Miroslav Krleža: “Tako se bjelodano pokazalo, da je država jedna stvar sastavljena ponajprije od zatvorenih veleizdajničkih krugova”

0
4423
urednik-Nada Landeka novinar gospodarstva
urednik-Nada Landeka novinar gospodarstva

I najhrabriji imaju teške dane!
Čak i alpinisti na putu do planinskog vrha ponekad zastanu da udahnu zraka i skupe snagu!

Krunoslav Olujić kazao je “kako je pravosuđe iznjedrilo čitav niz, ne hrvatskih sudaca, nego hrvatskih Krezova, koji su bogati poput grčkih mitoloških mitova.”

“Ne osjećam se kao Krez i mislim da je najvažnije da netko kada govori ima kredibilitet. Nema funkcije u represivnom aparatu koju Olujić nije obnašao za vrijeme, kako on kaže, apsolutne vlasti HDZ-a”, rekao je Sessa.

Što se tiče načina stjecanja imovine, spomenuo je ugovore o doživotnom uzdržavanju.

“Ugovori o doživotnom uzdržavanju su legitimni i tu su da stariji ljudi nađu nekoga tko će ih uzdržavati, a kome će ostaviti imovinu, i na taj način sebi pomognu. Sudskih postupaka po tom pitanju ima, gdje se ti ugovori spore. No ne znam da neki sudac ima takav spor, da se ogriješio o takvo što. Zna za suca koji je 20 godina uzdržavao osobu koja je bila prognanik iz Vojvodine i nije imala nikoga. Bacati blato okolo nedopustivo je, pa i za Krunoslava Olujića“, rekao je Sessa.
Iz knjige “Neka mi sudi Hrvatska a ne hrvatsko pravosuđe” koju sam napisala i objavila 2010 godine. Promocija knjige bila je između ostalog i na Pravnom fakultetu u Osijeku. Tom prilikom, profesori prava rekli su (javno) da se srame sudaca čije uradke sam opisala u knjizi.

U Hrvatskoj je vlast podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.

Meni su u Ministarstvu pravosuđa rekli da dok god je Ustavom RH određena trodioba vlasti VLAST NEĆE DIRATI U VLAST!
Prema tome, suci su nedodirljivi i oni su i Država, i Zakon i Vlast. Mogu što hoće a da im nitko ništa ne može, takvo je stajalište.
To stajalište treba mijenjati, jer suci moraju imati odgovornost za službu koju obavljaju, uostalom i iz razloga JER IH NAROD PLAĆA, i ako pogriješe u donošenju odluka (ili namjerno nekog oštete iz raznih razloga) ne bi se smjeli izvlačiti na nedodirljivost.

SUPER ZANIMLJIVO

Kad čovjek laik brani svoja prava onda je to gledano očima sudaca SUBJEKTIVNI DOJAM STRANKE a ne ukazivanje na nezakonito postupanje sudaca.
Pri tom ih i ne zanima je li stranka koja nije odvjetnik educirana ili nije.
S druge strane ODVJETNIK koji zastupa stranku smije pisati svakojake gluposti, izmišljati, lagati – u očima sudaca to je uvaženo i priznato stajalište kolege…

Miroslav Krleža: “Tako se bjelodano pokazalo, da je država jedna stvar sastavljena ponajprije od zatvorenih veleizdajničkih krugova, u prvom redu, a zatim od tetaka, strina i krsnih kuma.

Tko nema strine ni kume, za njega nema ni države.

Pokazalo se osim toga i to, da je država jedna opasna fiksna ideja, koja se sastoji od neke blesave arogancije nepismenjaka, koji misle da su oni lično država kada vrše neke u civiliziranome svijetu potpuno suvišne funkcije.”

KODEKS ODVJETNIČKE ETIKE (Ne znam jesu li neki odvjetnici pročitali uopće Kodeks, a trebali bi)

Kodeks odvjetničke etike utvrđuje načela i pravila ponašanja kojih su se, radi očuvanja dostojanstva i ugleda odvjetništva, odvjetnici uvijek dužni pridržavati pri obavljanju svoje službe.

2. Osnovna načela sadržana su u svečanoj prisezi koju svaki odvjetnik daje prije početka svoje odvjetničke djelatnosti. Ta načela trebaju biti sastavnim dijelom svijesti i uvjerenja svakog odvjetnika.

3. Odnos odvjetnika prema vlastitoj stranci, protivnoj stranci i njezinim zastupnicima, prema drugim odvjetnicima, sudovima, državnim odvjetnicima te drugim državnim tijelima ili uopće tijelima s javnim ovlastima treba biti određen njegovim položajem zaštitnika prava građana i pravnih osoba.

4. U svojim nastupima, podnescima, govorima i drugim službenim radnjama te općenito društvenim javnim ili privatnim nastupima odvjetnik treba voditi računa o zahtjevima profesionalne i opće kulture.

VI. ODNOS PREMA PROTIVNOJ STRANCI

Član 73.
Odvjetnik treba i prema protivnoj stranci nastupati obzirno i objektivno, nastojeći time stvoriti uvjete da se spor što prije riješi u obostranu interesu.

Članak 74.
Odvjetnik ne smije ostvarivati zahtjeve neprimjerenom, npr. neuobičajeno oštrom, uporabom inače zakonom dopuštenih sredstava.

Član 75.
Odvjetnik ne smije iskoristiti neupućenost, zabludu ili plašljivost protivne stranke, osobito ako ona nema pravnog zastupnika, zato da bi postigao neopravdani uspjeh za svoju stranku.

I OVO POSTOJI – ETIČKI KODEKS STEČAJNIH UPRAVITELJA

Načelo savjesnosti i profesionalnosti

Članak 7.

(1) Stečajni upravitelj dužan je svoju dužnost obnašati savjesno, profesionalno i uredno, ne dopuštajući neprimjerene vanjske utjecaje, izbjegavajući svaku mogućnost sukoba interesa i diskriminacije te poštujući dostojanstvo drugih.

(2) Stečajni upravitelj ne smije u izvršavanju svojih obveza zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja nepripadajuće materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.

Odnos prema strankama i sudionicima postupka

Članak 23.

(1) Stečajni upravitelj dužan je prema strankama i svim sudionicima postupka postupati profesionalno, uljudno i objektivno, poštujući njihova prava, dostojanstvo i integritet.

(2) Stečajni upravitelj dužan je profesionalno i uljudno odnositi se prema svim zaposlenicima dužnika.

 

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal