-Mene je Hanžeković pokušao ovršiti za dva računa od čistoće.-kaže nam čitatelj iz Stubičkih toplica.
Računi su bili plaćeni na vrijeme.
Idemo redom, u prilogu je ovršni prijedlog zaprimljen u siječnju 2016. (poznat redakciji)
U njemu je vidljivo da je napisan retroaktivno, kao da je napisan 2012 godine, u namjeri da neću imati račun star 4 godine pošto je zastara godinu dana.
Naime kod Ekoflora nije moguće da on pokrene ovrhu u mjesec dana od dana dospijeća  (datum zaprimanja ovršnog prijedloga) nakon ne plaćenog računa sa datumom dospijeća 15.08 jer on račune šalje i obračunava u polugodišnjim razdobljima, te onda šalje opomena, a tek nakon proteka vremena za plaćanje po opomeni.
Te obavezne radnje nije moguće napraviti do datuma zaprimanja ovršnog prijedloga.
Hanžeković je retroaktivn, vjerojatno 2016 godine sastavio ovršni prijedlog i predao ga svojoj javnobilježničkoj suradnici Željki Marosavac da stavi datum zaprimanja 21.09.2012.
Da je i stvarno zaprimljen 21.09   , riješen je kao što se vidi žigom 27.09, i zašto nije otpremljen !
Javni bilježnik ga mora otpremit ovršeniku.
Ovršenik ga dobiva u siječnju 2016.
Javni bilježnik Željka Marosavac je korumpirana Hanžekovičeva igračica.
Na zaprimljeno rješenje o ovrsi,  uzvraćam zakonitim prigovorom u kojem osporavam dug od 80-ak kn čistoćii trošak Hanžekovića u cijelosti.
Prilažem račune da je dug za odvoz smeća podmiren na vrijeme.
Zahtijevam da predmet proslijedi parničnom sudu koji će postupak nastaviti  povodom prigovora protiv platnog naloga.Potrebno je uplatiti 100 kn sudske pristojbe koju plaćam.
Sud šalje obavijest u prilogu.
Na obavijest ne šaljem podnesak. Nema smisla da platim još 100kn sudske pristojbe.
Slijedi rješenje suda u prilogu.
E tu je zamka Hanžekovića i korumpiranog suda, na koju bi građani nasijeli.
Pogledajte što piše u rješenju, i riješenje je u suprotnosti sa obavijesti.
Sud mi nije uz obavijest poslao kopiju podneska o povlačenju tužbe.
U rješenju navodi da je tužba povučena jer je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu.
To značajno mijenja učinak po pitanju sporedne stvari – troška !
Jer ako se tužbenom zahtjevu udovolji, trošak snosi tuženi, a trošak je ovdje 20 puta veći od glavne stvari,
odnosno on je ovo što je Hanžeković naveo zatezna kamata za 4 godine + parnični trošak.
Ja nisam udovoljio tužbenom zahtjevu, odnosno računi su podmireni na vrijeme, a ne nakon tužbenog zahtijeva.
I ja ne znam što piše u podnesku o razlozima povlačenja tužbe, jer sud tu obavezu nije izvršio.
Sudu šaljem žalbu, zahtijevam podnesak i povrat na prijašnje stanje jer je napravio bitnu povredu parničnog postupka.
– imao je kopije plaćenih računa na vrijeme i trebao je trošak postupka dosudit meni
-nije poslao podnesak o povlačenju tužbe
– nije provjeri uvijete povlačenja tužbe, odnosno zahtijevao račun od Hanžekovića po kojemu sam ja udovoljio tužbenom zahtjevu.
I već 9 mjeseci niša ne dobivam.
Uvidom u kontrolu predmeta na webu pravosuđa, što možete i Vi, vidljivo je da je predmet proslijeđen u Zagreb.
Očito u namjeri da dođe do zastare, da  Hanžeković ne bi bio oštećen za sudski trošak.
——————————————————————————————
Da podvučemo, i iz priloženog zaključimo: korumpirano  sudsvo i javno bilježništvo, fiškalija se enormno bogati.
Ovrhe se provode po principu “ako prođe-prođe”, i za plaćene račune, koristeći rupu u zakonu da zastara ne teče za vrijeme poduzetih radnji,i radnje se poduzimaju retroaktivno.
Hanžeković stavlja neopravdane troškove u tužbeni zahtijev, opravdani su samo nužni troškovi po zakonu o parničnom postupku,
a to je trošak javnog bilježnika 60kn, ne 80kn + pdv kako  navodi i poštarina te sastavljanje ovršnog prijedloga po cijeniku odvijetničke komore a ne hanzekovičevom.
U parničnom postupku, i da tuženi izgubi, sud ne bi dosudio te izmišljene troškove, a oni su 10 puta + kamata veći od neplaćenog računa.
Većina građana bi još i platila tv pretplatu ili smeće pa i drugi puta ako su već račun bacili nakon 4 i više godina,ali ovrhom su opterećeni za 20 puta veći iznos što većina ne može platit, ne zna pravni lijek i postaju žrtve nemoralne fiškalije.
Ako se ne uloži prigovor u roku 8 dana na javnovilježnički ovršni zahtijev, tada i izmišljeni trošak fiškalije postaje zakonit,odnosno ovršenik se je ogluhom složio sa tužbenim zahtjevom, i kasnije ga više ne može osporavat.
Rezultat – 300-400 000 ovršenika sa blokiranim računima zbog duga manjeg od 100 kn koji je narastao na preko 2 – 3000kn.
I u tom broju su samo oni koji su ne zaposleni i nemaju primanja, pa ih nije briga za blokirani račun.
Najmanje milijun je uspješno ovršeno, i njihov novac je bogatstvo Hanžekoviča, jer do novca blokiranih  nije još ni došao.-Završio je izlaganje naš izvor, a istinitost dokumenata jamči portal koji ih je dobio na uvid.
 HOP