KNUDSEN: Nacionalsocijalizam je pokret ljevice

0
2006
Povl-H.-Riis-Knudsen-Nacionalsocijalizam-pokret-ljevice-1

H.R. Knudsen napisao je analizu nacionalsocijalizma, radi se o vodećem suvremenom teoretičaru nacionalsocijalizma. Njegovi stavovi za nas su bitni s stanovišta otkrića gdje pripada nacionalsocijalizam, poglavito jer naši neuki politolozi smještaju ovaj pokret na desnicu.

Jasno je iz samog naziva da to nije tako, a ideologijom još manje, jer nacionalsocijalisti preziru desnicu, koju smatraju učmalom, zaostalom, koja preko kršćanstva i nacionalne države ništa novo ne pokreću, već naprotiv uništava narod svojom zaostalošću.

Kod nas novinari godinama trabunjaju o fašizmu, iako je vođa talijanskog fašizma prvo bio komunist, a nacionalsocijalizam prema Knudsenu je ljevičarski pokret. Dio zapisa ovoga autora smo objavili kako bi već jedno postalo jasno da pokreti sa ljevice su ekstremno radikalni, a ne desničarski.

HOP