Otkrivamo kako vlada uredbama ruši stvarnu demokraciju i provodi diktaturu

0
3025

Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje ima… Tako je Tuđman krenuo u obranu svojih političkih stavova u okviru zakona. Danas nije ratno stanje, ali se uredbe koriste za raznorazne tajne planove, zavjere, kako bi se izbjegla rasprava u parlamentu.

U RH Sabor može ovlastiti Vladu RH da uredbama na temelju zakonske ovlasti, koje ostaju na snazi godinu dana, uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradbu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nac. prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada drž. tijela i lokalne samouprave. Uredbe sa zakonskom snagom općenormativni su akti koji imaju svojstvo pravnoga propisa i istu snagu kao zakon, no svrstavaju se u podzakonske propise jer ih ne donosi redovito zakonodavno tijelo i zato što je njihovo donošenje vezano uz izvanredne prilike u zemlji pa vrijede samo dok takve prilike traju.

Kod nas izvaredno stanje traje 26 godina, a za to vrijeme saborska mašinerija i uredbe uništile su državu.