Hoće li SDP-ova vlast u Novoj Gradišci pokrenuti ekshumaciju tijela ratnog zločina partizana?

0
3766
U centru Nove Gradiške 1945. godine, poslije 2. svjetskog  rata su pobijeni Hrvati, njih oko pedesetak.
U ulici Karla Dieneša. Ljudi znaju da su na toj lokaciji pobijeni ljudi. Ova izjava potpisana je od svjedokinje, opisuje lokaciju i sam ratni zločin partizana- potvrdio nam je R. Vujica neumorni istraživač komunističkih zločina. 
ng
U Novoj Gradišci na vlasti je Vinko Grgić iz SDP-a. Za sada nema želje da se iskopavanja pokrenu i sama  ekshumacija. Da li nasljednici komunističkih zločinaca iz ideoloških razloga ne žele istražiti zločine komunista?
ng2 ng3
Iza ove velike stare kuće koju vidite na kraju, tu je nekada bio žitni fond
Zgrada kod koje se vidi nešto zeleno
Prva slika pokazuje put prema mjestu zločina iz ulice Jerka Ljubibratića a druga slika iz ulice Karla Dieneša.
Najvjerojatniji egzekutori “oznaš” Dušan Žigić koji je bio u to vrijeme “oznaš” u Novoj Gradišci.
Inače se javno hvalio poslije rata kako je bar 300 žena učinio udovicama!
I partizani sa Kozare su sudionici ovoga zločina. 
Štab X.Divizije izdavao je zapovijedi  štabu IX.Brigade sa jednim bataljunom za izvršenje zločina.
A pomoćnik komesara koji je vršio likvidacije zvao se kapetan Milovan Samardžić.
ng4
Zločin je  počinjen na udaljenosti 100 m od zgrade općine.
HOP