Na izbore izašla 231 osoba, a kandidati dobili 794 glasova podrške??!

0
12939

IMG_20190420_181220

Poštovano uredništvo šaljemo vam broj birača izašlih na manjinske izbore za vijeća manjina u općini Gvozd, jer nam nije jasno kako su neki kandidati dobili glasove, a izašlo je svega 231 osobe. Na listi za manjinska vijeća svi kandidati zajedno su dobili 794 glasa, a na izbore je izašlo svega 231 osobe. Prema ovom popisu i broju izašlih birača radi se o izbornoj prevari, ako su podaci točni.

Mi smo zabrinuti ako je tako. Znamo da je na birališta izašao izuzetno mali broj birača. Radi li se ovdje o izbornoj prevari?

Izuzetno smo zabrinuti ako netko kraj biračkih kutija namješta izbore. Zato želimo da ovi podaci se pokažu na vašem portalu.

Građani općine Gvozd

 

HOP