Objavljujemo dokumente kako MVP maltertira svoje zviždače i štiti svoje štetočine

0
1525

O tužbi MVEP protiv SDLSN RH (ili o kršenju temeljnih ljudskih prava u

Što bi ‘pravnici’ MVEP-a trebali znati

Poštovani,

uz pretpostavku da se navedene vrijednosti:

 

– „Sloboda, jednakost, …socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, …vladavina prava… najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava“ (članak 3. Ustava Republike Hrvatske),

 

– „Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli“ (članak 38. Ustava Republike Hrvatske),

 

– „Sloboda dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva“ (članak 36. Ustava Republike Hrvatske),

 

– „Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja tijela javne vlasti i bez obzira na granice“ (članak 11. stavak 1. Povelje Europske Unije o temeljnim pravima),

169447935979817989.1.2.2019-04-04-MarijaPejinoviBuri-Upravnomsudu(dodataktubiprotivSDLSNRH)

– „Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice“ (članak 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima),

169447935979817989.1.3.2019-06-19-PodrunicaSDLSNpriMVEP-UpravnomsuduuZagrebu(odgovornanadopunutube)

u suvremenoj Hrvatskoj ne doživljavaju tek kao farsa, slobodni smo proslijediti priloženu prepisku naše sindikalne Podružnice s nadležnima, na temu korupcije i poštivanja temeljenih ljudskih prava.

169447935979817989.1.4.2019-01-14-MarijaPejinoviBuri-Upravnomsudu(tubaprotivSDLSNRH)

S poštovanjem,

 

Podružnica SDLSN RH pri MVEP
Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

Šalje: Podružnica SDLSN
Poslano: 2. srpnja 2019. 16:00
Prima: [email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected]
Kopija: [email protected][email protected];[email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected]
Predmet: O tužbi MVEP protiv SDLSN RH (ili o kršenju temeljnih ljudskih prava u okvirima korupcije u službi vanjskih poslova)

 

Poštovani,

slijedom članka 46. Ustava Republike Hrvatske a vezano uz članak 3. Ustava i članak 5. stavak 2. Ustava, te slijedom članka 5. Statuta Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, slobodni smo proslijediti dodatne obavijesti o korupciji i kršenju temeljnih ljudskih prava u okvirima hrvatske službe vanjskih poslova, te zamoliti za odgovarajuća nadležna postupanja, sukladna ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske te sukladna preuzetim obvezama koje proizlaze iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije te relevantnih dokumenata Vijeća Europe i Europske unije, uključivo i Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine koju je donio Hrvatski sabor.

S poštovanjem,

Podružnica DSLSN RH pri MVEP RH

 

Šalje: Podružnica SDLSN
Poslano: 2. srpnja 2019. 14:33
Prima: Kabinet ministrice; Marija Pejčinović Burić; Ured državne tajnice; Zdravka Bušić; Ured državne tajnice za EU poslove; Andreja Metelko-Zgombić; Uprava za europske poslove; Zrinka Ujević; Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju; Ivana Živković; Uprava za međunarodnopravne poslove; Gordana Vidović Mesarek; Uprava za jugoistočnu Europu; Miroslav Papa; Uprava za izvaneuropske poslove; Vice Skračić; Uprava za multilateralu i globalna pitanja; Mario Horvatić; Uprava za konzularne poslove; Vinko Ljubičić; Uprava za informacijsku sigurnost; Stribor Kikerec; Glavno tajništvo; Petar Uzorinac; Sektor za pravne poslove i ljudske resurse; Davor Ljubanović
Predmet: O tužbi MVEP protiv SDLSN RH (ili o kršenju temeljnih ljudskih prava u okvirima korupcije u službi vanjskih poslova)

 

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

ovom prigodom želimo čestitati potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici vanjskih i europskih poslova mr. sc. Mariji Pejčinović Burić na osvojenom mjestu glavne tajnice Vijeća Europe, te iskazati radost zbog činjenice da je najavila kako će u fokus svojeg budućeg djelovanja staviti zaštitu ljudskih prava i borbu protiv korupcije – „u svom programu, hrvatska je kandidatkinja isticala važnost dijaloga i suradnje, …posebno je naglašavana odgovornost i obveza svih država članica da rade na zajedničkim vrijednostima i demokratskim standardima, da poštuju temeljna ljudska prava“ (http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/,32093.html), pa ćemo se stoga uskoro upravo njoj osobno moći žaliti, i na pojave kršenja ljudskih prava i na pojave korupcije u hrvatskoj službi vanjskih poslova.

A da razloga za optimizam ima svjedoči i ovdje priloženi tekst koji je naša Podružnica 19. lipnja ove godine dostavila Upravnom sudu u Zagrebu, vezano uz postupak poslovni broj: UsI-204/19, odnosno vezano uz tužbu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, podignutu protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Također, nadu budi i borba protiv korupcije koju je nedavno započelo Ministarstvo unutarnjih poslova, a u svezi s kojom je ministar dr. sc. Davor Božinović izjavio i slijedeće: – „poruka je da se policija odlučno bori protiv korupcije, da ne štedi nikoga, uključujući i svoje djelatnike ukoliko su upleteni u bilo kakve koruptivne radnje, to je poruka i ja mislim da je to poruka koju građani RH žele čuti“. I to posebice u kontekstu činjenice da se istup ministra odnosio i na – „zlouporabu položaja te nezakonito zapošljavanje“ (https://vlada.gov.hr, 12.06.2019.), a to su boljke koje su zamjetno izražene i u našem sustavu službe vanjskih poslova.

(Napomena: Prema riječima ministra policije – „korupcija spada u sivu zonu kriminaliteta i upravo je preventivni i proaktivni pristup najbolji način kako se s njom nositi, jer oni koji sudjeluju u koruptivnim radnjama to neće dragovoljno prijaviti“; https://www.sibenik.in/sibenik/krenuli-smo-u-borbu-protiv-korupcije-kroz-proaktivan-pristup-nije-dovoljno-samo-cekati-da-do-e-prijava/92236.html.)

Naravno, ostaje nam vjera i u javno proklamirano opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske kako će – „pravna država, u smislu uređenja državne vlasti temeljem načela non sub homine sed sub lege, biti temeljni princip djelovanja Vlade“ (https://vlada.gov.hr, 04.11.2016.), i to posebice u kontekstu tvrdnji Ministarstva pravosuđa da – „sprječavanje korupcije na svim razinama predstavlja ključ uspješne antikorupcijske politike, ali i obvezu Republike Hrvatske koja proizlazi iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije te relevantnih dokumenata Vijeća Europe i Europske unije“ (https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/antikorupcija/sprjecavanje-korupcije-6174/6174), te u kontekstu tvrdnji Sigurnosno-obavještajne agencije da je – „korupcija i dalje izražen društveni problem koji dugoročno nagriza temelje hrvatske države“ te da – „posebno zabrinjavaju pokušaji koruptivnog utjecaja na političke, pravosudne i druge procese donošenja odluka“ (https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2016.pdf).

S poštovanjem,

Davorin Zagorščak, povjerenik SDLSN pri MVEP

_________________________________________

PODRUŽNICA PRI MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA RH

—————————————————————————————————————–

Broj: 1-3/2019.

Zagreb, 19. lipnja 2019.

 

 

 

UPRAVNOM SUDU U ZAGREBU

Avenija Dubrovnik 6

10020 Zagreb

 

 

 

Tužitelj:           Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

 

Tuženik:          Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske,

Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

 

 

 

 

ODGOVOR NA PODNESAK TUŽITELJA

od 4. travnja 2019.

3 x

 

 

Slijedom točke I. Rješenja iznijetoga u Zapisniku sastavljenom na Upravnom sudu u Zagrebu, 17. lipnja 2019. godine, poslovni broj: UsI-204/19-10, sukladno kojoj se strankama u postupku daje rok od 10 dana da se pisanim putem očituju na do sada napisane te na ovoj raspravi izrečene i dostavljene isprave, u svojstvu “zainteresirane osobe“ odnosno u svojstvu povjerenika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, vezano uz naknadno dostavljeno „Očitovanje Ministarstva na odgovor na tužbu zainteresirane osobe“ (KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019.) na Sudu zaprimljeno 8. travnja 2019. godine, slobodan sam ukazati na slijedeće:

  1. Podnesak Tužitelja opetovano svjedoči o činjenici da Tužitelj kontinuirano pokušava onemogućiti aktivnosti Podružnice Sindikata, pri čemu i ovaj podnesak svjedoči o dodatnom zastrašivanju sindikalnog povjerenika, koji djeluje u okvirima članka 5. stavka 1. alineje 3. Statuta Sindikata lokalnih i državnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, tj. usmjereno na – „borbu za slobodnu, demokratsku, pravnu i socijalnu državu, dignitet struke i društva u cjelini“, te u ozračju članaka 4. stavka 1. alineje 2. Statuta kojom je kao jedno od načela sindikalnog djelovanja utvrđena – „samostalnost i neovisnost“, budući da je i posljednji podnesak Tužitelja u izravnoj suprotnosti s propisanim u članku 23. stavku 8. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17). – Naime, ovako proširena tužba je i dalje nerazumljiva te opetovano ne sadrži ni činjenice niti dokaze na kojima bi Tužitelj zakonito mogao temeljiti svoj zahtjev!

Dokazi:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

– Tužba Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-4, od 14. siječnja 2019. [prilog 2]

  1. Vođen isključivim ciljem da pod svaku cijenu spriječi legalno i legitimno djelovanje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske u okvirima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Tužitelj uzastopno nastoji zastrašiti i sindikalnog povjerenika, i druge članove Podružnice, kako bi se unaprijed odrekli Ustavom Republike Hrvatske, u članku 46. (- „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor“) zajamčenoga univerzalnoga ljudskoga prava na predstavku i pritužbu. A pri tome nastupa toliko beskrupulozno da kriminalizira čak i samo dostavljanje predstavki i pritužbi vezanih u funkcioniranje hrvatske službe vanjskih poslova na adrese kao što su: Ured Predsjednice Republike Hrvatske, Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Predsjednik Hrvatskoga sabora, Sigurnosno-obavještajna agencija, Saborski odbor za predstavke i pritužbe, Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Pučka pravobraniteljica… I usto, netom navedene, visoke adresate jednoznačno kvalificira kao „nenadležne primatelje“, nimalo ne mareći za ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.

Ovakvim postupkom, paušalnog proglašavanja državnih tijela – „nenadležnim primateljima“, kada su u pitanju podnesci vezani uz funkcioniranje hrvatske službe vanjske politike, Tužitelj grubo negira i članak 5. stavak 2. Ustava (- „Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske“), i članak 19. stavak 1. Ustava (- „Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu“), a kada, na primjer, „nenadležnom“ proglašava Vladu Republike Hrvatske, Tužitelj grubo negira članak 1. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 150/11, 119/14 i 93/16), koji između ostaloga propisuje da Vlada – „vodi vanjsku i unutarnju politiku, te usmjerava i nadzire rad državne uprave“. U istom smislu, kada negira „nadležnost“ Predsjednici Republike Hrvatske, Tužitelj negira pravo i dužnost svakoga izabranoga predsjednika države da djeluje u području vanjske politike i postupa sukladno članku 99. stavku 1. Ustava (- „Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike). Nadalje, kada u konkretnom slučaju negira „nadležnost“ Hrvatskome saboru, Tužitelj odriče u članku 115. Ustava (- „Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada“) zajamčeno pravo Sabora da nadzire sveukupni rad Vlade Republike Hrvatske, uključivo i u području funkcioniranja službe vanjskih poslova. Ujedno, kada u konkretnom slučaju negira „nadležnost“ Sigurnosno-obavještajnoj agenciji, Tužitelj istodobno negira i članak 13. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine, broj: 85/08 i 86/12) sukladno čijem stavku 1. podstavku 8. se – „temeljna sigurnosna provjera provodi  za [sve] čelnike i zaposlenike diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske [bez izuzetka]“. Isto tako, proglašavanjem „nenadležnom adresom“ i Pučke pravobraniteljice, kada su u pitanju zlostavljanja na radu u službi vanjskih poslova te kada su u pitanju obiteljska zlostavljanja u službenim rezidencijama Republike Hrvatske u inozemstvu, Tužitelj odreče Pučkom pravobranitelju pravo i dužnost propisanu u članku 4. Zakona o pučkom pravobranitelju (Narodne novine, broj: 76/12), da – „promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela“ te da – „u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba“. Kada pak odriče „nadležnost“ Saborskom odboru za predstavke i pritužbe te Saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Tužitelj ponovno pokazuje svoje pravo lice, i svoje prave namjere…

Dokaz:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

  1. Osim što ničime nije dokazana, tvrdnja Tužitelja kako – „upravo ovakvo postupanje gospodina Zagorščaka već godinama kontinuirano zahtjeva veliki angažman ljudskih i financijskih resursa unutar i izvan MVEP RH, naročito u okviru pravosudnog sustava“– predstavlja više no opasnu zamjenu teza, te je u konkretnom slučaju neizostavno potrebno u punom smislu primijeniti odredbu članka 23. stavka 8. Zakona o upravnim sporovima (-„Tužba mora biti razumljiva i obavezno mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima tužitelj temelji svoj zahtjev“). Odnosno, u konkretnom je slučaju, kako bi se postupilo dosljedno odredbi članka 220. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (- „Dokazivanje obuhvaća sve činjenice koje su važne za donošenje odluke“), na koji kao takav upućuje članak 33. stavak 5. Zakona o upravnim sporovima (- „Sud izvodi dokaze prema pravilima kojima je uređeno dokazivanje u parničnom postupku“), kao svjedoke obvezatno se mora ispitati:

– načelnicu Sektora za financije i proračun Ministarstva vanjskih i europskih poslova gospođu Nevenku Cujzek, vezano uz tvrdnju Tužitelja o – „velikom angažmanu financijskih resursa unutar i izvan MVEP RH“, kao posljedici predstavki i pritužbi povjerenika SDLSN pri MVEP;

– glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova gospodina Petra Uzorinca, vezano uz tvrdnju Tužitelja o – „velikom angažmanu ljudskih resursa unutar i izvan MVEP RH“, kao posljedici predstavki i pritužbi povjerenika SDLSN pri MVEP);

– pomoćnicu ministra pravosuđa gospođu Sandu Kulić, zaduženu za organizaciju pravosuđa, vezano uz tvrdnju Tužitelja o – „velikom angažmanu ljudskih i financijskih resursa, naročito u okviru pravosudnog sustava“, kao posljedici predstavki i pritužbi povjerenika SDLSN pri MVEP);

Sukladno odredbi članka 219. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (- „Svaka stranka je dužna iznijeti činjenice i predložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev ili kojim pobija navode i dokaze protivnika“), a u smislu odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (- „Cilj je ovoga Zakona osigurati sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela“), te u smislu članka 8. istoga Zakona (- Načelo učinkovitosti“), predlaže se da se svjedoci na raspravu pozovu s već unaprijed pripremljenim materijalnim dokazima odnosno odgovarajućim financijskim i kadrovskim aktima tijela javne vlasti, iz odgovarajuće financijske i kadrovske problematike!)

Dokaz:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

  1. Vezano uz jednoznačnu i nedvojbenu tvrdnju Tužitelja da – „Davorin Zagorščak po nebrojeni put zloupotrebljava institut predstavke i pritužbe, i to isključivo u privatnom interesu“– posebice se mora upozoriti kako proglašavanje jednoga od Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih temeljnih ljudskih prava (- „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor“) – „zlouporabom“, kako to Tužitelj čini, svjedoči i izrazitoj usmjerenost Tužitelja prema negiranju ne samo temeljnih ljudskih prava kako ih jamči Ustav Republike Hrvatske, već svjedoči i o usmjerenost Tužitelja prema sveobuhvatnom negiranju tih istih prava, kako onih zajamčenih u članku 11. stavku 1. Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (- „Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja tijela javne vlasti i bez obzira na granice“), tako i onih zajamčenih u članku 30. Opće deklaracije o ljudskim pravima UN (- „Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice“).

Ujedno, kriminaliziranjem predstavke i pritužbe kao jednog od Ustavom zajamčenih ljudskih prava, Tužitelj istodobno negira, očito držeći ih posvema nevažnima, i članak 38. stavak 1. Ustava (- „Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli“), i članak 36. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske (- „Sloboda dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva“).

Ovdje posebno treba upozoriti kako su navedena ograničenja temeljnih ljudskih prava i sloboda, zajamčenih kako kao Ustavom Republike Hrvatske, tako i Poveljom Europske Unije o temeljnim pravima te Općom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih Naroda, kao takva dodatno zaštićena i člankom 20. Ustava RH (- „Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom“), i člankom 5. Povelje EU (- „Nijedna odredba ove Povelje ne smije tumačiti kao da podrazumijeva pravo na poduzimanje bilo kakve aktivnosti ili izvršavanja bilo kakvog djela čiji je cilj uništenje bilo kojeg od prava i sloboda priznatih ovom Poveljom ili njihovo ograničavanje više nego što je predviđeno Poveljom“), te člankom 30. Deklaracije UN (- „Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili osobe da poduzmu bilo koju aktivnost ili izvrše bilo koji čin usmjeren na uništenje ovdje utvrđenog bilo kojeg prava i sloboda“).

Dokaz:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

  1. Vezano uz tvrdnju Tužitelja da – „Davorin Zagorščak već godinama iskorištava svoj položaj sindikalnog povjerenika SDLSN za osobne obračune, pri čemu nanosi ogromnu štetu ugledu, i pojedinih djelatnika službe i službi vanjskih poslova u cjelini“, isto kao i vezano uz prethodno navedene a ničime dokazane paušalne tvrdnje, odnosno suprotno propisanome u članku 219. stavku stavku 1. Zakona o parničnom postupku (- „Svaka stranka je dužna iznijeti činjenice na kojima temelji svoj zahtjev ili na kojima pobija navode i dokaze protivnika“), Tužitelj pod svaku cijenu nastoji difamirati sindikalnog povjerenika, što uključuje i širenje raznoraznih tračeva, posebice od strane pojedinaca duboko ogrezlih u korupciji, na koju sindikalni povjerenik ponajčešće i otvoreno ukazuje.

Slijedom netom navedene tvrdnje Tužitelja, kako bi se postupilo dosljedno odredbi članka 220. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (- „Dokazivanje obuhvaća sve činjenice koje su važne za donošenje odluke)i to posebice kako tvrdnja Tužitelja o nanesenoj – „ogromnoj šteti ugledu pojedinih djelatnika službe i službi vanjskih poslova u cjelini“ – nikako ne predstavlja beznačajnu budalaštinu nekog neodgovornog pojedinca, već nedvojbeno zadire u domenu kaznenih djela iz članka 291. Kaznenoga zakona (- „Zlouporaba položaja i ovlasti“), pa je, vezano uz ovu tvrdnju Tužitelja, neizostavno potrebno kao svjedoka saslušati i mr. sc. Mariju Pejčinović Burić, potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i ministricu vanjskih i europskih poslova. I to posebice uvažavajući odredbu članka 302. stavka 2. Kaznenoga zakona (– „Kaznom iz stavka 1. ovoga članka [kaznom zatvora do tri godine] kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu).

Naime, stavljajući uime Tužitelja svoj osobni potpis na tekst službenog akta, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. godine, i to bez obzira na činjenicu da li je takvo što učinila pod prijetnjom odnosno ucjenom, ili dragovoljno, mr. sc. Marija Pejčinović Burić je tim potpisom potvrdila da ima saznanja o počinjenim kaznenim djelima u sustavu hrvatske službe vanjskih poslova (kojima je posljedično nanijeta – „ogromna šteta ugledu hrvatske službe vanjskih poslova u cjelini“), ali da istodobno pri tome ne želi postupati onako kako je to propisano u članku 204. Zakona o kaznenom postupku (- „Svatko je dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, koje mu je dojavljeno ili za koje je saznao“), te posredno poručuje kako ona osobno ne priznaje ni članak 302. stavak 2. Kaznenoga zakona, i to usprkos prisezi koju je dala pred Hrvatskim saborom – „Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske“ (sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske)!

Dokaz:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

  1. Vezano uz jednu od zaključnih tvrdnji Tužitelja u podnesku od 4. travnja 2019. godine – „…vidljivo je, dakle, kako MVEP RH, ni na koji način ne zastrašuje sindikalnog povjerenika, ne uskraćuje mu njegovo pravo na sindikalnu borbu i sindikalno djelovanje, niti pod svaku cijenu nastoji spriječiti legalno i legitimno djelovanje Podružnice SDLSN pri MVEP“ – posebno treba ukazati na krajnje neprimjereno ponašanje Tužitelja prema svim ostalim sudionicima u postupku, budući da je ova nedvojbena zamjena teza neprikriveno usmjerena na vrijeđanje intelekta svakog pojedinca ponaosob, koji je na bilo koji način uključen u postupak na Upravnom sudu u Zagrebu, poslovni broj: UsI-204/19.

I to budući da se tvrdnja Tužitelja kako on (tj. MVEP RH) – „ne zastrašuje sindikalnog povjerenika, ne uskraćuje mu njegovo pravo na sindikalnu borbu i sindikalno djelovanje, niti pod svaku cijenu nastoji spriječiti legalno i legitimno djelovanje Podružnice“, isto kao i sama tužba u kojoj se traži dopuštenje za progon sindikalnog povjerenika zbog navodno počinjenog verbalnog delikta, nimalo ne uklapa u temeljni smisao članka 2. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (- „Cilj je ovoga Zakona osigurati sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela“).

Istodobno, protiv te ničime dokazane tvrdnje Tužitelja, o navodnoj vlastitoj filantropiji koja bi, kao, trebala uključivati i postupanja sukladna Ustavu, zakonima i Kolektivnom ugovoru, rječito svjedoči i slijedeći popis predstavki na koje Tužitelj nije odgovorio, a bio je u obvezi temeljem članka 81. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (- „Državna tijela obvezuju se da će osigurati provedbu svih prava iz oblasti sindikalnog organiziranja i zaštite prava državnih službenika i namještenika utvrđenih u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom“), i to posebice vezano uz odredbu članka 90. stavka 1. Ugovora (- „Čelnik državnog tijela dužan je razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve sindikata u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i po osnovi rada, i o zauzetim stajalištima dužan je u roku osam dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva pismenim putem izvijestiti Sindikat“):

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 7/2019, dostavljen ovlaštenome za obavljanje poslova glavnoga tajnika MVEP RH Petru Uzorincu 20. ožujka 2019.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 6/2019, dostavljen ovlaštenome za obavljanje poslova glavnoga tajnika MVEP RH Petru Uzorincu 27. veljače 2019.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 5/2019, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 21. veljače 2019.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 4-3/2019, dostavljen ovlaštenome za obavljanje poslova glavnoga tajnika MVEP RH Petru Uzorincu 4. veljače 2019.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 4/2019, dostavljen ovlaštenome za obavljanje poslova glavnoga tajnika MVEP RH Petru Uzorincu 10. siječnja 2019.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 2/2019, dostavljen ovlaštenome za obavljanje poslova glavnoga tajnika MVEP RH Petru Uzorincu 8. siječnja 2019.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 16/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 6. prosinca 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 15/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 15. studenoga 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 14/2018, dostavljen glavnoj tajnici MVEP RH Loreti Bertoša-Kušen 24. rujna 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 13/2018, dostavljen načelnici Sektora za pravne poslove i ljudske resurse MVEP RH Miri Martinec 8. kolovoza 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 12/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 27. lipnja 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 11/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 24. svibnja 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 10/2018, dostavljen tajnici Kabineta ministrice vanjskih i europskih poslova Rini Eterović Goreta 21. svibnja 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 8/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 25. travnja 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 3/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 10. travnja 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 2-3/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 14. ožujka 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 2-2/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 8. ožujka 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 2/2018, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 16. siječnja 2018.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 22/2017, dostavljen Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse MVEP RH 27. prosinca 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 20/2017, dostavljen glavnoj tajnici MVEP RH Loreti Bertoša-Kušen 14. prosinca 2017.

– Podnesak SDLSN RH, broj: 331/2017, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 4. prosinca 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 12-2/2017, dostavljen tajnici Kabineta ministrice vanjskih i europskih poslova Rini Eterović Goreta 28. studenoga 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 19/2017, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 24. studenoga 2017.

– Podnesak SDLSN RH, broj: 256/17, (vezan uz podnesak Podružnice, broj: 13/2017) dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 9. listopada 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 14/2017, dostavljen elektroničkom poštom Kabinetu ministrice i svim ustrojstvenim jedinicama MVEP RH 6. listopada 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 12/2017, dostavljen potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić 4. rujna 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 11/2017, dostavljen glavnoj tajnici MVEP RH Loreti Bertoša-Kušen 21. lipnja 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 4-2/2017, dostavljen glavnoj tajnici MVEP RH Loreti Bertoša-Kušen 26. svibnja 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 9/2017, dostavljen potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru Davoru Ivi Stieru 25. svibnja 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 8/2017, dostavljen glavnoj tajnici MVEP RH Loreti Bertoša-Kušen 11. travnja 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 7/2017, dostavljen potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru Davoru Ivi Stieru 5. travnja 2017.

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 4/2017, dostavljen Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse MVEP RH 14. ožujka 2017.

Dapače, Tužitelj ne samo da – zastrašuje sindikalnog povjerenika te mu uskraćuje njegovo pravo na sindikalnu borbu i sindikalno djelovanje – već ga otvoreno šikanira i otvoreno ga kažnjava svaki puta kada to bilo čime uzmogne, a razlog tome su upravo predstavke i pritužbe koje u svezi s nezakonitostima i korupcijom u službi vanjskih poslova nadležnima podnosi sindikalni povjerenik, pri čemu je za Tužitelja posebno neugodna ona od 21. svibnja 2019. godine (broj: 8/2019) u kojoj su iznijeti neoborivi dokazi za, protuzakonito, zapošljavanje (2018. godine!) u državnoj službi bez natječaja na ugovor od 4(!) godine, 3 osobe koje prethodno nisu bile državni službenici, na radna mjesta za koja prethodno nije bila objavljena potreba uNarodnim novinama, kako je to propisano zakonom, pri čemu te osobe prije upućivanja na službu u inozemstvo nisu prošle ni zakonom propisanu sigurnosnu provjeru, niti zakonom propisane pripreme u Diplomatskoj akademiji, te su nekima od njih dodijeljena i diplomatska zvanja iznad propisanih okvira u Zakonu o vanjskim poslovima.

Dokazi:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

– Tužba Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-4, od 14. siječnja 2019. [prilog 2]

– Podnesak SDLSN pri MVEP, broj: 8/2019, dostavljen predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću (te na znanje Sigurnosno-obavještajnoj agenciji, Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost, te Ministarstvu uprave), od 21. svibnja 2019. [prilog 3]

– Podnesak SDLSN pri MVEP, broj: 9/2019, dostavljen predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću (te na znanje Ministarstvu uprave), od 31. svibnja 2019. [prilog 4]

– Podnesak SDLSN pri MVEP, broj: 10-1/2019, dostavljen predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, od 12. lipnja 2019. [prilog 5]

 

 

  1. Vezano uz navođenje razloga koji su Tužitelja motivirali za upravo ovakvu tužbu protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-4, od 14. siječnja 2019.), s kojom podnesak Tužitelja od 4. travnja čini organsku cjelinu, posebnu pozornost treba posvetiti činjenici da se Tužitelj želi parničiti iz obijesti, a ne iz zakonske obveze koja bi proizlazila iz neke određene pravne situacije, kako je to u konkretnom slučaju propisano u članku 23. stavku 8. Zakona o upravnim sporovima (-„Tužba mora biti razumljiva i obavezno mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima tužitelj temelji svoj zahtjev“), te kako to podrazumijeva članak 16. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske (- „Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju“).

Jer, formulacije poput one – „od Naslovnog se suda traži da svojom presudom omogući pokretanje i provođenje zakonom propisanog postupka utvrđivanja odgovornosti državnog službenika Davorina Zagorščaka, djelatnika MVEP RH, pred nadležnim Službeničkim sudom, sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima, kako bi se na propisani način utvrdilo krši li Davorin Zagorščak svojim postupanjem, u svojstvu državnog službenika, odredbe Zakona o vanjskim poslovima, Zakona o državnim službenicima i etičkog kodeksa državnih službenika, te samim time utvrdilo postoji li njegova odgovornost za tešku povredu službene dužnosti“ – i to još ojačano takozvanim argumentom da – „jedan od spornih događaja, zbog kojih MVEP RH ima namjeru pokrenuti disciplinski postupak protiv svog djelatnika datira od 30. svibnja 2018. godine, a kako bi se omogućilo pravovremeno upućivanje zahtjeva nadležnom službeničkom sudu, ljubazno molimo za žurnost u postupanju“ (i to bez imalo uvažavanja odredbe članka 23. stavka 8. Zakona o upravnim sporovima), ne svjedoče o drugome doli o nepoštivanju Suda pred kojim je Tužitelj podigao tužbu protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Dakle, Tužitelj otvoreno traži od Upravnog suda u Zagrebu da – „omogući [ne samo] pokretanje [već da omogući] i provođenje zakonom propisanog postupka utvrđivanja odgovornosti državnog službenika“ – čime se od Suda izrijekom zahtjeva i kršenje Zakona o upravnim sporovima kada je u pitanju odredba članka 3. (- „predmet upravnog spora), te kada je u pitanju načelo zakonitosti propisano u članku 5. istoga Zakona (- „U upravnom sporu Sud odlučuje na temelju Ustava i zakona“).

Dokaz:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

Zaključno:

Slijedom svega navedenoga, i to s posebnim naglaskom na činjenicu da Tužitelj kontinuirano šikanira sindikalnog povjerenika, da kontinuirano postupa protivno odredbi članka 90. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike, te da sindikalnog povjerenika kontinuirano zlostavlja na radu (članak 133. Kaznenog zakona), pa čak odobrava i prijetnje smrću koje su neki zaposlenici Ministarstva vanjskih i europskih poslova prethodno javno upućivali sindikalnom povjereniku (i to na izravni poticaj jednog veleposlanika!), te „za kaznu“ sindikalnog povjerenika nezakonito premješta s jednog radnog mjesta na drugo (protivno članku 88. Kolektivnog ugovora), ovdje je posebnu pozornost potrebno posvetiti i podnesku Podružnice SDLSN pri MVEP (broj: 3/2019), dostavljenom osobno ministru unutarnjih poslova dr. sc. Davoru Božinoviću 10. siječnja 2019. godine, te podnesku dostavljenom istom ministru 11. lipnja 2019. godine, uz napomenu kako ni u jednom niti u drugom slučaju nije poštivana obveza iz članka 90. stavka 1. Kolektivnog ugovora.

Dokazi:

– Podnesak Tužitelja, KLASA: UP/I-114-04/18-01/2, URBROJ: 521-GT-01-03-19-6, od 4. travnja 2019. [prilog 1]

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 3/2019, dostavljen ministru unutarnjih poslova dr. sc. Davoru Božinoviću, 10. siječnja 2019. godine [prilog 6]

– Podnesak Podružnice SDLSN pri MVEP, broj: 10-7/2019, dostavljen ministru unutarnjih poslova dr. sc. Davoru Božinoviću, 14. lipnja 2019. godine [prilog 7]

– Požurnica (2) na žalbu sindikalnog povjerenika Davorina Zagorščaka dostavljenu Odboru za državnu službu 6. lipnja 2019. [prilog 8]

– Požurnica (1) na žalbu sindikalnog povjerenika Davorina Zagorščaka u dostavljenu Odboru za državnu službu 4. prosinca 2018. [prilog 9]

– Žalba sindikalnog povjerenika Davorina Zagorščaka na Rješenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA: UP/I-080-04/17-01/1089, URBROJ: 521-GT-01-03-17-1, dostavljena Odboru za državnu službu 29. studenoga 2017. [prilog 10]

– Podnesak sindikalnog povjerenika Davorin Zagorščaka dostavljen 29. studenoga 2017. potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić vezano uz Rješenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA: UP/I-080-04/17-01/1089, URBROJ: 521-GT-01-03-17-1[prilog 11]

– Podnesak SDLSN RH, broj: 331/2017, dostavljen 4. prosinca 2017. potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici Mariji Pejčinović Burić vezano uz Rješenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA: UP/I-080-04/17-01/1089, URBROJ: 521-GT-01-03-17-1[prilog 12]

– Rješenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA: UP/I-080-04/17-01/1089, URBROJ: 521-GT-01-03-17-1, od 16. studenoga 2017. [prilog 13]

Povjerenik SDLSN pri MVEP

Davorin Zagorščak

HOP