Otkriven lažnjak u Jasenovačkom sabirnom logoru, umjesto u logoru poginuo stvarno u Čačku!

0
3302

Otkrio sam jasenovačku laž, s tim da su mu promjenili godinu rođenja i godinu smrti
Partizanska knjiga kaže:
IVANOVIĆ Stojana LAZO, rođen 1911, u Gornjim Podgradcima, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik,
u NOB od 1941, u brigadi od 2.08. 1942, komandir čete, po činu potporučnik poginuo
14. 09. 1944. u Pakovraći (Cačak); 
Jasenovac kaže ovako:

IVANOVIĆ LAZO STOJAN 1914 GRADIŠKA GORNJI PODGRADCI SRBIN
Način smrti: UBIJEN Stradao/la: OD USTAŠA God. smrti: 1942
Mjesto stradanja: U LOGORU Logor: JASENOVAC
Laž.

Izvor fb R. Vujica , istražio i objavio

Hop