Nikola Kovačević, nekadašnji direktor INA-e opovrgao HRT-ove ‘stručnjake’ Šterna i Jurčića u svezi INA-e

0
2615

Ne mogu ostati ravnodušan na izrečeno u emisiji HRT-a, na temu svjetske naftne krize u vrijeme virusa, od „, uglednih stručnjaka „ Šterna i Jurčića te dr. Dekanića.

Na masu izrečenog, na temu cijene nafte i igre „ velikih „ te špekulanata nemam posebnog komentara, ali imam na ono najvažnije pitanje voditelja emisije: GDJE JE TU HRVATSKA I ENERGETSKA STRATEGIJA „.

Svi sugovornicu su se složili da mi nemamo utjecaja na formiranje cijene u malom naftnih derivata, jer se cijene formiraju na „ mediteranu „ a i nemamo utjecajnu vlastitu proizvodnju istih, bez obrazloženja zašto je to tako i gdje nam je danas srce INA-e – NAFTAPLIN , za istraživanje i proizvodnju  nafte i plina?!

Nadalje su se usuglasili da je bilo puno Strategija energetskog razvoja, bitnih za energetsku neovisnost naše domovine Hrvatske, ali na žalost „ ostale su mrtvo slovo na papiru „. Istaki su i „ najbolju“ iz 1998. u vrijeme Šternovog upravljanja INA-om. Jednom riječi SRAMOTA. Iz dva osnovna razloga i to:

Sve Strategije u INA-i rađene su na uništavanju osnovne djelatnosti, istraživanje i proizvodnja nafte i plina, prerada i vlastita trgovina naftnim derivatima, a ostale djelatnosti, koje su nosile profit ( udio u bankama, hotelima, marinama … ) su putem Fonda za privatizaciju obezvrijeđene.

S osnovnim ciljem smanjenje vrijednosti kompanije u pripremi za iznalaženje „strateškog partnera „.

Svjedok sam jedne od najboljih Strategija iz 1996. godine, kada je Predsjednik Uprave INA-e bio g. Kojaković , a Predsjednik NO INA-e, pokojni g. Šarinić.

O važnosti iste sam pisao na Vašem Portalu, ali kako naš narod brzo zaboravlja podsjeća;

Tom Strategijom do 2000. godine INA je trebala postati srednje-europska kompanija, sa moderniziranim rafinerijama u Sisku i Rijeci, zajedno sa OMV-om kupiti MOL ( vrijednosti 2,5 puta manje od INA-e ), izgraditi u koncesiji auto-cestu Zagreb – Dubrovnik, zajednička gradnja hotela i marina, zajedno sa poljskom nacionalnom naftnom kompanijom doći do Baltika, aktivirati najveće nalazište nafte u Siriji ( vrijednost preko 20 milijardi US$ ), te izaći na Londonsku burzu. Sve to je prihvatio Predsjednik, pokojni dr. Tuđman, Vlada RH, ali ne i VONS ( g. Pašalić za , a g. Gregurić i ostali klimavci protiv ).

Kao drugi razlog, očekivao sam reakciji dr. Dekanića, koji je 2000. g. u tiskovinama izjavio: Valentić, Gregurić i Štern smanjivali vrijednost INA-e, iz proizvodne kompanije pretvorili ju u trgovačku. A glasa nema u emisiji.

Sve ovo se može još jednom provjeriti na Vašem portalu, snimka emisije OLUJA, savršene domoljubne voditeljice Ozane Bašić, 07.10. 2014. INA PLIJEN RATNIH PROFITERA.

Danas nitko više ne pita tko je vlasnik  INA-nog Skrbničkog računa u Zagrebačkoj banci, onda bez OIB-a a vjerujem i danas.

Za kraju biser Primorsko-goranskog župana izrečen na HTV-u: „ izdržali smo rat pa ćemo i ovu krizu „ ?, zaboravio je da je 1995.godine bilo puno poljoprivrednih kombinata, stočnih farmi, proizvođača i prerađivača hrane a malo uvoza, a „ lokomotiva „ razvoja i obnove bila je INA, sa dnevnim prilivom gotovine od 20-22 milijuna kuna.

Nikola Kovačević

HOP