MODIFIKACIJA VREMENA U HRVATSKOJ

0
262

MODIFIKACIJA VREMENA U RH

Ovaj tekst je nastavak prvog objavljenog teksta o ukidanju OT u RH od 23.1.2023.godine, a trebao bi prikazati hrvatskom narodu u najkraćim crtama da je OT kao dio umjetnog djelovanja na vrijeme znanstveno utemeljena grana primjenjene meteorologije koju je 1946. godine pokrenuo dobitnik Nobelove nagrade za kemiju dr. Irving Langmuir. Tuča predstavlja značajnu ekonomsku pojavu u RH.

Sudeći prema trendu promjena klimatskih obilježja, u budućnosti se mogu očekivati sve intenzivnije i češće tučonosne nepogode. Aktivna OT potpomaže uravnoteženju i sačuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje, pogotovo u narednom periodu kada se očekuje nestašica hrane. Obrana djeluje na čitavom branjenom području (od Sutle do Dunava, između Save i Drave), na 26.800 kvadratnih km, a ne samo na poljoprivrednim površinama, te se njenim korištenjem smanjuju štete i na imovini. OT u RH stručna je djelatnost koja prati najsuvremenija svjetska dostignuća u ovoj oblasti, a posebno američki ASCE standard za operativno provođenje obrane.
Rezultati istraživanja učinkovitosti u RH statistički dokazuju smanjenje broja dana s tučom na branjenom području. Iz toga je izveden ekonomski rezultat cost/benefit (omjer troška i koristi) 1:20, odnosno na jednu Kunu (račun je rađen, dok je ona bila naša valuta) opravdano se očekuje smanjenje šteta od 20 Kuna.

Zakon o OT nije ukinut, na Saborskom odboru za poljoprivredu 6.10.2022. koju vodi saborska zastupnica Marijana Petir su donešeni slijedeći zaključci:

Zagreb – Odbor za poljoprivredu održao je u četvrtak tematsku sjednicu o potrebi i/ili opravdanosti korištenja sustava protugradne obrane u Hrvatskoj i načinima prevencije šteta na poljoprivrednim usjevima i poljoprivrednim gospodarstvima koje su prouzročene prirodnim nepogodama.Više od dvadeset godina bavimo se raspravama o učinkovitosti sustava obrane od tuče, a da nitko do sada nije stavio u odnos stvarno nastalu štetu od tuče i isplaćena financijska sredstva za saniranje šteta ili ponudio način za kreiranje boljeg i učinkovitijeg sustava obrane od tuče, istaknula je predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, te upozorila da je učinkovit sustav obrane od tuče važan ne samo zbog poljoprivrednika, već i zbog ljudi koji žive na tučom pogođenim područjima i njihove imovine.

Povod ovoj raspravi sve su češće elementarne nepogode koje pogađaju poljoprivrednike, a koji smatraju da obimu šteta doprinosi i neprovođenje Zakona o obrani od tuče. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Hrvatske zajednice županija u raspravi su podsjetili na „stručno stajalište DHMZ-a“ prema kojemu učinkovitost operativne obrane od tuče nema znanstveno utemeljenje, što je prema njihovim riječima i bilo povod za razmatranje prijedloga za stavljanje izvan snage Zakona o obrani od tuče. Kako je rečeno, ovaj prijedlog je prošao javno savjetovanje i u pripremi je njegovo upućivanja u proceduru usvajanja. Sudionici rasprave istaknuli su i kako bi fokus zaštite od tuče trebao biti u kvalitetnijoj prevenciji nastanka šteta, upravljanju rizicima i osiguranju poljoprivrednih kultura, te postavljanju zaštitnih mreža, a nakon pojave tuče u obnovi poljoprivrednih potencijala.
Nadalje, s namjerom ublažavanja nastalih šteta od tuče i drugih elementarnih nepogoda, u navedenim preporukama pozivaju se nadležna državna tijela na planiranje adekvatnih iznosa sredstava za pokriće šteta u poljoprivredi, čime bi se, kako se navodi u preporukama osigurala promptna dostupnost ovih sredstava krajnjim korisnicima nakon nastanka štete i zagarantirao nastavak poljoprivredne proizvodnje. Također, nadležna tijela se pozivaju na uspostavu učinkovitog modela procjene šteta od tuče i osiguranja pravednog obeštećenja za poljoprivrednike.
No, do današnjeg dana prevladava tišina između Ministarstva poljoprivrede, Ministarstava gospodarstva i održivog razvoja, te DHMZ-a kao nosioca OT, a sezona tučoopasnih oluja se približava, jer 1. svibnja bi trebala početi aktivna sezona OT, sredstva djelovanja se ne nabavljaju (potrebni su javni natječaji), a sami znate koliko oni traju. Tu su još i pripadajuća oprema, rezervni dijelovi, ispravna vozila za prevoz eksplozivnih i zapaljivih tvari i sve što ide uz to.
Proračun za 2023. godinu predviđa za OT samo oko 500.000 eura uz dana obrazloženja !! (sa DHMZ stranice pod nazivom proračun (http://meteo.hr/o_nama.php?section=naslovnica&param=proracun)

Screenshot_20230301-082203_Microsoft 365 (Office)

Temeljem zaključaka sa sastanka održanog 29. rujna 2020. godine u Ministarstvu poljoprivrede usuglašen je stav svih sudionika sastanka o potrebi ukidanja postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/01 i 55/07). Dogovoreno je i da će Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za nadzor nad provedbom ovog Zakona, pokrenuti proceduru donošenja zakona o ukidanju zakona o sustavu obrane od tuče (KLASA: 130-03/20-01/49; URBROJ: 525-07/0163-20-6 od 30. listopada 2020.).

S obzirom na još uvijek neriješen status postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/01 i 55/07) planirana sredstva odnose se na nužno održavanje operativne aktivnosti obrane od tuče od kojih se 13% odnosi na održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara, a 54% na propisno zbrinjavanje infrastrukture (lansirne i generatorske postaje, ostatak raketa i otopine reagensa srebrnog jodida). Preostala sredstva (33%) odnose na službena putovanja, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, sitan inventar, te uredsku opremu i namještaj.

Primjedbe na tekst proračuna:

U zakonskim osnovama manjka još i Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče, a nije istina da su na navedenom sastanku od 29. rujna 2020. godine svi sudionici bili za ukidanje sustava OT, nego većina njih. Po svemu sudeći DHMZ očekuje ukidanje zakona o OT !!

E-savjetovanje-link: (https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760)
je održano o drugoj polovici mjeseca siječnja 2021. godine, a 16.2.2021. godine na temelju odgovora Ureda za zakonodavstvo RH je „poništeno“ i vraćeno na doradu zbog više nedostataka (sve stoji u prvom članku, da se ne ponavljam) , a drugo nije održano, tako da ne stoji u zapisniku Odbora za poljoprivredu da je prijedlog prošao javno savjetovanje (podcrtano). I ŠTO ĆEMO SAD? Činjenica je da DHMZ već 4 godine radi nezakonito u sprovođenju obrane od tuče, a Ministarstvo poljoprivrede ne provodi nadzor nad provođenjem tog zakona. Tko je zato kriv?

HINA 28.studenog 2022.godine objavljuje – Ministrica Vučković: „OPG-ovima za štetu od tuče isplaćeno je oko 35,5 milijuna kuna“. To se odnosi na štete od tuče u 2022. godini za sve županije, a procjena za najjače oštećene Varaždinsku i Međimursku županiju je iznosila desetak puta više od isplaćene (njima je isplaćeno 10,5 milijuna). U zadnjih desetak godina (od 2009. do 2018.) obrana od tuče je koštala godišnje 16,5 milijuna kuna, pa sad uporedite isplaćenu štetu (koja nije po procijenjenoj vrijednosti, znači trebala je biti puno veća) sa troškom OT.
Saborska zastupnica Marijana Petir tvrdi za N1 da nije točno da su se europske zemlje tog sustava u potpunosti odrekle, pa misli da treba čuti mišljenja stručnjaka i vidjeti iskustva drugih kako bi se zaštitilo i poljoprivrednike i njihove usjeve.

Inače ranije predočeni zapisnik sa zaključcima sa sastanka Odbora za poljoprivredu je predan sa ostalim tekstom u štampu za Meteorološki i hidrološki bilten DHMZ-a za mjesec listopad 2022. godine, pod naslovom godišnjeg izvještaja o radu OT u 2022.godini. Tog dijela nema u tom izvješću, pa je i to dokaz kako se ravnateljstvo Zavoda boji istine i cenzuriraju već drugu godinu one podatke koje ih pogađaju u bit problema.
Gospodarski list od 26.4.2021. između ostalo donosi tekst e-maila direktora Mađarske NEFELE Istvana Husara (iza dijela teksta je link)

Premda se godinama provlačila teza kako su obranu od tuče ukinule i druge zemlje, iz većine europskih zemalja to demantiraju. Direktor udruge Nefela za obranu od tuče na području južne Mađarske, Istvan Husar potvrdio je kako je Ministarstvo poljoprivrede potaknuto dugogodišnjim pozitivnim rezultatima odlučilo ponovno uspostaviti državni sustav OT i pokriti cijeli svoj teritorij prizemnim generatorima za obranu od tuče. U e-mailu koji nam je poslao kolega Husar iz Mađarske (direktor udruge Nefela za OT na području južne Mađarske) vidljivo je da je Republika Mađarska odlučila ponovno uspostaviti državni sustav OT i pokriti cijeli svoj teritorij prizemnim generatorima za OT. Do prije dvije godine OT je postojala samo u rečenoj južnoj Mađarskoj, ali su iz Ministarstva poljoprivrede, potaknuti pozitivnim dugogodišnjim rezultatima NEFELE, odlučili proširiti sustav na cijelu zemlju, što znači da je to državni projekat od velike važnosti (dio sredstava je iz EU).
U Francuskoj postoji obrana od tuče prizemnim generatorima već gotovo 70 godina. Po riječima direktorice organizacije ANELFA za obranu od tuče Claude Berthet, nema naznaka da bi se sustav ukinuo ili smanjilo branjeno područje. Upravo suprotno, branjeni departmani su i dalje zainteresirani za sustav i financiraju ga. Uz to stalno se pojavljuju nova područja sa zahtjevom uvođenja obrane od tuče i na njihovom području.

-Do sada se nije dogodilo u svih sedamdesetak godina da je netko postavio zahtjev ukidanja sustava OT na pojedinom području, istaknula je francuska direktorica.
Rumunjska do 1990. godine nije imala sustav OT, no nakon toga su odlučili, preko Ministarstva poljoprivrede, uvesti OT na područjima od interesa, tj. tamo gdje postoji vrijedna poljoprivredna proizvodnja, i tamo gdje tuča pričinja znatne štete. Sustav se godišnje financira iznosom oko 20 milijuna eura, a temelji se na raketama rumunjske proizvodnje. Za sada imaju operativna tri branjena područja (početak rada 2015. godine), a u izgradnji su još tri, te pripreme za još nekoliko. Njihova je delegacija posjetila RH i izrazila zainteresovanost za OT prizemnim generatorima kakvi se koriste kod nas.
U Bugarskoj se obrana od tuče također provodi već više desetljeća, temelji se na raketnom sustavu. Ne postoje planovi gašenja ili smanivanja sustava. U Španjolskoj se OT provodi na nekoliko područja, prizemnim generatorima, i po riječima prof. Sancheza nema govora o ukidanju, tj. slično kao i u Francuskoj, gdje je intencija na širenju sustava. U Sloveniji se provodi OT avionima na širem području Maribora. Godišnji troškovi su cca 250.000 eura. Financiraju se dijelom iz lokalne samouprave, a dijelom iz Ministarstva poljoprivrede.

Austrija, Njemačka i Grčka provode obranu od tuče na pojedinim područjima upotrebom aviona. Avion nosi piro patrone i avio generator, te se tako zasijavaju tučoopasni oblaci.

DO SADA SPOMENUTE ZEMLJE SU ČLANICE EUROPSKE UNIJE, I NITI U JEDNOM SE NE SPOMINJE UKIDANJE ILI SMANJENJE SUSTAVA. UPRAVO OBRNUTO, JAČANJE I PROŠIRENJE, TAKO DA NE STOJI TEZA DA SE SUSTAVI OT U EU, PA I U SVIJETU GASE.
Pored zemalja Europske Unije, OT se provodi u nizu zemalja u kojima postoji vrijedna poljoprivredna proizvodnja, tj. gdje tuča pričinjava znatne štete. Te zemlje su Belgija, BiH, Italija, Makedonija, Moldavija, Nizozemska, Portugal, Rusija, Srbija, Ukrajina, Švicarska, Kina, Argentina, Kanada, SAD i još neke druge. Popis možda nije kompletan s obzirom da se stalno pojavljuju nove informacije o novim sustavima OT.
–Zajednička poljoprivredna politika cijele Europe je da gospodarstva budu održiva, pa se tako vodi računa da proizvođači hrane budu zaštićeni. Stoga je EU izdvojila 16 milijuna eura za pojačanje i proširivanje obrane od tuče. Kad se u Austriji dogodi takva elementarna nepogoda, nitko se ne uzrujava. Možda im šteta nije isplaćena u sto postotnom iznosu, ali nisu ostavljeni “na cjedilu”. Mi u takvim slučajevima ostajemo bez cjelogodišnjeg dohotka koji je ionako među najnižima u Europi- ističe Stjepan Zorić potpredsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

https://gospodarski.hr/rubrike/ostalo/kud-plovi-ruzinavi-brod-obrane-od-tuce/
Podnaslovi teksta govore sve o OT, osiguranju usjeva i trošenju eura iz EU fondova na neke druge stvari (projekat METMONIC ima u planu postavljanje oko 450 automatskih meteoroloških postaja na području RH, ja ih još uvijek ne vidim da su postavljene, osim jedino novih radarskih sustava (indirektno zahvaljući OT koja je jedina u prošlosti koristila za ono vrijeme radare namjenjene samoj djelatnosti) na Jadranu, Gradištu i Bilogori, a na Puntijarki je nešto „zapelo“, valjda se čekao snijeg da se radovi ne mogu dovršiti.
Podnaslovi sami za sebe govore:
Europske zemlje ne ukidaju već proširuju sustave obrane od tuče
Skupe police osiguranja ne pokrivaju osigurano?
Razlog ukidanju obrane od tuče neučinkovitost ili nedostatak novca ?
Za modernizaciju motriteljske mreže DHMZ-u 45 milijuna eura iz EU fondova
No, do prije dvije godine, Državni hidrometeorološki zavod trebao je projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC već završiti. Ukupna vrijednost ovog projekta je 343.914.506,50 HRK, odnosno 45.251.908,75 EUR. Financiranje projekta je ostvareno putem EU fondova (Europski fond za regionalni razvoj 85 % vrijednosti projekta) i uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15 % ukupne vrijednosti projekta).

Voditeljica projekta METMONIC dr. sc. Nataša Strelec Mahović (kasnije postaje mr. sc. Stjepan Ivatek-Šahdan) istaknula je kako će se tim projektom, koji će se provoditi do kraja rujna 2021(1.10.2017. početak projekta, a novi rok završetka je 30. 6. 2023.godina), modernizirati cijela meteorološka motriteljska mreža u Hrvatskoj. Uspostavit će se 450 novih automatskih meteoroloških mjernih postaja radi pravodobnih upozorenja na opasne meteorološke pojave, a i prognoze vremena bit će točnije i preciznije, osobito kratkoročne, naglasila je Mahović, te dodala kako će projekt značajno pridonijeti i razvoju ljudskih, tehničkih i znanstvenih kapaciteta, međunarodnoj razmjeni informacija kao i razvoju proizvoda prilagođenih korisnicima. Objavljeno na stranicama DHMZ-a.
Moje je pitanje samo jedno, kako i na koji način će te automatske postaje (tu nema motritelja) pravodobno upozoriti na opasne meteorološke pojave?

Svrha projekta je osuvremenjavanje opreme i uređaja prizemnih meteoroloških postaja, te postavljanje novih meteoroloških radarskih sustava. Oni bi pokrivali cijelo područje Hrvatske, a svrha je i uspostava sustava meteoroloških-oceanografskih plutača koji će davati bolje i kvalitetnije informacije.
No, nije li se u sklopu europskog projekta moglo poraditi i na obrani od tuče? Jednostavno je to pitanje koje se nameće samo po sebi. Što će ratarima, kao i ostalim građanima samo izviješće o vremenskoj nepogodi, ako ne mogu zaštititi sebe i svoju imovinu.

Moj sličan komentar je i sa seizmolozima koji za sad mogu samo konstatirati da se zemljotres dogodio, mjesto, vrijeme i njegovu jačinu, dok njihova predviđanja su još u povojima, bez ikakvih loših namjera za njihovu predanu djelatnost, ali postoji velika sličnost.
– Posljedice su dalekosežnije i neće ih osjetiti samo oni vezani uz poljoprivrednu proizvodnju već i druge djelatnosti i građani. Kako ćete zaštiti svoje vozilo ili kuće? Prebacivanjem mreže preko njih? U tom i je poanta da se djeluje preventivno i razbiju oblaci kako bi led bio što sitniji. Na odgovor o učinkovitosti nećemo dugo čekati. On će uskoro doći i iz prirode sa prvom tučom, zaključuje Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara.
Pa i ako se ukine OT, ovaj dio naputka će biti povijesni dokaz da se ona provodila na osnovu svjetskih i domaćih naučnim saznanja i dostignuća (bez obzira na veliku gomilu u posljednje vrijeme popularnih, uglavom nejasnih i bez naučnih dokaza) tekstova o geoinženjeringu, jer samo meteorološko vrijeme je kaotična kombinacija puno jednadžbi sa puno nepoznanica, a mi smo ga proučavali i djelovali na njega sa onim znanjima koja smo imali na raspologanju u prošlih četrdesetak godina. Ta znanja i primjena u operativnom radu OT su dani u navedenom dijelu naputka, gdje nema nikakvih tajni i „zavjera“.
Tko ima volje i strpljenja neka ga prelista !

modifikacija vremena u RH

Listanje dokumenta u lijevom donjem uglu

Gerber Zorislav

HOP na Telegramu