Porijeklo imena Ante i sve gluposti predsjedničkog kandidata Dejana Kovača

0
1772

Dejan Kovač, liberalni kandidat za hrvatskog predsjednika, je dokaz da i doktor znanosti može biti neobrazovan i pomalo izgubljen u prostoru i vremenu mada se hvali sa peticama u školovanju. Naime, povezivati hrvatsko narodno ime Ante sa Antom Pavelićem može samo čovjek koji ne poznaje stara hrvatska imena ili onaj koji nikada nije živio u Hrvatskoj. Ante je staro hrvatsko narodno ime koje je nastalo davno prije kršćanstva.
Što se skriva u tom imenu? Najprije prijašnja hrvatska religija koja se zvala ”janača”, što je nastalo od slogovnih riječi – JANA i VAČA.

Otuda riječ ”janjac” ili ”janje” kao simbol rođenja Isusa u kršćanstvu. Pod utjecajem semitskog pisma ”janač” postaje ”ant” jer semitska pisma su bila suglasnička i nisu imala slova za glasove J, V i Č. Pod etnikom ANT često se podrazumijeva etnik ”Slaven”. U hrvatskoj državi Bosni ime Ante se izvorno pojavljuje kao Anta, ali pod utjecajem latinskog i bizantsko grčkog jezika je postalo Anto. Odatle i riječ ”antika” koja ukazuje na prijašnju civilizaciju.
Ako ništa drugo, gospon Kovač je morao barem čuti za prezimena Antič, Antac, Antec ili Ante. Zbog nedostatka slova za glasove J i Č latinskom i bizantsko grčkom pismu, pojavljuju se izvorna imena kao Anti, Anta i Ante, što se slogovno pisalo janača. Pod utjecajem drugog pisma prezime Antec postaje Antej. U ovim prezimenima se skriva ime oca. Nećete me valjda uvjeravati da su prezimena Antič, Antičevič ili Antovič srbijasnka. Ovo su stara hrvatska prezimena nastala pod utjecajem tuđih pisama koja su sačuvala izvornu hrvatsku bit.

 

Nema sumnje da slovo C stoji za glas Č jer tako su glas Č pisali Etrurci i Liburni. U drugom pismu slovo J stoji za hrvatski glas Č. Nedostatak slova za glas V je razlog zašto u čakavici imamo upitne zamjenice ČA i CA. Odatle i zamjenica KAJ. Ove zamjenice su nastale od riječi ČAVA koja je u semitskoj civilizaciji zamijenila iskonsku riječ HARA i umjesto nje počela označavati sunce.

U latinskom pismu slovo C je stalo za glas K pa je naziv Harač, odnosno, Carač postao Saraj i danas imamo prezimena Saračič i Saračevič, ali imamo i prezimena Harič i Harovič, odnosno, Karič, Karač i Karec. Isto tako imamo prezimena Haračič i Karačič. Osmanlijska prezimena su Sarajič i Hajrovič. Ako je riječ ‘harač” označavala Hrvate, onda je jasno kome su Osmanlije nametale visoke poreze u Bosni.
Očito u ovim prezimenima nedostaje glas V koji se izgubio pod utjecajem grčkog i latinskog pisma. Slično je prezime Hrovač pod mađarskom kršćanskom vlašću postalo Kovač namjernim ispuštanjem slova R. Kad su Latini promijenili slovo C u G, prezimena Carič, Carac i Carec postaju Garič, Garac i Garec. U ovim prezimenima preko grčkog pisma glas R je također zamjenjivao semitski glas L.
Gospon Kovač me iznenadio svojom tezom o imenu Ante i zaključujem da nije intelektualac. Tako se ne ponaša intelektualac jer intelektualac promišlja prije nego izusti takvu glupost. Očito, gospon Kovač nema široku naobrazbu koja je utemeljena na intelektualnom liberalizmu, čitanju povijesnih i inih knjiga, iskustvu i promišljanu, a najmanje na diplomi.

Srećko Radović

 

HOP