Srbin koji je silovao djevojčicu za vrijeme rata živi u Vrginmostu

0
15400

Ovo je strašna priča iz domovinskog rata koja govori protiv kakvi srpskih zvijeri je Hrvatska ratovala.

Događaj je sa terena općine Gvozd i Vojnić. Srpska zločinačka bagra otela je na području  BiH , točnije Kule tri ženske osobe, majku i dvije kćeri muslimanske vjeroispovijesti.

Najmalađa osoba je imala svega 15 godina. Odvedene su na Banovinu, kako bi služile za zabavu i dostavu hrane srpskoj vojsci. Najmlađa Senada je služila srpskim vojnicima prvo na lokaciji Prkosa, Banskog Kovačevca, da bi završila u gostionici kod izvjesnog Murata u Vojniću.

Ne treba govoriti koju je sve torturu prošla. Uspjeva pobjeći u pravcu Petrove gore, nadavši se kako će doći do Velike Kladuše.

U tome ne uspijeva, ali ju spašava jedna starica i odvodi doma. U obitelji te starice procjenili su da srpski vojnik čestit iz okolice Vrginmosta može pomoći da ne doživi sudbinu neželjene prostitutke.

Navedeni vojnik ju spašava i vodi kući kao da je njegova žena. Jedno vrijeme ta priča je prolazila među četnicima kako ju ovi ne bi napastvovali . Ipak na kraju do nje dolaze policajac srpske Krajine Dragan Lukač, poznat po ratnom švercu i Mile Galogaža zvani Bure, poznati zločinac iz srpskog logora Vojnić. Na prevaru Lukač je utrpao djevojčicu u zastavu 101 koju je vozio Galogaža zvani Bure.

Kod šume Biljeg, par kilometara od Vrginmosta, Galogaža je zavezao djevojčici ruke remenom i u automobilu ju silovao. Seljanka koja je prolazila putem sve je to vidjela i nama svjedočila cijeli događaj.

Kako bi prikrio silovanje Mile Galogaža je dogovorio sa Đurom Škaljcem i Draganom Lukačem da se djevojčica prebaci hitno za Kninu, gdje je opet više puta silovana. Zanimljivo da ju je ratni zločinac Đuro Škaljac okarakterizirao kao poklon borcima krajine!

Nakon svih užasa koje je preživjela u Kninu ponovo bježi i uspjeva doći do Drvara, gdje stradava u minskom polju i ostaje bez obje noge. 1994. uspjeva stupiti  u kontakt sa svojim spasiocem iz Gvozda , zbrinuta u srpskoj bolnici, predstavljajući se kao supruga tog srpskog borca. Od tada joj gubi joj se svaki trag.

Mile Galogaža zvani Bure svake godine dolazi u Vrginmost iz Srbije na odmor. U ratu je bio čuvar logora u Vojniću u kojem je radio zvjerstva prema zarobljenicima.

HOP