ZASTRAŠUJUĆE SKULPTURE, KIPOVI I RELJEFI KOJI UKRAŠAVAJU CRKVU NOTRE-DAME

0
9040

received_1558348817630861

Fotografija napada na katoličke crkve u Francuskoj.

FOTOGRAFIJE NOTRE DAME- SKULPTURE NA PORTALIMA, TORNJEVIMA I FASADI

nd nd2 nd10 nd3 nd4 nd6 nd7 nd9

hop