Igrokaz medija: HEP-u kao potencijalnog kupca INA-e DORH će očistiti od stare političke struje kroz slučaj Martinek

0
3339

Direktor Martinek je svojem podređenom direktoru Mariju Marjanoviću, koji je vodio povjerenstvo za zapošljavanje, naredio zapošljavanje G. M. pozvavši se na to da je on rođak predsjednika uprave. “Nakon pristizanja molbi za to radno mjesto zamolio sam gospodina Marija Marjanovića da, ako je to moguće i ako je kandidat s najviše znanja i vještina, izabere gospodina G. M. jer je nezaposlen, supruga mu je nezaposlena i imaju malo dijete i žive na granici gladi (doslovce). Naime, gospodin M. prehranjuje obitelj od povremenog sviranja vikendom i zaradi 300 kuna mjesečno. S druge strane je pak bila sudbina branitelja koji zadovoljava sve uvjete. Preko sudbina dviju nesretnih obitelji rješavaju se odnosi u HEP-u.

MOST je pronašao dvadesetak HNS-ovih uhljeba u tvrtci.

Iako sve stranke znaju za ovaj oblik korupcije u HEP-u, baš sada se događaju skandali oko HEP-a. Jedan od razloga je ruska ponuda za kupnju HEP-a i INA-e. Drugi je otkup dionica INA-e , što se jedino može preko HEP-a. Zato  je i ovo “otkriće” baš danas dobro došlo. Zviždač je snimao direktora, znajući unaprijed o čemu se radi. Kako se ne radi o studiju režije i policijskom zanatu u fušu, očito je ova akcije uhljebljivanja pomno planirana za potpuno preuzimanje HEP-a. Pospani državni odvjetnik Cvitan isto se naglo probudio i obećaje čišćenje HEP-a.

Nakon toga ga preuzima druga politička elita i to je razlog bijesa I. Vrdoljak te izljeva  gluposti  i pričao o židovskoj zvijezdi,  fašizmu, stigmi i  bijedno korištenje poput zadnjeg pokvarenjaka pogroma Židova za opravdanje korupcije u HEP-u usporedbom sa tom činjenicom.

HDZ neće dati Mostu da “preuzme” HEP iako Most drži energetiku.Most jedino za HEP zainteresiran jer je ogromna tvrtka, s mnogo podružnica, i predstavlja im jedini način da unutra pospreme svoje ljude. No, spekulira se da HDZ neće dopustiti ponavljanje slučajeva SDP-a i HNS-a, odnosno da se stranci koja dobije određeni resor garantira apsolutna vlast kad je o kadroviranju riječ, a pogotovo ne u tako važnom sektoru kao što je energetika.-pišu vodeći mediji o sukobu vladajućih.

“Jedna je solucija da Hrvatska proda ostatak dionica MOL-u, druga je solucija da se dionice INA-e i MOL-a objedine u jednu dionicu, pa da Hrvatska postane dioničar u MOL-u, umjesto da je samo dioničar u INA-i, i treća je mogućnost MOL-ova prodaja dionica nekom trećem”, prognozira Štern.

“HEP bi bio po meni dobro rješenje, imaju dovoljno visoku akumulaciju i stvaranje jedne sveobuhvatne energetske komapnije u jednoj državi kao što je Hrvatska po uzoru na Austriju, Italiju, Njemačku – mislim da bi bilo dobro rješenje”, smatra Štern.

– Dok traje arbitraža za INA-u nije nimalo pametno otkupljivati INA-u jer je analiza pokazala kako je INA oštećena u odnosu na MOL za oko 6 milijardi, a arbitraža bi trebala završiti u našu korist, iako to nije sudska odluka.  Nadalje INA ništa ne rješava otkupom MOL-ovih uloga u INA-u, jer MOL nije ulagao u INA-u prema ugovoru, rafinerije nisu obnavljane, nije jasno zašto je INA dizala enormne kredite za svoju obnovu, a prema ugovoru to je MOL bio dužan učiniti.

Od koga bi država otkupila dug? Zašto se ne otvori skrbnički račun i ustanovi  pravi vlasnik INA-e, pa taj račun nema niti OiB.

Ako se ustanovi prilikom otvaranja računa da su vlasnici INA-e naši političari, a ne MOL, znači li to da njima dva puta dajemo isti novac za opljačkanu imovinu? Suludo.– komentirao je za naš stručnjak za INA-u umirovljeni direktor INA-e Nikola Kovačević prijedlog stručnjak za otkup dionica od MOL-a.

Ako zakonom nije drukčije propisano, državni je odvjetnik dužan pokrenuti kazneni postupak ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, a nema zakonskih smetnji za progon te osobe. (načela kaznenog postupka članak 2.3 NN145/13).

Ako državni odvjetnik ustanovi da nema osnova za pokretanje ili provođenje kaznenog progona, na njegovo mjesto može stupiti oštećenik kao tužitelj uz uvjete određene ovim Zakonom. (načela kaznenog postupka članak 2.4 NN145/13).

Cilj  je da se provede svojevrsna lustracija rasprodaje INA-e.

Ako se za nekoga utvrdi da je surađivao i da se okoristio tom suradnjom, trebaju mu se oduzeti javne funkcije. U prvom redu se radi o načinu da se takve ljude javno moralno prokaže kao osobu koja nije dostojna djelovanja u javnosti. Uglavnom je tomoralna i vrijednosna osuda.

Tim osobama se ne brani raditi bilo koje poslove, samo da ne mogu više obnašati nijednu javnu dužnost.

Tom bi se lustracijom (istragom) došlo do dokaza o kriminalu koji se dogodio prilikom privatizacije INA-e, a koji bi bili od pomoći arbitražnom sudu.

80% anketiranih građana RH se izjasnilo da vlada treba, otkupiti INA-ine dionice…

Vjerujem da 99% građana želi znati tko se “rasturanjem” INE okoristio.- tvrdi radnik INA Plazanić.

Luka Mišetić zarađuje milijune eura godišnje na arbitraži Ina-Mol. U hotelu Internatonal otvorio je firmu Globalosa, a tamo je sad  i Milanović otvorio konzultantsku firmu, dok već duže je plan Čermaka, ŽuŽula i ekipe nova naftna kompanija. Neki od njih slučajno su postali i  spasioci Ine? Nije li ovo tajkunsko- medijska predstava za javnost?

HOP