Hrvatski povjesničari krivotvore hrvatsku antičku i srednjovjekovnu povijest

0
1218

Hrvatski povjesničari krivotvore hrvatsku antičku i srednjovjekovnu povijest isto kao što hrvatski vukovci krivotvore povijest hrvatskog jezika jer su i jedni i drugi lingvistički neobrazovani. Tako sam u SD pročitao tko su Vlahi, odnosno, Vlasi ili Vlaji i ostao zbunjen. Novinar je pisao o rumunjskim Vlahima i izjednačio ih sa Cincarima. Međutim, Cincari su Cigani koji su na Balkan došli prije Osmanlija, najvjerojatnije sa Romanima. Zbog toga oni sebe danas nazivaju Romi

Oni su se izvorno zvali Cavani, što treba čitati Čavani, a ovaj naziv nam pokazuje da Civani ili Cigani kao štovatelji Boga sunca došli u Europi također sa Levanata. Odbacivanjem sufiksa AN i zamjenom glasa Č glasom Š, Čevan i Čivan postaje Ševa i Šiva. Odale nam glagoli ševiti i šivati ako ne po bogu Ševi i Šivi, što znači spajati. Što znači čivša na albanskom? Izvorne riječi su Čavan i Čavač, a od riječi Čavan suglasničkim pisanjem nastaju riječ SUN i SON, a kod Hrvata je dodan sufiks CE zbog semitskog uticaja, a stoji za riječ Čeva.

Rumunjske Vlase možemo u Hrvatskoj i BiH lako prepoznati po prezimenima. Oni su dobili prezimena u Hrvatskoj i BiH po nadimcima i danas su većinom Srbi jer su posrbljeni u Hrvatskoj i BiH preko pravoslavlja. Međutim, i Hrvati su imali svoje Vlahe koji su se izvorno zvali Čavari, odnosno, Avari, ali autor, pored lingvistike, ne razumije ni povijest religije. Međutim. Hrvatski Vlasi nose prezimena po kojima ih prepoznajemo kao hrvatske Vlase.

Ovo nam pokazuje kako je pismo mijenjalo etnike kroz povijest i kako se mijenjao jezik. Zamjenom glasa R glasom L, Čavari postaju Čavali, odnosno, Avali. Odatle i Bog Avela ili Avil koji postaje bog Vela i Vila, te blizanac Abela koji postaje Bel i El. Nema nikakve sumnje da je ta religija bila dvojna i da je slavila Sunce i planet Zemlju kao Boga i Božicu. Zar nije isti nauk u Novom zavjetu?

Uzrok jezičnim promjenama je dolazak Hrvata u Europu sa semitskih prostora nakon što su izgubili svoju državu koja se zvala Aramea, a Semiti su je pokorili i nazvali Elevitia ili Levitia. Ti Hrvati su izgubljeno biblijsko pleme Levi ili Leviti, a poznati su u povijesti kao Libi, dok su Urani Hrvati koji su pobjegli iz Urie ili Mezapotamie. Oni su zajedno poznati u povijest kao Liburni ili Etrurci. Na Bliskom istoku Harvači su postali Harvati.

SREĆKO RADOVIĆ

 HOP