U N. Vinodolskom nema tuševa kilometrima, a u crkvicu Sv. Marina ulazi se u kupaćem kostimu bez nadzora

0
2896

Cijene europske, a usluge iz mlađeg kamenog doba, tako stvari stoje u Novom Vinodolskom. Bog je ovom kraju podario rijetko lijep krajolik, blizina je metropole značajna, ali  i općinske čelnike bez smisla za turizam.

Na plaži koju smo obišli kilometrima nema tuševa i toaleta, ali ima preskupih fast foodova , ono čega ima  čak i na Jarunu. I tako je to 25 godina. Tradicionalne kuhinje nema niti u obrisima.

IMAG0418

Otočić s crkvom sv. Marina je poznat po ruži vjetrova, kao i po prekrasnoj crkvici, u koju kupači ulaze kao u toalet, u kupačim gaćama ili bez njih ne štujući previše raspelo. Umjesto da je rešetkom dozvoljeno viđenje oltara, ali zabranjen ulaz bez odjeće, u crkvicu ulazi kako tko želi, ne poštujući ovaj spomenik kulture i samu vjeru. Sve u režiji turističkih čelika.

Prepuni koševi smeća kojih na broj kupača je premalo prazne se na kraju dana, kada je plaža zatrpana smradom smeća.

Hop