Tko to prisvaja kralja Tvrtka?

0
2250

Pitanje je bilo ako je bosanski kralj Tvrtko bio Hrvat, a na to pitanje su pokušali odgovoriti novinari JL Robert Bajruši i novinar SD Miroslav Landeka uz pomoć sveučilišnih profesora povijesti Nevena Budaka, odnosno, Mladena Aničića. Međutim, svi imaju drukčiji pristup povijesti nakon izjave Milorada Dodika. Naime, povijest su uvijek pisali pobjednici i uvijek su ju krivotvorili. Zbog toga danas imamo toliko kontradikcija u srednjovjekovnoj i antičkoj povijesti Hrvatske.

Međutim jedini način da otkrijemo povijesnu istinu jest uz pomoć etimologije i onomastike, a da bi to ostvarili moramo poznavati semitska, grčka i latinska pisma, a nadasve dvoslogovni sanskrit, jer oni kao Semiti nisu imali sve sanskritske suglasnike koje su najviše zamjenjivali današnjim vokalima, a kasnije i nekim drugim suglasnicima.

Ni jedan od njih nije spomenuo kako, od koje prijašnje države i kada je nastala država Bosna, a bez toga se ne može razumjeti povijest srednjovjekovne Bosne, osim što je zemljopisno vidljivo da je bila dio povijesne Hrvatske koja se zvala Krajina. Poznato je također da je pučanstvo sebe zvalo Hrvaćani, dakle, Hrvati jani, a to nam otkriva njihovu prijašnju religiju.

Krajina ili Cervena se prostirala od Labina u Istri sve do rijeke Morave u današnjoj Srbiji i do Drača u Albaniji do 924. godine. Isto tako je prostor između Drine i Morave zajedno sa Raškom pripojen Bugarskoj. Liturgija pećke Episkopije je napisana bugarskim jezikom i pismom jer tada nisu postojali ni Srbi ni srbski jezik.

Prije nego se vratim na Bosnu, moram ukazati kako su Hrvate zvali Sari Grci i kako su ih zvali Romani. Stari Grci su ih zvali Arisi i Argi, a Romani Cerveni ili Erveni. Naime, tako su Romani zvali Etrurce, a oni su sebe zvali Aras-eni, odnosno, Ras-eni. Dakle, u doba romanskog Imperija, Romani su Crno more zvali Cerveno jer naziv Cerven je označavao Harvače na romanskom jeziku.

To znači da su njegovim obalama živjeli Cerveni, dakle, Harvači. Oni su došli na to more sa semitskih prostora – Mezapotamije, Elevitije i Egipta i sa Cervenog ili Crnog mora su se naselili brodovima na Jadran i sjevernu Italiju sve do Alpi, te otoke Sardiniju i Korziku, najviše preko Crvenog, odnosno, Crnog mora koje su stari Grci zvali Pontus. Međutim, Hrvati su već tada živjeli na cijelom prostoru današnjeg Balkana.

Etnik Harvač ili Harvat je nastao od riječi haravača, a to je u prošlosti bio jezik i religija današnjih Harvača ili Hrvata. Nažalost, taj jezik se danas naziva sanskrit. To je bila dvojna religija koja je slavila Sunce i planet Zemlju. Dakle, Sunce se zvalo HARA, a planet Zemlja VAČA. U njoj je Sunce simboliziralo muško, a Zemlja žensko. Spajanjem ove dvije riječ nastaje riječ Haravača koja je značila BOG nebeskog prostora.

Nakon toga pojavom Semita, Sunce je postalo ČAVA, što je nastalo semitskim čitanjem riječi VAČA, a to je semitski Jahva ili JHVH, dakle. Yehovah. Danas se sunce naziva SUN, ZONNE, i SUN-CE, a jedino su Romani zadržali naziv SOLE, što se na romanskom jeziku Etrurci pisali COLA, a izvedeno je od naziva HARA. Romani su ČAVE pisali AVE. AVE je postao pozdrav romanske vojne elite.

Bosna je nastala od priznate hrvatske države koja se povijesno zvala Krajina, a Romani su je ranije zvali Cervena. Odatle naziv carevina, a odatle i naziv Krajina. Nema nikakve sumnje da je Krajina bila hrvatska država koja je bila vazal Bizanta sve do kneza Branimira koga je priznao 879. godine rimski Papa. Očito, Hrvatima je u Krajini kršćanstvo nametnuo Bizant jer Krajina je bila njegov vazal sve do 879. godine.

Rimski kršćani su tada Hrvate nazvali Cervi, ispuštajući sufiks EN koji je stao za riječ JANA koja je označavala rođenje. Na temelju ovoga možemo zaključiti da su Hrvati vjerovali u reinkarnaciju, a to nije bilo poželjno jer se reinkarnirao samo Isus koji je uskrsnuo. Isus je govorio aramejski i nije mogao biti Hebrej. Štoviše, Hebreji nisu vjerovali u uskrsnuće i tu je nastao sukob.

Bosna je dobila ime po rijeci Bosni. Stari Grci su je zvali BASANA, a Hrvati prije njih VASANA. Odatle nam Bog VIŠNI koje su latinski kršćani nazvali HOSANA. Po Višniu dobiva ime otok Vis, a pučanstvo se zvalo Višani. Grci su ga zvali Issa jer nisu imali slovo V. Slično je bog sunca ČAVA postao ŠIVA, a odatle i toponim Šib-enik. Međutim, neki onomastičari vjeruju da je Šibemik dobio ime po nekoj šibi. Ovo sam naveo samo da bih pokazao da je još za vrijeme kralja Krešimira bila prisutna sjećanja Hrvata na prijašnju religiju.

Dakle, kako i kada je nastala država Bosna? Poznato je da su Hrvati za kralja izabrali Petra Svačića ili Snačića, a ja bih ga radije nazvao Petar Savač ili Šokac. On se suprostvaljao uniji sa Mađarskom i poginuo je borbi sa Mađarima 1097. godine, a već 1102. godine je potpisan Pacta Conventa i počele su podjele među Hrvatima. Vrhunac se dogodio nakon kršćanskog raskola.

Tada se Hrvati priklanjaju bizantskoj religiji, odriču se glagoljice koju zamjenjuju sa njihovom novonastalom ćirilicom koje postaje kasnije pismo pravoslavnih Slavena. Za zamjenu glagoljice ćirilicom postoje mnogi dokazi. Naime, bosanski Hrvati su grčkom pismu dodali glagoljička slova koje grčko pismo nije imalo i izbacili neka grčka slova. U početku su glas V pisali kvadratićem. Nigdje se ne spominju Srbi u Bosni jer naziv Srb je bio bizantski naziv za Hrvate. Dakle, bosanski Hrvati su tvorci slavenske ćirilice, a zbog nedostatka glagoljičkih slova u grčkom pismu prezimena završavaju na OV ili EV. Pogledajmo sve slavenske toponime i horonime. Nisu li to iskrivljena inačice naziva Haravača?

Nakon Branimira u Bosni su živjeli Hrvati koji su prihvatili katoličku vjeru, ali su mnogi zadržali bizantsku liturgiju i bili su poznati kao unijati. Nastankom Jugoslavije i nastankom SPC na cijelom jugoslavenskom teritoriju, unijati postaju pravoslavci. Hrvatski pravoslavci su prebjezi unijati nakon što su Bosnom zavladali Osmanlije. Svi Bošnjaci su bili katolici, čakavci i ikavci, a to nam potvrđuju gradišćanski Hrvati. Prezime Bošnjak je katoličko. Dakle, pod Osmanlijama svi katolici su nazvani Bošnjaci. Nažalost, taj naziv su prihvatili muslimanski funadmentalisti, a jedini razlog je što su htjeli od dijela Bosne stvoriti svoju državu koja bi se zvala Bosna.

Na koncu moram zaključiti da je kralj Tvrtko bio Hrvat i katolik. Njega ne mogu posvajati ni pravoslavni Srbi ni islamski Bošnjaci. Hrvati nisu smjeli dozvoliti da muslimani mogu koristiti naziv Bošnjaci jer Bošnjaci su bili Hrvati katolici za vrijeme osmanlijske okupacije. Zar nešto slično nisu tražili Grci od Makedonaca?

Srećko Radović

HOP na Telegramu

https://t.me/hopportal