Iliri su bili Harvači sa Levanta koje su pokorili semitski Feničani

0
1001

Ne postoje mitovi o narodima kako sukob između Srba i Albanaca prikazuje novinar Ljubičić (SD. 12. studenoga, 2022.). Postoje legende o narodima, a izmišljaju ih narodi bez povijesti i bez baštine. Postoji izvorni jezik, etimologija i onomastika koje te izmišljotine anuliraju. Međutim, to nikada neće razumjeti dogmatske neznalice jer oni stalno žive od izmišljene dogme. Postoje mitovi o ljudima koji poprimaju božanske odlike. O Marku Kraljeviću ne postoji mit nego legenda jer u njegovim djelima nema ništa božansko ili nadljudsko.

Da bi dočarali pravu sliku o današnjim narodima, moramo se vratiti u antičku povijest, a nju najbolje možemo razumjeti preko starog hrvatskog jezika koji lingvisti danas nazivaju sanskrit. Isto tako moramo razumjeti da današnji narodi na različitim jezicima zovu drukčije zahvaljujući starim pismima i novim pravopisima. Etnik Srb se prvi put pojavljuje 1799. godine, a etnik Albanac se pojavljuje pod Osmalijama.

Međutim, novinar spominje Ilire, ali ne objašnjava tko je izvorno bio taj narod. Naime, Iliri su bili Harvači sa Levanta koje su pokorili semitski Feničani, a ranije su bili poznati na grčkom jeziku kao Liburni, dakle, Libi i Uriani. To su semitski nazivi za Harvače ili Harvate koji su na Balkan došli sa Levanta. Oni su prvi počeli vraćati u Europu pred 12 milenija kad je započelo otapanje leda u Europi.

Stari Grci su bili poznati kao Eleni jer semitsko pismo nije imalo slova za glasove H, V i Č, a slovo R su zamijenili slovom L. Novi doseljenici na taj hrvatski prostor su bili poznati kao Feničani i oni su kao trgovci Hrvatima nametnuli semitsko pismo. Unatoč svemu, etnik Harvač ostao je kod grčkih filozofa, pisaca i pjesnika kao korijen u prezimenima, a to je naziv ARIS. Hrvati su još bili poznati kao Argi, dakle, Arči.

U Bibliji često spominje Aramea i aramejski jezik, ali ne znamo da je to bilo velika hrvatska carevina, a to nam danas otkrivaju nazivi naroda na tim prostorima kao: Armenci, Kurdi, Iračani i Arapi jer ovi etnici su izvedenica od etnika Harvač.  Od etnika Harvač je semitskim čitanjem  nastao i etnik EBRE, dakle, Hebrej ili Jevrej.

Aramea nakon pobjede Semita je postala Elevitia, čije pučanstvo je nazvano Eleviti, a biblijski je poznato kao izgubljeno pleme Levi ili Leviti. Odatle i njihov bog El ili Abel koje su Hrvati zvali Avel koji je postao Avil, dakle, Čavela ili Čavelah. Avel je bio Bog stočara, ratara, zanatlija i trgovca, a Harvač je bio bog vladara, učitelja, svećenika i časnika, dakle, intelektualaca. Nažalost, hrvatski komunistički intelektualci su protiv prvog bijelog polja na hrvatskom grbu jer ne znaju da je on simbol Sunca, a crveno ili crno polje je simbol planeta Zemlje. Ima na grbu i tajna koju nije otkrila današnja znanost, posebice genetika i kvantna mehanika.

Srbi i Albanci su nekad bili dio harvačkog ili hrvatskog naroda. Te Hrvate Rim je nazvao Dalmati ili Delmati, a po njima Dalmacija dobiva ime. Oni su bili dio Dioklecijanove Dalmacije koja je još ranije bila poznata kod Rimljana kao Cervena, dakle, Carevina ili Krajina. Krajina se prostirala na zapadu od Labina, na sjeveru do rijeke Save, na istoku do rijeke Morave i na jugoistoku do Drača u Albaniji. Međutim, albanski povjesničari posvajaju cijeli taj prostor kao albanski jer na njemu su navodno živjeli Albani ne znajući da je Albani semitska inačica naziva Arvani, dakle, Harvačani.

Krajina je postojala sve da propasti Bizanta. Tada Bizant gubi teritorij na obje obale Jadrana, a Krajina gubi teritorij između rijeke Morave i Drine kojim su zavladali Bugari zajedno sa Raškom. Kao nasljednik Bizanta se pojavila Venecija koja je htjela zavladati Krajinom. Njih su Hrvati nazvali Mleci sa značenjem divljaci jer su htjeli osvojiti njihove bizantske gradove. Veneci su bili Hrvati, dakle, Cer-venci, a Hrvatima na obje obale Jadrana kršćanstvo je nametnuo Bizant. Odakle nam ime Venci?

Nakon raskola na prostoru Raške, Dukle i obalnog prostora do Drača u Albaniji nastaje nova Crvena Hrvatska. Tada kao narod ne postoje Albanci koji su još poznati kao Arbanasi i Arnauti. Albanci su danas mješavina rumunjskih Vlaha – stočara i autohtonih Hrvata. Albanci kao narod pojavljuju se za vrijeme Osmanlija. Sjeverna Albanija je većinom bila katolička od 879. godine kao dio Branimirove Krajine, a islam su im nametnuli Osmanlije. Zbog Osmanlija Grci su izgubili dio Epira koji je također islamiziran.

Ovdje treba naglasiti da su Hrvati sve do 879. godine bili vazali Bizanta i da su bili pravoslavci. Te iste godine hrvatski knez Branimir se priklonio Rimu i Krajina je postala vazal Rima. Neki Hrvati su prihvatili latinsku liturgiju, a neki su zadržali grčku, ali jedni i drugi su bili Hrvati i koristili su iste objekte za svoje kršćanske rituale. Danas nam na to ukazuju toponimi Islam Latinski i Islam Grčki. Hrvati sa grčkom liturgijom su bili poznati kao unijati, a to su današnji grkokatolici. Ti unijati ili grkokatolici su u Hrvatskoj i BiH prisilno postali Srbi nakon osnivanja kraljevine Jugoslavije premda su oni priznavali Papu.

Poznato je da su Romani Hrvate zvali Cerveni, a nametanjem kršćanstva, oni su postali Cervi. Odatle i etnik Servi koje Bizant naziva Serbi jer nije imao slova za glas V. Dakle, naziv Serb je u Bizantu označavao Hrvate, a nikad današnje Srbe jer tada nisu ni postojali. To je razlog zašto despot Dušan Silni koji je bio Hrvat po srbijanskoj legendi sebe nazvao Srbom. Naime, postoji razlika između naziva Srb i Srbin.

Tada ne postoje ni Srbi ni Albanci kao narod. Prostor između rijeka Morave i Drine dolazi 924. godine  pod jurisdikcija Bugara i ohridska arhiepiskopija osniva episkopiju u Peći u Raškoj. To je razlog zašto je liturgija pećke episkopije napisana bugarskim jezikom. Nakon opsade Carigrada sa Osmanlijama, bugarska carevina se morala braniti, a to je iskoristio raški despot Dušan Silni koji osvaja istočnu Hercegovinu i Duklu, dio Albanije i Makedonije i sebe naziva Srb jer taj naziv je u Bizantu označavao Hrvate. Na temelju naziva Dukla, Dioklecijan dobiva prezime, što nam otkriva njegovo dukljansko porijeklo. Dukla kod Zadra se pojavljuje kao Diklo.

Na koncu zaključujem da su Albanci bili poznati kao Iliri uz velik broj Hrvata i Crnogoraca, a postali su Albanci pod Osmanlijama. Kao kršćani su se zvali Arvani i Arnauti. No, Srbi  kao narod nisu nikad postojali prije 1799. godine, a uz Slovence su jedan od najmlađih naroda na Balkanu. Jedino mlađi od njih su tek uskrsli Bošnjaci. Korijen u riječi Balkan je valah ili valak, dakle, Vlah.

Srećko Radović

HOP

HOP na Telegramu

https://t.me/hopportal