Zašto u Hrvatskoj ‘cvjeta’ korupcija: Imamo samo jednog sudskog vještaka za kontrolu sustava pa državna uprava samu sebe kontrolira?!

0
2669

vladaMilijuni su potrošeni za kontrolu sustava, a sustav Republike Hrvatske nikada nije bio gori. Novaca nema, poboljšanja usluge nema.

Korupcija i diskriminacija kontroliraju se stručnim nadzorom nad sustavima. Mi taj nadzor nemamo. Pojednostavljeno rečeno, država nema kontrolu svojih službi nad dokumentima i zapisima na onom nivou, koji štiti interese naroda. Kako to izgleda? Državni aparat ima inspekcije i sudove koji su nadležne nad našim glavama, ali rad tih inspekcija i sudova nije moguće stručno pratiti, jer nema niti jedna osoba, koja bi bila nadležna za kontrolu njihovog rada prilikom izdavanja dokumenata koji se moraju temeljiti na zapisima.

Tako posložen sustav jača korupciju i diskriminaciju jer inspekcije i sudovi ne podliježu kontroli rada u izradi njihovih dokumenata. U našem sustavu nema patronata nad državnim službama, pa tako kod vaše žalbe ministrima, izađu na uvid “komisije” koje uglavnom brane nekad namjerno, a nekad i u neznanju nerad državnih službi, posebno se to odnosi na državne inspekcije i sudbenu vlast. Kada bi postojala osoba u domeni vještak specijaliziranim za takva pitanja, stručnim nalazom bi se ustanovio nekvalitetan rad pojedinca. Rješenje za stalnog sudskog vještaka „Upravljanje sustavima kvalitete i auditiranja” ima samo jedna osoba u Hrvatskoj, vještak Martin Boljevac! To znači da on jedini može svojim nalazom dokazati nekvalitetu usluga državne uprave i sudbene vlasti pod uvjetom, da to traže građani u sudskim postupcima i da to prihvati. Sada i sami građani mogu iznajmiti usluge vještaka pa tako i ove struke. Što to znači? Jednostavno, ako vam je sud izdao presudu u koju sumnjate, odnosno ako smatrate da je sudac pogriješio namjerno ili nemarom, jedino se možete obratiti jednom jedinom sudskom vještaku za kvalitetu presude pošto se njegovo imenovanje temelji na dokazima o poznavanju dokumenata i zapisa, upravljanju sa dokumentima i drugim dokazima, koji se odnose na menadžment i vođenje projekata sa certificiranom potvrdom i prosudbom jer je presuda samo jedan od niza dokumenat, koji se temelji na zapisima. Taj sudski vještak je predsjednik Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske. On će uz priložene dokumente analizirati presudu čija izreka se mora obrazložiti, a obrazloženje se mora temeljiti na dokazima odnosno zapisima. U slučaju nesklada, baš njegova anliza može biti presudna, jer on jedini u zemlji ima certifikat za izradu nalaza i mišljenja takve presude ili nekog drugog dokumenta. Gospodin Boljevac je mnogima pomogao na osnovu nepravilnosti rada pravosuđa. Mi smo država, koja nema vještake, za kontrolu rada kvalitete pravne struke a i veliki broj drugih struka za kvalitetno funkcioniranje naših sustava pa i sudskih vještaka kada izrade nekvalitetno svoje nalaze.

Sudovi imaju instance za kontrolu, po stupnjevima, ali sam rad pravosudnih aktera nitko ne kontrolira, jer nema vještaka u tom domenu rada a i ono što  ima, viši sudovi ne koriste u praksi. To vam jednostavno znači da bi sudski vještak za pravnu struku mogao kontrolirati dokumentaciju i zapise u radu odvjetnika, a i nekih drugih pravosudnih aktera, što je sada nemoguća misija.Čisto da pojasnim, odvjetnik može biti loš u prosudbi, znanju ili karakteru. Može vas namjerno dovesti u zabludu i gubitak. Njegove dokumente i zapise u radu nitko ne kontrolira u slučajevima nekvalitetnog rada.Zamislite što bi se dogodilo, kada bi netko kontrolirao njegov rad i djelovanje! I to sa pozicije sudskog vještaka, odnosno kad bi postojala osoba sa licencom za kontrolu kvalitete njihovog rada. Njoj bi se mogli obratiti u svezi nerada odvjetnika ili njegovog lošeg rada, pa bi mogli dobiti i na osnovu te ekspertize mogućnost pozitivne satisfakcije. Kod nas takva osoba ne postoji. Kako možemo rješavati korupciju uz ovako posložen sustav bez kontrole kvalitete pojedinca? Kao udruga ponudili smo i projekt na nivou EU za rješavanje problema kontrole u mnogim segmentima – rekao je Boljevac.

Imaju li vaše ekspertize na sudovima traženu težinu?

Naravno da imaju, sjećam se kako su nelegalni principi djelovanja na jednoj kineskoj tvrtci u svezi prodaje loših tenisica završili pogubno nakon moje ekspertize. Uvijek se kvaliteta mora kontrolirati, a naša je greška što se ne kontrolira rad pojedinih službi sa nivoa vještaka, koji su educirani iz područja kvalitete. O tome sam napravio mnoge studije, pa prema tome, određene udruge, koje se nude za odrađivanje kontrole, a nemaju stručnjake mog kalibra, nemaju neku bitnu pravnu snagu. Time se zamagljuje situacija i dovodi ljude u zabludu. Pogledajte jednu činjenicu, ne postoji niti jedan stručnjaka, odnosno sudski vještak za kontrolu kvalitete medija. Zato u našim medijima se svašta piše i objavljuje. Kada bi postajala ekipa stručnjaka sa certifikatom i licencom sudskog vještaka za kontrolu medija, tada se ne bi neistine baš tako lako objavljivale, jer bi neprofesionalnost bila zakočena stručnim vještačenjem, a beskrajna sudovanja spriječena. Zapravo postoji cijela jedna ekipa vještaka u svom području, koji bi uspostavili jedan kvalitetniji pristup u našim životima kada bi bili educirani u znanju iz područja kvalitete. To je vani već odavno rješeno. Sada naša Država krši Uredbe vijeća EU, koje je prihvatila od EU. Namjenska sredstva su nenamjeski potrošena jer za potrošena financijska sredstva nema rezultata. Ne može državna uprava samu sebe kontrolirati u radu, jer vrana vrani oči ne kopa. Sudski vještak za kvalitetu je taj nivo, koji bi prekinuo ovaj obezglavljeni sustav, koji djeluje od postanka Republike Hrvatske. Sjetite se, kako funkcionira činjenica odgovora naših institucija na vaš upit, nikako. Kada bi se uvela kontrola, sustav bi poboljšao osnove- završio je Martin Boljevac.

Shodno ovom razgovoru logično je i pitanje korištenje novca EU za projekte nekih udruga, a u svezi ovakve studije Udruge Diskriminiranih i Nezadovoljnih Građana Republike Hrvatske o kontroli sustava kvalitete rada, milijuni su potrošeni za kontrolu sustava, a sustav Republike Hrvatske nikada nije bio gori. Novca nema, poboljšanja nema.

IGOR DRENJNAČEVIĆ

http://www.udng.hr/index.php