NOVO “NORMALNA” METODOLOGIJA OBRANE OD TUČE PO DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU

0
3192

NOVO “NORMALNA” METODOLOGIJA OBRANE OD TUČE PO DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU

 

Twitter zavodski (21.5.2023.) kaže: “Ulazimo u doba godine kada raste vjerojatnost pojave tuče u kontinentalnoj Hrvatskoj, pa je dobro češće pratiti upozorenja, prognoze i radarska mjerenja” I to Vam je po njima obrana od tuče. Ne treba otopina, ne trebaju rakete, samo pratite radarsku sliku!!?

Prenosim dio intervjua i tvrdnji zamjenika ravnatelja DHMZ Ivana Guttlera za Agroklub od 21.5.2023. koji glasi: ” Kao što ste spomenuli, tuča može nanijeti značajnu štetu poljoprivrednim usjevima i imovini te potpuno razumijemo zabrinutost poljoprivrednika zbog tuče. Kako već sada živimo u vremenu klimatskih promjena moramo početi razmišljati dugoročno i razgovarati o načinima prilagodbe poljoprivrede klimatskim promjenama i izazovima koje te promjene donose. Ne koristiti sredstva poreznih obveznika na neučinkovite i znanstveno neutemeljene metode, nego raditi zajednički na jačanju održivosti i otpornosti poljoprivrede. Ulagati u razvoj alternativnih rješenja i tehnologija koje će dugoročno koristiti poljoprivrednicima bez negativnih utjecaja na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Tuča nije jedini uzročnik nastalih šteta od prirodnih nepogoda. Naši poljoprivrednici se suočavaju i sa sušom, mrazom, poplavama, olujnim vjetrovima. Nažalost, svjedoci smo njihovog sve većeg intenziteta i učestalosti i na to se moramo pripremiti i tome prilagoditi. Na tom području donosioci odluka, lokalne zajednice, poljoprivredni stručnjaci, poljoprivrednici i njihova udruženja imaju podršku DHMZ-a, naših klimatologa, agrometeorologa i hidrologa. Moramo pronaći cjelovita i efikasnija rješenja kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima u proizvodnji hrane koja nam je svima potreba. Nažalost, poljoprivredna proizvodnja sve će više biti izložena utjecaju klimatskih promjena.
Kada govorimo o riziku šteta od tuče, on ima tri elementa. Prvi element je vjerojatnost pojave tuče i tu je zadatak meteorologa da bilježe i prate pojavu i karakteristike zrna tuče kroz dulji niz godina. Drugi i treći elementi su izloženost, u smislu broja objekata ili veličine poljoprivrednih površina te ranjivost naše infrastrukture i poljoprivrednih nasada, koji ovise o materijalima koje koristimo u gradnji te otpornosti biljaka. Iako se u javnosti javljaju različita stajališta oko operativne obrane od tuče, moram naglasiti kako u znanstvenoj zajednici i našem krovnom međunarodnom tijelu, Svjetskoj meteorološkoj organizaciji postoji vrlo jasan i jedinstven stav: metodološki i znanstveno ne postoji niti jedan jasan dokaz uspješnosti i učinkovitosti umjetnog djelovanja na konvektivne oblake te nastanak tuče.
Iz tog se razloga kod nas više ne koriste protugradne rakete? Kako se s tučom bore u ostatku Europe?
Nigdje u Europskoj uniji obranu od tuče ne provode nacionalne meteorološke i hidrološke službe i DHMZ je jedina takva služba koja ima zakonsku obavezu provođenja ovakvih aktivnosti. U Europi postoje privatne, nacionalne i regionalne inicijative u kojima se vrši zasijavanje oblaka različitim tehnologijama (rakete, prizemni generatori i/ili zrakoplovi). Agencije koje su dio ministarstva poljoprivrede u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj provode obranu od tuče na određenim teritorijalnim područjima. U Austriji, Sloveniji i Njemačkoj, zaštita od tuče je rezultat privatnih inicijativa i financira se privatno ili lokalno, uglavnom se koriste zrakoplovi i to samo na malom, ograničenom području. U Francuskoj, jednoj od najvećih europskih proizvođača i izvoznika poljoprivrednih proizvoda, zaštita od tuče je također rezultat privatne inicijative, ali se provodi samo na području četiri francuske regije koristeći prizemne generatore. U Srbiji i Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini se provodi operativna raketna obrana. Moram naglasiti da je vrlo teško naći sustavne znanstvene analize rezultata ovakvih aktivnosti.
DHMZ provodi zaštitu generatorima koji srebrov jodid ispuštaju u zrak. O kakvoj je zaštiti riječ, na kojim područjima se ona provodi ove godine?
Smatram da je povijesno napravljena ozbiljna greška u određenom broju europskih zemalja kada su se počele primjenjivati tehnologije koje nisu prošle stroga testiranja i recenzije rezultata. Višegodišnji eksperimenti u Švicarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, koji su sustavno testirali učinkovitost zasijavanja konvektivnih oblaka tvarima kao što je srebrov jodid, nisu detektirali smanjenje broja zrna tuče ili smanjenje kinetičke energije zrna tuče. Srebrov jodid se koristi kao aktivna tvar u većini varijacija ove tehnologije neovisno o načinu dostavljanja (avioni, rakete, generatori) u atmosferu i konvektivne sustave. Iako je pokazao određenu sposobnost stvaranja manjih ledenih jezgri u strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima, u stvarnoj atmosferi ova tehnologija ne ispunjavanja svoja obećanja. Postoji dio kolega koji se ne slažu s ovakvim procjenama i njih uvijek molim da dostave recenzirana i objavljena istraživanja s jasnim metodologijama, statističkim obradama i potkrijepljenim zaključcima.
Potpuno je razumljivo da je poljoprivrednicima i vlasnicima imovine koji žive na područjima pogođenima tučom to izuzetno važno pitanje, jer ima značajan utjecaj na njihovu financijsku dobrobit i svakodnevni život. Stoga želim naglasiti kako meteorologija, kao znanost i struka, pored motrenja ovakvih događaja, ima niz aktivnosti vezanih za prognoziranje tuče kako bi pomogla u smanjenju štete koju takvi događaji mogu uzrokovati.
Izgradnja mreže suvremenih meteoroloških radara, koju DHMZ upravo završava kroz projekt METMONIC i kojom je po prvi put u povijesti radarskim mjerenjima obuhvaćena cijela Hrvatska, dodatno će unaprijediti i sustave ranog upozorenja na ekstremne vremenske i klimatske pojave uključujući i tuču, što je jedna od najvažnijih nadležnosti DHMZ-a.
Unaprjeđuje se sustav ranog upozorenja ?
Koliko rano ćete moći dati upozorenje na ekstremne vremenske prilike?
Mi danas imamo sustave koji mogu dati upozorenje 1 do 2 dana ranije i time omogućiti poljoprivrednicima poduzimanje preventivnih mjera zaštite. Iako nije uvijek moguće u potpunosti zaštiti poljoprivredne nasade, ovakve prognoze i upozorenja mogu pomoći u zaštiti stoke, vozila i druge mehanizacije, a posebno sigurnosti građana. Pozivam građane da prate upozorenja i prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda narednih mjeseci, a u slučaju pojave tuče na njihovom području dostavljaju tu informaciju inicijativama kao što je European Severe Storms Laboratory koji prikuplja informacije o različitim elementima olujnog nevremena na području Europe. Povećavanjem razumijevanja takvih pojava, povećavamo i mogućnosti zaštite, te smanjenja njihovih negativnih posljedica na naše živote i imovinu.
Koliko košta primjena zasijavanja oblaka?
Očekujem kako ćemo intenzivne razgovore o tuči voditi narednih mjeseci i godina te se nadam da će razumijevanje ove problematike rasti. Operativno umjetno djelovanje na vrijeme nije smjer u kojem vidim velike pomake u bliskoj budućnosti. S razvijanjem sustava gustih staničnih, radarskih i satelitskih mjerenja polako dobivamo potpunu sliku nastanka i evolucije konvektivnih oblaka i sustava koji donose tuču. Međutim, još smo u vrlo ranoj fazi razumijevanja detalja nastanka i putanja zrna tuče i to je definitivno područje koje traži nastavak osnovnih meteoroloških i kemijskih istraživanja. Smatram da radimo ozbiljan presedan s daljnjom primjenom zasijavanja oblaka na operativnoj razini u Hrvatskoj. Ove će se godine na operativnu obranu od tuče potrošiti 1.256 mil. € . Postoje bolji načini korištenja ovih financijskih sredstava, prvenstveno u polju osnovnih istraživanja i razvoja novih materijala i uzgoja biljaka otpornijih na štetu uzrokovanu tučom, te se nadam da će ovakvo preusmjeravanja ulaganja provesti narednih godina.
Novac treba uložiti u druge načine obrane ?
Je li srebrov jodid štetan za ljude, životinje?
Podsjećam kako znanstvena zajednica ovakav oblik obrane od tuče ne podržava i zbog srebrovog jodida koji iz atmosfere pada na biljni i životinjsko svijet, te u konačnici može utjecati na naše zdravlje. Ovakva istraživanja se provode relativno rijetko zbog složenosti procesa i potrebnog vremenskog trajanja eksperimenata i teško je naći slične primjere primjene neke okolišne tehnologije bez da su se detaljno provjerili mogući utjecaj na živi svijet.
Sredstva koja se trenutno troše na sustav obrane od tuče potrebno je uložiti u razvoj alternativnih rješenja i tehnologija koja će dugoročno pomoći našim poljoprivrednicima u prilagodbi na klimatske promjene koje donose sve učestalije i intenzivnije vremenske ekstreme. Vjerujem da će se u komunikaciji s ostalim tijelima državne uprave pronaći potrebna financijska rješenja za pomoć građanima pogođenim štetom od tuče. Pritom primarni zadatak nas meteorologa treba biti i ostati rana prognoza i upozorenje na pojavu događaja s tučom, kao i davanje podrške našim poljoprivrednicima kroz posebne agrometeorološke prognoze, informacije i stručne podloge kako bi svoju proizvodnju pripremili na promjene u temperaturnom režimu tla, vodnoj ravnoteži i korištenju raspoloživih vodnih resursa, zaštitili, ne samo od tuče, nego i bolesti, štetočina, poplava, suša i svega ostalog za sigurnu proizvodnju hrane koja nam je neophodna kao voda i zrak” Čitav intervju stoji na linku: – https://www.agroklub.com/agro-meteo/ivan-guttler-na-obranu-od-tuce-trosimo-gotovo-13-milijuna-eura-a-nije-ucinkovita/86810/

Dakle, ponavlja se stari narativ, jer se Nosferatu ponovo budi i siše još ono malo krvi, više od 20 godina iz već i tako devastirane obrane od tuče.

Ukratko poljoprivrednici “imate podršku DHMZ-a” pratite prognoze, upozorenja, gledajte “često” radarsku sliku (jer sada imamo nove radare koji sprečavaju padanje tuče), naravno, šalim se i osigurajte usjeve, te molite Boga da tuča ne padne. To je ta nova metodologija OT.
Morao sam reagirati već po ne znam koji put na neistinite izjave sada i zamjenika ravnateljice (jer ne bi smio tvrditi nešto suprotno narativu).
Idemo redom, na dani tekst zamjenika ravnateljice, dio argumenata učinkovitosti su dani niže dole, a gdje su argumenti DHMZ-a o neučinkovitosti OT (samo iznošenje neistinitih komentara u intervju).

Najbolji primjer je zadnja emisija HRT “Plodovi zemlje” od 21.5.2023. (greškom piše 2021. godina, jer je 21.5. 2021. bio petak, a emisija ide nedjeljom).
Na linku : (https://youtu.be/dLubAXyq20I), gdje u prvom prilogu pod nazivom ”Posljedice nepogode u Čačincima” je prikazana 100% šteta u Općini Čačinci, mjesto Bukvik, 12.5.2023. na voćnjacina i plantaži lješnjaka, gdje vlasnik komentira da takvu tuču ne bi izdržale od težine i količine leda ni protugradne mreže. Prošlih godina je osiguravao voćnjake, ali se to ne isplati, jer su mu osiguravajući zavodi isplaćivali neku siću, a ponekad i ništa, pa je odustao od toga. Eto toliko iz prve ruke o mrežama i osiguranju usjeva.

DIO ARGUMENATA UČINKOVITOSTI OT
1 C. Sackiw, 1991 : Statistical evaluation of hailpad data from a five-year randomized cross-over cloud seeding experiment. II Yu Conference, Mavrovo
Grčka 1984 – 1988, avionsko zasijavanje, 3 područja 2350, 1300 i 1200 km2. cijeli program financira Grčka vlada od 1981 preko “ National Agricultural insurance institute “ ( OGA )
Postavljeni tučomjeri, randomizirani projekt, zasijavanje avionima
– rezultati: ukupna energija udara pokazuje izračunato smanjenje od 74 %
– broj zrna, postotak udarenih ploča i ukupni volumen pokazuju izračunati veliki efekt smanjenja, veći od 50 %. Wilkoksov rank test jako podupire smanjnje na ciljnom ( target ) području, ( two –tailed P-values < 0.002 ).

2 R. Rudolf and C. Ganniaris, 1991 : Effects of cloud seeding on hail insurance statistics in northern Greece, II Yu conference, Mavrovo
1984-1998 – isto kao pod 1.
– rezultati: svi parametri osiguranja od tuče (iznos isplate, oštećena površina i broj sela sa zahtjevom za odštetu) pokazuju pozitivni efekt zasijavanja. Rezultati djelovanja se kreću od ( 18% sela manje sa zahtjevom odštete pa do 47 % manje isplačene svote.

3 Izvještaj u Newsletter of Weather Modification Association, vol.4, 1994
podaci: 1941-1970 bez zasijavanja i period sa zasijavanjem 1979-1993
područje zapadni Kanzas (6 provincija zaštićeno područje i 8 provincija
kontrolno područje)-NW Kanzas.
rezultati pokazuju 27 % smanjenja šteta od tuče, što ako se odbije cijena
projekta daje uštedu od oko 4 miljuna dolara.

4 R. Rudolf, C. Sackiw and G. Riley. 1994 : Statistical Evaluation of the
1984-88 Seeding Experiment in Northern Greece, Journal of Weather Modification
– randomizirani pokus, tučomjeri na 2000 km2, korišten Wilcoxon Signed Rank test
– 52 % smanjenje broja zrna
– 19 % smanjenje udarenih ploča tučomjera
– 34 % smanjenje maximalnog promjera zrna
– 74 % smanjenje energije udara zrna ( K.E.)
– od 18 – 59 % smanjenje premija osiguranja
rezultati su statistički signifikantni

5 O. Svabik. 1992 : Hagelplatenprojekt “Steiermark – region Weiz” 1982-90
usporedba 1982 – 1985 generatorska obrana, prema 1986-1990 avionska obrana, pokazuje, poligon tučomjera od 196 kom. :
– smanjenje površine za 40 %
– srednji godišnji broj pogođenih ploča smanjen od 0,97 na 0,52
– porast postotka zrna ( 5 mm ) od 63 % na 72 %
– smanjenje postotka ( 10 mm ) sa 30 % na 23 %
– smanjenje postotka ( 15 mm ) sa 6 % na 4 %
– smanjenje postotka ( ostalih klasa ) od 1,2 % na 0,6 %

6 J. Dessens. 1993 : Der gegenwartige Stand der Hagelvorbeugung durch Bodengeneratoren, Hail and consequences, Internationales Symposium
Krems, Austria
Generatorska obrana u Francuskoj
– korišteni su podaci osiguravajućeg društva – premije, usporedba godina kada se nije zasijavalo s onima kad su djelovali generatori pokazuje :
– bivarijantni–test (štete/premije) pokazuje smanjenje od 42 %. granica signifikantnosti veća od 0,01.
7 B. Gelo, D. Peti i D. Nikolić. 1994 : Hail and Thunderstorm Distribution
Hail Suppression in Croatia, WMO, Paestum, Italy.

– broj dana nakon uvođenja OT ( 1971- 1990 ) smanjen za 29 % (kada dr. Gelo postaje ravnatelj okreće narativ koji se i danas provlaći u medijima od strane ravnateljstva DHMZ-a, o neučinkovitosti OT)

8 M. Gajić-Čapka i K Zaninović, 1993 : Time variations of hail and
Thunderstorm over the area of Bjelovar, Križevci and Čazma.
Hrvatski meteorološki časopis, 28, 59-64

– pokazuje na 4 meteo stanice u sjevernoj Hrvatskoj trend blagog opadanja
tučonosne aktivnosti

9 D.Počakal, 1994 : The Relative Frequency Distribution of Diameter and
Duration of Hailfals in Croatia, WMO, Paestum, Italy.

– povećani postotak zrna tuče promjera 15-50 mm, i duže padanje tuče
za vrijeme kada sustav nije u mogućnosti djelovati (zabrana OKL),
u odnosu na slučajeve kada je sustav djelovao poštujući tehnologiju OT

10 M. Matvijev, D. Peti i D. Počakal, 1994 : Comparative Analysis of
Operational Hail Suppression Activities in Croatia, WMO, Paestum, Italy.

– rad ukazuje na povečanje zrna tuče i šteta u slučajevima kada je zbog
objektivnih razloga došlo do nedovoljnog djelovanja ili je izostalo
djelovanje (pad ili izostanak koncentracije AgJ po jedinici volumena oblaka)

11 D Počakal, 2000 : Comparison of Hail Characteristics in Hail Protected
part of Croatia, ECAC 2000, Pisa, Italy

– na temelju 20 godišnjih podataka sa LP-a, analizirane su karakteristike tuče i štete na tlu za dva vremenska perioda.
– Prvi period 1981-1990 odnosi se na vrijeme kad se mogla provoditi optimalna obrana od tuče (gusta mreža LP, dovoljno raketa i 2 lansera, lansiranje preko granice zbog ranijeg zasijavanja)
– Drugi peroid 1991-1999 karakterizira djelomični prestanak rada OT (rat, nedostatak raketa), kasnije bitno smanjeno djelovanje OT i zabrana lansiranja raketa preko granice.
– rezultati : prosječni promjer zrna se malo povečao, posebno u intervalu od 15-35 mm.
– prosječno trajanje padanja tuče povečalo se od 3.8 na 4.8 min (povečanje 21 % ).
– U drugom periodu povećao se broj površina s većim udjelom velikih šteta
(8 %), kao i sam omjer velikih šteta (50-100 %) za pojedine površine
U prvom dijelu prosječni postotni udio velikih šteta iznosio je 10.8 %, dok
je u drugom dijelu porastao na 16.8 %, što je 64 % povečanje
– podaci s 9 meteo stanica tog područja pokazuju gotovo dvostruko smanjenje srednjeg broja dana s krutom oborinom u odnosu na 20-godišnji period prije uvođenja obrane od tuče. Ponovni je rast prosječnog broja dana u periodu 1991-1999 kada obrana od tuče nije mogla djelovati.
1951-1972 — 1,4 dana
1973-1990 — 0.8 dana
1991-1999 — 1.0 dana

Svi gore navedeni parametri ukazuju na bitni utjecaj djelovanja OT u smanjenju šteta (smanjenju broja i promjera zrna, te time smanjenja površine i K.E., a smanjenjem K.E. i same štete na biljnim kulturama)
Primjer: povečanje promjera od 5 mm (od 5 na 10 mm) povećava en za oko 10 puta. Povečanje promjera od 15 mm (od 5-20 mm) povečava energiju oko 300 puta.
Parametar kinetička energija K.E., je u naučnoj javnosti prihvačen kao
najreprezentativniji za ocjenu djelovanja na tučonosne oblake.

12 M.T. Abshaev, 1994 : On Efficiency of Hail suppressions operations in
USSR in 1981-90, WMO, Paestum, Italy.
– Zaštićena površina 10.7 miliona ha
– Tuča nije pala iz 5628 zasijavanih meta ( 82 % ) slučajeva, na branjnom
– teritoriju
– prije uvođenja OT 316 000 ha imalo je 100 % štetu na poljoprivrednim kulturama
– kad je branjena površina iznosila 1967 g. 1.6 miliona ha, oštećena površina iznosila je 40900 ha. Kad je branjena površina narasla na 10.7 miliona ha, prosjećna oštećena površina iznosila je 40900 ha.
– svi podaci govore da se je efikasnost žaštite povečala s napretkom
tehnologije i opreme od 40 % u 1961, pa do 85-90 % u 1984-1991.

13 L. Fendgsheng i L. Enhui, 1994 : The characteristics of hail Weather
and an analysis of effect of artificial hail suppression at Denzhou
region, Shandong province. WMO, Paestum, Italy.
Ukupno područje 12700 km2, a obrađeno je 727 000 ha.
 koristeći statističke metode za područje 11 godina prije uvođenja obrane
od tuče i 4 godine obrane od tuče na istom području (1988-1991).
Nakon statističkog testiranja a=0.1, ustanovljeno je da su efekti obrane od tuče signifikantni.
prije i poslije obrane od tuče omjer kompenzacije osiguravajućeg društva za pamučna polja je od početnih 1.86 spustio se na 0.88, smanjivši se za 0.98. Inicirajući na taj način da se isplata premija promjenila od gubitka u profit.
Premije za 4 godine na branjenom području iznosile su 736.263 dolara,
a isplata premija za nadoknadu štete iznosila je 154 364 dolara ( 20 %).
– bazirano na statističkim rezultatima povijesnih podataka o tuči, zaključili smo da se je u 4 godine tučena površina smanjila za oko 100.700 ha i gubici u proizvodnji pamuka i žita smanjila za oko 20.14 miliona dolara. Omjer ulaz izlaz je 1: 24.5

14 G. Ziyi. 1994 : Weigan river hail suppresion system, WMO, Paestum,
Italy.
– obrađena površina je 120.660 ha
– prema statističkim rezultatima od 1987-1989 prosječna tučena površina iznosila je prosječno 18045 ha
– rezultati pokazuju da se je tučena površina na branjenom području smanjila za 59 % u usporedbi sa susjednim nebranjenim područjem

15 P. Simeonov. 1999 : On hail operational results in Bulgaria, after some
seeding tecnology change, WMO, Chiang Mai, Thailand.
– ukupna branjena površina 15.000 km2 i 10.000 km2 obradive površine
– promjena kvalitetniji reagens
– statistički pristup pokazuje ukupno 71 % smanjenje poljoprivrednih površina oštećenih tučom (reducirano do 100 % gubitka oštećene površine)

16 T Abshaev and A. Malkarova 1999 : Results of hail suppression
Project in Argentina, WMO, Chiang Mai, Thailand.

Mendosa pokrajina: tučonosno najopasnije područje svijeta :
– prosjećni godišnji gubici u poljoprivredi iznose oko 14 %.
– godišnji gubici u provinciji iznose 50 miliona. dolara
– dodatno velike štete mogu se pripisati štetama na krovovima, staklenim površinama i automobilima
– od 1985 koriste se ruske rakete, površina 1950 km 2 , 50% poljoprivredna
– trajanje OT 1985-1996, s prekidom od 3 godine
– prosječno smanjenje od tuče iznosilo je oko 76 %, a zadnje 3 sezone smanjenje je iznosilo 88 %.
– rezultati su statististički signifikantni na nivou od a=0.05, a nivo pouzdanosti je y= 0.95
– napravljen je i t-test
– ekonoski odnos 1 : 11

17 M. Abshaev, 1999 : Efficiency of Russian hail suppression technology in
diferent regions of the world, WMO, Chiang Mai. Thailand

18 P. Pavlov, 1999 : Rezultati obrane od tuče u Bugarskoj. Naučna istraživanja i rezultati razrade tehničkih sredstava.
– prikazuje rezultate OT u razdoblju od 1987-1997
– efikasnost varira od 40 % do 95 % ovisno o godini i opremljenosti operative
– ekonomska isplativost je otprilike 1 : 25 (cijene prema svjetskom tržištu)
– rezultate su verificirali Simeonov (Bugarska) i Dinević (Izrael)
———————————————————————————————-
A sada malo o prognozi DHMZ –a i njihovoj učinkovitosti i preciznosti, budući da je OT stalno već više od 20 godina po njegovim riječima neučinkovita.

Screenshot_20230525-072255_Yandex Mail

20.05.2023. Prognoza: Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Više oblaka bit će na Jadranu, a najviše sunčana vremena na istoku Hrvatske. Mjestimična kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, očekuju se ponajprije na zapadu unutrašnjosti, te na većem dijelu Jadrana. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.

Screenshot_20230525-072219_Yandex Mail

21.05.2023. Prognoza: U većini krajeva pretežno sunčano. Uglavnom u gorju i u Dalmaciji poslijepodne lokalno moguć jači razvoj oblaka i pokoji pljusak s grmljavinom.

Radarska slika koju po preporuci “ćešće” pratim kako je predloženo u “novoj” metodologiji u oba dana daje konvektivne procese u Vojvodini i Rumunjskoj sa smjerom gibanja sa istoka na zapad, tako da ona zahvaća branjeno područje (Gradište, Osijek). U gornjim prognozama nema spomena o tome. Slike govore više od riječi.
A što se tiče upozorenja (poznati meteoalarm) za oba dva dana nije bilo opasnosti za Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju (zelena boja), ali po radarskim slikama i detektorima električnih pražnjenja je bilo grmljavine na tim područjima od Varaždina, Podravine do Osijeka.
Toliko o učinkovitosti i točnosti prognoze i upozorenja (zašto se njih ne proganja kada pogriješe, zato što su od davnina kao sektor bili miljenici Ravnateljstva DHMZ-a.)

OVO PONAVLJAM, VEĆ NE ZNAM KOJI PUT, JER JE JAKO BITNO:
BITNO JE PITANJE, AKO JE OT NEUČINKOVITA, ZAŠTO SE PROJEKAT TOMISLAVA KOVAČIĆA „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine” DHMZ, Zagreb. 2002. KOJI POKAZUJE SMANJENJE BROJA DANA S TUČOM ZA 17,9 % U PERIODU KADA JE ONA RADILA, FALSIFICIRAO OD TADAŠNJEG RAVNATELJA I KAO TAKAV PREDAN VLADI RH POD ISTIM NAZIVOM ???? Znači rad je pokazivao učinkovitost!!!

Slijedi tvrdnja: “Srebrni jodid (AgI) je opasan za ekologiju okoliša”
To je velika neistina, jer on čak nije ni na listi opasnih tvari, a služi i u medicini npr. za brže zacijeljivanje rana (znam iz osobnog iskustva). U odnosu na količine pesticida (sjetite se pomora pčela) i korištenje GMO sjemena, utjecaj je zanemariv na ljudsko i životinjsko zdravlje i okoliš:
Svjetska meteorološka organizacija (WMO) po meni velika skupina nepotrebne i neupotrebive administracije, ali u dijelu izjave o umjetnom djelovanju na vrijeme (o tuči) iz 2020. godine, tvrdi suprotno od dane izjave zamjenika ravnateljice:
SUZBIJANJE TUČE
„Tuča uzrokuje znatne ekonomske gubitke usjevima i imovini. Postoji mnogo hipotetičnih prijedloga za suzbijanje tuče, a u mnogim se zemljama koriste metode zasijavanja. Fizičke hipoteze uključuju koncepte korisnog natjecanja (stvaranje mnogih dodatnih embrija tuče koji se međusobno učinkovito bore za prehladnu vodu), snižavanje putanje (s ciljem smanjenja veličine zrna tuče) i preuranjeno ispiranje kišom. U skladu s ovim konceptom, metode zasijavanja usredotočuju se na periferne regije velikih olujnih sustava prije nego na glavno uzlazno strujanje.
Naše razumijevanje oluja još uvijek nije dovoljno za pouzdanu prognozu o učincima zasijavanja na tuču. Mogućnosti povećanja ili smanjenja tuče ili kiše u određenim uvjetima bile se predmetom rasprava u znanstvenoj literaturi. Oluje sa superćelijama prepoznate su kao poseban problem. Numeričke simulacije modela oblaka pružile su uvid u složenost procesa stvaranja tuče, no te simulacije još uvijek nisu dovoljno točne za davanje konačnih odgovora. Znanstvenici u radnim i istraživačkim programima rade na određivanju povoljnih vremena, mjesta i količine zasijavanja za postizanje učinkovitog preinačavanja.

Učinjeno je nekoliko randomiziranih pokusa za suzbijanje tuče uz korištenje elemenata poput mase tuče, kinetičke energije, broja zrna tuče, i područja na koje je pala tuča. Međutim, većina pokušaja procjene uključila je nerandomizirane radne programe. U njima su često korišteni povijesni načini mjerenja jačine tuče u odnosu na veličinu štete, katkada uz ciljana i kontrolna područja uz vjetar, no takve se metode mogu pokazati nepouzdanima. Mnoge su grupe zahtijevale velika smanjenja. Težina znanstvenih dokaza do danas ne ukazuje na zaključke, koji bi bilo potvrdili ili zanijekali učinkovitost radnji vezanih uz suzbijanje tuče. Takva je situacija motivacija za radne programe koji bi ojačali fizičke komponente i komponente procjene njihovih napora. Posljednjih su se godina za suzbijanje tuče ponovo počeli koristiti i topovi koji proizvode jaku buku. Nema ni znanstvene osnove ni vjerodostojne hipoteze koje bi potkrijepile takve aktivnosti.
Značajan napredak u tehnologiji u zadnjih deset godina otvorio je nove putove kojima dokumentiramo i bolje razumijemo razvoj jakih oluja i tuče. Potrebni su novi pokusi o organizaciji oluje i stvaranju oborina uključujući tuču.“
Dakle, rezultat je nogometno rečeno neriješeno.

Europska Unija i zemlje koje sprovode OT, pa čak i uz potporu EU

Gospodarski list od 26.4.2021. između ostalo donosi tekst e-maila direktora Mađarske NEFELE Istvana Husara (iza dijela teksta je link) koji potvrđuje tvrdnju M. Petir sa sastanka Odbora za poljoprivredu.
Premda se godinama provlačila teza kako su obranu od tuče ukinule i druge zemlje, iz većine europskih zemalja to demantiraju. Direktor udruge Nefela za obranu od tuče na području južne Mađarske, Istvan Husar potvrdio je kako je Ministarstvo poljoprivrede potaknuto dugogodišnjim pozitivnim rezultatima odlučilo ponovno uspostaviti državni sustav OT i pokriti cijeli svoj teritorij prizemnim generatorima za obranu od tuče. U e-mailu koji nam je poslao kolega Husar iz Mađarske (direktor udruge Nefela za OT na području južne Mađarske) vidljivo je da je Republika Mađarska odlučila ponovno uspostaviti državni sustav OT i pokriti cijeli svoj teritorij prizemnim generatorima za OT. Do prije dvije godine OT je postojala samo u rečenoj južnoj Mađarskoj, ali su iz Ministarstva poljoprivrede, potaknuti pozitivnim dugogodišnjim rezultatima NEFELE, odlučili proširiti sustav na cijelu zemlju, što znači da je to državni projekat od velike važnosti (dio sredstava je iz EU).
U Francuskoj postoji obrana od tuče prizemnim generatorima već gotovo 70 godina. Po riječima direktorice organizacije ANELFA za obranu od tuče Claude Berthet, nema naznaka da bi se sustav ukinuo ili smanjilo branjeno područje. Upravo suprotno, branjeni departmani su i dalje zainteresirani za sustav i financiraju ga. Uz to stalno se pojavljuju nova područja sa zahtjevom uvođenja obrane od tuče i na njihovom području.-Do sada se nije dogodilo u svih sedamdesetak godina da je netko postavio zahtjev ukidanja sustava OT na pojedinom području, istaknula je francuska direktorica.
Rumunjska do 1990. godine nije imala sustav OT, no nakon toga su odlučili, preko Ministarstva poljoprivrede, uvesti OT na područjima od interesa, tj. tamo gdje postoji vrijedna poljoprivredna proizvodnja, i tamo gdje tuča pričinja znatne štete. Sustav se godišnje financira iznosom oko 20 milijuna eura, a temelji se na raketama rumunjske proizvodnje. Za sada imaju operativna tri branjena područja (početak rada 2015. godine), a u izgradnji su još tri, te pripreme za još nekoliko. Njihova je delegacija posjetila RH i izrazila zainteresovanost za OT prizemnim generatorima, kakvi se koriste kod nas.
U Bugarskoj se obrana od tuče također provodi već više desetljeća, temelji se na raketnom sustavu. Ne postoje planovi gašenja ili smanivanja sustava. U Španjolskoj se OT provodi na nekoliko područja, prizemnim generatorima, i po riječima prof. Sancheza nema govora o ukidanju, tj. slično kao i u Francuskoj, gdje je intencija na širenju sustava. U Sloveniji se provodi OT avionima na širem području Maribora. Godišnji troškovi su cca 250.000 eura. Financiraju se dijelom iz lokalne samouprave, a dijelom iz Ministarstva poljoprivrede.
Austrija, Njemačka i Grčka provode obranu od tuče na pojedinim područjima upotrebom aviona. Avion nosi piro patrone i avio generator, te se tako zasijavaju tučoopasni oblaci.

 

DO SADA SPOMENUTE ZEMLJE SU ČLANICE EUROPSKE UNIJE, I NITI U JEDNOM SE NE SPOMINJE UKIDANJE ILI SMANJENJE SUSTAVA. UPRAVO OBRNUTO, JAČANJE I PROŠIRENJE, TAKO DA NE STOJI TEZA DA SE SUSTAVI OT U EU, PA I U SVIJETU GASE.

Pored zemalja Europske Unije, OT se provodi u nizu zemalja u kojima postoji vrijedna poljoprivredna proizvodnja, tj. gdje tuča pričinjava znatne štete. Te zemlje su Belgija, BiH, Italija, Makedonija, Moldavija, Nizozemska, Portugal, Rusija, Srbija, Ukrajina, Švicarska, Kina, Argentina, Kanada, SAD i još neke druge. Popis možda nije kompletan s obzirom da se stalno pojavljuju nove informacije o novim sustavima OT.
–Zajednička poljoprivredna politika cijele Europe je da gospodarstva budu održiva, pa se tako vodi računa da proizvođači hrane budu zaštićeni. Stoga je EU izdvojila 16 milijuna eura za pojačanje i proširivanje obrane od tuče. Kad se u Austriji dogodi takva elementarna nepogoda, nitko se ne uzrujava. Možda im šteta nije isplaćena u sto postotnom iznosu, ali nisu ostavljeni “na cjedilu”. Mi u takvim slučajevima ostajemo bez cjelogodišnjeg dohotka koji je ionako među najnižima u Europi- ističe Stjepan Zorić potpredsjednik Hrvatske voćarske zajednice. https://gospodarski.hr/rubrike/ostalo/kud-plovi-ruzinavi-brod-obrane-od-tuce/

Podnaslovi teksta govore sve o OT, osiguranju usjeva i trošenju eura iz EU fondova na neke druge stvari (projekat METMONIC ima u planu postavljanje oko 450 automatskih meteoroloških postaja na području RH, ja ih još uvijek ne vidim da su postavljene u tom broju, osim jedino novih radarskih sustava (indirektno zahvaljući OT koja je jedina u prošlosti koristila za ono vrijeme radare namjenjene samoj djelatnosti) na Jadranu, Gradištu i Bilogori, a na Puntijarki je nešto „zapelo“, valjda se čekao snijeg da se radovi ne mogu dovršiti. No snijeg se otopio, ali Puntijarka i dalje nije u pogonu.

Podnaslovi sami za sebe govore:
Europske zemlje ne ukidaju već proširuju sustave obrane od tuče

Skupe police osiguranja ne pokrivaju osigurano?
Razlog ukidanju obrane od tuče neučinkovitost ili nedostatak novca ?
Za modernizaciju motriteljske mreže DHMZ-u 45 milijuna eura iz EU fondova
Znači i ta tvrdnja je neistinita kako nitko u Europi ne sprovodi OT, dok je Mađarska čak koristila i EU fondove za obnovu generatorske mreže.
OT je skupa, samo 1,3 miliona eura za nešto korisno (zaštita hrane i imovine), a koliko je miliona otišlo na bačene i neiskorištene i neučinkovite (da se poslužim riječnikom zamjenika) vakcine, maske i testove, te se još uvijek nabavljaju nove količine?
Slijedi još izjava župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara:
Iz „Kajkavskih kronika“ br 11. 20.5.2023.

» Obrana od tuče u Zagorju
“Poslali smo krivu poruku”

Obranu ne možemo prepustiti dragom Bogu, nego moramo imati jasnu strategiju na razini države. Ako je država definitivno odlučila da neće braniti prostor Hrvatske od tuče raketama, onda moramo imati jasnu strategiju kako ćemo motivirati ljude da osiguravaju svoje usjeve, ali i da mi osigurano značajna sredstva za trajnu zaštitu. Ja ne vidim ni jedno ni drugo. Štoviše, odlična reakcija Vlade i dosad nikada veći izdvojen iznos za naknadu štete poljoprivrednicima, no s druge strane, oni koji su imali osigurane usjeve nisu dobili naknadu štete, odnosno, premija je odlučivala da onaj tko je imao štete 100.000 kuna dobije 30.000 kuna, odnosno 30 posto, a da nije imao osigurano, dobio bi 52.000 kuna, odnosno 52 posto, jer je u tolikom iznosu država nadoknađivala štetu. Poslali smo krivu poruku, a ja sam o tome razgovarao i s ministricom. Ministarstvo poljoprivrede je reagiralo, jer je od nas tražilo ponovno mišljenje o tome. Mi i dalje imamo određenu svotu novaca, no još uvijek nisam dobio točan izračun koliko bi trebalo novaca, odnosno, koliko bi se raketa potrošilo na području KZŽ. Mi ćemo platiti do zadnje – poručio je Kolar.
Jeli sada sve jasno oko isplate osiguranja za oštećene usjeve? Mislim da je.
Dakle, ponavljam ukratko poljoprivrednici pratite prognoze, upozorenja, gledajte “često” radarsku sliku (jer sada imamo nove radare koji sprečavaju padanje tuče), naravno šalim se i osigurajte usjeve, te molite Boga da tuča ne padne. To je ta novo “normalna” metodologija OT predložena od strane DHMZ-a. A i prognostičarima bi preporučio da češće gledaju radarske slike, pa bi manje davali pogrešne prognoze !!
KRATKI POVIJESNI OSVRT

Ravnateljica se pohvalila s prošlogodišnjim uspjehom (2020.godina) – povučene su rakete s terena, odnosno ukinuta raketna obrana od tuče. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je, temeljem „Analize…“ (https://klima.hr/razno/publikacije/analiza_sustava_OT_2018.pdf) koju su izradili „stručnjaci DHMZ-a“, dala suglasnost da se „u 2020. godini obrana od tuče provodi samo prizemnim generatorima, a u 2021. i 2022. godini neka se smanji broj generatorskih postaja (GP) za 50%“, što nije u skladu sa metodologijom djelovanja. Za 2023. godinu se još ništa ne zna !? Znači još jedno kršenje zakona koji traži međunarodnu recenziju za ovakve radove, pa je na temelju nerecenziranog rada donešena odluka o ukidanju Zakona o sustavu OT i promjeni metodologije rada OT.
Rezultati istraživanja djelovanja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim stručnjacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije. To nije učinjeno.
Inače na meteo stranici DHMZ-a stajao je prošle godine mjesecima članak (od 20.6. 2022.) o obrani od tuče i njenoj neisplativosti, neučinkovitosti i opasnosti po okoliš, dok se druge novije objave npr. o suši i temperaturnim rekordima lipnja i srpnja (odnosi se na 2022.godinu) veoma brzo miču sa te stranice, valjda nisu toliko bitne !!! link : http://meteo.hr/objave_najave_natjecaji.php?section=onn&param=objave&el=priopcenja&daj=pr27052022

U tom članku priloženih desetak radova iz područja OT i prirode tuče baš i ne govore puno o glavnoj tvrdnji ravnateljice da je OT neučinkovita, neisplativa i potencijalno štetna za okoliš.
Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/2001) propisano je: Članak 3., stavak 2. (2) Poslovi istraživanja obrane od tuče su: 3. utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče provodit će se prema znanstvenostatističkim pokazateljima i pravilima struke, Članak 4. (1) Rezultati istraživanja djelovanja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim stručnjacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije. (2)
Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor. „Analiza sustava obrane od tuče – Izvješće i mišljenje o opravdanosti daljnjeg rada sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske iz srpnja 2018. godine“ ne ispunjava uvjete iz članka 3. i članka 4. Zakona., niti pokazuje neučinkovitost OT (sastoji se od ukupno od 126 stranica, 22 stranice je tekst o OT, 18 stranica je engleski tekst WMO-a o tuči i 86 stranica su tabele dobivene od Ministarstva financija sa procijenjenim i isplaćenim štetama od svih vremenskih nepogoda u višegodišnjem nizu 1996. – 2015.). Znači 30% „naučnog rada“ je tekstualni dio, a oko 70% su „sirove“ tabele koje nisu ni statistički obrađene, a odnose se na sve Županije (pa i one koje nemaju OT).

Nešto o tablicama Ministarstva financija iz „Analize“ na kojoj se temelji prijedlog ukidanja zakona o OT.

Moja brzinska analiza pokazuje da samo je nekoliko godina kompletno, a uglavnom nema potvrđene isplaćene štete za pojedine godine. Nedostaje 2013. godina. Pozitivna je činjenica da od 2010. godine udio šteta od tuče u ukupnoj procjeni svih šteta (suša, mraz, poplave, klizišta, oluja, vjetar itd) se kreće od 7,74% do 0,63%. U novim podacima pojavljuju se godine 2018. i 2019. sa učešćem od 61,5 % i 37,1 % šteta od tuče u odnosu na ukupne štete, a to je najbolji pokazatelj devastiranog sustava OT (već tada nema dovoljno raketa i otopine) To govore brojke. Prazne rubrike su da nema podataka, a nule u ćelijama da nije bilo ničega (procjena-isplata). Razlika između branjenog i nebranjenog područja je iz tablica vidljiva, bez obzira što je nebranjeno područje uglavnom neobradiva poljoprivredna površina (planinsko-brdoviti teren), osim Ravnih Kotara i doline Neretve, ali ima šteta od drugih nepogoda.

KRATKA PITANJA I JOŠ KRAĆI ODGOVORI

Da li je ukinut Zakon o sustavu OT? – Nije
Da li je učinjena međunarodna recenzija dokumenta „Analiza….“ na temelju kojeg se traži ukidanje Zakona o sustavu OT i mijenja njegova metodologija rada? – Ne znam
Da li je sezona OT počela 1. svibnja? – Nije
Da li je raspisan natječaj za nabavu otopine i raketa? – Ne znam
Da li ima novca za tu nabavu? – Ne znam
Da li je čitav teren osposobljen za operativan rad? – Nije
Da li sve GP i LP imaju po minimalno 6 raketa i 8 litara otopine, kako propisuju pravilnici? – Nemaju
Da li je pala tuča u dosadašnjem periodu? – Jeste 7. i 12. svibnja sa evidentiranom štetom
Da li se i ove godine krši Zakon o sustavu OT i pripadajući pravilnici – DA
Da li je netko do sada odgovarao za takvo stanje – NIJE
Vlada RH (Ministarstva poljoprivrede i godpodarstva) i ravnateljstvo DHMZ-a tijekom zadnje četiri godine sustavno krši zakon OT.

U prilogu: 1. Zaključak Skupštine Vukovarsko-srijemske županije
2. Spisak svih radova domaćih autora u vezi OT, kao dokaz zamjeniku ravnateljice, pa i njoj, te čitaocima, da ih ima popriličan broj, oko 26 strana, pa koga zanima neka pregleda.

Gerber Zorislav

HOP

HOP -portal na Telegramu

https://t.me/hopportal