Novi dokazi o zlouporabama položaja u DORH-u, ministar pravosuđa radi budalama podnositelje prijava!

0
7784

Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske,

Poštovani Predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

Poštovani Predsjedniče Hrvatskog sabora,

Poštovane dame i gospodo,

Poštovani mediji

 

 

Sveta Nedelja,07.03.2018.godina , Broj: 055_1/18/SI

 

 

 

P R I O P Ć E N J E

 

o  počinjenim stegovnim djelim zamjenika državnog odvjetnika, zamjenika ravnateljice USKOK-a  gospodina Krešimira Ostogonac,  počinjenih  po članku 137. stavak 1.2.3. i 4.

Zakona o državnom odvjetništvu

 

            Kada zamjenik ravnateljice USKOK-a, gospodin Krešimir Ostogonac, počini bitne povrede Zakona o kaznenom postupku, kada prikrije kriminal i korupciju  u Poreznoj upravi tešku preko 100 milijuna kuna, kada zbog pristranosti prikrije osumnjičene osobe, ovo javno priopćenje čelnim osobama Republike Hrvatske  i medijima, ima za cilj nakon niza dosadašnjih obraćanja, ukazati kako pojedinci državnih  institucija,  nadležni za suzbijanje kriminala i korupcije, nadležni za poduzimanje pravnih radnji  radi zaštite imovine Republike Hrvatske, zlouporabom položaja i prekoračenjem ovlaštenja, prikrivaju uništenje imovine Republike Hrvatske, prikrivaju štetu na račun proračuna i otvoreno podržavaju  kriminal i korupciju.

Pritužba na rad zamjenika ravnateljice USKOK-a sa zahtjevom za stegovne mjere

 

            Nadležni šute na prethodna obraćanja, a  predmetne objave u medijima nisu dobro došle, jer donose  lošu reklamu za Državno odvjetništvo i za Poreznu upravu, a kao je to izjavio ministar financija gospodin Zdravko Marić u nedavnoj  aferi, apostrofirajući da neće dozvoliti da se cijela Porezna uprava obezvrijedi zbog takvih individualnih slučaja, da neće dozvoliti da se Porezna uprava nalazi na stranicama medija.

 

            A upravo zato, zbog takvog stava čelnika institucija, kriminal i korupcija buja i cvjeta u Poreznoj upravi i DORH-u, službenici postaju nedodirljivi pred zakonom, što se mora i  može iskorijeniti samo javnim priopćenjima, primjenom zakona i postupanja po zakonu,  da čelnici institucija pozivaju na rad, red i zakonitost postupanja, da pokreću stegovne postupke protiv pojedinaca, kako institucije ne bi bile obezvrijeđene nepravilnim i nezakonitim postupcima pojedinaca, već bi se vratilo povjerenje u institucije, što bi javnost itekako prepoznala i  pozdravila.

Pritužba_Ministar pravosuđa_19.02.2018.

 

            Zamjenik ravnateljice USKOK-a, gospodin Krešimir Ostogonac, odbacio je osnovane kaznene prijave,  pristranim, bizarnim, spinovanim, kompromitiranim, skandaloznim i protupravnim navodima, zlouporabom položaja i prekoračenjem službene ovlasti, otvoreno je  prikrio korupciju i kriminal u Poreznoj upravi težak preko 100 milijuna kuna, kako bi zaštitio osumnjičene osobe od kaznenog progona, a sve isključivo  zbog pristranosti i kolegijalnosti, jer supruga I osumnjičene osobe Porezne uprave radi u svojstvu zamjenika ravnatelja USKOK-a u Rijeci.

 

            Zamjenik ravnateljice USKOK-a, gospodin Krešimir Ostogonac počinio je niz stegovnih djela prema Zakonu o državnom odvjetništvu (NN 148/13)  a poglavito prema članku 137. stavak 2. točka 2. zbog neopravdanog neobavljanja i neurednog obavljanja državnoodvjetničke dužnosti, te stegovno djelo prema članku 137.stavak 2. točka 6. ponašanjem i postupanjem suprotno temeljnim načelima Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika kojm se nanosi šteta ugledu državnog odvjetništva i državnoodvjetničke dužnosti, te stegovno djelo prema članku 137. stavak 2. točka 1. zbog zlouporabe položaja i prekoračenja službene ovlasti zbog pristranosti i stavljanja osumnjičenih osoba u povoljnji položaj čime je počinio stegovno djelo prema članku 137.stavak 3. i stavak 4. a čime je došlo do štetne posljedice na sam postupak, a što je imalo za posljedicu odbacivanje osnovanih kaznenih prijava, prikrivanje štetnih radnji, prikrivanje počinitelja kažnjivih djela i prikrivanje štetnika za namjerno počinjene štete na teret državnog proračuna i na teret  žrtve i oštećenika u iznosu od preko 100 milijuna kuna za počinjene štete koje nebi bilo pri redovitom i zakonitom tijeku stvari. 

 

            Ministarstvu pravosuđa, Upravi za organizaciju pravosuđa,  dostavljena je pritužba  dana 8.01.2018.godine, broj: 008_1/18/SI, sa zahtjevom za pokretanja stegovne odgovornosti  po ministru Ministarstva pravosuđa, a protiv zamjenika ravnateljice USKOK-a gospodina Krešimira Ostrogonac, sukladno članku 166. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu. Međutim Ministarstvo pravosuđa, Uprava za organizaciju pravosuđa opredjelila se bez i jednog  opravdanog razloga na šutnju administracije.

 

            Zbog šutnje administracije, nepostupanjem Uprave za organizaciju provosuđa, dostavili smo pritužbu ministru Ministarstva pravosuđa, gospodinu Draženu Bošnjaković, dana 19.02.2018.godine sa zahtjevom za pokretanje stegovne ogovornosti protiv zamjenika državnog odvjetnika, zamjenika ravnateljice USKOK-a gospodina Krešimira Ostroganac, te nastavak progona osumnjičenih osoba,  te očekujemo postupanje ministra gospodina Dražena Bošnjakovića sukladno podnesku u prilogu od 19.veljače 2018.godine.

 

                   Očekujem Vaš puni doprinos u suzbijanju kriminala i korupcije i javnu osudu ovakvog protupravnog postupanja, a koji osobni propusti u radu pojedinaca, ne smiju imati štetne posljedice na sam postupak u cjelini, već isključivo za osobu koja je  propustila postupati po zakonu.

 

Sradačan pozdrav,                                            

 

Ivica Steiner

Direktor Steiner telekomunikacije d.o.o

HOP