HRVATSKI SABOR REPUBLIKE HRVATSKE izglasao je ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ; Klasa: 011-01/16-01/50 ; Urbroj: 71-06-01/1-16-2 bod dana 06. prosinca 2016.godine .
U članku 4. stav 1. točka 1. definira, citiram : promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine). Isti taj zakon ne navodi kako i na koji način se stiče vlasništvo s obzirom da je javna isprava dokaz o vlasništvu – VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine
U članku 5. stav 1. zakon navodi , citiram : „Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine.“ , taji isti zakon nije obrazložio kako stjecatelj prava vlasništva može stječi vlasništvo po osnovi falsifikata – krivotvorine koju je izradilo , ovjerio i izdao u svojstvu valjanje javne isprave dokaza o vlasništvu od strane nadležnog Općinskog suda s obzirom da je javna isprava dokaz o vlasništvu – VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine

 

Prema članku 12. decidirano je navedeno : „Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 4%.“ Prema javnim ispravama iz domene prostornog registra nekretnina poglavito dokaza o vlasništvu – prijepisu zemljišno – knjižnog uloška (ZEMLJIŠNA KNJIGA) koje su stavljene VAN SNAGE UPORABE po osnovi UREDBE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine sklopljeni „kupoprodajni ugovori“ od dana 01.01.2010. godine su NIŠTAVNI na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE . Prema ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ; Klasa: 011-01/16-01/50 ; Urbroj: 71-06-01/1-16-2 članku 12. naplaćuje se u ime i za ime državnog proračuna REPUBLIKE HRVATSKE 4% od vrijednosti pravnog prometa nekretninom , a javne isprave po kojima je pravni promet nekretninama proveden su NIŠTAVNI odnosno VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine.
Navedeni zakon je sam po sebi kontradiktoran jer dokaz o vlasništvu , a vlasništvo je predmet pravnog prometa, je VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine , država , zakonodavac sam sebe financira , naplatom poreza za NIŠTAVNU pravnu radnju „promet nekretninama“.
NIŠTAVNE javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA u status PRAVNO NIŠTAVNIH i TEHNIČKI NEPROVEDIVIH zakona REPUBLIKE HRVATSKE jer su odredbe zakona oslonjene na javne isprave stavljene VAN SNAGE UPORABE.
Što je to „KARTON ZEMLJIŠTA“ što gospodin Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković veliča i smatra zakonitom ispravom , a definira u svojstvu zamjenskog dokumenta za javnu ispravu dokaz o vlasništvu – prijepis zemljišno – knjižnog uloška.
Prema PRAVILNIKU O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSLOVNIK) u članku 119 definirana je javna isprava „KARTON ZEMLJIŠTA“ , to je isprava „malo manje od NIŠTA“.
„KARTON ZEMLJIŠTA“ , to je isprava „malo manje od NIŠTA“ ? Razlog tome je što „KARTON ZEMLJIŠTA“ ne jamči vlasništvo nego jamči otuđenje vlasništva.
Kada nemate dokument javnu ispravu ZEMLJIŠNU KNJIGU tada taj dokument ne postoji tu priča počinje i završava .

 

Kada kažete da imate zamjenski dokument „KARTON ZEMLJIŠTA“ tada isto nemate ništa ali Vam „LAŽU“ da imate javnu ispravu sa kojom dokazujete vlasništvo.
U „KARTON ZEMLJIŠTA“ se upisuje zemljište s oznakama iz katastra zemljišta (broj, površina, izgrađenost), naziv katastarske općine u kojoj leži, brojevi pod kojima su isprave glede tog zemljišta položene u zbirku položenih isprava
Katastar zemljišta vodi posjednika a ne vlasnika , posjednik i vlasnik nije nužno da su iste osobe . Posjednik je u nekom pravno odnosu sa vlasnikom a u „KARTONU ZEMLJIŠTA“ posjednik stiče ovlasti vlasnika što eksplicitno sud daje „ne vlasniku“ prava vlasnika , pravno nedopustivo .
Ovdje je bitno naglasiti da je posjedovni list u kojem DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE vodi posjednike , javna isprava DRUGOG PRAVNOG REDA na koju djeluje UREDBA VLADE REOUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine po osnovu koje je „POSJEDOVNI LIST“ – DRUGI PRAVNI RED, VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine na cijelom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.
Putem automatima „KARTON ZEMLJIŠTA“ je isto tako stavljen VAN SNAGE UPORABE po istoj UREDBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, što eksplicitno znači sud , sudci poturaju NIŠTAVNU JAVNU ISPRAVU KARTON ZEMLJIŠTA pod valjanu i zakonit dokument. Apsurd ne može biti veći.
Prema načinu vođenja „KARTON ZEMLJIŠTA“ je javna isprava drugog pravnog reda koja je VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine po osnovi UREDBE VLADE REOUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine.
U „KARTONU ZEMLJIŠTA“ , „Kartoni“ se vode po katastarskim brojevima zemljišta. U velikom broju slučajeva broj katastarske čestice nije identičan sa brojem zemljišno – knjižne čestice – „KARTON ZEMLJIŠTA“ zbunjuje posjednika i vlasnika , gdje „KARTON ZEMLJIŠTA“ posjedniku po osnovi „kartona zemljišta“ daje ovlasti vlasnika nekretnine. Pravno nedopustivo jer posjednik nije vlasnik.
„KARTON ZEMLJIŠTA“ vodi se u obliku kartoteke, i to odvojeno za svaku katastarsku općinu. „KARTON ZEMLJIŠTA“ zauzima puno manje mjesta ali ne znači ništa jer sa njim ne možete dokazati vlasništvo jer se u „kartonu zemljišta“ ne vodi vlasništvo odnosno vlasnik nego posjednik koji je u nekom pravnom odnosu sa vlasnikom. .

 

Zanimljivost „KARTONA ZEMLJIŠTA“ je ta da se za svako zemljište vodi samo jedan karton koji se otvara kad se zatraži prvo polaganje isprave glede tog zemljišta. Sva kasnija polaganja glede tog zemljišta upisuju se u isti karton. Promet nekretnina „koji nije moguće provesti sa KARTONOM ZEMLJIŠTA“ teoretski se upisuje u jedan KARTON ZEMLJIŠTA koji je otvoren za jednu katastarsku česticu. Posjednik koliko god ima katastarskih čestica toliko ima i različitih KARTONA ZEMLJIŠTA , „u tome se ne snađe ni BOG ni VRAG“ !
Ako posjednik nije prodao „nezakonito stečeno vlasništvo“ nema ni kartona vlasništva , ako posjednik ne zakonito stečeno vlasništvo prodaje tada prispijećem NIŠTAVNOG kupoprodajnog ugovora na sud u zemljišno – knjižni odjel nadležnog Općinskog suda formirat će se KARTON ZEMLJIŠTA : Za zemljište glede koga je prvi put zatraženo polaganje isprave karton će se otvoriti čim sud zaprimi prijedlog za polaganje isprave.
Treba skinuti famu oko KARTONA ZEMLJIŠTA kojeg je kao ispravu , bolje izgubiti nego naći , jer KARTON ZEMLJIŠTA služi isključivo za provedbu krađe vlasništva i manipulacije sa vlasništvom od strane suda i sudaca kako bi legalizirali krađu privatnog vlasništva.
Kada kažete da zakon nije dobar, odnosno da zakon ne valja morate reći i zašto ne valja. Svaki zakon ima pobornike osobe kojima doneseni zakon iz nekog razloga odgovara i imate osobe na koje zakon štetno djeluje koji su tada protiv donesenog zakona.
Kada date „TEHNIČKU“ argumentaciju da je doneseni zakon , štetan , pravno i tehnički ne provediv iz činjeničnog razloga što se oslanja na javne isprave , koje same sebe dokazuju , koje uživaju javnu vjeru , istinitosti , zakonitosti i valjanosti , a stavljene su VAN SNAGE UPORABE , tada obje opcije oni koji su za zakon i oni koji su protiv zakona „moraju se nakloniti do poda“ prihvatiti činjenicu i uvažiti TEHNIČKU i PRAVNU NEPROVEDIVOST ZAKONA.
Postupanje po zakonu koji je NIŠTAVAN i pri tome odlučivati po ništavnom zakonu , donositi rješenja i presude znači postupati suprotno USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE i činiti teško kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti od strane sudaca HRVATSKOG PRAVOSUĐA.
Svi u nizu donositelja ZAKONA moraju kazneno i materijalno odgovarati u razini njihove odgovornosti pri odlučivanju kod donošenja NIŠTAVNIH ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE i to zbog prouzročenu štetu građanima REPUBLIKE HRVATSKE.
Prvo , odgovara kazneno i materijalno PREDLAGATELJ ZAKONA . U statusu ovlaštenika – predlagatelja zakona pojavljuju se nadležna Ministarstva REPUBLIKE HRVATSKE sa svojim pravnim i tehničkim timovima.

 

Drugo , odgovara kazneno i materijalno – SABORSKI ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO koji je upoznat sa zakonom i njegovom pravnom i tehničkom NIŠTAVNOSTI ali ga pušta u pravnu proceduru IZGLASAVANJA NIŠTAVNOG ZAKONA.
Treće , odgovara kazneno i materijalno VLADA REPUBLIKE HRVATSKE u svojstvu tehničkog predlagatelja zakona HRVATSKOM SABORU na usvajanje NIŠTAVNOG ZAKONA.
Četvrto , odgovaraju kazneno i materijalno SABORSKI ZASTUPNICI koji dizanjem ruku izglasavaju NIŠTAVNI ZAKON u svojstvu pravno valjanog i tehnički ispravnog zakona.
Ovdje ima jedna mala sitnica „svaki pojedini SABORSKI ZASTUPNIK“ je pravnik iz određenog odnosno svakog resora , eksplicitno SABORSKI ZASTUPNIK je svestrana osoba sa širokim spektrom znanja od medicine , graditeljstva , ekonomije do prava tako da bez problema može donositi ZAKONE O SVEMU I SVAĆEMU.
Na žalost SABORSKI ZASTUPNICI su članovi stranaka birani po stranačkom ključu i služe isključivo u svojstvu glasačke mašine koja ima diči ruku za predloženi zakon bez obzira da li je zakon valjan ili ništavan.
„DIZAĆI RUKU“ – GLASAČKA MAŠINERIJA u HRVATSKOM SABORU , SABORSDKI ZASTUPNICI moraju kazneno i materijalno odgovarati zbog izglasavanja, donošenja NIŠTAVNIH ZAKONA , odnosno nebuloznih zakona koji su štetni za 4.000.000 građana REPUBLIKE HRVATSKE .
Peto, odgovaraju kazneno i materijalno sudci USTAVNOG SUD REPUBLIKE HRVATSKE iz razloga što su sudci USTAVNOG SUDA regulatori politički donesenih zakona , odnosno sudci USTAVNOG SUDA provjeravaju da li je izglasani zakon od strane SABORSKIH ZASTUPNIKA u skladu sa USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE . Moja malenkost pročitala je USTAV REPUBLIKE HRVATSKE , nekoliko puta , da bih bio siguran i nigdje u USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE nisam zamijetio da zakon smije djelovati po osnovi javnih isprava stavljenih VAN SNAGE UPORABE da sudci smiju donositi rješenja / presude po osnovi NIŠTAVNIH javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina.

 

Moja malenkost nije zamijetila da su se sudci USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE očitovali o NIŠTAVNIM ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA , ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA stavljeni UREDBOM VLADE REOUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine sa danom 01.01.2010. godine VAN SNAGE UPORABE na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.
Zakonski imunitet imaju ministri REPUBLIKE HRVATSKE , VLADA REPUBLIKE HRVATSKE , SABORSKI ZASTUPNICI REPUBLIKE HRVATSKE (osobe izabrane od naroda trebaju zastupati interese naroda a ne svoje osobne interese ili interese političkih stranaka) , sudci REPUBLIKE HRVATSKE i posebna kategorija sudci USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE. Kako je zakonski imunitet dobiven tako se predmetni imunitet može i ukinuti da bi oni koji čine štetne radnje građanima (4.000.000) REPUBLIKE HRVATSKE kazneno i materijalno odgovarali.
S obzirom na brojne kontrole pri donošenju NOVOG ZAKONA da se zaključiti da su pljačke po osnovi zakona dobro osmišljene od stručnog osoblja koje ima visoku stručnu spremu gdje stručna sprema seže do doktora znanosti određenih tehničkih i pravnih disciplina , što implicira – izaziva da su stručne osobe svoje stručno znanje neupitno stavili u službu KRIMINALA . Namjerne kriminalne radnje u smislu svjesno i namjernog nanošenja štetnih posljedica , izazivaju obaveznu kaznenu i materijalnu odgovornost predlagatelja , donosioca i kontrolora NOVOG ZAKONA . U takvim slučajevima stečeni pravni imunitet mora biti skinut – ukinut kako bi se kazneni postupak mogao provesti u skladu sa kaznenim zakonom.
Sudci REPUBLIKE HRVATSKE zbog iskazanog „sudskog NEPOSLUH“ prema „UREDBI-UKAZU“ donesenoj od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine , PROVELI SU TIH „PUČ“ – DRŽAVNI UDAR jer si sudci daju za pravo da odlučuju što će poštovati a što neće poštovati.
Bilo koji ZAKON donesen od SABORA REPUBLIKE HRVATSKE stiče svoju pravnu snagu objavom u NARODNIM NOVINAMA sa definiranim datumom kada počinje njegov puni pravni učinak i kada nastupa njegova puna pravna posljedica odnosno posljedica primjene predmetnog ZAKONA.
„UREDBA – UKAZ“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE je ispod USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ali iznad ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE pravno djeluje na ZAKONE putem svojih „UREDBI“.
„UREDBA-UKAZ“ donesena od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine objavljena je u NARODNIM NOVINAMA broj 110/2004 , pod brojem dokumenta 2107 sa naznakom donositelja dokumenta – VLADA REPUBLIKE HRVATSKE objavljeno dana 11.08.2004. godine u NARODNIM NOVINAMA.
Predmetna „UREDBA“ ima definirani prijelazni period od 04. 08. 2004. godine pa do dana 01. 01. 2010. godine od kada svi prostorni registri iz domene prostornog registra nekretnina (ZEMLJIŠNE KNJIGE) moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.
„UREDBOM“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 (točka „VI“) decidirano je navedeno da tehničku radnju izrade javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji mora odraditi DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE.
U pravnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE danas djeluje čitav niz NIŠTAVNIH ZAKONA koji su oslonjeni na javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina koje su stavljene VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine.

 

NIŠTAVNOS javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina od dana 01.01.2010. godine stavljenih VAN SNAGE UPORABE , izazvalo se je „DOMINO EFEKT“ nemogućnost odlučivanja donošenja rješenja ili presuda jer su doneseni upravni ili pravni akti – presude ili rješenja NIŠTAVNA .
Jedan od problematičnih zakona odnosno NIŠTAVNIH ZAKONA je OVRŠNI ZAKON REPUBLIKE HRVATSKE
OVRŠNI ZAKON JE NIŠTAVAN , PRAVNO I TEHNIČKI NEPROVEDIV
Da bih mogao tvrditi da je OVRŠNI ZAKON NIŠTAVAN odnosno pravno i tehnički ne provediv iz domene koja odlučuje o ovrsi na nekretninama , deložacijama iz stambenih jedinica i privatnih kuća prethodno sam morao dati obrazloženje o ZEMLJIŠNOJ KNJIZI , prijepisu zemljišno – knjižnog uloška i „KARTONU ZEMLJIŠTA“ kako zakonodavac preko svojih ovlaštenika ne bi mogao tvrditi da postupaju u skladu sa zakonom.

 

Suci mogu odlučivati u skladu sa zakonom ali jednako tako i činiti kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti , činiti štetu donesenim rješenjima ili presudama jer su sudske odluke naslonili na javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina stavljenih VAN SNAGE UPORABE na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE , ništavne odluke rješenja ili presude.
Prema OVRŠNOM ZAKONU ; Glava deseta ; Ovrha na nekretnini , članak 80. decidirano navodi , citiram : Ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom..
KOMENTAR : Kako je ZEMLJIŠNA KNJIGA javna isprava PRVOG PRAVNOG REDA a po osnovi „UREDBE-UKAZA“ donesenog od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine sve su ZEMLJIŠNE KNJIGE na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE – VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine unos zabilježbe po osnovi članka 80 OVRŠNOG ZAKONA nije pravno moguće provesti jer je NIŠTAVNA JAVNA ISPRAVA uvijek NIŠTAVNA JAVNA ISPRAVA.
U OVRŠNOM ZAKONU u dijelu „Dokaz o vlasništvu i pravu građenja“ , članku 82. u stavku 1. i stavku 2. navodi se , citiram :
(1) Uz prijedlog za ovrhu na nekretnini ovrhovoditelj je dužan podnijeti izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz o tome da je nekretnina upisana kao vlasništvo ovršenika.
(2) Ako je pravo na nekretnini iz stavka 1. ovoga članka upisano u zemljišnoj knjizi na drugu osobu, a ne na ovršenika, prijedlogu se može udovoljiti samo ako ovrhovoditelj podnese ispravu koja je podobna za upis ovršenikova prava.
Prema članku 36 , KLASA : 022-03/13-01/322 , a promjena se odnosi na članak 82. PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA Klasa: 011-01/14-01/120 ; Urbroj: 71-05-03/1-14-2 ; Zagreb, 18. srpnja 2014.
U članku 82. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka sud će po službenoj dužnosti naložiti u zemljišnoj knjizi upis prava vlasništva ovršenika.«.
Kako je ZEMLJIŠNA KNJIGA javna isprava PRVOG PRAVNOG REDA po osnovi „UREDBE-UKAZA“ donesenog od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine stavljena VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine u tom slučaju ZEMLJIŠNA KNJIGA mora biti „ZAMRZNUTA“ i ne smije se unositi bilo kakav podatak u ZEMLJIŠNU KNJIGU jer u tom slučaju , u slučaju upisa u zemljišno – knjižni uložak od strane suda , sud je neminovno i činjenično izradio falsifikat – KRIVOTVORINU po osnovu koje ulazi u pravni postupak OTIMAČINE VLASNIŠTVA.
„OTIMAČINU VLASNIŠTVA“ provodi sud nakon što je sud u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI izradio falsifikat – KRIVOTVORINU.

 

Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 83. pod nazivom „Ovrha kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine“ . Založno pravo se ne može stjecati po osnovi NIŠTAVNE javne isprave dokaza o vlasništvu. Založno pravo ne može se stjecati a ni registrirati u zemljišno knjižnom ulošku koji je VAN SNAGE UPORABE. Sve ZEMLJIŠNE KNJIGE na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE su VAN SNAGE UPORABE od 01. 01. 2010. godine.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 84. „ZABILJEŽBA OVRHE“ u stavku 1. , stavku 2. i stavku 3. navodi se , citiram :
„(1) Čim donese rješenje o ovrsi, sud će po službenoj dužnosti zatražiti da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba ovrhe.
(2) Tom zabilježbom ovrhovoditelj stječe pravo da svoju tražbinu namiri iz nekretnine (pravo na namirenje) i u slučaju da treća osoba kasnije stekne vlasništvo te nekretnine.
(3) Nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva niti kojeg drugoga stvarnog prava utemeljen na raspoložbi ovršenika, bez obzira na to kad je ta raspoložba poduzeta.“
Sud ne smije upisati bilo kakvu „ZABILJEŽBU“ u javnu ispravu PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNU KNJIGU jer je ZEMLJIŠNA KNJIGA stavljena VAN SNAGE UPORABE, provedena „zabilježba“ u NIŠTAVNU ZEMLJIŠNU KNJIGU ne može proizvesti pravni učinak za vlasnika nekretnine , a sud je dužan isplatiti „TRŽIŠNU VRIJEDNOST NIKRETNINE“ zbog djelovanja na vlasništvo putem NIŠTAVNE ZEMLJIŠNE KNJIGE.
Upisom po osnovi „zabilježbe“ novog vlasnika „ovrhovoditelja“ u zemljišno knjižni uložak koji je stavljen VAN SNAGE UPORABE sud je izradio falsifikat – krivotvorinu po kojoj djeluje na stvarnog vlasnika nekretnine.
„ZABILJEŽBA“ ovrhe nije dopuštena u javnoj ispravi koja je stavljena VAN SNAGE UPORABE.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 86. „ZALOŽNO PRAVO“ se u NIŠTAVNU ZEMLJIŠNU KNJIGU ne može upisati jer „založno pravo“ na NIŠTAVNOJ JAVNOJ ISPRAVI nema pravnog učinka.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 89. stav 1. „RAZGLEDAVANJE NEKRETNINE“ navodi se , citiram :
(1) U zaključku o prodaji sud će odrediti vrijeme kad osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu i osigurati putem sudskoga ovršitelja nesmetano razgledavanje nekretnine.
Kako je činjenično ZEMLJIŠNA KNJIGA NIŠTAVNA po osnovi „UREDBE-UKAZA“ donesenog od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine sa punom pravnom snagom , punim pravnim učinkom i punom pravnom posljedicom od dana 01.01.2010. godine sud ne smije djelovati na stvarno vlasništvo jer isključivo raspolaže nekretninom stvarni vlasnik. Ulaskom u privatno vlasništvo sud čini smetnju vlasništva jer sud ne može donijeti ni jedan relevantan i zakonit dokument protiv vlasnika nekretnine jer su ZEMLJIŠNE KNJIGE VAN SNAGE UPORABE na cjelovitom teritoriju REPUBLIKE HRVATSKE.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 93. „Odluka o vrijednosti nekretnine“ navodi se , citiram : „Vrijednost nekretnine sud utvrđuje zaključkom o prodaji.“
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 95. stav 1. u dijelu „4. PRODAJA NEKRETNINE“ – Zaključak o prodaji , navodi se , citiram :
„(1) Nakon provedbe postupka za utvrđivanje vrijednosti nekretnine sud donosi zaključak o prodaji nekretnine kojim se utvrđuje vrijednost nekretnine i određuju način i uvjeti prodaje te vrijeme i mjesto prodaje ako se prodaja obavlja dražbom.“
Kako se kupoprodajni ugovor oslanja na broj zemljišno – knjižnog uloška katastarske općine i broj zemljišno – knjižne čestice katastarske općine a navedene javne isprave su VAN SNAGE UPORABE na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE , eksplicitno znači da je „kupoprodajni ugovor“ sačinjen od strane sudca NIŠTAVNA ISPRAVA koja nije pogodna za promjenu vlasništva u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI jer je sačinjena po osnovi javnih isprava stavljenih VAN SNAGE UPORABE. NIŠTAVNA javna isprava je uvijek NIŠTAVNA JAVNA ISPRAVA.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 108. stav 1. „Upis prava vlasništva kupca, brisanje prava i tereta te predaja nekretnine kupcu“ navodi se , citiram :
(1) U rješenju o dosudi nekretnine sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovinu u zemljišnu knjigu upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini te da se brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njezinom prodajom.
Sud bilo koji sud ne može i ne smije donijeti rješenje ili presudu o dosudi NEKRETNINE ovršeniku iz razloga što je dosuda – rješenje ili presuda donesena po osnovi NIŠTAVNE javne isprave PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNE KNJIGE na cjelovitom teritoriju REPUBLIKE HRVATSKE od dana 01.01.2010. godine. NIŠTAVNA javna isprava ZEMLJIŠNA KNJIGA za pravnu posljedicu ima NIŠTAVNOST dosude – donesenog rješenja ili presude od strane sudca.
NIŠTAVNO sudsko rješenje ili presuda ne može i ne smije steći pravomoćnost odnosno izvršnost. Za svaku nanesenu štetu vlasniku nekretnine po osnovi NIŠTAVNOG PRAVOMOĆNO – IZVRŠNOG RJEŠENJA , donositelj dosude – sudac materijalno i kazneno odgovara zbog zlouporabe položaja i ovlasti , a REPUBLIKA HRVATSKA iz razloga što snosi odgovornost za NIŠTAVNOST javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina dužna je materijalno obeštetiti stvarnog vlasnika nekretnine po tržišnoj vrijednosti nekretnine.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 128. stav 1. , stav 2. , stav 3. , stav 4. i stav 5. pod nazivom „ISELJENJE OVRŠENIKA“ navodi se , citiram :
„(1) Ovrhovoditelj može već u prijedlogu za ovrhu prodajom nekretnine, a i kasnije sve do predaje nekretnine kupcu, zatražiti i njezino ispražnjenje te predaju kupcu na temelju zaključka o predaji nekretnine kupcu.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će u rješenju o ovrsi odrediti ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu nakon pravomoćnosti rješenja o predaji nekretnine kupcu.
(3) Nakon što donese zaključak o predaji nekretnine kupcu, sud će, na prijedlog kupca pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje nekretnine kupcu.
(4) Ovrha iz stavka 3. ovoga članka provodi se po pravilima ovoga Zakona o ovrsi ispražnjenjem i predajom nekretnine.
(5) U ovršnom postupku iz stavka 4. ovoga članka kupac stječe položaj ovrhovoditelja podnošenjem prijedloga iz stavka 3. ovoga članka“
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 128. koji je definiran po osnovi ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA u članku 54. Klasa: 011-01/14-01/120 ; Urbroj: 71-05-03/1-14-2 ; Zagreb, 18. srpnja 2014. u svezi članka 128 ovršnog zakona navodi se , citiram :
U članku 128. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se ako ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac u skladu s odredbom članka 127. stavka 2. ovoga Zakona.«.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 128. koji je definiran po osnovi ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA u članku 19. Klasa: 011-01/17-01/72 ; Urbroj: 71-06-01/1-17-2 ; Zagreb, 19. srpnja 2017. a u svezi članka 128. ovršnog zakona , citiram : U članku 128. stavku 2. riječi: »pravomoćnosti rješenja« zamjenjuju se riječima: »dostave zaključka«.
Kako pravno NIŠTAVNO rješenje ili presuda ne može steći pravomoćnost – izvršnost tako sudskim aktom rješenjem – presudom ne može se provesti DELOŽACIJA stvarnog vlasnika sa nekretnine. Kupoprodajni ugovor sastavljen od strane “ovršnog sudca“ ne NIŠTAVAN jer je donesen po osnovi javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina stavljenih VAN SNAGE UPORABE od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE.
Sudsko rješenje , presuda ili zaključak donesen od sudca po osnovi NIŠTAVNIH javnih isprava su NIŠTAVNA i ne mogu izazvati bilo kakav učinak spram vlasnika nekretnine pa tako ne može izazvati ni deložaciju vlasnika nekretnine.
Poglavlje Ovršnog zakona „9. Primjena odredaba ove glave na području gdje ne postoje zemljišne knjige“ ne može regulirati postupanje suda u prostoru gdje nema DOKAZA O VLASNIŠTVU jer se sa sigurnošću ne može utvrditi , zemljišno – knjižni broj nekretnine kao što se ne može utvrditi ni stvarni vlasnik nekretnine.

 

„KARTON ZEMLJIŠTA“ koji se uobičajeno koristi u prostoru gdje ne postoji ZEMLJIŠNA KNJIGA vodi se po osnovi „KATASTARSKOG OPERATA – posjedovnog lista“. „UREDBA-UKAZ“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine jednako djeluje na javne isprave PRVOG PRAVNOG REDA (ZEMLJIŠNU KNJIGU) i javne isprave DRUGOG PRAVNOG REDA (katastarski operat – posjedovni list) i stavlja ih VAN SNAGE UPORABE od dana 01.01.2010. godine što eksplicitno znači da je „KARTON ZEMLJIŠTA“ jednako tako VAN SNAGE UPORABE za bilo koju upravnu ili pravnu radnju.
Pri tome se „KARTON ZEMLJIŠTA“ vodi po posjedniku , a posjednik nije nužno da je vlasnik nekretnine , posjednik je u nekom pravnom odnosu sa vlasnikom. „Poglavlje broj 9.“ OVRŠNOG ZAKONA je promašen slučaja odnosno pravno i tehnički NEPROVEDIV.
OVRŠNI ZAKON od članka 79., zajedno sa člankom 79. do članka 132 . i članak 132. u djelu „GLAVA DESET – OVRHA NA NEKRETNINI“ pravno i tehnički je NEPROVEDIV , odnosno štetan za REPUBLIKU HRVATSKU jer svu štetu po osnovi NIŠTAVNIH SUDSKIH RJEŠENJA sa stečenom IZVRŠNOSTI I PRAVOMOČNOSTI dužna je namiriti REPUBLIKA HRVATSKA sa tom činjenicom da štetnik vlasnik nekretnine protiv koga je djelovalo NIŠTAVNO SUDSKO RJEŠENJE ima prao i mora dobiti zadovoljštinu od predmetnog sudca donosioca NIŠTAVNOG OVRŠNOG RJEŠENJA koji je postupao po ZAKONU , koji zna da su javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina VAN SNAGE UPORABE , ali pravno djeluje sa svrhom da svjesno i namjerno počini štetu stvarnom vlasniku nekretnine , kuće ili stambene jedinice u etažnom vlasništvu.
Prema OVRŠNOM ZAKONU , članku 226. stav 1. u dijelu „3. Nekretnine – Predaja ovrhovoditelju“ , navodi se , citiram :
„(1) Rješenjem kojim se određuje prijenos ovršenikove tražbine sud će naložiti ovršenikovu dužniku da nekretninu na koju se ta tražbina odnosi preda ovrhovoditelju.“
Sudac ne može i ne smije donijeti rješenje ili presudu da vlasnik nekretnine preda ovrhovoditelju nekretninu iz razloga što je takvo sudsko rješenje NIŠTAVNO jer je doneseno po osnovi javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina PRVOG PRAVNOG REDA (ZENLJIŠNE KNJIGE) koja je VAN SNAGE UPORABE od dana 01. 01. 2010. godine na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html
Za predlagatelja ZAKONA koji se oslanja na javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina nije dovoljno predložiti „FORMU ZAKONA“ , nego predlagatelj zakona mora snositi kaznenu i materijalnu odgovornost za TEHNIČKU i PRAVNU NEPROVEDIVOST predloženog zakona.
Predlagatelj zakona Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sa svojom stručnom službom je odgovoran kazneno i materijalno za NIŠTAVNE ZAKONE poglavito za NIŠTAVNI OVRŠNI ZAKON po kojem se čini šteta građanima REPUBLIKE HRVATSKE iz domene ovrhe nad nekretninama , deložacijama iz kuća i stambenih jedinica – etažnog vlasništva.
Svakoj političkoj opciji bila ona „crvena“ ili „plava“ potreban je OVRŠNI ZAKON gdje odgovarajući ministri pravosuđa predlažu izmjene OVRŠNOG ZAKONA prema potrebama kako bi se udovoljilo određenim lobijima ili određenim interesnim sferama društva na štetu građana REPUBLIKE HRVATSKE.
„OVRŠNI ZAKON“ je suviše delikatan da bi se donosio na način pogodovanja određenim interesnim sferama bilo da su to političke ili gospodarske sfere.
Zakonodavac – država nije stvorio uvjete za donošenje OVRŠNOG ZAKONA koji se odnosi na nekretnine i deložaciju iz kuća i stambenih jedinica iz razloga što je 80% – ZEMLJIŠNE KNJIGE koju koristi REPUBLIKA HRVATSKA , NIŠTAVNO za bilo kakvu pravnu ili upravnu radnju od dana 17.11.1924. godine , što eksplicitno znači da su svi doneseni OVRŠNI ZAKONI u samostalnoj državi REPUBLICI HRVATSKOJ od dana 25.06.1991. godine u 80% slučajeva NEPROVEDIVI PRAVNO I TEHNIČKI jer su ovršna rješenja ili presude NIŠTAVNA jer su donesena po osnovi ništavnog dokaza o vlasništvu . Od dana 01.01.2010. godine sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina, poglavito PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNE KNJIGE , su NIŠTAVNE na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE po je činjenično da se „OVRŠNI ZAKON“ od dana 01.01.2010. godine iz domene nekretnina i deložacija iz kuća i stambenih prostornih jedinica ne može provoditi jer su ovršna rješenja ili presude od strane sudaca donesena po osnovi dokaza o vlasništvu koja su VAN SNAGE UPORABE za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
Svi od reda ministri pravosuđa mogli su pravno djelovati u svojstvu „predlagatelja – ovlaštenika“ na „OVRŠNI ZAKON“, odnosno ispraviti „OVRŠNI ZAKON“ i ne dozvoliti pljačku građana po osnovu NIŠTAVNIH javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina , poglavito PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNE KNJIGE , ali nisu htjeli :
Ministar pravosuđa i uprave Branko Babac; Ministar pravosuđa i uprave Bosiljko Mišetić ; Ministar pravosuđa i uprave Ivica Crnić ; Ministar pravosuđa Miroslav Šeparović ; Ministar pravosuđa Milan Ramljak ; Ministar pravosuđa Zvonimir Šeparović ; Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Stjepan Ivanišević ; Ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Ingrid Antičević-Marinović ; Ministrica pravosuđa, Vesna Škare – Ožbolt ; Ministar pravosuđa, Ivan Šimonović ; Ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković ; Ministar pravosuđa, Orsat Miljenić ; Ministar pravosuđa, Ante Šprlje
Na ispravak HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA u okviru pune zakonske ovlasti mogli su djelovati Predsjednici VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Kontrolu političkih odluka – ZAKONA , izglasanih od SABORSKIH ZASTUPNIKA HRVATSKOG SABORA po službenoj dužnosti kontroliraju sudci USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE.
Navedena činjenica USTAVNIM SUDCIMA REPUBLIKE HRVATSKE stavlja na teret kaznenu i materijalnu odgovornost za primjenu NIŠTAVNIH javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina , poglavito PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNEB KNJIGE , DRUGOG PRAVNOG REDA i TREĆEG PRAVNOG REDA .
Po imenu i prezimenu USTAVNI SUDCI REPUBLIKE HRVATSKE u svojstvu kontrolora ZAKONODAVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE snose kaznenu i materijalnu odgovornost za provedbu sustavne PLJAČKE GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE.
Bivši Predsjednici USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE :
Prof. dr. sc. OMEJEC, JASNA ; Prof. dr. sc. KLARIĆ, PETAR ; Prof. dr. sc. SOKOL, SMILJKO ; Dr. sc. CRNIĆ, JADRANKO

 

Bivši suci USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE :
Dr. sc. BABIĆ, MARKO ; BANIĆ, SLAVICA ; BARTOVČAK, ZDRAVKO ; Doc. dr. sc. BELAJEC, VELIMIR ; Prof. dr. sc. FILIPOVIĆ, NIKOLA ; HRANJSKI, MARIJAN ; JELAVIĆ-MITROVIĆ, ANTE ; KOS, MARIO ; Akademik KRAPAC, DAVOR ; Mr. sc. KUČEKOVIĆ, VOJISLAV ; MALČIĆ, JURICA ; Dr. sc. MATIJA, IVAN ; Mr. sc. MOMČINOVIĆ, HRVOJE ; MRKONJIĆ, IVAN ; PALARIĆ, ANTUN ; Prof. dr. sc. POTOČNJAK, ŽELJKO ; RAČAN, AGATA ; Dr. sc. RADOLOVIĆ, ALDO ; RAJIĆ, EMILIJA ; SEVERINAC, IVAN MARIJAN ; Dr. sc. ŠARIN, DUŠKA ; Mr. sc. ŠERNHORST, NEVENKA ; VUKOJEVIĆ, VICE ; VUKOVIĆ, MILAN ; ŽUVELA, MLADEN
PREDSJEDNIK USTAVNOG SUDA RH : dr. sc. ŠEPAROVIĆ, MIROSLAV
Sudci USTAVNOG SUDA RH : dr. sc. BAGIĆ, SNJEŽANA ; ABRAMOVIĆ, ANDREJ ; ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, INGRID ; dr. sc. ARLOVIĆ, MATO; dr. sc. BRKIĆ, BRANKO ; doc. dr. sc. JELUŠIĆ, MARIO ; KUŠAN, LOVORKA; LEKO, JOSIP; MLAKAR, DAVORIN; mr. sc. MLINARIĆ, RAJKO; dr. sc. SELANEC, GORAN ; ŠUMANOVIĆ, MIROSLAV
U „USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE“ nigdje nije navedeno da sudac smije odlučivati po osnovi izrađenog falsifikata – krivotvorine od strane suda.
Za kolaps ZAKONODAVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE izravno snose sudci USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE i to bez izuzetka svi.
„DOMINO“ efekt NIŠTAVNIH ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE isključivo se može staviti na teret „kontroloru“ donesenih zakona REPUBLIKE HRVATSKE , a to su sudci USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE.
Suci HRVATSKOG PRAVOSUĐA su „tehničko osoblje“ koje aktivno provodi statičku volju zakonodavca – države. Sudac koji postupa po zakonu , znači donosi rješenja ili presude koje stječu pravomoćnost i izvršnost po osnovu kojih se djeluje na stranku u pravnom postupku, sudac mora poznavati javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina poglavito PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNU KNJIGU na koju se oslanjaju zakoni i donesena rješenja ili presude jer doneseno NIŠTAVNO RJEŠENJE ili PRESUDA od strane sudca ne može steći pravomoćnost ili izvršnost odnosno ne može djelovati na stranku protiv koje je doneseno.

Djelovanjem suda – suca po osnovi NIŠTAVNOG – IZVRŠNOG – PRAVOMOĆNOG rješenja ili presude na stranku u postupku , sudac kazneno i materijalno odgovara za NIŠTAVNO rješenje ili presudu.
Kada sudac donese NIŠTAVNO rješenje ili presudu , kada NIŠTAVNO rješenje ili presuda steknu pravomoćnost odnosno izvršnost i kada sudac djeluje po osnovi NIŠTAVNOG – PRAVOMOĆNOG – IZVRŠNOG rješenja ili presude sudac iako djeluje po zakonu čini svjesno i namjerno štetu svojim radom jer zna da su NIŠTAVNE javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina poglavito PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNA KNJIGA ali ne čini ništa da bi PLJAČKU GRAĐANA spriječio već naprotiv sudac PLJAČKU provodi .

Štetnik želi zadovoljštinu , a to znači materijalno obeštećenje zbog NIŠTAVNOG rješenja ili presude mora snositi sudac koji je donio predmetno rješenje ili presudu i REPUBLIKA HRVATSKA kao jamac valjanosti javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina poglavito PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNE KNJIGE , DRUGOG PRAVNOG REDA i TREĆEG PRAVNOG REDA. Odgovornost je solidarna , kumulativna i sinergijska .
REPUBLIKA HRVATSKA je mala država sa velikim kriminalom!

 

BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike