PEČAT “BANKE” O KOJOJ NEMA NI JEDNE JEDINE INFORMACIJE O POSTOJANJU!?

0
2817

PEČAT “BANKE” O KOJOJ NEMA NI JEDNE JEDINE INFORMACIJE O POSTOJANJU!?

1) Ni u jednoj instituciji, ni na internetu, nema odluke Vlade RH o osnivanju, ni odluke Sabora RH o usvajanju prijedloga Vlade RH
2) U Narodnim novinama, pretragom od 91.do danas, ne postoji ni jedno jedino slovo o istoj
3) Nije evidentirana u sudskom registru
4) Nije evidentirana kod Hrvatske narodne banke
5) Postoji Odluka Vlade RH 02. srpnja 1992.godine o osnivanju HRVATSKE KREDITNE IZVOZNE BANKE, ali ova parainstitucija nema taj naziv, ova se zove HRVATSKA RAZVOJNA I IZVOZNA BANKA
6) Postoji i Odluka Sabora RH o usvajanju Statuta Hrvatske kreditne izvozne banke, na dan 02.srpnja 1992.g.
7) Prema ugovoru o kreditu, ova parainstitucija s fotografije kredit je ugovorila 2.srpnja 1992.g.?

Tko može razriješiti enigmu?

inbound860700528952879552

Uvijek sam se pitala je li u životu dovoljno biti samo sretnik, ili si sretan ako poznaješ ekipu i dobar si sa pravim ljudima na pravom mjestu? Kad si dobar sa predsjednikom suda i nekim sucima, pa i sa referentima z.k. odjela onda ti u jednom danu izdaju dva z.k. uloška različitih brojeva, za istu nekretninu upisanu u dvije različitite katastarske općine, pa istoga dana vlasnik ima dva “čista” vlasnička lista i odlazi u banke po nove kredite?!

Nada Landeka