Tvrtke supruga predsjednice suda završile u stečaju (jedna u kojoj je čak i sutkinja bila suosnivač i direktor), predstečajnu nagodbu odradio je (odobrio) nedavno uhićeni sudac Mihael Kovačić!

0
4515
urednik-Nada Landeka novinar gospodarstva
urednik-Nada Landeka novinar gospodarstva

U modernim demokracijama temeljna svrha Ustava je spriječiti i suzbiti arbitrarnost postupanja državne vlasti. Zaštititi građane pojedince od samovoljnog, kapricioznog, nerazumnog postupanja bilo kojeg tijela državne vlasti.

U osnovi Ustav je kolekcija institucionaliziranih mehanizama koji služe upravo toj svrsi:

– podjela državne vlasti na tri zasebne grane i njihove određene nadležnosti i ovlasti
– načelo kočnica i ravnoteža u odnosima među granama državne
– propisana forma postupaka van koje prestaju ovlasti dane nekom tijelu
– temeljna prava i slobode koje predstavljaju štit prema pretjeranim postupcima tijela državne vlasti, pa tako i sudske
– načelo razmjernosti koje zabranjuje državi one korake koji nisu opravdani javnim dobrom, nisu sposobne ostvariti to dobro ili nisu nužne da bi se ono zaštitilo
– načelo jednakosti pred zakonom koje traži od tijela državne vlasti da različito nepovoljno postupanje prema pojedincu ili skupini kojim odstupa od ustaljenog ili povoljnijeg postupanja koje pruža nekoj drugoj skupini opravda jako uvjerljivim javnim interesom-

No, jedan od temeljnih i najučinkovitijih ustavnih osigurača od arbitrarnog, kapricioznog, samovoljnog postupanja državne vlasti je sloboda izražavanja.

Slobodna javna rasprava bez cenzure i ikakvih prijetnji od strane državne vlasti. Svako tijelo državne vlasti podložno je kritici građana, pa i onoj oštroj ili nepristojnoj. Na kritiku građana dužno je reagirati s poštovanjem prema onima čijem dobru služe kao vlast i argumentirano.

To se posebno odnosi na ona tijela državne vlasti koja uživaju ustavni privilegij nezavisnosti od političkog utjecaja kojem su podložne ostale dvije grane državne vlasti. Nitko tko obnaša vlast nema dozvolu postupati arbitrarno i samovoljno čak ako je ta vlast uživa ustavni privilegij nezavisnosti.

Kod sudske vlasti poštivanje ustavom propisanih ovlasti i postupovnih okvira s jedne strane i kritika javnosti druge strane predstavljaju temeljne oblike demokratske kontrole građana i zaštite od samovolje.

KAD NE ŽELE NIŠTA NAPRAVITI PO PITANJU PRITUŽBI GRAĐANA NA RAD SUDACA, TAD NE GOVORE ISTINU, KAD KAŽU DA NE MOGU NIŠTA NAPRAVITI…..

Članak 75. (NN 67/18) Zakona o sudovima
Ministarstvo pravosuđa od sudova može tražiti izvješća i podatke o radu suda i obavljanju poslova sudske uprave, a u okviru svog djelokruga može obaviti neposredan uvid u rad suda i informacijski sustav u uporabi u sudu, tražiti izvješća o razlozima nepostupanja u pojedinom predmetu, kao i dostavu pojedinog predmeta na uvid te održati zajednički sastanak sa sudovima radi razmatranja pitanja u svezi s njihovim radom i primjenom novih propisa.

Nekako se čovjek bolje osjeća, kad shvati da su i suci samo ljudi. Kao i među ostalom.populacijom, sudaca ima za pamćenje – po dobrom, ili po lošem.

Od nedavno dostupne su javnosti imovinske kartice sudaca…pa tako iz dostupnih podataka proizlazi činjenica da su tvrtke supruga predsjednice jednoga suda završile u stečaju (jedna u kojoj je čak i sutkinja bila suosnivač i direktor), i u predstečajnoj nagodbi, druga… Predstečajnu nagodbu odradio je (odobrio) nedavno uhićeni sudac Mihael Kovačić, javnosti poznatiji po primjeni izreke “Bolje biti pijan nego star”
Suprug predsjednice suda ima gomilu nekretnina, piše u im.kartici da su zarađene i nabavljene sa dobiti iz tvrtke??!!

Dakle, prva tvrtka završila je u stečaju.
Druga tvrtka u predstečajnoj nagodbi u kojoj je uvrđen dug od više stotina tisuća kn prema Ministarstvu financija…sreća je da se u predstečajnoj nagodbi dugovi otpisuju, pa je tako i Porezna otpisala sutkinjinom suprugu cjelokupnu kamatu i 40% glavnice. Nakon toga lakše mu se diše, sigurno…..

Eh, glavni dio priče je da je gospodin suprug prijavio (kao uostalom i u svim drugim predstečajnim nagodbama) najveći iznos potraživanja i time nadglasao sve vjerovnike….a sudac Kovačić je sve potvrdio….

Ostaje samo pitanje, na kojoj to dobiti su zarađene nekretnine?
Valjda upravo na oprostu dugova od Ministarstva financija!
Pa onda se iz toga može zaključiti da je zapravo narod priskrbio nekretnine sutkinji, jer narod sve plaća, pa tako i oproste dugova…..

Čemu služe Zakoni Republike Hrvatske, ako ne da suci po njima sude, a građani da takve zakonite odluke poštuju. Ako nisu zakonite, ne bi smjele proizvoditi nikakav pravni učinak.

Sudske odluke moraju biti utemeljene na Zakonu i Ustavu RH, ako nisu utemeljene na zakonu onda ih može sastaviti i napisati pučkoškolac, a ne sudac nekog suda koji jamči zakonitost postupanja. Nezakonitim postupanjem suca u ime Republike Hrvatske narušava se ugled Republike Hrvatske kako doma tako i u svijetu, a neovlašteno se zadire u privatno vlasništvo.

 

HOP