Opasnosti digitalne televizije i pametnih telefona

0
6334

Standard televizijskog emitiranja iz analognog programa  u digitalni nije promijenjen slučajno. .

Analogni TV prijemnici za razliku od digitalnih nemaju matrice koje bi mogle “napasti” gledatelja ispred TV-a .

Napadi se naime sastoje u emitiranju  skrivenog signala frekvencije od 0, 1Hz do 15 Hz .
Ovo je frekvencija na kojoj radi ljudski mozak .

Manipuliranje  živčanim sistemom subjekta pulsirajućim slikama . Pulsiranje može biti ometeno u programskom materijalu i prekriveno modulacijom video toka .

Ali čitava ta subliminalna modifikacija ponašanja putem TV-a /računala , opisana je u američkim patentima .

Ono što je naročito interesantno; da sve protiv nas rade ili za što se sve koriste pametni telefoni :

glasovna i identifikacija lica vlasnika …
– konstantno pračenje aktivnosti nosioca čak i kada je kamera isključena …
– konstantno prisluškivanje vlasnika , snimanje svih njegovih razgovora i kada je kamera isključena , pa i kada se baterije uklone …

– kreiranje psiholoških profila vlasnika , njegovih najbližih , prijatelja i poznanika … kreiranje mreže njegovih osobnih , društvenih i profesionalnih obaveza …
– registriranje seksualnih sklonosti i njegovih seksualnih kontakata …
– procjena svijesti i inteligencije nosioca , registriranje njegovih strasti i interesa , političkih stavova i nivoa profesionalnog znanja …
– snimanje kupovine korištenjem odgovarajućih aplikacija …
– procjena zdravlja nosioca kroz analizu glasa , mimiku lica , aktivnosti i sadržaj razgovora …
– snimanje posjeta nosioca ; klinikama , javnim mjestima , koncertima …

I uz sve to napada organizam vlasnika , njegov nervni sistem , organe …

Signal koji prima pametni telefon može se pojačati do 10 000 puta uzrokujući paralizu , srčani udar i slično..
Svi podaci se prikupljaju proširenim antenskim sistemom telefona i TV-a , pohranjuju i u konačnici prosljeđuju centrima u Velikoj Britaniji , SAD-u , Izraelu i Njemačkoj .
A.S. PROFIL

HOP

HOP na Telegramu

https://t.me/hopportal