Zakon o obrani od tuče zbog pritiska javnosti nije ukinut, pa je u DHMZ-u zavladala ‘panika’

0
1809

TRENUTNO STANJE OBRANE OD TUČE U HRVATSKOJ U 2023. A.D.

Ovo je samo jedan od nastavaka sage o uništavanju još jedne djelatnosti u kojima je ova država pravi majstor.
FILIPOVIĆU, SPAŠAVAJ! „Hitno nam treba 900.000 eura za obranu
od tuče“ MINISTRICA VUČKOVIĆ:“Riješit ću to ovaj put ja, požurite“

Screenshot_20230407-230526_Yandex Mail

Ekskluzivno donosimo dopise ravnateljice DHMZ-a s ministricom poljoprivrede i ministrom gospodarstva. Zakon o obrani od tuče zbog pritiska javnosti nije ukinut, pa je u DHMZ-u zavladala „panika“, jer do svibnja ipak trebaju organizirati „kakvu-takvu“ obranu od tuče. Vrijeme prolazi, a oni se dopisuju!

Koji je motiv da se posljednjih preko više od 20 godina (od cca 2000-te godine) postupno uništava obrana od tuče (OT) u RH u okviru Državnog Hidrometeorološkog Zavoda (DHMZ)? Privatizacija, osiguranje, postavljanje mreža ili nešto drugo?
Prije svega bi naveo prvi pisani dokaz o obrani od tuče u Hrvatskoj iznešen u dokumentu dr.sci. Skoke Dragutina o Andriji Mohorovičiću: „Na početku travnja 1893. u Hrvatskoj uredio je mrežu postaja za praćenje nevremena s grmljavinom. Osim službenih motritelja bilo je i dobrovoljnih, broj kojih je u razdoblju od 1897. do 1899. porastao na oko 500. U srpnju 1899. po nalogu Kraljevske zemaljske vlade osnovao je u kotaru Jaska prve postaje za obranu od tuče, odakle se pod nadzorom meteorologa pucalo u grmljavinske oblake Cumulonimbuse, kako bi se okolno područje zaštitilo od tuče.“
Kasnije prve rakete na području RH se ispaljuju 1959. godine na području Križevaca, a 1980. godine je branjeno područje između Drave i Save pokriveno radarski računalnom opremom koja se vremenom usavršava.
A sada idemo na sadašnjost i blisku prošlost.
Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava OT između ostalog propisuje člankom 18. da za operativno djelovanje na pojedinoj lansirnoj postaji (LP) treba biti minimalno 6 raketa protiv tuče, a člankom 19. da za operativno djelovanje na pojedinoj generatorskoj postaju (GP) treba biti minimalno 8 litara otopine reagensa.
Dakle, stanje raketa početkom 2023. godine na svim LP je nula (0), a otopine nema dovoljno samo za 300 generatora (zaliha 2250 litara). Za 264 generatora nema otopine nikako, jer neće raditi. To je još jedno kršenje zakona preko podzakonskog akta i narušavanje metodologije djelovanja.
Vlada RH i ravnateljstvo DHMZ-a tijekom zadnje četiri godine sustavno krši zakon o sustavu OT.
Glavna je ravnateljica, ohrabrena podrškom Ministarstva poljoprivrede, u siječnju 2021. godine, inicirala prema Ministarstvu dokument kojim želi požuriti ukidanje zakona. No u međuvremenu još je trajalo e-savjetovanje o toj temi, pa i to iščitavamo kao još jedno nezakonito djelovanje od strane DHMZ-a. Ukidanje Zakona nije prošlo zbog više stvari, neću ih navoditi ovdje
PRAVNIČKA METEOROLOGIJA ILI KRŠENJE ZAKONA O OT

Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/2001) propisano je: Članak 3., stavak 2. (2) Poslovi istraživanja obrane od tuče su: 3. utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče provodit će se prema znanstvenostatističkim pokazateljima i pravilima struke, Članak 4. (1) Rezultati istraživanja djelovanja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim stručnjacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije. (2) Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče donosi Hrvatski Sabor. „Analiza sustava obrane od tuče – Izvješće i mišljenje o opravdanosti daljnjeg rada sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske iz srpnja 2018. godine“ ne ispunjava uvjete iz članka 3. i članka 4. Zakona., niti pokazuje neučinkovitost OT.
Godine 2019. rakete uz otopinu koriste samo radarski centri (RC) Osijek, Gradište i dio Gorica, ostali koriste samo otopinu, što je protuzakonito, jer svi radarski centri trebaju imati i rakete i otopinu.
Godine 2020. koristi se samo otopina na čitavom branjenom području (564 GP), što je ponovo protuzakonito, jer svi radarski centri trebaju imati i rakete i otopinu, a sezona OT počinje 8. lipnja.
Godine 2021. još uvijek postoji zakon, otopina nije naručena, a rakete pogoto vo, pa se teren s GP popunjava samo polovično, jer nema dovoljno otopine za sve, a radarski centri imaju duplo manje aktivnih GP, od 564 radi njih 300 i to tek od 15. lipnja, a dobivaju za početak samo jedan kanister od 20 l otopine.
Godine 2022. ista priča – još uvijek postoji zakon, otopina i rakete nisu naručene, pa se teren s GP popunjava samo polovično, jer nema dovoljno otopine za sve, a radarski centri imaju duplo manje aktivnih GP, od 564 radi njih 300 i to tek od 1. lipnja, a dobivaju za početak 40 l otopine.
Sreća da u prethodnom razdoblju do tada nije bilo jačih oluja. Šala, naravno, jer desila se jedna u Požeštini 25. lipnja 2021., s procjenom štete od „samo“ 300 milijuna kuna, druga 9. srpnja s nešto manje štete, zatim 18. srpnja kad je na istoku zemlje, od Vukovara do Iloka, bilo štete od 600 milijuna kuna i onda još 23. srpnja u Zagorju. I zamislite, nitko nije potegao pitanje zašto OT nije djelovala, nego se samo obećavala naknada štete od osiguravajućih zavoda, te pomoć od države. Vlada RH daje 15 miliona kuna (fond za elemanterne nepogode) za sve štete (ne samo od tuče) u prošloj 2021. godini. Smiješna brojka u odnosu na realne štete (mraz, suša, poplava, oborina, jaki vjetar, požari, klizišta itd.). A 2022. godine 25.svibnja kada i ovako devastirana OT još ne radi, jaka tuča je poharala sjeverozapadnu Hrvatsku. Pitajte oštećene poljoprivrednike koliko su dobili financijske odštete za svoje uništene usjeve.

E-savjetovanje-link: (https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760)

je održano o drugoj polovici mjeseca siječnja 2021. godine, a 16.2.2021. godine na temelju odgovora Ureda za zakonodavstvo RH je „poništeno“ i vraćeno na doradu zbog više nedostataka (sve stoji u prvom članku iz siječnja ove godine, da se ne ponavljam), a drugo nije održano, tako da ne stoji u zapisniku Odbora za poljoprivredu da je prijedlog prošao javno savjetovanje (podcrtano). I ŠTO ĆEMO SAD? Činjenica je da DHMZ već 4 godine radi nezakonito u sprovođenju obrane od tuče, a Ministarstvo poljoprivrede ne provodi nadzor nad provođenjem tog zakona. Tko je zato kriv?

Kakva je to država koja izglasa zakon, a ne pridržava ga se?

Elaborat o učinkovitosti OT Tomislava Kovačića pod naslovom „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine „ koji pokazuje smanjenje broja dana sa tučom je falsificiran (tadašnji ravnatelj Gelo Branko traži da mu se rad preda u elektronskom obliku, što je već tada bilo sumnjivo) i kao takav je predan 11.01.2002. godine vladi RH.
Oformljen je tim, 2001. godine, koji je trebao utvrditi stupanj učinkovitosti i isplativosti sustava OT u Republici Hrvatskoj. U navedenom radu je, između ostalog, dokazano da je posljedica rada sustava obrane od tuče smanjenje broja dana s tučom za 17,9%, u odnosu na period kada OT nije radila. Rezultati rada nisu odgovarali tadašnjem ravnatelju. U izvješću Vladi RH, 2002. godine, ravnatelj neke od rezultata izostavlja, a neke „modificira“ kako bi dokazao da je OT neučinkovita i neisplativa. Taj postupak je na vrijeme razotkriven i Vlada RH je upoznata s činjenicom, da to što je dobila, nije rezultat istraživanja nego falsifikat.

2001. Donosi se Zakon o sustavu OT u kojem sam i ja učestvovao kao član komisije za njegovo donošenje (NN 53/2001). Do 2001. godine Gradište i Osijek ne rade sa raketama (Osijek nema rakete na Baranji do 2023. godine). Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak ravnatelja na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE) DA-biti će nestabinosti, NE-neće biti nestabilnosti, pa time i korekcije radnih sati.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a (NN 24/01) Odjelu za obranu od tuče (OOT) uzima sedam radnih mjesta visoke stručne spreme, jedno više i pet srednje stručne spreme i svodi ga sa odjela sa 110 radnih mjesta na odjel sa 97 radnih mjesta. Time narušava organizaciju i tehnološki proces, a time i sigurnost i pouzdanost sustava OT. Tijekom vremena pokazuje se da „novo ustrojstvo Zavoda“ izaziva kaos i blokadu poslovanja tako da ravnatelj donosi neprovodivu odluku da „svi rade kao što su i prije radili bez obzira na novo ustrojstvo“ (ožujak 2001)
Pravilnik o unutarnjem redu sadrži niz protuzakonitih odredbi, a sistematizacijom se bitno pogoršava kvalifikacijska struktura odjela OT i otežava istraživanje (travanj-svibanj 2001)
Sustavno se otežava priprema sustava za rad u sezoni OT u 2001. godini, a plan i program rada kao i financijski plan nisu dostavljeni nadležnim resorima i Vladi RH na usvajanje. Natječaji za nabavu raketa i otopine su raspisani, no ugovaranje se oteže tako da sustav radi samo na temelju nedovoljih zaliha iz prethodne godine, što smanjuje pouzdanost i isplativost sustava (travanj, svibanj, lipanj 2001.)
31.5.2001. Hrvatski sabor donosi Zakon o sustavu obrane od tuče koji izlazi u NN 53/01 13. lipnja 2001. godine i stupa na snagu „osmog dana po objavi u novinama“

2011.godine broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan, jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT kojeg se sustavno devastira. Novi ravnatelj Ivan Čačić zahtjeva od Ministarstva poljoprivrede da se ukinu rakete i ostane samo rad generatorske mreže. Apsurdno je to (i gle opet čuda, kao i bivši B. Gelo) da je navedeni ravnatelj započeo svoj radni vijek u DHMZ- u i to gdje dalje nego u odjelu OT, (njegov magisterij također obrađuje temu iz OT). Istina je i da je svoje radne dane večinom ostvarivao na službenim putovanjima po svijetu, a ne u DHMZ-u, a sada posljednjih godina u mirovini prezentira prognozu vremena na Novoj TV i daje izjave o vremenu i klimatskim promjenama u nekim medijima, no to je već druga tema za diskusiju.
Od 2017. do 2020. se prvo ukidaju rakete (manje su zalihe) na jednom dijelu teritorija (2018 i 2019, jer se ne kupuju nove, a zaliha se smanjuje), zatim ostaju raditi samo generatori (2020) i na kraju se ide na smanjenje broja GP za oko 50% (2021, 2022 i 2023.), time da zadnje četiri godine sezona OT počinje kasnije i to 8. lipnja 2020. zbog „pandemije“ 15. lipnja 2021. zbog vjerojatno nedostatka i na vrijeme nenabavljene otopine reagensa za generatore (rakete se ni ne spominju, a stoje u skladištu u Varaždinu, jest da im je istekao rok trajanja), te 2022. godine isto radi 300 GP i sezona opet bez razloga počinje kasnije 1. lipnja, (a najveća šteta je zabilježena 25. svibnja na pet županija sjeverozapadne RH)
U 2022. godini se nastavlja nezakoniti rad OT već četvrtu godinu (zakon nije ukinut), ne kupuje se nova količina otopine, a kamoli rakete, sistem je u lošem stanju (stari automobili s kojima se prevozi zapaljiva tekućine, radio veza ne radi, lansirne postaje su devastirane, manjka nove opreme i pripadnih dijelova i ostala oprema), te se traži da se broj GP još smanji !!! U ovim devastiranim uvjetima još se traži odgovorno i štedljivo poslovanje, a sezona počinje opet kasnije 1. lipnja, da bi bilo dovoljno otopine do kraja sezone, (znate onu mantru iz prošlih godina „ostanimo odgovorni“).
Nastavlja se i cenzura tekstova za zavodski bilten (izlazi mjesečno), te godišnje izvješće o radu OT za 2022. godinu koje se šalje županijama.
Ove godine je situacija ista, dolazi dopis iz Ministarstva poljoprivrede od 14.03.2023. u kojem se traži „da prilikom organiziranja i provedbe OT u 2023. godini treba prije svega voditi računa o potrošnji raspoloživih zaliha otopine reagensa AgI, te sukladno procjeni i potrebama sezone provesti njegove nabave kako bi se osiguralo provođenje OT“

Pa, je li znaju oni koliko traju natječaji? Bude to dobro za zimsku službu, do onda stigne i otopina. Tko je kriv što u proračunu za ovu godinu nije predviđen novac za nabavu sredstava djelovanja (Zimski san je bio dug i ugodan i sad odjedanput bliži se sezona OT). Inače postoji i odljev djelatnika iz odjela obrane od tuče (mirovine, sporazumni otkazi), a nema novih zapošljavanja (djelomice se primaju djelatnici preko student servisa koje treba obučavati).

A od ovakve devastirane i prepolovljene OT u RH (nema raketa, otopina se ne nabavlja, ne obnavlja se radio veza, koriste se stari automobili za prevoz otopine koja se tretira kao zapaljiva tekućina itd, da sve ne nabrajam) ne očekuje se niti neka učinkovitost, ali se uvijek može reći “evo vidite tuča pada, a OT je radila”. U takvim situacijama postoji velika mogućnost manipulacije podacima, a to u velikoj mjeri ovisi i o medijima na koji će se način predstaviti problem. Činjenica je da je ovo već četvrta godina da se ne radi po postojećem zakonu, jer se „čeka“ njegovo ukidanje, a godine prolaze i nitko nije zato odgovoran !!!

Ponavljam: kakva je to država koja donosi zakone, ali se njih ne pridržava?

U prijedlogu ukidanja piše da je obrana problematična sa stajališta očuvanja okoliša zbog „nekontroliranog zasijavanja srebrnim jodidom“. Naši stručnjaci koji rade u obrani su ravnopravni onima iz četrdeset zemalja svijeta koje provode obranu i ne može se reći da „nekontrolirano“ zasijavaju oblake. Riječ je o dva i pol grama srebrnog jodida (AgI) po hektaru u pet mjeseci sezone OT, ili pola grama mjesečno po hektaru, s tim da AgI ne spada u opasne ili otrovne tvari, jer je u medicini poznati antiseptik (za razliku od utroška tona pesticida koji se nalaze u tretiranim poljoprivrednim kulturama, a služe za ljudsku prehranu, te GMO sjeme itd. – to već prelazi u drugu sferu zdravog života i zagađenja okoliša). Prof. Vrček tvrdi: „Svaka treća jabuka sadrži vrlo štetne pesticide“

Budući da nema dovoljno otopine od Ministarstva poljoprivrede se traži u 2023. godini odgovorno ponašanje u njenom trošenju, dok ne dođe nova količina (natječaj će biti kasno raspisan, jer se mislilo da će se ukinuti Zakon o OT).

2021. godine GP dobivaju po 20 litara otopine do 15. lipnja, kada bi trebala službeno početi sezona OT, a zaliha je zanemariva (inače godišnja prosječna potrošnja u proteklih 27 godina je bila 122 litre otopine po GP). U 2022. godini nema nove nabave otopine (iako u proračunu je predviđen novac za nju), nego se radi sa zalihom od prošle godine cca 20.000 litara.

I NA KRAJU SE PONAVLJA U 2021. GODINI, 2002.GODINA KADA SE REVIDIRA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OOT (DA NE BUDE FALSIFIKAT DAJU SE REČENICE OD RUKOVODSTVA DHMZ-a U USTA ONIH KOJI SU PISALI
IZVJEŠĆE, DA GA PROMIJENE ONAKO KAKO ONI KAŽU, PA JE ONDA TO CENZURA IZRAŽAVANJA. KRASNO, JEDAN OBIČNI IZVJEŠTAJ O RADU OT KOJI SE PIŠE VIŠE OD 40 GODINA, PODSJEČA NA FALSIFICIRANJE KOJE JE 2002. GODINE UČINIO TADAŠNJI RAVNATELJ GELO BRANKO (danas već pokojni) ZA PROJEKT: Elaborat o učinkovitosti OT Tomislava Kovačića pod naslovom „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine „ koji pokazuje smanjenje broja dana sa tučom ali je falsificiran (Gelo) i kao takav predan, kako je već spomenuto 11.01.2002. godine vladi RH.

ISTINE PROŠLOSTI KOJE ŠTETE, VEĆ IONAKO NARUŠENOM SUSTAVU OT

1. Ne postoji službeni dopis ravnateljice za smanjenje broja GP, pa je lopticu, usmeno, prebacila gospodinu Osmanu. I Maliću, koji tada nije prisutan, potvrđuje sam Malić.
2. Sezona OT ne počinje 1. svibnja nego tek 1., 8. i 15. lipnja. Nema dopisa ravnateljice.
3. Gospodin Osman je samo voditelj područne službe za OT Zagreb, a što je s istokom Osijek (Malić)?
4. Ovim činom narušava se već ionako slaba OT koja je na koljenima i održava se liječnički rečeno na aparatima. Na respiratoru (nešto poznato od prije).
5. Ravnateljica i dalje krši postojeći zakon u „nadi“ da će se on kad tad ukinuti, ali to nikako nije razlog da se do ukidanja istog ne radi OT, i raketama i generatorima. Takvo stanje može potrajati godinama.
6. Ovim činom se ujedno ozbiljno narušava metodologija generatorske OT, jer je mreža GP-a kao sir s velikim rupama, popularni ementaler. (prilog su karte branjenog područja prije i poslije smanjenja broja postaja)
7. Da smo normalna država, zbog kršenja OT zakona, ne jednom, nego više puta, netko bi morao odgovarati.
8. Po kojem principu će ekipe radarskih centara preko noći odabirati dobre od zločestih poslužitelja?
9. Dva djelatnika visoke stručne spreme koji ove godine rade posao dežurnih meteorologa OT po novoj zavodskoj sistematizaciji nisu više u sklopu OT službe.
10. Kada padne prva veća tuča, u međuvremenu je pala u Požeštini 25. lipnja 2021., gdje je šteta procijenjena na 300 milijuna kuna, biti će odmah prikazana kao da je OT neučinkovita.
11. Dešava se odljev djelatnika (mirovina, sporazumni otkazi), a novi se ljudi ne primaju u odjel OT.

I NA KRAJU, BITNO JE PITANJE, AKO JE OT NEUČINKOVITA, ZAŠTO SE PROJEKAT TOMISLAVA KOVAČIĆA „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine” DHMZ, Zagreb. 2002. KOJI POKAZUJE SMANJENJE BROJA DANA S TUČOM ZA 17,9 % U PERIODU KADA JE ONA RADILA, FALSIFICIRAO OD TADAŠNJEG RAVNATELJA I KAO TAKAV PREDAN VLADI RH POD ISTIM NAZIVOM ????
Ovo sve navedeno, a ponešto i zaboravljeno je postupno devastiralo kompletni sustav OT, a od kojeg se traži velika učinkovitost i efikasnost uz štednju i racionalno trošenje otopine, naročito u ovoj 2023.godini. (vidi dopis)

Netko će se zapitati odakle mi svi ti podaci. Jednostavan je odgovor: pripadao sam četrdesetak godina sustavu OT, dežurao, radio i živio pod svim tim pritiscima kontinuiranog ukidanja. Izdržao sam, tražeći istinu. Ali priznajem: još uvijek, ni danas, kada sam u mirovini, nije mi jasan motiv ukidanja jedne duge tradicionalne nacionalne djelatnosti od velike važnosti za RH.

U prilogu je karta branjenog područja iz 2000. godine s 564 generatora i karta iz 2021, 2022 i 2023. godine s prepolovljenim brojem generatora od 300 komada. Najbolje se vide rupe u siru kao i u zakonu.
To je samo sažetak povijesti uništavanja hrvatske OT. Smatram da se Zakon o radu OT ne smije ukidati, nego dalje provoditi u skladu sa propisanom metodologijom kombinirane OT, kako ga propisuju pojedini njegovi članci, s raketama i meteorološkom otopinom reagensa, ili poboljšati uz pripadajuće pravilnike (Pravilnik o operativnpm djelovanju sustava OT – NN36/02 i Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava OT – NN75/02).

16.3.2023. dolazi odgovor (na upit ravnateljice DHMZ-a od 05.01.2023.) od Ministarstva poljoprivrede da OT nastavi sa radom u prošlogodišnjem obliku, znači narušene metodologije (rijetka mreža generatora) i bez raketa (opet nezakonito). Otopine na zalihi nema dovoljno (oko 2250 litara, to jest 7,5 litara po GP, a kanisteri su pakirani po 20 litara), a natječaj za kupovinu otopine još nije raspisan, te ta procedura traje mjesecima, tako da je neizvjesno kada će OT započeti s radom u takvom devastiranom obliku. Kada padne tuča, znam, da će komentar biti: eto OT je radila, a tuča je pala. Pa ne može se u takvim uvjetima kada se još u dopisu traži i štednja otopine (a štediš onda kada imaš), očekivati efikasnost OT sa narušenom metodologijom djelovanja.

PITANJE JE: ZAŠTO U PRORAČUNU NISU OSIGURANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OPERATIVNI RAD OT U 2023. GODINI U RH, NEGO SE SADA POD HITNO TRAŽI NOVAC (VIDLJIVO IZ DOPISA) ?

Gerber Zorislav

HOP

HOP -portal na Telegramu
https://t.me/hopportal