HEP NELEGALNO U POSLOVNIM ODNOSIMA SA TVRTKOM FKN NEGOTIN

0
2279

Već je prošlo više od 10 godina otkako se pojavila makedonska tvrtka FKN sa svojim SN, NN i SKS kabelima u HEP-u, ali na nelegalan način, što je opisano u dokumentu “Slučaj FKN, Negotino – Makedonija” koji je dostavio Zdravko Pamić, zaposlen u HEP ODS d.o.o. Elektri Zagreb, tadašnjem predsjedniku Uprave HEP-a Leu Begoviću 19.01.2011. Autor tog dokumenta se ni kriv ni dužan našao u situaciji da brani struku i svoje znanje o kabelima, koje uopće nije nikome upitno obzirom na njegovo dotadašnje radno iskustvo koje je “ispekao” u ELKA kabeli d.o.o. gdje je obnašao razne odgovorne funkcije a najznačajnija je bila rukovodioc razvoja energetskih kabela, prvenstveno prateći sve potrebe HEP-a, i to punih 17 godina.

Naime, temeljem odluke koja je došla u HEP od tadašnjeg premijera RH Ive Sanadera na Ivana Mravka (tadašnjeg predsjednika Uprave HEP-a), “morali” su se kupovati SN, NN i SKS kabeli iz FKN-a. Zbog toga je u HEP ODS-u organizirano i napravljeno sve da se to i realizira prema tadašnjim uvjetima koji su se prvodili na javnim natječajima za sve strateške materijale u HEP ODS-u. Tako je FKN angažirao KONČAR-Institut koji je izradio i nostrificirao njihove tipske ateste a koji su bili izdani temeljem tipskih atesta koji su podjednako bili napravljeni u KONČAR-Institutu. Isti ti dokumenti koristili su se kod izdavanja Ovjera skladnosti HEP ODS-a, dokumenta bez kojeg se tada nijedan ponuđač strateških materijala nije mogao natjecati na javnim natječajima HEP ODS-a ako nije imao taj dokument, a tako ni FKN za svoje SN, NN i SKS kabele.

Sve bi bilo napravljeno kako su si zamislili u HEP ODS-u da nisu angažirali Zdravka Pamića koji nije prezao da iskaže svoje stručno mišljenje, a koje je bilo negativno za FKN, time i HEP ODS:

  1. ZA SN KABELE FKN-a KORIŠTENI SU NEPRAVOLJAVANI DOKUMENTI KOJE JE IZRADIO KONČAR-INSTITUT,

  2. ISTI NE ODGOVARAJU ZAHTJEVIMA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA HEP ODS-a.

Tako je prilikom pregleda dostavljenih dokumenata FKN-a, koje su iz FKN-a predali uz zahtjev za izdavanje Ovjere skladnosti za njihove SN kabele, ustanovio greške koje je opisao u dopisu dostavljenom Vinku Fabrisu 04.04.2005. Još prilikom prve posjete FKN-u ustanovio je da FKN ne posjeduje opremu za izoliranje žila SN kabela u dušiku, IZRIČITOM zahtjevu HEP ODS-a napisanog u njihovim Tehničkim specifikacijama, da nemaju odgovarajuću opremu za VN ispitivanje 20,8/36 (42) kV kabela te da nemaju opremu za pouzdano ispitivanje PI SN kabela svih naponskih nivoa. Time je bilo dokazano da SN kabeli FKN-a NE ODGOVARAJU ZAHTJEVIMA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA HEP ODS-a. Sve to je u potpunosti ignorirao Miro Totgergeli, iz Elektre Bjelovar, s kojim je Zdravko Pamić bio prvi puta uFKN-u, napisavši svoj izvještaj s tog puta bez svega izrečenog od strane Zdravka Pamića i opisanog u njegovom izdvojenom mi& amp; amp; amp; amp; scaron;ljenju tj. posebnom izvještaju s tog puta. Naime, Zdravko Pamić nije dozvolio da se u tom smislu izmjeni Zapisnik o preuzimanju kabela kojeg su potpisali njih dvoje ali prije obavljenih svih potrebnih ispitivanja i pregleda njihove linije za izoliranje žila SN kabela. U isto se uvjerio i Vinko Fabris s kojim je Zdravko Pamić bio u drugoj posjeti FKN-u, koji također nije dozvolio da se svi njegovi navodi napišu u Zapisniku o preuzimanju kabela, opet isto: da FKN ne posjeduje opremu za izoliranje žila SN kabela u dušiku, IZRIČITOM zahtjevu HEP ODS-a napisanog u njihovim Tehničkim specifikacijama, da nemaju odgovarajuću opremu za VN ispitivanje 20,8/36 (42) kV kabela te da nemaju opremu za pouzdano ispitivanje PI SN kabela svih naponskih nivoa.

A navodi o nepravilnostima u tipskim izvještajima KONČAR-Instituta dokazani su, u prisustnosti i Vinka Fabrisa u KONČAR-Institutu kada je HEP ODS tražio da KONČAR-Institut, u prisustnosti i predsatvnika FKN-a, ponovi ispitivanja koja su radili prilikom izdavanja tipskih izvještaja, posebno ispitivanje PI i VN ispitivanje. Tom prilikom pokazalo se da KONČAR-Institut NE POSJEDUJE odgovarajuću ispitnu opremu i tom prilikom predstavnik KONČAR-Instituta Jospi Polak izjavio je da su sva ispitivanja napravili u FKN-u! Treba podsjetiti da su predstavnici HEP ODS-a prilikom jedne i druge posjete FKN-u ustanovili da FKN ne posjeduje potrebnu ispitnu opremu za sva ispitivanja SN kabela koje je FKN tada proizvodio te je time potvrđeno da su za izdavanje Ovjere skladnosti za SN kabele FKN-a KORIŠTENI NEPRAVOLJAVANI DOKUMENTI KOJE JE IZRADIO KONČAR-INSTITUT, čime su odgovorni u HEP ODS-u ignorirali mišljen je Zdravka Pamića dano još 04.04.2005. Vinku Fabrisu.

Bez obzira na sve ovo, FKN je na svim narednim javnim natjećajima SN kabela HEP ODS-a upisivao u svoje Tehničke specifikacije da posjeduju opremu za izoliranje žila SN kabela u dušiku, opremu za VN ispitivanje 20,8/36 (42) kV kabela te da mogu pouzdano ispitivati PI na SN kabelima svih naposnkih nivoa. Na sve ovo je Zdravko Pamić, autor dokumenta “Slučaj FKN, Negotino – Makedonija”, pismeno upozoravao najodgovornije u HEP ODS-u no bezuspješno. Kao “nagradu za takvo svoje mišljenje” on nijednom nije bio imenovan u komisiju za provedbu javnog natjećaja za SN kabele HEP ODS-a čime je ostavljena mogućnost da se izabranim članovima može manipulirati od onih iz HEP ODS-a koji su ih i postavili na tu funkciju.

A kada je Zdravko Pamić, autor dokumenta “Slučaj FKN,Negotino – Makedonija”, to predao tadašnjem predsjedniku Uprave HEP-a Leo Begoviću, isti dokument je tek nakon 6 mjeseci obrađivan u Sektoru za internu reviziju HEP d.d. no bez da je imao mogućnost komentirati lažna svjedoćenja Vinka Fabrisa i Mire Totgergelija pred Timom za internu kontrolu Sektora za internu reviziju i upravljanje rizicima u HEP d.d. koji je izradio IZVJEŠĆE o provedenoj internoj kontroli u HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Urudžbeni broj 9/3155/11PR od 20.07.2011. godine.

Umjesto toga, svih tih godina doživljavao je ogroman mobing od onih isti najodgovornijih u HEP ODS-u, posebno od njegovog direktora Elektre Zagreb Marka Škrobe, a sve uz puno odobravanje njegovih, postupaka prema Zdravku Pamiću, od tadašnjeg direktora HEP ODS-a Miše Jurkovića. Kako se taj mobin g nastavio i narednih godina, svoju zaštitu tražio je novim prijavama “Slučaja FKN, Negotino – Makedonija” kod predsjednika Uprave HEP-a koji su tada bili imenovani: Zlatku Koračeviću, Tomislavu Šerići i današnjem Perici Jukiću, no sve bez njihovog prihvaćanja njegove istine o kojoj je cijelo vrijeme govorio i pisao, a koja je bila u suprotnosti s lažnim izjavama prvooptuženih Vinka Fabrisa i Mire Totgergelija, kao i ostalih aktera “hobotnice u HEP-u”: Ivana Mravka, Miše Jurkovića i Marka Škrobe.

Zbog toga je i došlo do njegove izjave da je sve to bio “poslovno-politički teror nad strukom i znanjem”, a sve u režiji najodgovornijih u HEP ODS-u i HEP-u, i što do današnjih dana još uvijek nije riješeno s postojećom garniturom postavljenih direktora u HEP-u.

A.J

HOP